Absolutnie Piękny Mały Kack – S.P. nr 13 dwa urządzenia siłowni zewnętrznej – BO Gdynia

Absolutnie Piękny Mały Kack – S.P. nr 13 dwa urządzenia siłowni zewnętrznej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Absolutnie Piękny Mały Kack – S.P. nr 13 dwa urządzenia siłowni zewnętrznej

Kropeczki jako tło strony
Absolutnie Piękny Mały Kack – S.P. nr 13 dwa urządzenia siłowni zewnętrznej
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Mały Kack
Szacunkowa wartość projektu
10 600 zł
Liczba głosów
608
Liczba punktów
1909
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2016

Celem projektu jest doposażenie placu przy boisku szkolnym w funkcjonalne urządzenia siłowni zewnętrznej

Lokalizacja projektu:

Teren Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni przy ul. Halickiej

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 13:14:42

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zatrudnienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji – marzec 2017 roku. W dniu 14 kwietnia 2017 r wszczęte zostanie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.  W dniu 19 kwietnia 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zadania.
W dniu 27 kwietnia 2017 roku dokonano otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 18 maja 2017 r. podpisano umowę z  Wykonawcą dokumentacji projektowej.  W dniu 21 czerwca przkazano kompletną dokumentację projektową i złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno – Budowlanego. W dniu 29 czerwca otrzymano decyzję o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W dniu 08 września 2017 r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wszczęto procedurę w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę i mon+O19N23 W dniu 19 września 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. W listopadzie 2017 r. inwestycja została ukończona i oddana do użytku.
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

MAŁY KACK
ID:2016/299

Absolutnie Piękny Mały Kack – S.P. nr 13, dwa urządzenia siłowni zewnętrznej.

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Marek Hermann

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Teren Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni przy ul. Halickiej

Opis:
Przygotowanie podłoża ( rekultywacja ) oraz montaż dwóch urządzeń siłowych

Kalkulacja kosztów:

1. Narciarz na słupku 3600zł 2. Wyciąg górny na słupku 3900 zł 3. Tablica z regulaminem 700 zł 4. Rekultywacja nawierzchni 22 m2 400 zł 5. Projekt 2000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu:10 600 zł

 

Załączniki: