Poradnik dla mieszkańców BO 2018


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

Żeby Twój pomysł mógł zostać rozważony, musisz wypełnić i złożyć w terminie formularz wniosku, wraz z potrzebnymi załącznikami.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów można pobrać tutaj lub otrzymać w Laboratorium Innowacji Społecznych przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.

  

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 2 do 28 lutego 2018 roku.

Możesz to zrobić:

elektronicznie – wypełniając wniosek na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl,
osobiście – składając uzupełniony formularz w Laboratorium Innowacji Społecznych przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni,
za pośrednictwem poczty – przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”.

PAMIĘTAJ! O złożeniu wniosku w terminie decyduje data jego wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych.

 

Każdy mieszkaniec Gdyni może złożyć w ramach BO dowolną liczbę projektów, dla dowolnej dzielnicy – nie tylko tej, w której na stałe mieszka. W przypadku projektów podobnych lub uzupełniających się, urzędnicy mogą zaproponować wnioskodawcom połączenie ich pomysłów. Może to nastąpić tylko wtedy, jeśli wszyscy autorzy wyrażą na to zgodę.