Baza materiałów BO 2019

 

ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Podstawowe materiały:

Wni
osek o zgłoszenie projektu dzielnicowego do BO

Lista poparcia projektu dzielnicowego - wzór

Oświadczenie dotyczące realizacji projektu autorskiego

Cennik kosztów projektów 2019

Broszura informacyjna - w języku polskim, angielskim i rosyjskim

 


Lokalizacja projektu:

Serwis mapowy Gdyni

(sprawdzanie numerów działek, własności oraz drukowanie mapy)

Instrukcja do serwisu mapowego
Oświadczenia właścicieli gruntów

 


Dodatkowe informacje:

Inwestycje w Gdyni: 

 


Ważne dokumenty miejskie:


Podstawa prawna dla BO 2019: