Etap składania wniosków 1-29 luty 2024 r.

Podstawowe materiały

  • Wniosek o zgłoszenie projektu do BO
ikonka Agrafka

Rozmiar 362.77 KB

ikonka Agrafka

Rozmiar 250 KB

  • Lista poparcia – wzór
ikonka Agrafka

Rozmiar 249.79 KB

  • Oświadczenie dotyczące realizacji projektu autorskiego
ikonka Agrafka

Rozmiar 132.94 KB

  • Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
ikonka Agrafka

Rozmiar 139.35 KB

  • Cennik
ikonka Agrafka

Rozmiar 1.01MB

  • Instrukcja dostarczenia dokumentów przez ePUAP
ikonka Agrafka

Rozmiar 522.69 KB


Lokalizacja projektu:

(sprawdzanie numerów działek, własności oraz drukowanie mapy)

  • Instrukcja do serwisu mapowego

w wersji elektronicznej → przejdź

  • Oświadczenie właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości nie będących w zasobie Gminy Miasta Gdyni
ikonka Agrafka

Rozmiar 235.79 KB


Inwestycje w Gdyni:
Sprawdź plany inwestycyjno-remontowe rad dzielnic


Ważne dokumenty miejskie:

Podstawa prawna BO 2024