BO 2019 - poradnik dla mieszkańców i mieszkanek


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

PULA ŚRODKÓW

 

W 2019 roku zdecydujemy o wydaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego kwoty 10 158 500 zł.

Środki te są podzielone na pulę na projekty miejskie w wysokości 1,5 miliona zł oraz pulę na projekty dzielnicowe w wysokości 8 658 500 zł, które są podzielone pomiędzy 21 dzielnic Gdyni.

Koszt jednego projektu miejskiego nie może przekroczyć kwoty 1 miliona złotych.PULA DZIELNICOWA

 

Każda z dzielnic otrzymała kwotę bazową w wysokości 125 000 zł, która została powiększona o środki rozdzielone pomiędzy dzielnice proporcjonalnie do ich liczby mieszkańców i powierzchni (bez uwzględnienia lasów i portowych terenów przemysłowych). Na koniec, kwoty zostały uzupełnione o środki niewykorzystane z ubiegłych edycji BO oraz zaokrąglone do pełnych setek złotych.

W ramach poszczególnych pul dzielnicowych 10% środków zarezerwowane jest na realizację projektów małych, a pozostałe 90% - na realizację projektów dużych.

Szacowany koszt realizacji projektów w dzielnicy może wynosić:

  • w przypadku projektów małych - maksymalnie 10 000 zł,
  • w przypadku projektów dużych - od 10 001 zł do 90% środków w puli dzielnicowej.

  

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT NA PROJEKTY DZIELNICOWE W BO 2019: