BO 2020 - poradnik dla mieszkańców i mieszkanek


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

GŁOSOWANIE

 

Kto może głosować?

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Gdyni, niezależnie od wieku. Jeżeli mieszkasz w Gdyni, ale nie jesteś tu zameldowany/a albo nie dopisałeś/aś się wcześniej do tutejszego rejestru wyborców – nic straconego. Będziesz musiał/a jedynie złożyć pisemne oświadczenie, że jesteś mieszkańcem/mieszkanką Gdyni. Deklarację mogą również wypełnić mieszkający w Gdyni cudzoziemcy i cudzoziemki.

WSKAZÓWKA:
Wzór oświadczenia możesz pobrać tutaj. Wypełnione oświadczenia można złożyć osobiście, w UrbanLabie (al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVa Pomorskiego Parku Naukowko-Technologicznego, wejście od ul. Stryjskiej), od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 16 (z wyjątkiem 12 i 17 czerwca).

 

Kiedy i gdzie można zagłosować?

Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego odbędzie się w terminie od 8 czerwca do 22 czerwca 2020 roku. Głosy będzie można oddać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl. Przed oddaniem głosu będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość, podając dane identyfikacyjne - numer PESEL oraz imię matki. Pamiętaj o polskich znakach w imieniu. Jeśli nie masz dostępu do sieci lub potrzebujesz pomocy przy korzystaniu z komputera lub urządzenia mobilnego, możesz zgłosić się do:

 

8, 15, 22 czerwca od 12.00 do 19.00 / przerwa techniczna od 15.00 do 16.00

 

Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej:
  • Biblioteka Obłuże - Filia nr 1, ul. Boisko 6 
  • Biblioteka Cisowa - Filia nr 6, ul. Kcyńska 2
  • Biblioteka Chylonia - Filia nr 12, ul. Opata Hackiego 33
  • Biblioteka Wiedzy, ul. Świętojańska 141
  • Wypożyczalnia Centralna, ul. Abrahama 60
  • Biblioteka Witomino - Filia nr 5, ul. Narcyzowa 1

12 i 19 czerwca od 15.00 do 19.00
Centra sąsiedzkie Przystań: 
  • ul. Lipowa 15
  • ul. Opata Hackiego 33
  • ul. Śmidowicza 49
Młodzieżowe Centrum Designu i Innowacji "Wymiennikownia", ul. Kartuska 20B
UrbanLab,  przy Al. Zwycięstwa 96/98, w budynku IVa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (wejście od ulicy Stryjskiej i SKM Redłowo),

W każdym z tych miejsc będziesz mógł/mogła skorzystać z Internetu i uzyskać pomoc w oddaniu głosu. Uruchomione zostaną także specjalne mobilne punkty głosowania, obsługiwane przez członków tzw. „lotnych brygad”. Mobilne punkty będą obsługiwane przez osoby wyznaczone przez Miasto, które w razie potrzeby będą służyć pomocą w oddaniu głosu. Gdzie można ich znalęźć?
Rowerowe punkty do głosowania
8 – 22 czerwca, pon. – pt. 14.00 - 18.00/ sb.-nd. 12.00-16.00

Stały punkt: aleja Topolowa/ bulwar
Dzielnice:
8-9 czerwca – Babie Doły, Leszczynki, Wzgórze św. Maksymiliana
10-11 czerwca – Oksywie, Grabówek, Redłowo
12-13 czerwca – Obłuże, Działki Leśne, Orłowo
14-15 czerwca – Pogórze, Witomino, Mały Kack
16 czerwca - Chylonia, Witomino, Karwiny
17 czerwca – Chylonia, Chwarzno-Wiczlino, Karwiny
18-19 czerwca – Cisowa, Chwarzno-Wiczlino, Dąbrowa
20-21 czerwca - Pustki Cisowskie-Demptowo, Kamienna Góra, Wielki Kack
22 czerwca - Pustki Cisowskie-Demptowo, Śródmieście (Gdynia Główna PKP), Wielki Kack
  

Jak oddać głos na projekty?

W ramach głosowania będziesz mógł/mogła zagłosować na maksymalnie 3 projekty dzielnicowe małe i 3 dzielnicowe duże w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (nie musi to być dzielnica, w której mieszkasz). Ponadto będziesz mógł/mogła wskazać maksymalnie 3 projekty miejskie.

 

PAMIĘTAJ!
Możesz poprzeć projekty tylko z jednej dzielnicy. Nie musi to być jednak dzielnica, w której mieszkasz na stałe. To Ty decydujesz, na projekty z której dzielnicy oddasz głos. Może być to np. rejon, gdzie pracujesz albo który często odwiedzasz.

 

Jak oblicza się wyniki?

O ostatecznym wyniku w głosowaniu decyduje liczba głosów uzyskanych przez każdy z projektów na poziomie dzielnicowym oraz na poziomie miejskim. Środki na realizację przyznawane są kolejnym projektom miejskim oraz w poszczególnych dzielnicach, które uzyskały najwięcej głosów w głosowaniu, aż do wyczerpania puli pieniędzy przypadających na daną dzielnicę lub na całe miasto. W przypadku projektów, które otrzymają tyle samo głosów, a kwota będzie niewystarczająca do realizacji obu, do realizacji zostanie przekazany ten projekt, który wyłoni w drodze losowania Rada ds. Budżetu Obywatelskiego. Protokół z losowania opublikujemy na portalu bo.gdynia.pl.

Aby projekt miejski mógł zostać skierowany do realizacji musi na niego zagłosować co najmniej 1000 osób. W przypadku projektów dzielnicowych minimalny próg poparcia wynosi 50 osób.

Wskazywanie projektów do realizacji w każdej dzielnicy rozpoczyna się od projektów małych. Środki przeznacza się na realizację jednego projektu lub kilku projektów z największym poparciem, których łączna kwota jest mniejsza bądź równa części puli zarezerwowanej na realizację projektów małych w dzielnicy. Środki pozostałe po odjęciu kwoty przeznaczonej na realizację zwycięskich projektów małych przydziela się na pozostałe projekty zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania się środków przypadających na daną dzielnicę.

NOWE MOŻLIWOŚCI!
W przypadku, gdy następny w kolejności projekt dzielnicowy mały bądź duży, pod względem liczby głosów, nie może być w całości zrealizowany, pozostałe środki powiększają pulę Budżetu Obywatelskiego w danej dzielnicy w kolejnej edycji. Przewidziane są przy tym wyjątki: rada dzielnicy może zadecydować o dołożeniu środków ze swojego budżetu na wykonanie projektu małego bądź dużego o największym poparciu, który znalazł się tuż „pod kreską”. Nowością jest także możliwość współfinansowania takiego projektu przez prywatnego darczyńcę.
W projektach miejskich do pierwszego projektu "pod kreską" dodatkowe środki może przeznaczyć Rada Miasta. 

 

Kiedy poznam wyniki głosowania?

Wyniki głosowania na projekty w tegorocznej edycji BO zostaną ogłoszone do 25 czerwca 2020 roku. Lista zawierająca liczbę głosów uzyskanych przez wszystkie projekty zostanie opublikowana na stronie www.bo.gdynia.pl oraz na stronie Miasta Gdynia www.gdynia.pl.

 

Projekt +1 

Aktywność w głosowaniu na projekty może przynieść dodatkową korzyść dla całej dzielnicy! W tej dzielnicy Gdyni, w której frekwencja w głosowaniu będzie najwyższa, zostanie zrealizowany jeden dodatkowy projekt duży spośród zgłoszonych w ramach BO. Będzie to inicjatywa „pierwsza pod kreską” – z największą liczbą głosów spośród tych, na których realizację zabrakło środków w puli BO na dzielnicę. W dzielnicach, które zajmą drugie i trzecie miejsce pod względem frekwencji, zostaną zrealizowane – również „pierwsze pod kreską” – dodatkowe projekty małe. Projekty te zostaną zrealizowane z innych środków miasta, poza pulą Budżetu Obywatelskiego. Będzie to dodatkowa forma docenienia aktywności mieszkańców.