BO 2021 - poradnik dla mieszkańców i mieszkanek


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

Zanim projekt zostanie poddany pod głosowanie, musi zostać szczegółowo sprawdzony przez urzędników. Chodzi o to, by mieszkańcy mogli wybierać jedynie spośród tych pomysłów, które będą możliwe do realizacji.

Sprawdzenie wniosków obejmuje dwa główne etapy:

  • weryfikację ogólną,
  • weryfikację merytoryczną (analizę lokalizacji dla projektów inwestycyjnych oraz analizę techniczno-finansową).

 

Jak wygląda weryfikacja ogólna?

Wszystkie złożone wnioski zostaną poddane tzw. weryfikacji ogólnej przez pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych. Sprawdzą oni m.in. czy wniosek został prawidłowo wypełniony, czy zawiera wszystkie niezbędne załączniki oraz czy zgłaszany pomysł wchodzi w zakres zadań możliwych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. W przypadku stwierdzenia braków, pracownicy LIS skontaktują się z Tobą. Będziesz mieć 5 dni kalendarzowych na uzupełnienia. Informacja o wynikach weryfikacji ogólnej projektów zostanie opublikowana na stronie 
bo.gdynia.pl do 9 marca 2021 roku.

W przypadku projektów miejskich, weryfikacja ogólna może potrwać nieco dłużej (do 17 marca), bo w jej trakcie projekty zostaną również przeanalizowane pod kątem zakresów tematycznych i pogrupowane. Autorzy projektów o podobnej tematyce będą zapraszani na spotkania z urzędnikami, podczas których ich pomysły będą dopracowywane (mogą też być łączone lub ulegać znaczącym zmianom).

Podobnie jak w przypadku projektów dzielnicowych, mieszkanki i mieszkańcy będą mogli śledzić postęp w przygotowaniu projektów za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi projektów, który dostępny będzie przez stronę
bo.gdynia.pl

Na czym polega analiza merytoryczna?

Jeśli Twój wniosek przejdzie pomyślnie weryfikację ogólną, trafi do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta lub jednostek miejskich. Urzędnicy sprawdzą, czy pomysł można zrealizować w zaproponowanym kształcie. Przenalizują zaproponowaną lokalizację oraz ustalą ostateczną wycenę projektu. Równolegle z analizą techniczno-finansową pracownicy LIS sprawdzą zgodność nazwy projektu z warunkami określonymi w regulaminie BO. Jeśli będzie taka potrzeba, skontaktują się z Tobą i poinformują o niezbędnych zmianach w tytule.

Wstępna analiza merytoryczna projektów miejskich odbędzie się przed warsztatami. W trakcie spotkania z autorami urzędnicy przedstawią proponowany zakres zmian czy uzupełnień, a potem wspólnie dopracują ostateczną formę projektu. Ostateczna analiza merytoryczna zakończy się w tym samym czasie, co projektów dzielnicowych, czyli do 14 maja 2021 r.


Co, jeśli mój wniosek będzie wymagał zmian?

W trakcie weryfikacji może się okazać, że Twój pomysł nie jest możliwy do realizacji w kształcie, który opisałeś/aś. Jeśli będzie można go zmodyfikować, skontaktuje się z Tobą urzędnik odpowiedzialny za weryfikację i przedstawi Ci propozycję niezbędnych korekt, które trzeba wprowadzić do projektu. Mogą one dotyczyć np. konieczności ograniczenia zakresu projektu, jeśli proponowana inwestycja przekracza wysokość kwoty w danej dzielnicy. Albo zmiany lokalizacji, jeżeli podana przez Ciebie działka została przeznaczona na inne cele. Będziesz mógł/mogła poprawić swój wniosek zgodnie z sugestiami urzędników. Jeśli nie składałeś wniosku elektronicznie, możesz poprosić o pomoc we wprowadzaniu zmian do projektu urzędnika odpowiedzialnego za jego weryfikację. Po otrzymaniu informacji o konieczności wprowadzenia zmian, będziesz mieć 5 dni kalendarzowych na wprowadzenie odpowiednich poprawek.


• Urzędnicy weryfikujący Twój wniosek mają obowiązek poinformować Cię pisemnie lub telefonicznie o konieczności wprowadzenia do niego niezbędnych zmian.
• Modyfikacje wniosku mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą autora.
• Jeżeli w trakcie kontaktów z urzędnikami weryfikującymi Twój projekt nie uda się Wam uzgodnić zmian, które sprawią, że będzie on spełniał wszystkie warunki zawarte w regulaminie BO, zostanie on zweryfikowany negatywnie.

Co mogę zrobić, jeśli mój wniosek zostanie odrzucony?

Od dnia, w którym otrzymasz informację, że Twój projekt został zweryfikowany negatywnie (uznany za niemożliwy do realizacji), będziesz mieć 3 dni robocze na złożenie odwołania od tej decyzji. Odwołane możesz złożyć w wersji papierowej w siedzibie LIS (ul. Żeromskiego 31) lub w formie elektronicznej na adres
bo@gdynia.pl lub poprzez ePUAP. Pamiętaj, żeby w treści odwołania opisać swoje zastrzeżenia dotyczące weryfikacji i jej wyników i uzasadnić swoją opinię.


Kiedy poznamy wyniki weryfikacji?

Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej
bo.gdynia.pl do 26 maja 2021 roku.