Budżet obywatelski 2016 – BO Gdynia

Budżet obywatelski 2016

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Poprzednie Edycje Strzałka w breadcrumbie Budżet obywatelski 2016

Kropki jako tło w sekcji

Budżet Obywatelski 2016 w Gdyni

W głosowaniu, które trwało od poniedziałku, 12 września do niedzieli, 25 września, udział wzięło 44 167 osób – ok. 18,49 procent mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. Najmłodsi głosujący mieszkańcy urodzili się w tym roku (było ich 187), najstarsi mieli 100 lat (dwie osoby). Do realizacji  wybrano 30 projektów.
Po raz pierwszy gdynianie wskazywali też przedsięwzięcia w ramach Przyjaznej Dzielnicy. Zrealizowanych zostanie 36 projektów.

Trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego była pierwszą prowadzoną według harmonogramu wspólnego dla Gdyni, Gdańska, Sopotu i Rumi, pierwszą w której mieszkańcy wskazywali projekty metodą rankingową, pierwszą gdy głosowanie na BO uzupełniał wybór projektów „Przyjazna Dzielnica” i wreszcie pierwszą, w której w dzielnicy, gdzie w nagrodę za najwyższą frekwencję ze środków miasta zostanie zrealizowany jeszcze jeden projekt.
W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016 do podziału było dokładnie 5 203 543,65 złotych plus premia w ramach „1+, która w tym roku wyniosła 231 500 zł. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród 141 projektów. Najwięcej było ich na Obłużu – 10, najmniej na Witominie Radiostacji – dwa. W wyniku głosowania prowadzonego w internecie za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl mieszkańcy wybrali do realizacji 30 projektów.
Przez 14 dni swoje głosy na gdyński Budżet Obywatelski 2016 oddało 44 167 osób. Głosowanie już od pierwszych chwil wzbudziło ogromne zainteresowanie gdynian: tylko w ciągu dwóch pierwszych dni zagłosowało 10 tys. osób!
Rekordową frekwencję – 47,74 proc. głosujących – osiągnięto na Pustkach Cisowskich – Demptowie. I to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie „+1” projekt, czyli „Chabrowa dla Ludzi – aktywuj się” o wartości 231 500 zł , zakładający powstanie na boisku przy SP nr 16 oświetlenia i dodatkowego wyposażenia.
Bardzo chętnie głosy oddawali również mieszkańcy Leszczynek oraz Grabówka (odpowiednio 34,35 proc. i 33,63 proc. uprawnionych). Najrzadziej głosowali mieszkańcy Cisowej (5,07 proc.).
Najwięcej głosów w całym mieście (2606 i 12 481 pkt) otrzymał projekt „ABC zabawy! Atrakcyjne Bezpieczne Centra Zabawy! Stwórz nam podstawy dobrej zabawy – modernizacje  placów zabaw – przy Szkole Podstawowej nr 16 oraz Wesoła Dolinka przy ul. Rumskiej – Pustki”.” Jego wartość to 267 156 zł.
Wybranym projektem o największej wartości jest  „Śródmieście wygodne dla pieszych – więcej zieleni, lepsze oświetlenie ulic i mała architektura” o wartości 453 890,00 zł, zgłoszony w Śródmieściu. W skali całego miasta nierozdysponowane pozostało 650 198 zł. Środki te zostaną dodane do puli poszczególnych dzielnic, którą podzielą mieszkańcy w 2017 roku.
Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim boiska i place zabaw.

W czasie głosowania w kilku punktach Gdyni działały tzw. lotne brygady – wolontariusze i pracownicy LIS, którzy wyjaśniali zasady BO, zachęcali do głosowania czy wręcz je umożliwiali – wyposażeni byli bowiem w urządzenia z mobilnym internetem. Pracownicy LIS odwiedzali gdyńskie kluby seniora i placówki opiekuńcze. W weekendy obecni byli w centrach handlowych i na odbywających się w Gdyni imprezach: V Gdyńskim Weekendzie Kuglarskim, Święcie Hal Targowych, targach „Dary Ziemi” w parku Kolibki. Z kolei sami autorzy projektów namawiali do głosowania podczas organizowanych w dzielnicach festynów i pikników.
Wsparciem podczas głosowania służyli pracownicy instytucji miejskich – np. bibliotek, działacze organizacji pozarządowych, radni dzielnic i miasta, proboszczowie gdyńskich parafii.
Przypomnijmy, że w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2015 udział wzięło 47 612 osób – 20 procent mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. Do podziału było 4 597 797 złotych.
Po zakończeniu głosowania w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016, podobnie jak w latach poprzednich, przeprowadzona zostanie jego ewaluacja. To w efekcie ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2015 zmieniona została metoda głosowania. Zdaniem prawie 100 gdynian, którzy wzięli udział w badaniu, najprzyjaźniejsza jest metoda rankingowa – czyli ta, która posługiwaliśmy się w tym roku.

Przyjazna Dzielnica

Głosowaniu na Budżet Obywatelski po raz pierwszy towarzyszył wybór projektów z Przyjaznej Dzielnicy uzupełniający BO o działania dotyczące integracji mieszkańców, organizacji czasu wolnego, działań kulturalnych i sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, działań na rzecz rodziny. Więcej informacji >> tutaj.

Pliki do pobrania

Podstawa prawna