Pula środków BO 2019 – BO Gdynia

Pula środków BO 2019

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Poprzednie Edycje Strzałka w breadcrumbie Pula środków BO 2019

Kropki jako tło w sekcji

W 2019 roku zdecydujemy o wydaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego kwoty 10 158 500 zł.

Środki te są podzielone na pulę na projekty miejskie w wysokości 1,5 miliona zł oraz pulę na projekty dzielnicowe w wysokości 8 658 500 zł, które są podzielone pomiędzy 21 dzielnic Gdyni.

Koszt jednego projektu miejskiego nie może przekroczyć kwoty 1 miliona złotych.

PULA DZIELNICOWA

Każda z dzielnic otrzymała kwotę bazową w wysokości 125 000 zł, która została powiększona o środki rozdzielone pomiędzy dzielnice proporcjonalnie do ich liczby mieszkańców i powierzchni (bez uwzględnienia lasów i portowych terenów przemysłowych). Na koniec, kwoty zostały uzupełnione o środki niewykorzystane z ubiegłych edycji BO oraz zaokrąglone do pełnych setek złotych.

W ramach poszczególnych pul dzielnicowych 10% środków zarezerwowane jest na realizację projektów małych, a pozostałe 90% – na realizację projektów dużych.

Szacowany koszt realizacji projektów w dzielnicy może wynosić:

  • w przypadku projektów małych – maksymalnie 10 000 zł,
  • w przypadku projektów dużych – od 10 001 zł do 90% środków w puli dzielnicowej.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT NA PROJEKTY DZIELNICOWE W BO 2019: