Często zadawane pytania

Projekt do Budżetu może zgłosić każdy, kto mieszka w Gdyni. Nie musisz być w Gdyni zameldowany ani mieć skończonych 18 lat. Wystarczy, że mieszkasz w naszym mieście i masz pomysł na wprowadzenie zmiany w swoim otoczeniu.


Co ważne, projekt składasz jako mieszkaniec/mieszkanka, a nie przedstawiciel firmy, organizacji czy instytucji.

Do Budżetu Obywatelskiego możesz zgłosić projekty dzielnicowe, które wpisują się w katalog zadań własnych gminy i powiatu, a ten obejmuje wiele obszarów takich jak: sport, rekreacja, kultura, edukacja, komunikacja i organizacja ruchu, ochrona środowiska, zdrowie, pomoc społeczna, przestrzeń publiczna, czy zieleń miejska.

Możesz zgłosić zarówno projekty inwestycyjne, jak i miękkie, dotyczące organizacji warsztatów, szkoleń, spotkań sąsiedzkich itp.

Projekt, który chcesz złożyć musi stanowić kompletną inwestycję. Nie może stać w sprzeczności ze strategiami i planami miasta ani z działaniami, które miasto sfinansowało w poprzednich latach. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie finansujemy też budowy i remontów budynków oraz parkingów (chyba że inwestycja ta ma poprawić dostęp dla osób z niepełnosprawnościami).

Nie, projekty miejskie są wypracowywane przez mieszkańców podczas cyklu trzech warsztatów. Jeśli dostrzegasz potrzeby, które nie są zaspokajane albo problemy, które dotyczą mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy, koniecznie zapisz się na warsztaty i wspólnie z innymi gdynianami wypracuj pomysły na ich rozwiązanie.

Szczegóły dotyczące warsztatów znajdziesz tutaj.

Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów, a każdy z nich może dotyczyć dowolnej dzielnicy Gdyni.

Wskazanie lokalizacji jest niezbędne przy projektach inwestycyjnych, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Numer działki umożliwia sprawdzenie, do kogo ona należy, a także czy miasto ma konkretne plany dotyczące jej przeznaczenia. Koniecznie załącz do projektu mapę z zaznaczoną lokalizacją projektu (mapę możesz wydrukować, korzystając z Gdyńskiego Portalu Mapowego. Jak to zrobić - wyjaśniamy w naszej Instrukcji do serwisu mapowego).

Wskazanie lokalizacji nie jest natomiast konieczne przy projektach miękkich.

Numer oraz własność działki możesz sprawdzić w Gdyńskim portalu mapowym. Jeśli korzystanie z tego portalu wydaje Ci się trudne, koniecznie skorzystaj z przygotowanej przez nas Instrukcji do serwisu mapowego.

Tak, ale do takiej propozycji musisz dołączyć zgodę właściciela terenu na realizację projektu na jego nieruchomości. Jeśli właścicielem jest osoba prywatna/spółdzielnia/wspólnota, musi wypełnić załącznik: Oświadczenie - osoby fizyczne lub inne podmioty; jeśli działka należy do Skarbu Państwa - przedstawiciel instytucji administrującej tą działką musi podpisać Oświadczenie - Skarb Państwa. Stosowne oświadczenia możesz znaleźć tutaj.

Jeśli zgłoszony przez Ciebie projekt zostanie wybrany do realizacji, a działka należy do osoby prywatnej czy innego podmiotu (poza Skarbem Państwa), właściciel działki będzie musiał podpisać umowę, w której przekaże w bezpłatnie używanie posiadaną nieruchomość. Wzór umowy użyczenia znajdziesz tutaj (jest on dołączony do dokumentu Oświadczenie - osoby fizyczne i inne podmioty).
Koniecznie zadbaj, by właściciel działki zapoznał się z zapisami umowy przed podpisaniem oświadczenia!

Tak, ale efekty ich realizacji muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i mieszkanek, a nie tylko np. uczniów danej szkoły, czy pracowników instytucji. Wszystkie projekty, bez względu na to, na czyjej działce/na czyim terenie są realizowane, muszą być ogólnodostępne.

Zanim zaplanujesz inwestycję na terenie szkoły, czy złożysz projekt na cykl warsztatów w bibliotece, porozmawiaj z dyrekcją placówki i upewnij się, czy Twój pomysł jest możliwy do realizacji w danym terminie i kształcie. Pamiętaj, że jednostki miejskie prowadzą też własne działania, czasami wynajmują pomieszczenia i mogą mieć zarezerwowane terminy. Podobnie z inwestycjami - upewnij się, że Twój pomysł nie stoi w sprzecznościami z planami dyrekcji na rozwój tej konkretnej instytucji.

Ogólnodostępność projektu oznacza, że z jego efektów będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy i mieszkanki. Planując projekt pamiętaj, że jeśli:

  • zakładasz inwestycję w infrastrukturę (np. sportową, kulturalną czy rekreacyjną) – dostęp do niej muszą wszyscy zainteresowani mieszkańcy przez co najmniej sześć godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-22:00) oraz przez dziesięć godzin dziennie w sobotę i niedzielę (w godzinach 8:00-22:00),
  • planujesz zakup wyposażenia dla podmiotu/instytucji działającej na rzecz mieszkańców – z tego wyposażenia będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani gdynianie w godzinach pracy tego podmiotu, a poza godzinami – na zasadach określonych przez ten podmiot,
  • chcesz, żeby zostały zorganizowane wydarzenia, zajęcia, spotkania itp. – udział w nich będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani mieszkańcy z dzielnicy w ramach określonej grupy docelowej projektu (np. młodzież, seniorzy) lub - w przypadku ograniczonej liczby miejsc – zostanie zapewniony otwarty nabór uczestników.

Jeśli będziesz konsultował swój projekt z osobą zarządzającą jednostką, na której terenie ma być on realizowany, zadbaj, by miała ona świadmość wymagań dotyczących ogólnodostępności. Jest to o tyle ważne, że może wiązać się z dodatkowymi kosztami (np. zapewnienia ochrony obiektu w weekendy czy poza godzinami pracy).

Nie, możesz zgłosić projekt dotyczący dowolnej, wybranej przez siebie dzielnicy Gdyni.

Tak, każda edycja Budżetu Obywatelskiego jest nową procedurą i wymaga spełnienia wszystkich niezbędnych formalności.

Tak, możesz to zrobić do momentu ogłoszenia list do głosowania.

Na liście poparcia Twojego projektu muszą podpisać się mieszkańcy dzielnicy, której ten projekt dotyczy. Pamiętaj, że podpisy autorów projektu nie są wliczane do puli niezbędnych podpisów. Sprawdź tutaj, ile podpisów poparcia musisz zdobyć. Wzór listy poparcia znajdziesz tutaj.

Pamiętaj, że podpisy autora/ów projektu nie wliczają się do wymaganych podpisów poparcia.

Na naszej stronie opisaliśmy, jak wypełnić wniosek krok po kroku oraz zamieściliśmy przydatne materiały, takie jak cenniki, czy instrukcja do portalu mapowego. Koniecznie zapoznaj się z nimi przed wypełnieniem wniosku, a jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie (58 727 39 10), mailowo (bo@gdynia.pl) lub odwiedź nas na ul. Żeromskiego 31.

Skorzystaj też z możliwości skonsultowania pomysłu na projekt. W okresie składania projektów (od 27 stycznia do 24 lutego 2020 r.) będziemy organizować w czwartki Budżet Wieczorową Porą, czyli wieczorne konsultacje w naszym biurze przy Żeromskiego 31 (do godz. 20.00), a także Dzień Otwarty (1 lutego) oraz Maraton Pisania Projektów z udziałem urzędników (15 lutego) w UrbanLabie przy Al. Zwycięstwa 96/98. Śledź nasz profil na Facebooku lub skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów.

Jeśli masz wątpliwości, ile kosztują elementy Twojego projektu, koniecznie skorzystaj z przygotowanych przez nas cenników. Są one aktualizowane przynajmniej raz w roku przez urzędników, którzy na co dzień odpowiadają za realizację podobnych inwestycji czy pomysłów. Poza cenami, znajdziesz tam też informacje, jakiego typu działania trzeba zapewnić przy realizacji konkretnych pomysłów.

Nie, pisząc projekt wskazujesz, co ma zostać zrealizowane, ale nie decydujesz, kto ma to zrobić. Projekty, które zostaną wybrane przez mieszkańców, będą wpisane do budżetu miasta, a prezydent wskaże jednostki miejskie czy wydziały urzędu miejskiego, które będą odpowiedzialne za ich realizację, w tym również wybór wykonawców zgodny z obowiązującymi procedurami, np. w drodze przetargu czy konkursu.

Jedynym wyjątkiem są projekty, które dotyczą działalności kulturalno-artystycznej, a ich istotą jest realizacja autorskiej koncepcji, do której autor lub osoba trzecia posiada prawa autorskie. W takiej sytuacji do wniosku należy załączyć Oświadczenie dot. realizacji projektu autorskiego.

Od negatywnej weryfikacji projektu możesz się odwołać. Masz na to 3 dni robocze liczone od momentu umieszczenia informacji o wynikach weryfikacji na stronie bo.gdynia.pl. Odwołanie musi mieć formę pisemną – możesz dostarczyć je do naszej siedziby, bądź napisać mailowo na adres bo@gdynia.pl.

Wszystkie projekty zgłoszone dotychczas w Budżecie Obywatelskim w Gdyni możesz sprawdzić na naszej stronie w zakładce Poprzednie edycje.

Wniosek zostanie poddany weryfikacji – najpierw ogólnej (inaczej formalnej), potem szczegółowej (merytorycznej, techniczno-finansowej). W trakcie weryfikacji ogólnej sprawdzimy, czy wniosek jest kompletny i nie brakuje w nim żadnych załączników. Podczas weryfikacji szczegółowej urzędnicy sprawdzą, czy wskazany teren jest możliwy do zagospodarowania w sposób wskazany we wniosku, a opisana inwestycja/wydarzenie zostało dobrze wycenione. Ważnym kryterium oceny wniosku będzie jego zgodność ze strategiami i programami miasta oraz działaniami finansowanymi z budżetu miasta w poprzednich latach.

Może się zdarzyć, że urzędnicy będą mieli zastrzeżenia dotyczące projektu – w takiej sytuacji skontaktują się z Tobą, aby wyjaśnić, jakiego rodzaju zmiany są niezbędne, żeby projekt był możliwy do realizacji. Po takiej informacji będziesz mieć 5 dni na odniesienie się do tych zmian. Jeśli nie uda się Wam osiągnąć porozumienia, projekt zostanie odrzucony jako niemożliwy do realizacji.

Każdy projekt musi być dokładnie sprawdzony pod kątem możliwości jego realizacji. Im bardziej złożony jest projekt, tym więcej osób z różnych wydziałów i jednostek miejskich jest zaangażowanych w jego weryfikację. Może się zdarzyć, że urzędnicy weryfikujący projekt zaproponują wprowadzenie w nim zmian tak, by był on realny do wdrożenia.

Tak, jeśli mieszkasz w Gdyni, ale nie jesteś tu zameldowany albo nie dopisałeś się wcześniej do rejestru wyborców, będziesz mógł/mogła głosować po złożeniu pisemnego oświadczania, że jesteś mieszkańcem Gdyni. Deklarację taką mogą złożyć również mieszkający w Gdyni cudzoziemcy i cudzoziemki. Wzór formularza dostępny jest tutaj.

Pamiętaj, oświadczenia można składać od 8 do 22 czerwca w godz. 9-16 (z wyjątkiem weekendów, 11, 12 oraz 17 czerwca) w UrbanLabie (Al. Zwycięstwa 96/98, Budynek IVa, wejście od ul. Stryjskiej. 

Głosowanie trwa od 8 do 22 czerwca 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl. Przed oddaniem głosu musisz potwierdzić swoją tożsamość, podając dane: nr PESEL oraz imię matki.

Będziemy umożliwiać głosowanie osobom nie posiadającym dostępu do Internetu, tworząc punkty głosowania w wybranych  bibliotekach oraz przystaniach. Dokładne informacje znajdziesz tutaj, a także pod nr telefonu (58) 727 39 10 czy na profilu facebookowym.

W głosowaniu wybierasz projekty na poziomie miasta oraz jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (niekoniecznie tej, w której mieszkasz). W tym roku będziesz mógł oddać swój głos na 3 projekty dzielnicowe małe, 3 projekty dzielnicowe duże oraz 3 projekty miejskie.

 Nie, możesz zagłosować na projekty małe i duże dotyczące tylko jednej wybranej dzielnicy.

Po ogłoszeniu wyników głosowania Prezydent wskaże jednostki miejskie/wydziały UM, które otrzymają zadanie realizacji konkretnych projektów. Jednostki te będą odpowiedzialne za wybór wykonawców zgodnie z obowiązującymi ich przepisami. Z tego powodu nie można w projekcie wskazywać wykonawców projektu.

Tak. W Budżecie Obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni, bez względu na wiek. 

Zachęcamy, żeby udział niepełnoletnich wykorzystać do rozmowy o potrzebach i preferencjach najmłodszych uczestników procesu BO.