BO 2019 - poradnik dla mieszkańców i mieszkanek


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

Gdzie i kiedy mogę złożyć projekt dzielnicowy?

Żeby Twój pomysł mógł zostać rozważony, musisz wypełnić i złożyć w terminie formularz wniosku, wraz z potrzebnymi załącznikami.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów można pobrać tutaj lub otrzymać w Laboratorium Innowacji Społecznych i centrach sąsiedzkich Przystań (adresy poniżej).

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 15 lutego do 18 marca 2019 roku.

Możesz to zrobić:

  • elektronicznie – wypełniając wniosek na stronie internetowej bo.gdynia.pl,
  • osobiście – składając uzupełniony formularz w:

1) siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni,
2) siedzibie centrum sąsiedzkiego Przystań Lipowa 15 przy ul. Lipowej 15 w Gdyni,
3) siedzibie centrum sąsiedzkiego Przystań Chylońska 237 przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni,
4) siedzibie centrum sąsiedzkiego Przystań Śmidowicza 49 przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni.

Wnioski można składać w godzinach pracy powyższych instytucji.

  • za pośrednictwem poczty – przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”.

PAMIĘTAJ! O złożeniu wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia.

 

Każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni może złożyć w ramach BO dowolną liczbę projektów, dla dowolnej dzielnicy – nie tylko tej, w której na stałe mieszka. W przypadku projektów podobnych lub uzupełniających się, urzędnicy mogą zaproponować wnioskodawcom połączenie ich pomysłów. Może to nastąpić tylko wtedy, jeśli wszyscy autorzy wyrażą na to zgodę.

 

Jak mogę zgłosić projekt miejski?

Projekty miejskie będą wypracowywane podczas cyklu 3 warsztatów, które odbędą się w dniach 30 marca, 13 kwietnia oraz 25 maja 2019 r. W warsztatach będzie mogło wziąć udział maksymalnie 100 mieszkańców i mieszkanek Gdyni, którzy – przy wsparciu urzędników – wspólnie wypracują projekty ważne z perspektywy całego miasta. Na ostatnim spotkaniu wybiorą maksymalnie 15 spośród przygotowanych przez siebie propozycji, które trafią pod głosowanie wszystkich mieszkańców, razem z projektami dzielnicowymi.

Nie będzie możliwości zgłaszania projektów miejskich poza warsztatami, indywidualnie. Chcemy, żeby powstały one w wyniku wspólnej dyskusji o tym, co najlepiej odpowie na potrzeby różnych grup mieszkańców.

Przed warsztatami każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni może natomiast zgłosić swój wstępny pomysł na projekt miejski lub opisać dostrzeganą potrzebę czy braki w Gdyni. Wystarczy, że w terminie od 15 lutego do 18 marca wypełni krótki formularz dostępny na stronie badanialis.pl/pomyslybo. Zebrany w ten sposób materiał będzie stanowił punkt wyjścia do pracy podczas pierwszego warsztatu dotyczącego projektów miejskich.

Na warsztaty wypracowywania projektów miejskich można zgłaszać się od 15 lutego do 18 marca poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie badanialis.pl/warsztatybo. Jeżeli chętnych będzie więcej niż miejsc, wylosujemy uczestników tak, by zróżnicować grupę pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. Poznaj wyniki Diagnozy potrzeb i pomysłów.