Instrukcja do serwisu mapowego Gdyni

 

 

Aby przygotować wniosek do Budżetu Obywatelskiego, niezbędne jest precyzyjne określenie lokalizacji projektu oraz ustalenie sytuacji właścicielskiej terenu, na którym ma on być zrealizowany.

Własność interesującej Cię działki możesz sprawdzić samodzielnie w Internecie.

Oficjalna mapa zawierająca informacje na temat numerów działek oraz własności terenu znajduje się w serwisie internetowym WebEwid:

>> przejdź do mapy 

 


Instrukcja krok po kroku:


KROK 1.  Znajdź interesujący Cię teren.

Gdy już wejdziesz na podany powyżej adres serwisu, w pierwszej kolejności przybliż się do obszaru, w którym planujesz umiejscowić swój projekt. Jeśli potrafisz podać nazwę ulicy oraz numer ulicy, możesz skorzystać z opcji ZNAJDŹ. Jest ona dostępna jest w górnym menu, pomiędzy przyciskami NARZĘDZIA i POMIARY. Po rozwinięciu paska kliknij na ZNAJDŹ ADRES. Po uzupełnieniu danych formularza, kliknij w interesujący nas adres w ramce (wynik) a następnie w ikonę w dolnym lewym rogu (podgląd). → Jeśli nie znasz dokładnego adresu działki, przesuń mapę ręcznie w miejsce, w którym znajduje się wybrany teren.


KROK 2.  Sprawdź numer działki.

Gdy masz już na ekranie wybraną działkę możesz sprawdzić jaki ma ona numer. W tym celu włącz narzędzie znajdujące się w dolnym pasku, służące POZYSKIWANIU INFORMACJI O OBIEKCIE (niebieska ikona) i kliknij na wybrany teren na mapie. Na ekranie pojawi się tabela z informacjami o numerze działki i adresie. znajdziesz je w pierwszej i trzeciej kolumnie - „Nr” oraz „obręb”. Te dane zapisz we wniosku, w części z informacjami o lokalizacji projektu.


KROK 3.  Sprawdź własność.

Aby sprawdzić, jaka jest sytuacja właścicielska terenu, na którym chcesz zlokalizować projekt, w panelu KOMPOZYCJA PODSTAWOWA kliknij zakładkę INNE → STRUKTURA WŁADANIA. Działki automatycznie zostaną oznaczone kolorami. Na podstawie legendy zamieszczonej w dalszej części instrukcji możesz sprawdzić, jaka jest sytuacja własnościowa działki i umieścić tę informację we wniosku. 

     

LEGENDA (struktura władania)

gr. 1 - Skarb Państwa

gr. 2 - Skarb Państwa (w zbiegu z użytkownikami wieczystymi)

gr. 4 - gminy i związki międzygminne

gr. 5 - gminy i związki międzygminne (w zbiegu z użytkownikami wieczystymi)

gr. 7 - osoby fizyczne

gr. 11 - powiaty i związki powiatów

gr. 12 - powiaty i związki powiatów (w zbiegu z użytkownikami wieczystymi)

gr. 13 - województwa

gr. 14 - województwa (w zbiegu z użytkownikami wieczystymi)

gr. 6, 8, 9, 10, 15 – inne (m. in. kościoły, spółdzielnie, wspólnoty gruntowe)

        

W przypadku terenów należących do samorządu (gr. 4 i 11) nie są potrzebne dodatkowe załączniki do wniosku – wystarczy wypełniony formularz i lista poparcia mieszkańców.

W pozostałych przypadkach potrzebne będą pisemne deklaracje zgody na wykonanie przedsięwzięcia od właściciela lub władającego danym terenem. Odpowiednie wzory tych załączników możesz pobrać ze strony w materiałach do pobrania.


KROK 4.  Zapisz wynik.

Na koniec możesz skorzystać z opcji DRUKUJ, aby zapisać na dysku wybrany fragment mapy i dołączyć go do wniosku. Po kliknięciu na ikonę drukarki (znajduje się w górnym pasku), pojawi się prostokątna ramka oraz okienko, w którym możesz zmienić parametry eksportu (wielkość ramki → skala, układ itd.). Klikając na ramkę, przesuń ją na interesujący Cię obszar i kliknij GENERUJ WIDOK.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z Laboratorium Innowacji Społecznych >> kontakt.