BO 2021 - poradnik dla mieszkańców i mieszkanek


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

SKŁADANIE WNIOSKÓW DZIELNICOWYCH I MIEJSKICH

Żeby Twój pomysł na wprowadzenie zmiany w dzielnicy lub mieście mógł zostać rozważony, musisz opisać go w formularzu wniosku i złożyć wraz z potrzebnymi załącznikami w terminie od 25 stycznia do 22 lutego 2021 r.

W projekcie opisz zarówno jego cel, odpowiadający na konkretne, zauważone potrzeby, jak i działania niezbędne do jego osiągnięcia, odpowiednio wycenione. W celu określenia kosztów projektu, skorzystaj z cenników dostępnych w zakładce Do pobrania lub skontaktuj się z urzędnikami w odpowiednich jednostkach miejskich (dane kontaktowe do nich dostępne są >> tutaj).

Wniosek możesz złożyć:

  • elektronicznie – wypełniając go w systemie, do którego we wskazanym terminie odsyła strona internetowa bo.gdynia.pl,

  • osobiście – składając uzupełniony formularz:
    1) w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31,
    2) w recepcji centrum sąsiedzkiego Przystań Śmidowicza 49,
    w godzinach pracy tych instytucji.

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej – przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”,

  • przez skrzynkę podawczą ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ - wybierając formularz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

PAMIĘTAJ! O złożeniu wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia.

 

Do każdego wniosku musi być dołączona lista poparcia z podpisami:

1) 30 mieszkańców Gdyni w przypadku projektu miejskiego,
2
) 0,1% liczby mieszkańców dzielnicy, w której składany jest projekt.

Liczby podpisów kształtują się następująco dla każdej dzielnicy:

Dzielnica Gdyni
Liczba wymaganych podpisów poparcia
Babie Doły
2
Chwarzno-Wiczlino
12
Chylonia
21
Cisowa
11
Dąbrowa
14
Działki Leśne
7
Grabówek
8
Kamienna Góra
3
Karwiny
10
Leszczynki
7
Mały Kack
9
Obłuże
18
Oksywie
14
Orłowo
6
Pogórze
12
Pustki Cisowskie-Demptowo
8
Redłowo
8
Śródmieście
11
Wielki Kack
11
Witomino
17
Wzgórze św. Maksymiliana
10

 

Jeśli zbierasz podpisy poparcia wśród sąsiadów, pamiętaj, że listę musisz dostarczyć (osobiście lub przesłać pocztą) do siedziby Laboratorium Innowacji Społecznych lub recepcji Centrum sąsiedzkiego Przystań Śmidowicza 49 najpóźniej do 22 lutego 2021 r. Po wydrukowaniu listy, zapoznaj się z dołączoną do niej klauzulą RODO i wypełnij jej pierwszą część.

Możesz też dołączyć wyraźne zdjęcie/skan listy do wniosku składanego elektronicznie. W takim wypadku oryginały list poparcia musisz przechować do dnia ogłoszenia listy projektów zakwalifikowanych do głosowania (czyli do 26 maja 2021 r.) i okazać nam w przypadku wezwania. Pamiętaj, że przechowując listy jesteś zobligowana/y do przestrzegania przepisów RODO.

Jeśli nie masz możliwości zbierania podpisów, możesz poprosić sąsiadów i znajomych z dzielnicy, której dotyczy Twój projekt, żeby przesłali nam wyraźne zdjęcie/skan listy poparcia z podpisem swoim i ewentualnie niepełnoletnich osób, których są opiekunami prawnymi, przy użyciu ePUAPu.

Każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni może złożyć w ramach BO dowolną liczbę projektów dla dowolnej dzielnicy – nie tylko tej, w której mieszka. W przypadku projektów podobnych lub uzupełniających się, urzędnicy mogą zaproponować wnioskodawcom połączenie ich pomysłów. Nastąpi to tylko, jeśli wszyscy autorzy wyrażą na to zgodę.

Projekty miejskie składane sa przez minimum 3 autorów.

Zgłoszone projekty miejskie przejdą oceną formalną oraz wstępną ocenę merytoryczną, a następnie dopracowywane będą podczas warsztatów z udziałem autorów, urzędników oraz zainteresowanych mieszkańców. W wyniku pracy warsztatowej złożone projekty miejskie będą mogły być łączone lub ulegać znaczącym zmianom za zgodą ich autorów.

Informacja o liczbie i formie warsztatów zostanie opublikowana na stronie Budżetu Obywatelskiego oraz przekazana autorom projektów.