1. Składanie wniosków dzielnicowych i miejskich

Żeby Twój pomysł na wprowadzenie zmiany w dzielnicy lub mieście mógł zostać rozważony, musisz opisać go w formularzu wniosku i złożyć wraz z potrzebnymi załącznikami w terminie od 1 do 29 lutego 2024 r.

W projekcie opisz zarówno jego cel, odpowiadający na konkretne, zauważone potrzeby, jak i działania niezbędne do jego osiągnięcia, odpowiednio wycenione. W celu określenia kosztów projektu, skorzystaj z cenników dostępnych na stronie Poradnik BO w zakładce >> Dokumenty lub skontaktuj się z urzędnikami w odpowiednich jednostkach miejskich (dane kontaktowe do nich dostępne są >> tutaj).

Wniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie – wypełniając go w systemie, do którego we wskazanym terminie odsyła strona internetowa bo.gdynia.pl,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej – przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”,
 • osobiście, składając wniosek w kopercie z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski” w następujących jednostkach:
  • siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni,    
  • w siedzibach domów sąsiedzkich, działających w ramach Przystani*:
   • Przystań Śmidowicza 49 przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni,
   • Przystań Lipowa 15 przy ul. Lipowej 15 w Gdyni,
   • Przystań Opata Hackiego 33 przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni,
   • Przystań Widna 2A przy ul. Widna 2A w Gdyni,
  • w siedzibach bibliotek, działających w ramach Przystani*:
   • Biblioteka Cisowa w Przystani Chylońska 237 przy ul. Chylońska 237 w Gdyni,
   • Biblioteka Pustki Cisowskie w Przystani Chabrowa 43 przy ul. Chabrowa 43 w Gdyni,
   • Biblioteka Mały Kack w Przystani Łowicka 51 przy ul. Łowicka 51 w Gdyni,
   • Biblioteka Butikowa w Przystani Wiczlińska 50A przy ul. Wiczlińska 50A w Gdyni.
  • w Wymiennikowni – Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Designu przy
   ul. Kartuskiej 20 B w Gdyni*,
 • elektronicznie na zasadach wymaganych przepisami prawa, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia czytelnych skanów/zdjęć dokumentów.

PAMIĘTAJ! O złożeniu wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia.

*Godziny pracy jednostek możesz sprawdzić tutaj.


Do każdego wniosku musi być dołączona lista poparcia z podpisami:

1) 30 mieszkańców Gdyni w przypadku projektu miejskiego,
2) 0,1% liczby mieszkańców dzielnicy, w której składany jest projekt:

Dzielnica Gdyni Wymagana liczba podpisów poparcia
Babie Doły1
Chwarzno-Wiczlino14
Chylonia20
Cisowa10
Dąbrowa13
Działki Leśne7
Grabówek7
Kamienna Góra3
Karwiny9
Leszczynki7
Mały Kack9
Obłuże17
Oksywie14
Orłowo6
Pogórze12
Pustki Cisowskie – Demptowo7
Redłowo7
Śródmieście11
Wielki Kack11
Witomino 16
Wzgórze Św. Maksymiliana10

Dołącz wyraźne zdjęcie/skan listy z podpisami do wniosku składanego elektronicznie. Pamiętaj, że oryginały list poparcia musisz przechować do dnia ogłoszenia listy projektów zakwalifikowanych do głosowania (czyli do 20 sierpnia 2024 r.) i okazać nam w przypadku wezwania. Przechowując listy jesteś zobligowany(-a) do przestrzegania przepisów RODO.


Każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni może złożyć w ramach BO dowolną liczbę projektów dla dowolnej dzielnicy – nie tylko tej, w której mieszka. W przypadku projektów podobnych lub uzupełniających się w dzielnicy, urzędnicy mogą zaproponować wnioskodawcom połączenie ich pomysłów. Nastąpi to tylko, jeśli wszyscy autorzy wyrażą na to zgodę.

Projekty miejskie składane są przez minimum 3 autorów.

Zgłoszone projekty miejskie przejdą oceną formalną oraz wstępną ocenę merytoryczną, a następnie dopracowywane będą podczas warsztatów z udziałem autorów, urzędników oraz zainteresowanych mieszkańców. W wyniku pracy warsztatowej złożone projekty miejskie będą mogły być łączone lub ulegać znaczącym zmianom za zgodą ich autorów. Informacja o liczbie i formie warsztatów zostanie opublikowana na stronie Budżetu Obywatelskiego oraz przekazana autorom projektów.

2. Wsparcie przy wypełnianiu wniosków

Zanim złożysz swój projekt, zapraszamy Cię do kontaktu z urzędnikami, którzy pomogą Ci przygotować wniosek. Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami, które pojawią się podczas jego przygotowywania, możesz zwracać się do: 

 • urzędników z wydziałów i jednostek zaangażowanych w sprawdzanie i realizację projektów z Budżetu Obywatelskiego, korzystając z danych kontaktowych dostępnych >> tutaj,
 • pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych, którzy koordynują BO. Kontakt do nich znajdziesz >> tutaj.

Ponadto odbędą się spotkania, podczas których m.in. będziesz mógł skonsultować swój projekt: 

 > Budżet Wieczorową Porą – punkt konsultacyjny LIS online
w każdy wtorek między 1 a 27 lutego w godz. 17:00-19:00

Na konsultacje obowiązują zapisy, najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego wybrany termin (mailowo na adres: bo@gdynia.pl, telefonicznie pod nr 58 727 39 10 lub w wiadomości prywatnej do profilu FB Budżet Obywatelski Gdynia).

Papierowe formularze wniosku możesz też pobrać i złożyć w następujących miejscach:

 • LIS – główna siedziba przy ul. Żeromskiego 31 (Śródmieście)
 • w siedzibach domów sąsiedzkich, działających w ramach Przystani*:
  • Przystań Śmidowicza 49 przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni,
  • Przystań Lipowa 15 przy ul. Lipowej 15 w Gdyni,
  • Przystań Opata Hackiego 33 przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni,
  • Przystań Widna 2A przy ul. Widna 2A w Gdyni,
 • w siedzibach bibliotek, działających w ramach Przystani*:
  • Biblioteka Cisowa w Przystani Chylońska 237 przy ul. Chylońska 237 w Gdyni,
  • Biblioteka Pustki Cisowskie w Przystani Chabrowa 43 przy ul. Chabrowa 43 w Gdyni,
  • Biblioteka Mały Kack w Przystani Łowicka 51 przy ul. Łowicka 51 w Gdyni,
  • Biblioteka Butikowa w Przystani Wiczlińska 50A przy ul. Wiczlińska 50A w Gdyni.
 • w Wymiennikowni – Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Designu przy
  ul. Kartuskiej 20 B w Gdyni*.

*Godziny pracy jednostek możesz sprawdzić tutaj.

3. Jak wypełnić formularz wniosku?

1. Podaj informacje podstawowe:

– Zatytułuj swój projekt
Nazwy zgłaszanych projektów mogą zawierać wyłącznie określenie lokalizacji zadania i zakres proponowanych działań. Nazwa może składać się maksymalnie ze 180 znaków wraz ze spacjami. W tytule projektu nie można używać nazw własnych, znaków towarowych oraz wskazywać potencjalnych wykonawców projektu.

– Opowiedz o projekcie
W pierwszej kolejności – wybierz rodzaj projektu: miejski (w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego lub Jubileuszowego Budżetu Obywatelskiego) bądź dzielnicowy. Wybierając projekt dzielnicowy wskaż dzielnicę, której dotyczy Twój pomysł oraz określ jego typ. Projekty małe, to takie, których koszt nie przekracza 20 000 zł – jeżeli koszt jest większy, zaznacz projekt „duży”. Wskaż także obszar tematyczny, w którym mieści się Twoje zadanie – jeżeli dotyczy ono kilku obszarów, możesz zaznaczyć ich więcej.


2. Wpisz swoje dane kontaktowe

Koniecznie podaj swój adres e-mail i numer telefonu i zaznacz, którą formę kontaktu preferujesz. Ułatwi to pracownikom LIS oraz pozostałym urzędnikom sprawdzającym Twój wniosek kontakt z Tobą. Opcjonalnie możesz wpisać dane kontaktowe drugiego wnioskodawcy(-czyni), który będzie mógł odpowiedzieć na pytania podczas analizy i pomóc projektowi trafić na listę do głosowania, gdy urzędnicy nie będą mogli skontaktować się z Tobą. Pamiętaj, by koniecznie do wniosku dołączyć, podpisane przez każdego z autorów, oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

UWAGA!
W przypadku projektu miejskiego konieczne jest podanie danych kontaktowych 3 osób, przy czym urzędnicy będą kontaktować się przede wszystkim z osobą wpisaną jako pierwszy autor.
W przypadku, gdy autorem projektu jest osoba niepełnoletnia do wniosku musi być załączona zgoda jego rodzica/opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego.


3. Wskaż lokalizację projektu

W przypadku projektów inwestycyjnych podaj adres lokalizacji, w której planujesz swoje działanie. Wskazanie lokalizacji jest kluczowe przy projektach inwestycyjnych, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Załącz do projektu mapę z zaznaczonym miejscem realizacji projektu (nie jest to konieczne przy projektach miękkich/nieinwestycyjnych).

WSKAZÓWKA
• Numer oraz obręb działek możesz sprawdzić na Gdyńskim Portalu Mapowym >> tutaj 
Instrukcja obsługi mapy znajduje się >> tutaj
• Jeśli będziesz mieć wątpliwości związane z lokalizacją Twojego projektu, skorzystaj ze wsparcia urzędników z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Geodezji oraz Wydziału Architektoniczno – Budowlanego (kontakty do nich znajdziesz >> tutaj).

Gdy wybrana przez Ciebie lokalizacja nie jest działką miejską, dołącz oświadczenie, w którym właściciel bądź zarządca nieruchomości wyrazi zgodę na inwestycję, gdy Twój projekt wygra. Wzór oświadczenia znajdziesz w Poradniku BO w zakładce Dokumenty.

Przy planowaniu inwestycji, czy wydarzeń na terenach placówek oświatowych koniecznie udaj się do dyrekcji w celu uzyskania pisemnej zgody na realizację tych przedsięwzięć, jeśli Twój projekt wygra.


4. Opisz cel Twojego projektu i uzasadnij potrzebę jego realizacji

Opisanie celu projektu jest kluczowe dla jego późniejszej analizy. Urzędnicy, opiniując Twój projekt, będą sprawdzać zgodność i spójność zaplanowanych w projekcie działań z obranym celem oraz potrzebę jego realizacji pod kątem spełnienia warunku gospodarności.


5. Zastanów się i uzasadnij, czy Twój projekt uwzględnia możliwość skorzystania z niego/z jego efektów przez osoby z niepełnosprawnościami.

Realizując projekty z Budżetu Obywatelskiego powinniśmy dokładać starań, by służyły one wszystkim mieszkańcom, również tym ze szczególnymi potrzebami, np. z niepełnosprawnością ruchową, czy sensoryczną (intelektualną, wzrokową i słuchową).

Pamiętaj, że każdy projekt będzie analizowany indywidualnie. Jeśli masz wątpliwości lub pytania w tym temacie, koniecznie skontaktuj się z Wydziałem Dostępności (dane kontaktowe znajdziesz >> tutaj).


6. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój pomysł

Opisz, z czego ma się składać planowany projekt, komu ma służyć i jakie kroki trzeba podjąć, aby go zrealizować. Im dokładniej to zrobisz, tym łatwiej będzie zrozumieć go urzędnikom sprawdzającym Twój wniosek.

Poza opisem szczegółowym, w formularzu znajdziesz także miejsce na skrócony opis. To nie więcej niż 700 znaków podsumowania, streszczenia Twojego pomysłu. Po co jest to pole? Skrócony opis zostanie opublikowany na stronie bo.gdynia.pl – będzie stanowił zachętę dla głosujących, by oddali na niego głos. Warto ich zachęcić, by zapoznali się ze szczegółami Twojego pomysłu, prawda?


7. Oszacuj koszt realizacji pomysłu 

Napisz, ile będą kosztować proponowane przez Ciebie działania. Jeżeli nie potrafisz dokładnie tego określić, podaj szacunkowe koszty. Ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu oraz jednostek miejskich. Pamiętaj jednak, że w wyniku tej weryfikacji ostateczny koszt projektu może ulec zmianie.

WSKAZÓWKA
Szacując koszty swojego projektu, możesz skorzystać z cenników zamieszczonych w zakładce Dokumenty. Znajdziesz tam kwoty potrzebne na wykonanie najczęściej zgłaszanych zadań w ubiegłych latach. Podzieliliśmy je na kilka kategorii dotyczących projektów sportowych, rekreacji i zieleni miejskiej oraz wydatków drogowych i oświetleniowych. 

Pamiętaj by przy planowaniu zajęć na terenach placówek oświatowych uwzględnić w projekcie koszty eksploatacyjne i obsługi technicznej pomieszczeń, w których zajęcia miałyby się odbyć (znajdziesz je w cenniku). Jeśli nie uzyskasz zgody dyrektora na realizację zajęć na terenie zarządzanej przez niego placówki, ujmij w projekcie koszty wynajmu komercyjnego sali w oparciu o dostępną w dzielnicy infrastrukturę.


8. Załączniki

Lista poparcia. To lista podpisów mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, w której planujesz swój projekt. Liczba podpisów jest różna dla każdej z dzielnic – sprawdź powyżej, ilu podpisów potrzebujesz, by złożyć swoje zadanie.

Uwaga! Jeśli składasz wniosek elektronicznie, należy do niego dołączyć skan/zdjęcie listy poparcia. Oryginały list poparcia musisz przechować do dnia ogłoszenia listy projektów zakwalifikowanych do głosowania (czyli do 20 sierpnia 2024 r.) i okazać nam w przypadku wezwania. Pamiętaj, że przechowując listy jesteś zobligowany(-a) do przestrzegania przepisów RODO.

Do wniosku koniecznie dołącz także: 

 • mapę z zaznaczoną lokalizacją przyszłego projektu (przy projektach inwestycyjnych),
 • oświadczenia właścicieli terenu ze zgodą na realizację, jeśli Twój projekt miałby powstać na terenie nie będącym w zasobie nieruchomości miasta,
 • oświadczenie dotyczące realizacji projektu autorskiego, jeśli Twój projekt zakłada działania o charakterze kulturalno-artystycznym, którego istotą jest realizacja koncepcji autorskiej,
 • zgodę opiekuna prawnego, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią,
 • zgodę dyrektora, jeśli Twój projekt miałby być realizowany na terenie zarządzanej przez niego szkoły/przedszkola.

POMOCNA INFORMACJA
Wzory oświadczeń znajdziesz w zakładce Dokumenty. Jeśli chcesz, możesz uzupełnić wniosek o dodatkowe załączniki – np. zdjęcia, rysunki lub inne informacje, które ciekawie zaprezentują Twój pomysł i pomogą urzędnikom lepiej zrozumieć Twoje intencje. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane rubryki w formularzu!

4. Weryfikacja wniosków

Zanim projekt zostanie poddany pod głosowanie, musi zostać szczegółowo sprawdzony przez urzędników. Chodzi o to, by mieszkańcy mogli wybierać jedynie spośród tych pomysłów, które będą możliwe do realizacji.

Sprawdzenie wniosków obejmuje dwa główne etapy:

 • weryfikację ogólną,
 • weryfikację merytoryczną (analizę lokalizacji dla projektów inwestycyjnych oraz analizę techniczno-finansową).

Jak wygląda weryfikacja ogólna?

Wszystkie złożone wnioski zostaną poddane tzw. weryfikacji ogólnej przez pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych. Sprawdzą oni m.in. czy wniosek został prawidłowo wypełniony i czy zawiera wszystkie niezbędne załączniki. W przypadku stwierdzenia braków pracownicy LIS skontaktują się z Tobą. Będziesz mieć 5 dni kalendarzowych na uzupełnienia. Informacja o wynikach weryfikacji ogólnej projektów zostanie opublikowana na stronie bo.gdynia.pl do 26 marca 2024 roku.

Podobnie jak w przypadku projektów dzielnicowych, mieszkanki i mieszkańcy będą mogli śledzić postęp w przygotowaniu projektów miejskich za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi projektów, który dostępny będzie przez stronę bo.gdynia.pl

Na czym polega analiza merytoryczna?

Jeśli Twój wniosek przejdzie pomyślnie weryfikację ogólną, trafi do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta lub jednostek miejskich. Urzędnicy sprawdzą, czy pomysł można zrealizować w zaproponowanym kształcie. Przenalizują zaproponowaną lokalizację oraz ustalą ostateczną wycenę projektu. Równolegle z analizą techniczno-finansową pracownicy LIS sprawdzą zgodność nazwy projektu z warunkami określonymi w regulaminie BO. Jeśli będzie taka potrzeba, skontaktują się z Tobą i poinformują o niezbędnych zmianach w tytule.

Wstępna analiza merytoryczna projektów miejskich odbędzie się przed warsztatami. W trakcie spotkania z autorami urzędnicy przedstawią proponowany zakres zmian czy uzupełnień, a potem wspólnie dopracują ostateczną formę projektu. Ostateczna analiza merytoryczna zakończy się w tym samym czasie, co projektów dzielnicowych, czyli do 27 czerwca 2024 r.


Co, jeśli mój wniosek będzie wymagał zmian?

W trakcie weryfikacji może się okazać, że Twój pomysł nie jest możliwy do realizacji w kształcie, który opisałeś(-aś). Jeśli będzie można go zmodyfikować, skontaktuje się z Tobą urzędnik odpowiedzialny za weryfikację i przedstawi Ci propozycję niezbędnych korekt, które trzeba wprowadzić do projektu. Mogą one dotyczyć np. konieczności ograniczenia zakresu projektu, jeśli proponowana inwestycja przekracza wysokość kwoty w danej dzielnicy. Albo zmiany lokalizacji, jeżeli podana przez Ciebie działka została przeznaczona na inne cele. Będziesz mógł/mogła poprawić swój wniosek zgodnie z sugestiami urzędników. Jeśli nie składałeś wniosku elektronicznie, możesz poprosić o pomoc we wprowadzaniu zmian do projektu urzędnika odpowiedzialnego za jego weryfikację. Po otrzymaniu informacji o konieczności wprowadzenia zmian, będziesz mieć 5 dni kalendarzowych na wprowadzenie odpowiednich poprawek.

PAMIĘTAJ!
• Urzędnicy weryfikujący Twój wniosek mają obowiązek poinformować Cię pisemnie lub telefonicznie o konieczności wprowadzenia do niego niezbędnych zmian.
• Modyfikacje wniosku mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą autora.
• Jeżeli w trakcie kontaktów z urzędnikami weryfikującymi Twój projekt nie uda się Wam uzgodnić zmian, które sprawią, że będzie on spełniał wszystkie warunki zawarte w regulaminie BO, zostanie on zweryfikowany negatywnie.


Co mogę zrobić, jeśli mój wniosek zostanie odrzucony?

Od dnia, w którym otrzymasz informację, że Twój projekt został zweryfikowany negatywnie (uznany za niemożliwy do realizacji), będziesz mieć 3 dni robocze na złożenie odwołania od tej decyzji. Odwołane możesz złożyć w wersji papierowej w siedzibie LIS (ul. Żeromskiego 31) lub w formie elektronicznej na zasadach wymaganych przepisami prawa lub na adres bo@gdynia.pl. Pamiętaj, żeby w treści odwołania opisać swoje zastrzeżenia dotyczące weryfikacji i jej wyników i uzasadnić swoją opinię.


Kiedy poznamy wyniki weryfikacji?

Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej bo.gdynia.pl do 20 sierpnia 2024 roku.

5. Promocja

Jak wygląda promocja BO?

Budżetowi Obywatelskiemu co roku towarzyszy ogólnomiejska kampania prowadzona przez Miasto Gdynia.

Wszystkie projekty poddane pod głosowanie są opisane na stronie www.bo.gdynia.pl. Każdy projekt ma oddzielną stronę, na której zapoznać się możesz z pełnym opisem pomysłu, przygotowanym przez jego autora. W zakładkach widoczne są też uwagi urzędników, którzy weryfikowali projekt i sprawdzali, czy pomysł autora(-ki) jest możliwy do realizacji.

Wszystkie jednostki miejskie promują ideę i udział w BO na terenie swoich obiektów, na stronach internetowych i na profilach w mediach społecznościowych.

PAMIĘTAJ!
Jednostki miejskie i rady dzielnic nie mogą wykorzystywać miejskich zasobów (czyli np. swoich oficjalnych stron internetowych) do promocji konkretnych projektów. Dodatkowo, jednostki miejskie nie mogą umożliwiać ani wspierać promocji wniosków przez poszczególnych autorów. Choć na terenach jednostek można organizować głosowanie, to zakazane jest prowadzenie akcji poparcia dla konkretnego projektu. W przypadku złamania zasad, Prezydent będzie mógł podjąć decyzję o dyskwalifikacji projektu.


Jak zachęcić do głosowania na projekt?

Jeśli Twój projekt znalazł się na liście projektów dopuszczonych do głosowania, możesz zacząć promować go wśród mieszkańców. Im więcej osób dowie się o Twoim pomyśle, tym większa szansa, że zyska on poparcie w trakcie głosowania. Sukces Twojego projektu zależy przede wszystkim od Ciebie!

Możesz zachęcić mieszkańców Gdyni do głosowania na Twój pomysł na różne sposoby:

 • Rozmawiaj o nim z przyjaciółmi, najbliższymi, sąsiadami czy innymi mieszkańcami i mieszkankami dzielnicy. Opowiedz im o swoim pomyśle oraz o tym, co dobrego dla dzielnicy przyniesie jego realizacja. Zachęcaj ich, by opowiadali innym o Twoim projekcie.
 • Wykorzystaj lokalny potencjał. Znasz miejsca, z których korzysta dużo osób? Lokalne sklepy, piekarnie, kioski z gazetami? Zapytaj, czy nie możesz zostawić w nich informacji – to bardzo często centra życia społeczności, dzięki nim informacja trafi do szerszego grona potencjalnych wyborców.
 • Promuj swój pomysł w mediach społecznościowych. Informacje w Internecie – np. na Facebooku czy Instagramie – rozprzestrzeniają się najszybciej. Dla inspiracji możesz zobaczyć, jak swoje projekty promowali autorzy i autorki projektów, które zwyciężyły w ubiegłorocznym BO.
 • Przygotuj plakat promujący projekt. Nie muszą być to profesjonalne projekty graficzne – ważne, by zawierały podstawowe dane o projekcie, m.in. jego nazwę i krótki opis. Jeśli nie masz pomysłu na własną grafikę, zgłoś się do Laboratorium Innowacji Społecznych. Otrzymasz gotowy wzór plakatu, na którym wystarczy wpisać informacje o Twoim projekcie.

PAMIĘTAJ!
Plakaty można wieszać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych oraz po otrzymaniu na to zgody. Podpowiadamy od razu, że np. latarnie uliczne czy wiaty autobusowe nie są dobrym miejscem do promocji projektu. Porozmawiaj za to z właścicielami lokalnego sklepu czy punktu usługowego i zachęć ich, by powiesili Twój plakat w swojej witrynie.

6. Głosowanie

Kto może głosować?

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni, niezależnie od wieku czy obywatelstwa. Jeżeli mieszkasz w Gdyni, ale nie jesteś tu zameldowany(-a), nie dopisałeś(-aś) się wcześniej do rejestru wyborców i nie posiadasz Karty Mieszkańca – nic straconego. Musisz jedynie złożyć pisemne oświadczenie, że jesteś mieszkańcem/mieszkanką Gdyni. Dotyczy to również cudzoziemców mieszkających w Gdyni. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.


Jak oddać głos na projekty?

W ramach głosowania będziesz mógł/mogła zagłosować na maksymalnie 3 projekty dzielnicowe małe i 3 dzielnicowe duże w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (nie musi to być dzielnica, w której mieszkasz). Ponadto będziesz mógł/mogła wskazać maksymalnie 3 projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO) oraz 3 projekty miejskie w ramach Jubileuszowego Budżetu Obywatelskiego (JBO).


Kiedy i gdzie można zagłosować?

Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywa się w terminie od 2 do 16 września 2024 roku. Przed oddaniem głosu będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość, podając dane identyfikacyjne – numer PESEL oraz imię ojca albo numer karty mieszkańca i imię i nazwisko.

Osoby, które nie dysponują dostępem do internetu, a będą chciały oddać swój głos na projekty BO 2024, będą mogły to zrobić w wyznaczonych miejscach w Gdyni (lista punktów będzie opublikowana w późniejszym terminie). 

 


Jak oblicza się wyniki?

Każdy wskazany przez Ciebie projekt otrzyma jeden punkt (głos). Do realizacji przejdą projekty miejskie (KBO oraz JBO) oraz w poszczególnych dzielnicach (duże i małe), które uzyskają najwięcej głosów. Wskazywanie projektów do realizacji w każdej dzielnicy rozpoczyna się od projektów małych. Środki pozostałe po odjęciu kwoty przeznaczonej na realizację zwycięskich projektów małych przydziela się na pozostałe projekty zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania się środków przypadających na daną dzielnicę.

W przypadku projektów, które otrzymają tyle samo głosów, a kwota nie będzie wystarczająca do realizacji obu, za zwycięski zostanie uznany ten projekt, który mieści się w kwocie pozostałej w danej dzielnicy lub zostanie wyłoniony w drodze losowania przez Radę ds. Budżetu Obywatelskiego. Protokół z losowania opublikujemy na portalu bo.gdynia.pl.

Co ważne, aby projekt miejski mógł zostać skierowany do realizacji, musi na niego zagłosować co najmniej 1 000 osób. W przypadku projektów dzielnicowych minimalny próg poparcia wynosi 50 osób.

PAMIĘTAJ!
Środki niewykorzystane w danej dzielnicy zasilą pulę dla tej dzielnicy w kolejnej edycji BO. Przewidziane są przy tym wyjątki: rada właściwej dzielnicy może zadecydować o dołożeniu środków ze swojego budżetu na wykonanie projektu małego bądź dużego o największym poparciu, który znalazł się tuż „pod kreską”. Na dofinansowanie takiego projektu może zdecydować się również prywatny darczyńca.

W przypadku projektów miejskich, gdy następny w kolejności projekt nie może być w całości zrealizowany ze środków BO, pozostałe środki powiększają pulę miejską Budżetu Obywatelskiego w kolejnej edycji. Wyjątkiem są sytuacje, gdy Rada Miasta przedłoży Prezydentowi uchwałę zawierającą zobowiązanie do przeznaczenia brakujących środków na realizację projektu „pierwszego pod kreską”, bądź brakującą kwotę na jego realizację przekaże darczyńca.


Kiedy poznamy wyniki głosowania?

Wyniki głosowania na projekty w tegorocznej edycji BO zostaną ogłoszone do 20 września 2024 roku. Lista zawierająca liczbę głosów uzyskanych przez wszystkie projekty zostanie opublikowana na stronie bo.gdynia.pl oraz na stronie Miasta Gdynia www.gdynia.pl.


Projekt +1

Aktywność w głosowaniu na projekty może przynieść dodatkową korzyść dla całej dzielnicy! W tej dzielnicy Gdyni, w której frekwencja w głosowaniu będzie najwyższa, zostanie zrealizowany jeden dodatkowy projekt duży spośród zgłoszonych w ramach BO. Będzie to inicjatywa „pierwsza pod kreską” – z największą liczbą głosów spośród tych, na których realizację zabrakło środków w puli BO na dzielnicę. W dzielnicach, które zajmą drugie i trzecie miejsce pod względem frekwencji, zostaną zrealizowane – również „pierwsze pod kreską” – dodatkowe projekty małe. Projekty te zostaną zrealizowane z innych środków miasta, poza pulą Budżetu Obywatelskiego. Będzie to dodatkowa forma docenienia aktywności mieszkańców.


7. Realizacja projektów

Realizacja projektów wybranych w roku 2024 może rozpocząć się od stycznia roku 2025, czyli po przyjęciu budżetu miasta na kolejny rok. Wcześniej, w październiku 2024 roku, Prezydent Miasta ogłosi komórki i jednostki odpowiedzialne za wykonanie zwycięskich projektów. Projekty realizowane są zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta w sprawie realizacji projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Jak przebiega realizacja projektów?

ETAP 1
Realizacja projektu na terenie należącym do gminy wymaga wystąpienia o wydanie zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym. W przypadku realizacji inwestycji na gruntach prywatnych, Urząd Miasta Gdynia podpisuje umowę użyczenia gruntu. Ten etap trwa zwykle około miesiąca – tyle zajmuje przeciętnie rozpatrzenie wniosku lub podpisanie umowy.

ETAP 2
Po uzyskaniu zgody na inwestycję, zgodnie z prawem zamówień publicznych, rozpoczyna się procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla danej inwestycji. Trwa to około miesiąca, włącznie z przygotowaniem niezbędnych dokumentów (np. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

ETAP 3
Wybrany Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Czas przygotowania takiego postępowania to od jednego do półtora miesiąca.

ETAP 4
Po wykonaniu i przekazaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej, niezbędne jest sprawdzenie jej zapisów. Niekiedy trzeba wnieść do niej odpowiednie korekty. Ten etap trwa od dwóch do czterech miesięcy.

ETAP 5
Po przyjęciu dokumentacji projektowej od wykonawcy, inwestor składa wniosek o wydanie zgody na realizację danej inwestycji. Czas oczekiwania to od około miesiąca (w przypadku przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych) do dwóch miesięcy (gdy niezbędne jest wydanie pozwolenia na budowę).

ETAP 6
Po uzyskaniu zgody na realizację inwestycji, przeprowadzany jest wybór wykonawcy projektu – zwykle w drodze przetargu, który wymaga zastosowania określonych procedur. Trwa to najczęściej około półtora miesiąca.

ETAP 7
Po podpisaniu umowy z wykonawcą, może rozpocząć się realizacja inwestycji. Czas jej trwania zależy od projektu – jego skali i skomplikowania. Zazwyczaj samo wykonanie projektu trwa około dwóch-trzech miesięcy.


PAMIĘTAJ!
• Może się zdarzyć, że czas potrzebny na realizację któregoś z kroków przedłuży się z przyczyn trudnych do przewidzenia. Czasem jest to problem z wyłonieniem wykonawcy, czasem – konieczność przełożenia instalacji podziemnych.
• Informacje na temat stanu realizacji każdego z projektów są na bieżąco aktualizowane i publikowane na stronie w zakładce >>Realizowane projekty.


Czy autorzy są włączani w realizację projektów?
Za realizację projektów wybranych w BO odpowiadają komórki Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdyni. To urzędnicy przeprowadzają wszystkie niezbędne procedury związane z przygotowaniem dokumentacji oraz wykonaniem inwestycji. Na ogół konsultują się jednak z autorami wniosków w sprawie różnych szczegółów. Jeśli zależy Ci na tym, by mieć informacje „z pierwszej ręki”, skontaktuj się z urzędnikiem, który realizuje Twój projekt.