Projekty 2017 - złożone przez wnioskodawców

Karwiny

Nowe miejsca parkingowe przy bloku na ul. Chwaszczyńskiej 24 i szkole ZS nr 13 i przedszkolu nr 6

Szacunkowa wartość projektu:
165 000 zł

Lokalizacja projektu:
Fragment ul. Chwaszczyńskiej pomiędzy przedszkolem nr 6 a ogrodzeniem ZS nr 13. Chodnik i pas zieleni pomiędzy ogrodzeniem przedszkola a jezdnią, za stacją transformatorową.

Opis:
Stworzenie 8 nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców wieżowca przy ul. Chwaszczyńskiej, rodziców dzieci ze szkoły oraz przedszkola. W celu przeciwdziałania tworzeniu się zatorów w uliczkach wjazdowych do bloku, szkoły i przedszkola (pomiędzy blokiem a szkołą i między szkołą a przedszkolem).

Witomino Leśniczówka

Ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Granicznej i ul. Dębowej

Szacunkowa wartość projektu:
1 884 zł

Lokalizacja projektu:
Skrzyżowanie ulic Granicznej i Dębowej

Opis:
Ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Granicznej i Dębowej

Witomino Radiostacja

Przystanek na żądanie na Małokackiej - Wyprzedź korek spacerem /Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
33 865 zł

Lokalizacja projektu:
Zatoczka na leśnym odcinku ul. Małokackiej - na trasie "Ciapkowo" - Centrum "Witawa", działki nr 397 i 383, własność Gminy Miasta Gdynia

Opis:
Dodatkowy przystanek autobusowy umożliwi podróżnym wydostanie się z autobusu na najbardziej zakorkowanym w godzinach szczytu odcinku i pokonanie pozostałej trasy piechotą, przyjemną trasą spacerową wzdłuż lasu lub lasem.

Pogórze

Chodnikiem bezpiecznie wzdłuż ulicy Steyera

Szacunkowa wartość projektu:
40 214 zł

Lokalizacja projektu:
Wzdłuż ulicy Steyera na odcinku od skrzyżowania z ulicą Horyda do Przedszkola nr 49 wzdłuż istniejącego parkingu na działce 169/21 (mapa w załączeniu). Własność terenu: gmina Gdynia.

Opis:
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Steyera na odcinku od skrzyżowania z ulicą Horyda do Przedszkola nr 49.

Pogórze

Utwardzenie dróg gruntowych na Pogórzu Dolnym etap I ul. Niklowa

Szacunkowa wartość projektu:
202 642 zł

Lokalizacja projektu:
Utwardzenie drogi obejmuje ul. Niklową od skrzyżowania z ul. Złotą do skrzyżowania z ul. Potasową w Gdyni Pogórzu Dolnym. Numer działki 580 Obręb 0023 Pogórze

Opis:
Utwardzenie drogi w technologii płyt YOMB wzdłuż ulicy Niklowej na długości 230mb i pełnej szerokości 3,5m.

Wielki Kack

Wielkokacki Projekt Pieszy: zieleń i chodniki koło szkoły nr 20, oświetlenie Starodworcowej (odc. Maszopów-Stolemów) oraz chodnik na początku Starodworcowej/Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
313 170 zł

Lokalizacja projektu:
Wielkokacki Projekt Pieszy "rozsiany" po całej dzielnicy: > Zadanie nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa i estetyzacja koło szkoły - działka nr 2409 - użytkowanie wieczyste PKP na gruntach Skarbu Państwa (uwaga! mamy zgodę PKP na realizację inwestycji!) > Zadanie nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulicy Starodworcowej poprzez budowę oświetlenia ulicznego na odcinku między ulicami Maszopów i Stolemów (działki nr 2406 - Własność Skarbu Państwa i działka 2409 użytkowanie wieczyste PKP na gruntach Skarbu Państwa (uwaga! mamy zgodę PKP na realizację inwestycji!) >Zadanie nr 3 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych na początku ulicy Starodworcowej - działka nr 2406 - działka Skarbu Państwa

Opis:
Wielkokacki Projekt Pieszy Inicjatywy Wielki Kack zakłada działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych w 3 punktach dzielnicy: chodniki i zieleń pod szkołą nr 20, oświetlenie na ciemnym odcinku Starodworcowej oraz na chodnik na początku ulicy. WAŻNE: MAMY ZGODĘ KOLEI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI!ICH TERENIE PRZED SZKOŁĄ!

Grabówek

Zmiana organizacji ruchu drogowego ze skrzyżowania ulic Mireckiego, Mrongowiusza i Skłodowskiej na rondo.

Szacunkowa wartość projektu:
119 842 zł

Powód odrzucenia
: merytoryczny - Przekroczenie kwoty przeznaczonej na BO w dzielnicy;

Lokalizacja projektu:
Skrzyżowanie trzech ulic na Grabówku: Curie-Skłodowskiej, Mireckiego i Mrongowiusza. Teren należy do gminy UM Gdynia. Nr działki 430 obręb 489 Grabówek, nr działki 851 obręb 234 Grabówek, nr działki 415 obręb 531 Grabówek, nr działki 826 obręb 487 Grabówek.

Opis:
Zmiana i przebudowa ze skrzyżowania trzech ulic na rondo ma na celu polepszenie się bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Karwiny

Karwiński Projekt Pieszy - poprawa nawierzchni, oświetlenia i bezpieczeństwa na ulicy Korzennej, Nałkowskiej, Staffa, Kruczkowskiego i Chwaszczyńskiej /Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
160 765 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt obejmuje 6 lokalizacji: 1. Ul. Korzenna 17, 19/ działka 759/ Ciąg pieszy od drogerii Rossmann do Biedronki 2. Róg ul. Nałkowskiej i Staffa/ działki 544 i 545/ przedept na trawniku 3. Ul. Staffa 13/ działka 489/ odcinek łuku zakrętu bez chodnika 4. Ul. Staffa 5/ działka 508/ przejście dla pieszych 5. Skrzyżowanie ul. Kruczkowskiego i ul. Staffa/ działka 509 6. Ul. Chwaszczyńska 25/ działka 205/ przejście dla pieszych

Opis:
Celem projektu jest zwiększenie wygody i bezpieczeństwa pieszych. W 6 lokalizacjach dzielnicy proponuje się interwencje, które mają sprawić aby przemieszczanie się pieszo sprawiało nam mniej kłopotów. Nowe, szersze chodniki bez samochodów, doświetlone i bezpieczniejsze przejścia dla pieszych.

Grabówek

Poprawa bezpieczeństwa jazdy na ul. Komandorskiej od ul. Grabowo do ul. Kalksztajnów

Szacunkowa wartość projektu:
4 767 zł

Lokalizacja projektu:
Skrzyżowania ulicy Komandorskiej z ulicą Kalksztajnów, ulicą Mireckiego i ulicą Grabowo. Właścicielem terenu jest gmina, UM Gdynia

Opis:
Instalacja pięciu znaków STOP na ulicy Komandorskiej, na skrzyżowaniach z ulicami Kalksztajnów, Mireckiego i Grabowo

Leszczynki

Kalksztajnów dla ludzi/Miasto Wspólne - uspokojenie ruchu na Leszczynkach. Nowe, zielone rondo na skrzyżowaniu Kalksztajnów z Komandorską.

Szacunkowa wartość projektu:
165 804 zł

Powód odrzucenia
: formalny - Brak 25 podpisów mieszkańców dzielnic;

Lokalizacja projektu:
Obecne skrzyżowanie ulic Komandorska/Kalksztajnów, Działka nr 226201_1.0002.AR_27.583/43

Opis:
Wybudowanie mini-ronda w formie wyniesionej wyspy centralnej z elementem zieleni na skrzyżowaniu Komandorska/Kalksztajnów Dopasowanie geometrii skrzyżowania do ronda Zabezpieczenie przejść dla pieszych poprzez „pinezki” zwalniające. Odsunięcie miejsc parkingowych od tarczy skrzyżowania w celu zapew

Grabówek

Komandorska dla ludzi/Miasto Wspólne - uspokojenie ruchu na Grabówku. Nowe, zielone rondo na skrzyżowaniu Komandorskiej z Mireckiego

Szacunkowa wartość projektu:
47 052 zł

Lokalizacja projektu:
 Obecne skrzyżowanie ulic Komandorska/Montwiłła Mireckiego

Opis:
Wybudowanie mini-ronda w formie wyniesionej wyspy centralnej z elementem zieleni na skrzyżowaniu Komandorska/Mireckiego Dopasowanie geometrii skrzyżowania do ronda. Zabezpieczenie przejść dla pieszych poprzez „pinezki” zwalniające. Uzupełnienie brakujących chodników i odsunięcie miejsc parkingowych

Pustki Cisowskie - Demptowo

"Chabrowa dla Ludzi" - komfort i bezpieczeństwo / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
154 305 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przy ulicy Chabrowej, działki numer 237, 336 , 339, 342, 341, 343, 344, 345, 347, 367, obręb Pustki Cisowskie

Opis:
"Chabrowa dla Ludzi" - komfortowo i bezpieczeństwo , to projekt który obejmuje: - utworzenie strefy Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 16 - montaż nowego oświetlenia przy przejściu dla pieszych koło Szkoły - remont chodnika na odcinku od Bzowej do Borowikowej .

Chwarzno - Wiczlino

Sokółka dla Ludzi/Miasto Wspólne - nowy ciąg pieszo rowerowy skracający drogę na przystanek Sokoła przy ul. Chwarznieńskiej od ronda przy ul. Staniszewskiego

Szacunkowa wartość projektu:
180 000 zł

Lokalizacja projektu:
Skrót między Staniszewskiego/Szewczenki a przystankiem Sokoła

Opis:
Nowy ciąg pieszo-rowerowy skracający drogę do przystanku z doświetleniem istniejącuch zebr wokol ronda.

Pogórze

Jaśniej na Pogórzu - doświetlenie 3 przejść dla pieszych: 1 na ulicy Dąbka i 2 na ulicy Unruga/ Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
190 703 zł

Lokalizacja projektu:
3 skrzyżowania: Dąbka/Horyda - obie jezdnie (działki 708, 707), Unruga/Żeliwna (działka 1958) Unruga/Żelazna (działka 1353)

Opis:
Projekt polega na ustawieniu dodatkowego oświetlenia na przejściach dla 4 pieszych na Pogórzu. Przejścia te sąsiadują z przystankami autobusowymi. Inspiracją i modelem dla planowanego projektu jest istniejące doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Orłowska/aleja Zwycięstwa (zobacz foto)

Obłuże

Jaśniej na Obłużu - doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie szkół na Obłużu/Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
100 000 zł

Powód odrzucenia
: formalny - Brak 25 podpisów mieszkańców dzielnic;

Lokalizacja projektu:
Skrzyżowania Dąbka/Kwiatkowskiego - 2 przejścia dla pieszych Płk. Dąbka koło ZS4 Stolarska i Cechowa - 2 przejścia koło SP 6

Opis:
Projekt polega na ustawieniu dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych na Obłużu: koło Gimnazjum nr 21 kolo ZS nr 4 okolice SP nr 6 (2 przejścia - Stolarska i Cechowa) Inspiracją dla projektu jest istniejące doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Orłowska/ al. Zwycięstwa