BO 2021 - poradnik dla mieszkańców i mieszkanek


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

REALIZACJA PROJEKTÓW

Realizacja projektów wybranych w roku 2021 może rozpocząć się od stycznia roku 2022, czyli po przyjęciu budżetu miasta na kolejny rok. Wcześniej – do dnia 18 sierpnia 2021 roku – Prezydent Miasta ogłosi komórki i jednostki odpowiedzialne za wykonanie zwycięskich projektów. Projekty realizowane są zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta w sprawie realizacji projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

 

Jak przebiega realizacja projektów?

ETAP 1
Realizacja projektu na terenie należącym do gminy wymaga wystąpienia o wydanie zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym. W przypadku realizacji inwestycji na gruntach prywatnych, Urząd Miasta Gdynia podpisuje umowę użyczenia gruntu. Ten etap trwa zwykle około miesiąca – tyle zajmuje przeciętnie rozpatrzenie wniosku lub podpisanie umowy.

ETAP 2
Po uzyskaniu zgody na inwestycję, zgodnie z prawem zamówień publicznych, rozpoczyna się procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla danej inwestycji. Trwa to około miesiąca, włącznie z przygotowaniem niezbędnych dokumentów (np. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

ETAP 3
Wybrany Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Czas przygotowania takiego postępowania to od jednego do półtora miesiąca.

ETAP 4
Po wykonaniu i przekazaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej, niezbędne jest sprawdzenie jej zapisów. Niekiedy trzeba wnieść do niej odpowiednie korekty. Ten etap trwa od dwóch do czterech miesięcy.

ETAP 5
Po przyjęciu dokumentacji projektowej od wykonawcy, inwestor składa wniosek o wydanie zgody na realizację danej inwestycji. Czas oczekiwania to od około miesiąca (w przypadku przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych) do dwóch miesięcy (gdy niezbędne jest wydanie pozwolenia na budowę).

ETAP 6
Po uzyskaniu zgody na realizację inwestycji, przeprowadzany jest wybór wykonawcy projektu – zwykle w drodze przetargu, który wymaga zastosowania określonych procedur. Trwa to najczęściej około półtora miesiąca.

ETAP 7
Po podpisaniu umowy z wykonawcą, może rozpocząć się realizacja inwestycji. Czas jej trwania zależy od projektu – jego skali i skomplikowania. Zazwyczaj samo wykonanie projektu trwa około dwóch-trzech miesięcy.


PAMIĘTAJ!
• Może się zdarzyć, że czas potrzebny na realizację któregoś z kroków przedłuży się z przyczyn trudnych do przewidzenia. Czasem jest to problem z wyłonieniem wykonawcy, czasem – konieczność przełożenia instalacji podziemnych.
• Informacje na temat stanu realizacji każdego z projektów są na bieżąco aktualizowane i publikowane na stronie w zakładce
>>stan realizacji.


Czy autorzy są włączani w realizację projektów?

Za realizację projektów wybranych w BO odpowiadają komórki Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdyni. To urzędnicy przeprowadzają wszystkie niezbędne procedury związane z przygotowaniem dokumentacji oraz wykonaniem inwestycji. Na ogół konsultują się jednak z autorami wniosków w sprawie różnych szczegółów. Jeśli zależy Ci na tym, by mieć informacje „z pierwszej ręki”, skontaktuj się z urzędnikiem, który realizuje Twój projekt.