Poradnik dla mieszkańców BO 2018


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

GŁOSOWANIE

 

Kto może głosować?

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Gdyni, niezależnie od wieku. Jeżeli mieszkasz w Gdyni, ale nie jesteś tu zameldowany albo nie dopisałeś się wcześniej do tutejszego rejestru wyborców – nic straconego. Będziesz musiał jedynie złożyć pisemne oświadczenie, że jesteś mieszkańcem Gdyni. Deklarację mogą również wypełnić cudzoziemcy mieszkający w Gdyni.

WSKAZÓWKA Wzór oświadczenia można pobrać tutaj. Wypełnione oświadczenia należy złożyć osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych.

Kiedy i gdzie można zagłosować?

Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego odbędzie się w terminie od 18 czerwca do 2 lipca 2018 roku. Głosy będzie można oddać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl. Przed oddaniem głosu będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość, podając dane identyfikacyjne - numer PESEL oraz imię matki. Jeśli nie masz dostępu do sieci lub potrzebujesz pomocy przy korzystaniu z komputera lub urządzenia mobilnego, możesz zgłosić się do:

• Laboratorium Innowacji Społecznych,
• jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej,
• siedziby jednej z 22 rad dzielnic.

W każdym z tych miejsc będziesz mógł skorzystać z Internetu i uzyskać pomoc w oddaniu głosu. Uruchomione zostaną także specjalne mobilne punkty głosowania, obsługiwane przez członków tzw. „lotnych brygad”. Pojawią m.in. przy głównych ulicach miasta, urzędach czy centrach handlowych. Mobilne punkty będą obsługiwane przez osoby wyznaczone przez Miasto, które w razie potrzeby będą służyć pomocą w oddaniu głosu.

Jak oddać głos na projekty?

W ramach głosowania:

• Możesz poprzeć projekty tylko z jednej dzielnicy. Nie musi to jednak być dzielnica, w której na stałe mieszkasz. To Ty decydujesz, na projekty z której dzielnicy oddasz głos.
• Wybierasz maksymalnie 5 projektów, które wydadzą Ci się najciekawsze i najbardziej potrzebne i szeregujesz je według kolejności ich ważności. Cyfrą „1” oznacz projekt, który uważasz za najistotniejszy, a kolejnym cyframi mniej istotne według Ciebie przedsięwzięcia.

Konkurs „Przyjazna Dzielnica"

 Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, tak jak w poprzednich latach, powiązane będzie z wyborem inicjatyw zgłoszonych w ramach konkursu „Przyjazna dzielnica”. Te projekty są przygotowywane przez rady dzielnic wraz z partnerami i mogą dotyczyć:

• integracji mieszkańców,
• organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,
• działań kulturalnych, sportowych,
• podnoszenia poczucia bezpieczeństwa,
• działań na rzecz rodziny.

Oddając głos na projekty z BO, możesz wypowiedzieć się także w tej sprawie. Więcej informacji na temat „Przyjaznej dzielnicy” znajdziesz na stronie www.bo.gdynia.pl.

Jak oblicza się wyniki?

O ostatecznym wyniku w głosowaniu decyduje liczba punktów uzyskanych przez każdy z projektów. Środki na realizację przyznawane są kolejnym projektom, które uzyskały najwięcej punktów w głosowaniu, aż do wyczerpania puli pieniędzy przypadających na daną dzielnicę. W przypadku, gdy następny w kolejności projekt pod względem liczby zdobytych punktów nie może być w całości zrealizowany, pozostałe środki powiększają pulę Budżetu Obywatelskiego w danej dzielnicy w kolejnej edycji. Jeśli zdarzy się, że dwa projekty otrzymają tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji ich obu, wybiera się ten, na który głosowała większa liczba mieszkańców.

Przeliczanie punktów

Punkty przyznawane są projektom są na podstawie uszeregowania ich przez każdego głosującego w systemie do głosowania. To znaczy:

• projekt na pierwszym miejscu (oznaczony przez głosującego cyfrą „1”) otrzyma 5 punktów,
• projekt na drugim miejscu (oznaczony cyfrą „2”) otrzyma 4 punkty,
• projekt na trzecim miejscu (oznaczony cyfrą „3”) otrzyma 3 punkty,
• projekt na czwartym miejscu (oznaczony cyfrą „4”) otrzyma 2 punkty,
• projekt na piątym miejscu (oznaczony cyfrą „5”) otrzyma 1 punkt.

Przelicznik ten będzie zachowany bez względu na to, ile projektów wybierze głosujący. Jeśli ktoś zdecyduje się wybrać z listy dzielnicowej tylko dwa pomysły, będzie musiał przypisać im miejsca od 1 do 2. Tym samym, przydzieli na zadania 9 punktów z 15, które ma do dyspozycji.

Kiedy poznam wyniki głosowania?

Wyniki głosowania na projekty w tegorocznej edycji BO zostaną ogłoszone do 9 lipca 2018 roku. Lista zawierająca liczbę głosów i punktów uzyskanych przez wszystkie projekty zostanie opublikowana na stronie www.bo.gdynia.pl oraz na stronie Miasta Gdynia www.gdynia.pl.

Projekt +1

Aktywność w głosowaniu na projekty może przynieść dodatkową korzyść dla całej dzielnicy! W tym rejonie Gdyni, gdzie frekwencja w głosowaniu będzie najwyższa, zostanie zrealizowany jeden dodatkowy projekt spośród zgłoszonych w ramach BO. Będzie to inicjatywa „pierwsza pod kreską” – z największą liczbą punktów spośród tych, na których realizację zabrakło środków w puli BO na dzielnicę. Pomysł ten zostanie zrealizowany z innych środków miasta, poza pulą Budżetu Obywatelskiego. Będzie to dodatkowa forma docenienia aktywności mieszkańców.