→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ WNIOSKU DZIELNICOWEGO?

 

1. Informacje podstawowe

Zatytułuj swój projekt
Nazwy zgłaszanych projektów mogą zawierać wyłącznie określenie lokalizacji zadania i zakres proponowanych działań. Nazwa może składać się maksymalnie ze 180 znaków wraz ze spacjami. W tytule projektu nie można używać nazw własnych ani wskazywać potencjalnych wykonawców.

Opowiedz o projekcie
W pierwszej kolejności – wybierz dzielnicę, której dotyczy Twój pomysł oraz określ jego typ. Projekty małe, to takie, których koszt nie przekracza 10.000 zł – jeżeli koszt jest większy, zaznacz projekt „duży”. Wskaż także obszar tematyczny, w którym mieści się Twoje zadanie – jeżeli dotyczy ono kilku obszarów, możesz zaznaczyć ich więcej.

2. Wpisz swoje dane kontaktowe

Koniecznie podaj swój adres e-mail i numer telefonu i zaznacz, którą formę kontaktu preferujesz. Ułatwi to pracownikom LIS oraz pozostałym urzędnikom sprawdzającym Twój wniosek kontakt z Tobą.

 

3. Wpisz dane kontaktowe drugiego wnioskodawcy/czyni

To opcjonalne pole. Jednak warto je wypełnić – w sytuacji, gdy urzędnicy będą próbowali się z Tobą skontaktować i im się to nie uda, Twój projekt może zostać odrzucony. Drugi wnioskodawca może odpowiedzieć na pytania podczas analizy i pomóc projektowi trafić na listę do głosowania.

 

4. Lokalizacja projektu

W przypadku projektów inwestycyjnych podaj adres lokalizacji, w której planujesz swoje działanie. Wskazanie lokalizacji jest kluczowe przy projektach inwestycyjnych, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Załącz do projektu mapkę z zaznaczonym miejscem realizacji projektu (nie jest to konieczne przy projektach miękkich/nieinwestycyjnych).


WSKAZÓWKA
Numer oraz obręb działek możesz sprawdzić na Gdyńskim Portalu Mapowym
>> tutaj.
Instrukcja obsługi mapy znajduje się
>>tutaj.
  

5. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój pomysł 

Opisz, z czego ma się składać planowany projekt, komu ma służyć i jakie kroki trzeba podjąć, aby go zrealizować. Im dokładniej to zrobisz, tym łatwiej będzie zrozumieć go urzędnikom, sprawdzającym Twój wniosek.

Poza opisem szczegółowym, w formularzu znajdziesz także miejsce na skrócony opis. To nie więcej niż 700 znaków podsumowania, streszczenia Twojego pomysłu. Po co jest to pole? Skrócony opis zostanie opublikowany na stronie bo.gdynia.pl będzie stanowił zachętę dla głosujących, by zapoznali się z Twoim wnioskiem, oddali na niego głos. Warto im opowiedzieć o swoim pomyśle.
 

6. Oszacuj koszt realizacji pomysłu

Napisz, ile będą kosztować proponowane przez Ciebie działania. Jeżeli nie potrafisz dokładnie tego oszacować, podaj szacunkowe koszty. Ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu oraz jednostek miejskich. Pamiętaj jednak, że w wyniku tej weryfikacji ostateczny koszt projektu może ulec zmianie.

WSKAZÓWKA
Szacując koszty swojego projektu, możesz skorzystać z przygotowanych przez urzędników cenników. Znajdziesz tam orientacyjne kwoty potrzebne na wykonanie najczęściej zgłaszanych zadań w ubiegłych latach. Podzieliliśmy je na kilka kategorii dotyczących m.in. projektów sportowych, rekreacji i zieleni miejskiej oraz wydatków drogowych, czy działań społecznych. Pomocne mogą okazać się także tzw. karty projektów, które zawierają koszty standardowych elementów najpopularniejszych typów inwestycji, np. parków czy placów zabaw.


 

7. Załączniki

Lista poparcia - to lista podpisów mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, w której planujesz swój projekt.
Liczba podpisów jest różna dla każdej z dzielnic – sprawdź tuta
j
, ilu podpisów potrzebujesz, by złożyć swoje zadanie.

Do wniosku koniecznie dołącz:

  • mapę z zaznaczoną lokalizacją przyszłego projektu (przy projektach inwestycyjnych),
  • oświadczenie właściciela terenu ze zgodą na realizację, jeśli Twój projekt miałby powstać na terenie nienależącym do miasta,
  • oświadczenie dotyczące realizacji projektu autorskiego, jeśli Twój projekt zakłada działania o charakterze kulturalno-artystycznym, których istotą jest realizacja koncepcji autorskiej.

POMOCNA INFORMACJA 
Wzory oświadczeń znajdziesz w zakładce Do pobrania
. Wybierz stosowne oświadczenie w zależności od tego, kto jest właścicielem danego terenu. Jeśli chcesz, możesz uzupełnić wniosek o dodatkowe załączniki – np. zdjęcia, rysunki lub inne informacje, które ciekawie zaprezentują Twój pomysł i pomogą urzędnikom lepiej zrozumieć Twoje intencje. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane rubryki w formularzu!