BO 2020 - poradnik dla mieszkańców i mieszkanek


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

 

Zanim projekt zostanie poddany pod głosowanie, musi zostać szczegółowo sprawdzony przez urzędników. Chodzi o to, by mieszkańcy mogli wybierać jedynie spośród tych pomysłów, które będą możliwe do realizacji.

Sprawdzenie wniosków obejmuje dwa główne etapy:

  • weryfikację ogólną,
  • analizę techniczno-finansową.


Jak wygląda weryfikacja ogólna?

W przypadku projektów dzielnicowych, wszystkie złożone wnioski zostaną poddane tzw. weryfikacji ogólnej przez pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych. Sprawdzą oni m.in. czy wniosek został prawidłowo wypełniony, czy zawiera wszystkie niezbędne załączniki oraz czy zgłaszany pomysł wchodzi w zakres zadań możliwych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. W przypadku stwierdzenia braków, pracownicy LIS skontaktują się z Tobą i poproszą o uzupełnienia. Będziesz mieć na to 5 dni kalendarzowych. Informacja o wynikach weryfikacji ogólnej projektów zostanie opublikowana na stronie bo.gdynia.pl do 11 marca 2020 roku.


W przypadku projektów miejskich, analiza będzie odbywała się w trakcie warsztatów poświęconych tworzeniu propozycji zadań dla całego miasta oraz pomiędzy nimi. Podobnie jak w przypadku projektów dzielnicowych, mieszkanki i mieszkańcy będą mogli śledzić postęp w przygotowaniu projektów za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi projektów, który dostępny będzie za pośrednictwem strony 
bo.gdynia.pl.

 

Na czym polega analiza techniczno-finansowa?

Jeśli Twój wniosek dzielnicowy przejdzie pomyślnie weryfikację ogólną, trafi do odpowiednich komórek Urzędu Miasta lub jednostek miejskich. Urzędnicy sprawdzą, czy pomysł można zrealizować w zaproponowanym kształcie. Przenalizują zaproponowaną lokalizację oraz ustalą ostateczną wycenę projektu. Równolegle z analizą techniczno-finansową, pracownicy LIS sprawdzą zgodność nazwy projektu z warunkami określonymi w regulaminie BO. Jeśli będzie taka potrzeba, skontaktują się z Tobą i poinformują o niezbędnych zmianach w tytule.

Projekty miejskie będą tworzone wspólnie. Mieszkańcy i mieszkanki razem wypracują pomysły, a zadaniem obecnych w trakcie warsztatów urzędników będzie wsparcie merytoryczne mieszkańców oraz – pomiędzy warsztatami – sprawdzenie możliwości realizacji tych pomysłów. Ostateczne formy projektów miejskich zostaną wypracowane w trakcie ostatniego warsztatu – 18 kwietnia. Następnie do 11 maja zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza formalno-finansowa możliwości zrealizowania wypracowanych projektów. Pracownicy wydziałów i jednostek miejskich będą przeprowadzać ją pozostając w kontakcie z uczestnikami warsztatów.

 

Co się stanie, jeśli mój wniosek będzie wymagał zmian?

W trakcie weryfikacji może się okazać, że Twój pomysł nie jest możliwy do realizacji w kształcie, który opisałeś/aś. Jeśli będzie można go zmodyfikować, skontaktuje się z Tobą urzędnik odpowiedzialny za weryfikację i przedstawi Ci propozycję niezbędnych korekt, które trzeba wprowadzić do projektu. Mogą one dotyczyć np. konieczności ograniczenia zakresu projektu, jeśli proponowana inwestycja przekracza wysokość kwoty w danej dzielnicy. Albo zmiany lokalizacji, jeżeli podana przez Ciebie działka została przeznaczona na inne cele. Będziesz mógł/mogła poprawić swój wniosek zgodnie z sugestiami urzędników. Jeśli nie składałeś wniosku elektronicznie, możesz poprosić o pomoc we wprowadzaniu zmian do projektu urzędnika odpowiedzialnego za jego weryfikację. Po otrzymaniu informacji o konieczności wprowadzenia zmian, będziesz mieć 5 dni kalendarzowych na wprowadzenie odpowiednich poprawek. 

PAMIĘTAJ!
• Urzędnicy weryfikujący Twój wniosek mają obowiązek poinformować Cię o konieczności wprowadzenia do niego niezbędnych zmian.
• Modyfikacje wniosku mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą wnioskodawcy.
• Jeżeli w trakcie kontaktów z urzędnikami weryfikującymi Twój projekt nie uda Wam się uzgodnić zmian, które sprawią, że będzie on spełniał wszystkie warunki zawarte regulaminie BO, zostanie on zweryfikowany negatywnie.  

 

Co się stanie, jeśli mój wniosek zostanie negatywnie zweryfikowany?

Projekty, które zostały zweryfikowane negatywnie, trafiają do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego, która jeszcze raz analizuje trudne przypadki. Rekomendacje Rady są przedstawiane Prezydentowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję odnośnie projektu. Listy projektów wraz z ich weryfikacją zostaną ogłoszone do 18 maja (w przypadku rekomendacji negatywnej, zostaniesz o niej poinformowany telefonicznie lub e-mailowo do tego terminu). Podobnie jak w poprzednim roku masz możliwość odwołania się od tej decyzji. Odwołanie możesz złożyć w ciągu 3 dni roboczych od odtrzymania informacji o negatywnej weryfikacji - w formie papierowej w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31) lub w formie elektronicznej na adres bo@gdynia.pl

 

Kiedy poznam wyniki weryfikacji?

Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej na stronie internetowej bo.gdynia.pl do 25 maja 2020 roku.