BO 2019 - poradnik dla mieszkańców i mieszkanek


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ WNIOSKU DZIELNICOWEGO?

 

1. Informacje podstawowe.

 

Zatytułuj swój projekt
Nazwy zgłaszanych projektów mogą zawierać wyłącznie precyzyjne określenie lokalizacji zadania i zakres proponowanych działań. Nazwa może składać się maksymalnie ze 180 znaków wraz ze spacjami.

PAMIĘTAJ!
W toku weryfikacji projektu Laboratorium Innowacji Społecznych:
- samodzielnie koryguje błędy pisarskie, ortograficzne i językowe w treści złożonych projektów prezentowanych na portalu BO,
- odpowiada za skład nazw projektów według jednolitych zasad, obejmujących m.in. wielkość liter.


Określ typ projektu

W pierwszej kolejności – wybierz dzielnicę, której dotyczy Twój pomysł oraz określ jego typ. Projekty małe, to takie, których koszt nie przekracza 10.000 zł – jeżeli koszt jest większy, zaznacz projekt „duży”. Wskaż także obszar tematyczny w którym mieści się Twoje zadanie – jeżeli dotyczy ono kilku obszarów, możesz zaznaczyć ich więcej niż jeden.

 

2. Wpisz swoje dane kontaktowe.

Koniecznie podaj swój adres e-mail i/lub numer telefonu. Ułatwi to kontakt z Tobą pracownikom LIS oraz pozostałym urzędnikom sprawdzającym Twój wniosek.

 

3. Wpisz dane kontaktowe drugiego wnioskodawcy/czyni.

To opcjonalne pole. Jednak warto je wypełnić – w sytuacji, gdy urzędnikom nie da uda się z Tobą skontaktować na etapie weryfikacji projektu, Twój wniosek może przepaść. Co dwie głowy to nie jedna: druga osoba może odpowiedzieć na pytania podczas analizy i pomóc projektowi trafić na listę do głosowania.

 

4. Lokalizacja projektu.

W przypadku projektów inwestycyjnych, podaj koniecznie adres lokalizacji w której planujesz swoje działanie. W ramach formularza znajdziesz także miejsce na opis lokalizacji – im dokładniej opiszesz przestrzeń, którą masz na myśli, tym lepiej i trafniej Twoje zadanie zostanie sprawdzone pod kątem możliwości realizacji. Jeżeli Twój projekt wygra, opis lokalizacji będzie stanowił punkt odniesienia dla planowania działań.

Wszelkie wątpliwości odnośnie przestrzeni, gdzie miałoby być realizowane zadanie, pomogą rozwiać pola formularza „Numery działek i obręby” oraz „Własność działek”. To pola opcjonalne, jeżeli jednak sprawdzisz numer i własność terenu, dowiesz się jakich dodatkowych zaświadczeń i zgód potrzebujesz dla swojego zadania.

WSKAZÓWKA
Numer oraz obręb działek możesz sprawdzić na Gdyńskim Portalu Mapowym
>> tutaj.
Instrukcja obsługi mapy znajduje się
>>tutaj.

Jeżeli nie jesteś w stanie podać adresu lub Twoje zadanie nie ma określonej lokalizacji (na przykład jest serią spotkań kulturalnych w różnych częściach dzielnicy), opis lokalizacji i adres możesz pozostawić pusty. Dobrze jest jednak zasugerować najbardziej optymalną, Twoim zdaniem, specyfikę przestrzeni, dla realizacji Twojego pomysłu.

  

5. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój pomysł.

Opisz, z czego ma się składać planowany projekt, komu ma służyć i jakie kroki trzeba podjąć, aby go zrealizować. Im dokładniej to zrobisz, tym łatwiej będzie zrozumieć go urzędnikom, sprawdzającym Twój wniosek.

Poza opisem szczegółowym, w formularzu znajdziesz także miejsce na skrócony opis. To nie więcej niż 700 znaków podsumowania, streszczenia Twojego pomysłu. Po co jest to pole? Skrócony opis zostanie opublikowany na stronie bo.gdynia.pl będzie stanowił zachętę dla głosujących, by zapoznali się z Twoim wnioskiem, oddali na niego głos. Warto im opowiedzieć o swoim pomyśle, prawda?

 

6. Oszacuj koszt realizacji pomysłu.

Napisz, ile będą kosztować proponowane przez Ciebie działania. Jeżeli nie potrafisz dokładnie tego oszacować – nie przejmuj się. Na tym etapie potrzeba podać jedynie szacunkowe kwoty. Ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu oraz jednostek miejskich. Pamiętaj jednak, że w wyniku tej weryfikacji ostateczny koszt projektu może ulec zmianie.

WSKAZÓWKA
Szacując koszty swojego projektu, możesz skorzystać z cenników dostępnych
>>tutaj. Znajdziesz tam orientacyjne kwoty potrzebne na wykonanie  zadań najczęściej zgłaszanychw ubiegłych latach. Podzieliliśmy je na kilka kategorii dotyczących projektów sportowych, rekreacji i zieleni miejskiej, wydatków drogowych i oświetleniowych oraz projektów nieinwestycyjnych. Pomocne mogą okazać się także tzw. karty projektów, które zawierają koszty standardowych elementów najpopularniejszych typów inwestycji, np. boisk czy placów zabaw. 

  

7. Załączniki

Lista poparcia - to lista podpisów mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, w której planujesz swój projekt.
Wymagana liczba podpisów jest różna dla różnych dzielnic – sprawdź
>>tutaj, ilu podpisów potrzebujesz, by złożyć swój wniosek.

Do wniosku koniecznie dołącz:

  • mapę z zaznaczoną lokalizacją przyszłego projektu,
  • oświadczenie właściciela terenu ze zgodą na realizację, jeśli Twój projekt miałby powstać na terenie nienależącym do miasta,
  • oświadczenie dotyczące realizacji projektu autorskiego, jeśli Twój projekt zakłada działania o charakterze kulturalno-artystycznym, których istotą jest realizacja koncepcji autorskiej.

POMOCNA INFORMACJA 
Wzory oświadczeń znajdziesz w
Bazie materiałów. Wybierz stosowne oświadczenie w zależności od tego, kto jest właścicielem danego terenu. Jeśli chcesz, możesz uzupełnić wniosek o dodatkowe załączniki – np. zdjęcia, rysunki lub inne informacje, które ciekawie zaprezentują Twój pomysł i pomogą urzędnikom lepiej zrozumieć Twoje intencje. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane rubryki w formularzu!