Budżet obywatelski 2016 - Harmonogram realizacji projektów

Dzielnica: Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 1309 | Ilość punktów: 6162

A teraz czas na budowę nowoczesnego boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą na Chwarznie w ZS nr 15 przy ul. Jowisza

Szacunkowa wartość projektu: 390 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Działka gminna nr 141/7 (aktualny po synchronizacji nr działki: 1857) o pow. 29 121 m2 przy ul. Chwarznieńskiej na terenie ZS15 w Gdyni

OPIS: Remont boiska trawiastego przy Zespole Szkół nr 15 w Gdyni przy ul. Jowisza 60, polegający na wykonaniu 1000 m2 sztucznej nawierzchni trawiastej wraz z drenażem a także montaż dwóch nowoczesnych bramek piłkarskich.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Wystąpiono o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym w dniu 27 stycznia 2017 roku. Obecnie trwa przygotowywanie specyfikacji zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec/kwiecień 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - koniec maja 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to koniec czerwca 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć pod koniec lipca 2017 roku.  

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Dzielnica: Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 2606 | Ilość punktów: 12481

ABC zabawy! Atrakcyjne Bezpieczne Centra Zabawy! Stwórz nam podstawy dobrej zabawy - modernizacje placów zabaw - przy Szkole Podstawowej nr 16 oraz Wesoła Dolinka przy ul. Rumskiej

Szacunkowa wartość projektu: 267 156,00zł
Lokalizacja projektu: Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chabrowa 43, plac zabaw w dotychczasowym miejscu, po schodkach na przeciw głównego wejścia do szkoły. Wesoła Dolinka - działka 329/1 KM 12, przy ul. Rumskiej, na końcu leśnego ciągu spacerowego Osiedle Zamek-Tesco, u podnóża leśnej górki.

OPIS: Projekt modernizacji placów zabaw ABC ZABAWY to ważna inwestycja w przyszłość, którą są nasze dzieci. Zwróci się ona w postaci wszechstronnego rozwoju dzieci - ruchowego, a także społeczno-emocjonalnego, zwiększenia ich kreatywności i wyobraźni! STWÓRZ NAM PODSTAWY DOBREJ ZABAWY!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Przygotowanie  i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami do dn 30.04.2017. Przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą  robót budowlanych planowane jest na koniec czerwca a realizacja projektu na koniec września 2017 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Mały Kack
Ilość głosów: 617 | Ilość punktów: 2360

Absolutnie Piękny Mały Kack - Meble Miejskie

Szacunkowa wartość projektu: 44 600,00 zł
Lokalizacja projektu: Zdecydowana większość terenu znajduje się nieopodal ronda przy ul. Sandomierskiej. Pozostałe dwa miejsca w promieniu około 350 metrów od tego miejsca, tj. Olkuska, Kurpiowska oraz przystanek ZKM Łęczycka ( ławeczka ).

OPIS: Celem projektu jest podniesienie estetyki i funkcjonalności najczęściej uczęszczanych miejsc przez mieszkańców w tej części miasta. Zdecydowanie takim miejscem jest rejon w pobliżu ronda, pętli autobusowej przy ul. Sandomierskiej. Posadowienie estetycznych elementów typu ławki, kwietniki, koszy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Projekt zagospodarowania terenu zieleni wraz z niezbędnymi uzgodnieniami planowany jest na koniec maja 2017 roku. Przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych planowany jest na koniec czerwca a realizacja na koniec sierpnia 2017 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Mały Kack
Ilość głosów: 608 | Ilość punktów: 1909

Absolutnie Piękny Mały Kack - S.P. nr 13 dwa urządzenia siłowni zewnętrznej

Szacunkowa wartość projektu: 10 600,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni przy ul. Halickiej

OPIS: Celem projektu jest doposażenie placu przy boisku szkolnym w funkcjonalne urządzenia siłowni zewnętrznej

---------------------------------------

REALIZACJA:

 W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zatrudnienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek kwietnia 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to początek maja 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć na początku czerwca 2017 roku.  
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dzielnica: Mały Kack
Ilość głosów: 685 | Ilość punktów: 2732

Absolutnie Piękny Mały Kack - urządzenia turystyczne pod Kasztanem - liniarnia

Szacunkowa wartość projektu: 56 800,00 zł
Lokalizacja projektu: Urządzenia pod turystyczne pod Kasztanem to kolejny etap rewitalizacji zaniedbanego terenu przy ulicy Olkuskiej. Tym razem projekt zakłada zrealizowanie linariów przy ulicy Olkuskiej (na wysokości ulicy Lipnowskiej) pod pięknym kasztanem który zdobi ten teren.

OPIS: Kolejny etap realizacji na terenie przy ulicy Olkuskiej. W ubiegłym roku dzięki Państwa głosom wybrane zostały urządzenia Street Workout, w tym roku liczymy na Państwa poparcie dla projektu dla starszych dzieci, zabawek zrealizowanych głównie z lin.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Przygotowanie  i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno -  Budowlanego planowane jest do końca maja 2017. Przetarg, zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych planowane jest na połowę lipca 2017. Realizacja w terenie planowana jest na połowę września 2017 roku.

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Mały Kack
Ilość głosów: 785 | Ilość punktów: 2797

Absolutnie Piękny Mały Kack - urządzenie turystyczne - zjazd linowy przy ul. Racławickiej

Szacunkowa wartość projektu: 46 720,00 zł
Lokalizacja projektu: dz. nr 0019.2109 (504/2) Gmina Mmiasto Gmina

OPIS: Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego miejsca dla dzieci w wieku 3-15 lat. Zjazd linowy służy do przemieszczania się z jednej strony na drugą, składa się z dwóch stacji - początkowej i końcowej - z rozciągniętą pomiędzy nimi stalową liną, na której zamocowane jest siedzisko.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Przygotowanie  i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno -  Budowlanego planowane jest do końca maja 2017. Przetarg, zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych planowane jest na połowę lipca 2017. Realizacja w terenie planowana jest na pierwszą połowę września 2017 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Chylonia
Ilość głosów: 1700 | Ilość punktów: 8199

Akcja Rekreacja - modernizacja boisk do piłki koszykowej i piłki światowej dla dzieci i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu: 330 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Boiska do piłki koszykowej i siatkowej znajdują się na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni przy ul. Rozewskiej 33

OPIS: Boisko do piłki koszykowej z możliwością dostosowania do gry w tenisa oraz boisko do piłki siatkowej mają służyć rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia. Projekt propaguje aktywny tryb życia i budowanie pozytywnych relacji lokalnej społeczności.

---------------------------------------

REALIZACJA:

 W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Obecnie trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec/kwiecień 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - koniec maja 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to koniec czerwca 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć pod koniec lipca 2017 roku.  
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 1208 | Ilość punktów: 5615

Arka Pokoleń - rewitalizacja historycznej Górki przy ul. Ejsmonda wraz z realizacją stałej wystawy poświęconej największym sukcesom Arki Gdynia

Szacunkowa wartość projektu: 37 040,00 zł
Lokalizacja projektu: 1. Gminna Działka 410/64 przy ul. Ejsmonda (ogrodzenie) 2. Gminna Działka 249/63 przy ul. Ejsmonda (estetyzacja Górki, regulacja wód) 3. Gminna Działka 355/64 przy ul. Ejsmonda (regulacja wód)

OPIS: 1.Rewitalizacja tzw. Górki polegająca na estetyzacji miejsca oraz regulacji wód opadowych z lasu w kierunku kortów po przez wykonanie tzw. faszyn. 2. Wystawa stała na ogrodzeniu obiektu od strony ul. Ejsmonda przedstawiająca 18 zdjęć z historii gdyńskiej Arki w formatach 270 x 120cm.

---------------------------------------

REALIZACJA:

 W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. WW dniu 13 lutego złożono do Wydziału UM w Gdyni wyjaśnienia dotyczca planowanego zagospodarowania terenu inwestycji. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek kwietnia 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to początek maja 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć na początku czerwca 2017 roku.  
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dzielnica: Grabówek
Ilość głosów: 1652 | Ilość punktów: 7946

Bezpieczne boisko do piłki nożnej

Szacunkowa wartość projektu: 140 750,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren SP nr 17, w Gdyni, ul. Grabowo nr 12, Działka nr 267/1 Typ własności: Zasób gruntów gminy

OPIS: Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni piaskowej, wraz z wyposażeniem. Budowa piłkołapu i trybuny oraz skoczni do skoku w dal(bez rozbiegu)

---------------------------------------

REALIZACJA:

W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Obecnie trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek maja 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to koniec czerwca 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć na koniec lipca 2017 roku. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dzielnica: Obłuże
Ilość głosów: 935 | Ilość punktów: 3896

Biblioteka dla wszystkich - budowa platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych

Szacunkowa wartość projektu: 110 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Gdynia, Obłuże, ul Boisko 6, budynek Spółdzielni mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni na działce nr 426 obręb 0020 Obłuże, o powierzchni 1700 metrów kwadratowych, księga wieczysta nr GD1Y00010149/7. Na parterze znajduje się sklep spożywczy "Maja" i prywatne przedszkole "Nutkolandia". Piętro zajmuje Biblioteka - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych przylegać będzie do podestu na piętrze na przeciw schodów wejściowych na piętro (po drugiej stronie podestu).

OPIS: Montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 1400 x 1100 mm w szybie samonośnym z trzech stron oszklonym, zadaszonym. Wjazd/wejście na platformę przez oszklone drzwi. Panel sterowania z podświetlanymi przyciskami, z oznaczeniem Braille'a, przyciskiem stop, telefonem alarmowym.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Zlecenie wykonania projektu technicznego oraz wybór wykonawcy planowane jest na marzec 2017 roku. Realizacja projektu planowana jest na wrzesień 2017 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Wydział Budynków, ul. 10-go Lutego 24 ,81-364 Gdynia
tel.: 58 668-23-00, e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl


Dzielnica: Obłuże
Ilość głosów: 962 | Ilość punktów: 4151

Budowa 4-torowej bieżni i skoczni do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 Gdynia - Obłuże

Szacunkowa wartość projektu: 159 00,0 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Adm. J. Unruga 88, działka o numerze ewidencyjnym:nr 970/10, KM 15 obręb Pogórze

OPIS: Budowa 4-torowej bieżni ze skocznią do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Adm. J. Unruga 88, która stanowić będzie element ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców.

---------------------------------------

REALIZACJA:

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym.  Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek kwietnia 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to początek maja 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć na początku czerwca 2017 roku.    

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dzielnica: Karwiny
Ilość głosów: 795 | Ilość punktów: 3643

Budowa boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego

Szacunkowa wartość projektu: 217 509,00 zł
Lokalizacja projektu: W załączniku - mapa terenu z informacją o własności oraz z zaznaczonym miejscem budowy boiska - listy (2) z podpisami mieszkańców

OPIS: Boisko wielofunkcyjne, do siatkówki, koszykówki oraz tenisa ziemnego; z montażem urządzeń, słupków (2 kosze będą z zasobów szkoły). Dzięki wielofunkcyjności 1 obiekt będzie spełniał funkcje 3 obiektów. Dzięki wymianie nawierzchni podniesione zostanie bezpieczeństwo korzystających uczniów i mieszkańców.

---------------------------------------

REALIZACJA:

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek maja 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to koniec czerwca 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć na koniec lipca 2017 roku. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dzielnica: Dąbrowa
Ilość głosów: 962 | Ilość punktów: 3700

Budowa boiska do piłki plażowej

Szacunkowa wartość projektu: 36 500,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni przy ulicy Nagietkowej 73

OPIS: Budowa kompleksowego boiska do siatkówki plażowej z ogrodzeniem.

---------------------------------------

REALIZACJA:

W styczniu została ustalona ostateczna lokalizacja boiska do siatkówki na terenie szkoły. W dniu 02 lutego 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej - planowany termin luty 2017 roku. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek kwietnia 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to koniec maja 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć pod koniec czerwca 2017 roku.  
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dzielnica: Działki Leśne
Ilość głosów: 1516 | Ilość punktów: 7308

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum

Szacunkowa wartość projektu: 131 320,00 zł
Lokalizacja projektu: Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum - Działka 270/41

OPIS: Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum (koszykówka i siatkówka) wraz z montażem piłko-łapu przy piaskowym boisku co zwiększy liczbę korzystających z największego w dzielnicy boiska piłkarskiego.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym planowany termin - styczeń 2017. Wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej - planowany termin luty 2017 roku. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek maja 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to koniec czerwca 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć na koniec lipca 2017 roku.  

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dzielnica: Cisowa
Ilość głosów: 449 | Ilość punktów: 2108

Cisowa Playground II

Szacunkowa wartość projektu: 219 500,00 zł
Lokalizacja projektu: Projekt zlokalizowany będzie na terenie Osiedla Cisowa w gdyńskiej dzielnicy Cisowa, pomiędzy budynkami Chylońska 261, Chylońska 265 i Chylońska 267. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach 633, 641, 705/637 stanowiących współwłasność gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańców tych nieruchomości, a także na gruntach stanowiących własność gminy - działki 536/7, 539/28, 544/21, 386/1, 390/19, 388/19, 392/18.

OPIS: Projekt zakłada: - modernizację istniejącego placu zabaw (wymiana nawierzchni, budowa chodnika przez plac, demontaż starych urządzeń, zakup i montaż nowych zabawek), - budowę siłowni zewnętrznej (6 urządzeń), - estetyzację terenu (wymiana chodników, klomb, nasadzenia, kosze, parking dla rowerów)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest do końca kwietnia 2017 roku. Przetarg, zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych planowane jest na koniec czerwca 2017. Realizacja w terenie planowana jest na połowę października 2017 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Dzielnica: Kamienna Góra
Ilość głosów: 425 | Ilość punktów: 2001

Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 11 ogólnie dostępnego dla mieszkańców dzielnicy

Szacunkowa wartość projektu: 74 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Ogrodzony teren Gimnazjum nr 11 przylegający do ul.Słowackiego 53 wzdłuż schodów prowadzących do budynku szkoły.

OPIS: Boisko dolne przy szkole służy do realizacji programu z zakresu wychowania fizycznego uczniów Gimnazjum nr 11.Po zakończeniu zajęć szkolnych jest obiektem ogólnodostępnym dla mieszkańców dzielnicy od godz. 16 do 20.Projekt dotyczy modernizacji powierzchni płaskiej(aktualnie piasek z resztkami trawy)

---------------------------------------

REALIZACJA:

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek maja 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to koniec czerwca 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć na koniec lipca 2017 roku. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dzielnica: Babie Doły
Ilość głosów: 362 | Ilość punktów: 1740

Modernizacja placu zabaw przy ul. Dedala 6 - 8

Szacunkowa wartość projektu: 134 115,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren stanowi własność Gminy Miasta Gdynia pomiędzy ulicami Ikara 6, a Ikara 8. Działka o nr. 1066/25

OPIS: Modernizacja części istniejącego placu zabaw polegająca na stworzeniu wielofunkcyjnego bezpiecznego i nowoczesnego miejsca zabaw dla dzieci przede wszystkim wolnego od ingerencji zwierząt (psów, kotów, dzików). Miejsca, które będzie w całości ogrodzone, wyposażone w nowoczesny sprzęt zabawowy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest do końca kwietnia 2017 roku. Przetarg, zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych planowane jest na koniec czerwca 2017. Realizacja w terenie planowana jest na wrzesień 2017 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Witomino Radiostacja
Ilość głosów: 796 | Ilość punktów: 3916

Oświetlenie Placu 50-lecia SM "Bałtyk"

Szacunkowa wartość projektu: 126 922,00 zł
Lokalizacja projektu: Plac 50-Lecia SM "Bałtyk" Działka nr 28-375 (stary nr 226/168) Użytkownik wieczysty: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"

OPIS: Wykonanie oświetlenia parkowego odpornego na uderzenia (uszkodzenia opraw) na słupach stalowych malowanych farbą proszkową na Placu 50-Lecia SM "Bałtyk" w Gdyni wraz z niezbędną dokumentacją projektową

---------------------------------------

REALIZACJA:

W dniu 13.01.2017 została zwarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji to 31.07.2017 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
tel.: 58 668 83 00, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Dzielnica: Witomino Leśniczówka
Ilość głosów: 486 | Ilość punktów: 2299

Plac Sportów Miejskich

Szacunkowa wartość projektu: 114 400,00 zł
Lokalizacja projektu: Witomino Leśniczówka: 723/313, 721/315, 719/316 Wielkokacka, Graniczna, Stawna

OPIS: Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego: plac do ćwiczeń street workout i parkour

---------------------------------------

REALIZACJA:

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym.  Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek maja 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to koniec czerwca 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć na koniec lipca 2017 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dzielnica: Wielki Kack
Ilość głosów: 442 | Ilość punktów: 1855

Plac zabaw dla dzieci w wieku 2-10 lat przy ul. Stolemów

Szacunkowa wartość projektu: 140 600,00 zł
Lokalizacja projektu: Wielki Kack ul. Stolemów. Fragment działki 150/4, bezpośrednio przy zlokalizowanej tam siłowni zewnętrznej. Wskazana lokalizacja jest własnością gminy, zaś plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym miejscu powstanie placu zabaw. Lokalizacja ma uwzględnić ochronę i włączenie w teren placu zabaw rosnących tam drzew szlachetnych i o walorach ozdobnych.

OPIS: Utworzenie przy ul.Stolemów na Wielkim Kacku nowoczesnego placu zabaw, który stworzy miejsce rekreacji i zabawy dla najmłodszych dzieci. Dzięki położeniu bezpośrednio przy siłowni zewnętrznej powstanie strefa korzyści dla dzieci i ich rodziców, a zaniedbana działka zmieni się w przestrzeń publiczną.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Przeprowadzenie postępowania na wybór projektanta oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest do końca maja 2017. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno -  Budowlanego również planowane jest do końca maja 2017. Przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą  robót budowlanych planowane na koniec lipca a realizacja na koniec października 2017 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Redłowo
Ilość głosów: 602 | Ilość punktów: 2741

Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Redłowie

Szacunkowa wartość projektu: 154 900,00zł
Lokalizacja projektu: a) Plac między blokami Powst. Śląskiego 4 Powst. Śląskiego 10 Powstania Wlkp. 68 b) szczyt bloku przy ul. Powstania Śląskiego 10 c) szczyt bl. Powst. Śląsk. 2 d) trójkąt między blokiem Powstania Wlkp. 89-93 a "Fresh" marketem uwagi: wszystkie place należą do gminy gdynia

OPIS: uporządkowanie najbardzie zaniedbanych miejsc w dzielnicy i przeznaczenie części na rekreację i wypoczynek mieszkańców upiększenie i modernizacja polegająca a nasadzeniach oraz montażu urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych

---------------------------------------

REALIZACJA:

W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotwanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek kwietnia 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to początek maja 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć na początku czerwca 2017 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 
 

Dzielnica: Oksywie
Ilość głosów: 612 | Ilość punktów: 2660

Połączone Oksywie - adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym

Szacunkowa wartość projektu: 215 200,00 zł
Lokalizacja projektu: Oksywie Górne: ul. Dickmana, działki nr 44,54,55 stanowiące własność gminy Gdynia; Oksywie Dolne: ul. Żeglarzy, działki nr 31/2 oraz 33/2 stanowiące własność gminy Gdynia oraz działka nr 35/2 stanowiąca własność Spółdzielni Mieszkaniowej Nova w Gdyni

OPIS: Projekt zakłada adaptację obszarów w okolicy ul.Dickmana i ul.Żeglarzy na Oksywiu, z uwzględnieniem potrzeby modernizacji obiektów sportowo -rekreacyjnych. W działania zaangażowani są mieszkańcy i organizacje pozarządowe prowadzące w dzielnicy Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywni” i „Światłowcy”.

---------------------------------------

REALIZACJA:

W dniu 31 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM o podpisanie umowy użyczenia dla terenu pod inwestycję między Gminą Miasta Gdynia a Spłdzielnią Mieszkaniową.
Równocześnie wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji z wnioskiem o wydanie zgody na zainwestowanie na terenach gminnych. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek maja 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to koniec czerwca 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć na koniec lipca 2017 roku. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dzielnica: Wielki Kack
Ilość głosów: 496 | Ilość punktów: 2275

Remont nawierzchni jezdni ulicy Maszopów

Szacunkowa wartość projektu: 167 562,00 zł
Lokalizacja projektu: Ulica Maszopów Obręb nr 27 Wielki Kack (Wielki Kack KM 14) Działka 2150 (stary numer 269/21) Działka 2413 (stary numer 482/22)

OPIS: Remont nawierzchni jezdni ulicy Maszopów

---------------------------------------

REALIZACJA:

Realizacja projektu planowana jest na koniec lipca 2017 roku w ramach utrzymania bieżącego dróg.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Leszczynki
Ilość głosów: 1756 | Ilość punktów: 8574

Rodzinny plac zabaw i zewnętrzna siłownia

Szacunkowa wartość projektu: 185 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni Leszczynkach, ul. P. Ściegiennego 8, działka nr 401/89 i 503/91. Obręb Gdynia, KM 25

OPIS: Budowa ogólnodostępnego, rodzinnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej

---------------------------------------

REALIZACJA:

Uzyskanie z Wydziału Budynków UM charakterystyki robót planowane jest do końca lutego 2017 roku.
Wybór projektanta i pozyskanie mapy do celów projektowych planowany jest do końca marca 2017
Prace projektowe i kosztorysowe - kwiecień 2017
Procedura zgłoszenia oraz wybór wykonawcy do końca czerwca 2017
Planowany termin realizacji inwestycji lipiec-sierpień 2017

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zespół Szkół nr 5 w Gdyni  ul. Orłowska 27/33
tel./fax: (0-58) 624-84-62, e-mail: gim5orlowo@wp.pl

Dzielnica: Dąbrowa
Ilość głosów: 1043 | Ilość punktów: 3881

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Szafranowa/Rdestowa. Budowa urzadzeń linowych dla starszych dzieci i młodzieży

Szacunkowa wartość projektu: 55 000,00zł
Lokalizacja projektu: ul. Rdestowa / ul. Szafranowa Działka nr 77/1; Arkusz 30; Obręb WK Stanowiąca własność Gminy Miasto Gdynia Nowe urządzenia mają być wpasowane w wolne miejsca na istniejącym placu zabaw.

OPIS: Dostawa i montaż urządzeń linowych placu zabaw dla dzieci starszych wraz z wymianą nawierzchni. Nowe urządzenia mają być wpasowane w istniejący plac zabaw.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest do połowy kwietnia 2017 roku. Przetarg, zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych planowane jest na konie cmaja 2017. Realizacja w terenie planowana jest na koniec lipca 2017 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Dąbrowa
Ilość głosów: 870 | Ilość punktów: 3161

Rozbudowa terenów sportowych w ZS 14 - skok w dal

Szacunkowa wartość projektu: 55 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Tereny sportowe Zespołu Szkół nr 14, w miejscu dawnej skoczni - odbudowa.

OPIS: Budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej na terenach sportowych Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni

---------------------------------------

REALIZACJA:

W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia.  Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek kwietnia 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to początek maja 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć na początku czerwca 2017 roku.  
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dzielnica: Pogórze
Ilość głosów: 784 | Ilość punktów: 3661

Sport i rekreacja w centrum Pogórza

Szacunkowa wartość projektu: 208 389,00 zł
Lokalizacja projektu: cześć działek 170/107 i 170/98 arkusz 14 obręb PG dojazd od ulicy Żelaznej

OPIS: Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni, jego inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem pod przyszłe wykorzystanie terenu na cele sportowe i rekreacyjne. Etap I

---------------------------------------

REALIZACJA:

Inwentaryzacja zieleni planowana jest do końca grudnia 2016 roku. Sporządzenie mapy do celów projektowych planowane jest do końca stycznia 2017 roku a przeprowadzenie badań geologicznych na początku maja 2017 r. Wykonanie projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - początek lipca 2017 roku. Przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych - przwidywany termin to koniec sierpnia 2017. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na koniec grudnia 2017 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Dąbrowa
Ilość głosów: 901 | Ilość punktów: 3171

Street Workout Park

Szacunkowa wartość projektu: 64 532,00 zł
Lokalizacja projektu: ul.Melisowa, działka nr 148/1, arkusz 30, obręb WK. Teren Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Wzgórzu"

OPIS: Stworzenie miejsca do ćwiczeń siłowych - drążki, drabinki, lina do wspinania, poręcze, ławeczka do ćwiczeń, poręcze do ćwiczeń, koła gimnastyczne i inne. Nie mylić z siłownią plenerową!

---------------------------------------

REALIZACJA:

W dniu 31 stycznia 2017 roku wystąpiono do Referatu Mienia Skarbu Państwa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM o podpisanie umowy użyczenia dla terenu pod przyszły Plac Sportów Miejskich między Gminą Miasta Gdynia a Spółdzielnią Mieszkaniową. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec/kwiecień 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - koniec maja 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - planowany termin to koniec czerwca 2017 roku. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć pod koniec lipca 2017 roku.  
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dzielnica: Śródmieście
Ilość głosów: 1476 | Ilość punktów: 7061

Śródmieście wygodne dla pieszych - więcej zieleni, lepsze oświetlenie ulic i mała architektura

Szacunkowa wartość projektu: 453 890,00 zł
Lokalizacja projektu: Lokalizacja projektu: ul. Antoniego Abrahama od ul. 10 lutego do ul. S.Batorego

OPIS: Chcemy zmienić fragment Gdyni tak, by stworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców i wszystkich gdynian. Pokażmy, że "da się"!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  planowany jest na koniec sierpnia 2017 roku. Przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych planowany jest na koniec września, a realizacja projektu na koniec grudnia 2017 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl