Budżet Obywatelski 2018

Projekty dotyczą głównie działań inwestycyjnych poprawiających jakość życia w mieście w zakresie rekreacji, zieleni, ochrony środowiska, utrzymania czystości, porządku, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa w ruchu, estetyzacji oraz inwestycji i remontów w przestrzeniach publicznych.

Przyjazna Dzielnica 2018

Projekty dotyczą głównie zadań z zakresu integracji mieszkańców, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa oraz działań na rzecz rodziny.