Poradnik dla mieszkańców BO 2018


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK?

 

1. Zatytułuj projekt.

Nazwy zgłaszanych projektów mogą zawierać wyłącznie precyzyjne określenie lokalizacji zadania i zakres proponowanych działań. Nazwa może składać się maksymalnie ze 180 znaków wraz ze spacjami.

PAMIĘTAJ!
W toku weryfikacji projektu Laboratorium Innowacji Społecznych:

    • samodzielnie koryguje błędy pisarskie, ortograficzne i językowe w treści złożonych projektów prezentowanych na portalu BO,
    • odpowiada za skład nazw projektów według jednolitych zasad, obejmujących m.in. wielkość liter.

2. Wpisz swoje dane kontaktowe.

Koniecznie podaj swój adres e-mail i numer telefonu. Ułatwi to kontakt pracownikom LIS oraz pozostałym urzędnikom sprawdzającym Twój wniosek. Jeśli składasz projekt z innymi osobami, wpisz namiary również na pozostałych autorów, na wypadek gdyby kontakt z Tobą nie był możliwy.

3. Określ lokalizację projektu.

W pierwszej kolejności – wybierz dzielnicę, której dotyczy Twój pomysł. Następnie określ dokładnie miejsce, w którym miałaby powstać Twoja wymarzona inwestycja. Jeśli to tylko możliwe, podaj numery działek oraz ich obręb. Dzięki temu sprawdzenie Twojego wniosku pójdzie sprawniej.

WSKAZÓWKA
Numer oraz obręb działek możesz sprawdzić na stronie internetowej WebEwid. Instrukcja obsługi mapy znajduje się >> tutaj
.

4. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój pomysł.

Opisz, z czego ma się składać planowany projekt, komu ma służyć i jakie kroki trzeba podjąć, aby go zrealizować. Im dokładniej to zrobisz, tym łatwiej będzie zrozumieć go urzędnikom, sprawdzającym Twój wniosek.

5. Oszacuj koszt realizacji pomysłu.

Napisz, ile będą kosztować proponowane przez Ciebie działania. Jeżeli nie potrafisz dokładnie tego oszacować – nie przejmuj się. Na tym etapie potrzeba podać jedynie szacunkowe kwoty. Ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu oraz jednostek miejskich. Pamiętaj jednak, że w wyniku tej weryfikacji ostateczny koszt projektu może ulec zmianie.

WSKAZÓWKA
Szacując koszty swojego projektu, możesz skorzystać z cenników zamieszczonych na stronie www.bo.gdynia.pl. Znajdziesz tam orientacyjne kwoty potrzebne na wykonanie najczęściej zgłaszanych zadań w ubiegłych latach. Podzieliliśmy je na kilka kategorii dotyczących projektów sportowych, rekreacji i zieleni miejskiej oraz wydatków drogowych i oświetleniowych. Pomocne mogą okazać się także tzw. karty projektów, które zawierają koszty standardowych elementów najpopularniejszych typów inwestycji, np. boisk czy placów zabaw.

6. Dołącz listę poparcia.

O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami. Zbierz co najmniej 25 podpisów od osób popierających Twoją propozycję, które mieszkają na terenie dzielnicy, gdzie ma powstać Twój projekt. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów w dzielnicy, w której mieszka. Jeśli składasz więcej projektów, możesz zebrać podpisy od tych samych osób pod kilkoma wnioskami.

PAMIĘTAJ!
Lista poparcia projektu nie jest potrzebna, jeśli w tym roku składasz taki sam wniosek jak w jednej z poprzednich edycji BO. Zasada ta obowiązuje w przypadku, gdy Twój projekt:

    • został poddany pod głosowanie w latach ubiegłych,
    • jest zgodny z regulaminem tegorocznego BO,
    • został opisany na nowym formularzu wniosku.

7. Uzupełnij wniosek o załączniki.

Do wniosku koniecznie dołącz:
    • mapę z zaznaczoną lokalizacją przyszłego projektu,
    • oświadczenie właściciela terenu ze zgodą na realizację, jeśli Twój projekt miałby powstać na terenie nienależącym do miasta.

POMOCNA INFORMACJA
Wzór oświadczeń znajdziesz na stronie www.bo.gdynia.pl. Wybierz stosowne oświadczenie w zależności od tego, kto jest właścicielem danego terenu. Jeśli chcesz, możesz uzupełnić wniosek o dodatkowe załączniki – np. zdjęcia, rysunki lub inne informacje, które ciekawie zaprezentują Twój pomysł i pomogą urzędnikom lepiej zrozumieć Twoje intencje. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane rubryki w formularzu!

8. Skonsultuj się z innymi

Zanim złożysz swój wniosek, możesz przedstawić go innym mieszkańcom za pośrednictwem strony Budżetu Obywatelskiego.

Wystarczy, że:

• wypełnisz elektroniczny formularz wniosku na stronie www.bo.gdynia.pl,
• zapiszesz projekt jako „wersję roboczą”,
• wybierzesz opcję „opublikuj wersję roboczą”.

Pracownicy LIS w ciągu 3 dni roboczych sprawdzą, czy Twój wniosek jest zgodny z regulaminem i udostępnią go na stronie. Mieszkańcy będą mogli przeczytać o Twoim pomyśle i go skomentować. Może Ci to pomóc w przygotowaniu ostatecznej wersji projektu. Po wprowadzeniu zmian, złóż wniosek. Jeżeli nie zrobisz tego sam, po upływie terminu składania projektów, system automatycznie prześle do weryfikacji ostatnią wersję projektu, którą zapisałeś.