Projekty 2017 - złożone przez wnioskodawców

Dzielnica: Chwarzno - Wiczlino

Uzupełnienie chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej - bezpieczna droga do ZS nr 15 od strony Sokółki do przejścia przy przystanku Tezeusza

Szacunkowa wartość projektu: 99 442,00 zł
Lokalizacja projektu: uzupełnienie chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej - od miejsca przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych (przy wjeździe w ul. Amona) do kolejnego przejścia dla pieszych (przy przystanku ul. Tezeusza)

OPIS: Ciąg pieszy - wzdłuż ul. Chwarznieńskiej - przedłużenie istniejącej infrastruktury od miejsca przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych (przy wjeździe w ul. Amona) do kolejnego przejścia dla pieszych (przy przystanku ul. Tezeusza)

Dzielnica: Witomino Leśniczówka

„Leśniczówka dla wszystkich”. Budowa platformy pionowej w budynku przy ul. II MPS 9 oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Hodowlanej, Wielkokackiej i II MPS

Szacunkowa wartość projektu: 145 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Realizacja platformy pionowej przy budynku znajdującym się przy ul II MPS 9 na działce 1121. Właścicielem nieruchomości jest SM Bałtyk.

OPIS: Budowa platformy pionowej dla wózków w budynku administracji osiedla, biblioteki, klubu seniora i rady dzielnicy położonym przy ul. II MPS 9 oraz zakup i montaż elementów małej architektury w dzielnicy tj. ławeczek i koszy na śmieci przy ciągach pieszych przy ul. Hodowlanej, Wielkokackiej i II MPS

Dzielnica: Śródmieście

„Naładuj swoją baterię”. Miejska ładowarka przy Infoboxie na ul. Świętojańskiej 30

Szacunkowa wartość projektu: 12 500,00 zł
Lokalizacja projektu: Gdynia Infobox, ul. Świętojańska 30, obok przystanku autobusowego i punktu naprawy rowerów

OPIS: Nowe technologie! Projekt zakłada budowę jednego punktu do ładowania urządzeń moblinych (np smartfon). Zawiera 2 gniazda usb oraz ładowarkę indukcyjną w górnej części urządzenia. Korzystanie jest bezpłatne.

Dzielnica: Orłowo

Bezpieczeństwo dla serc Orłowian – defibrylatory na orłowskim molo, Placu Górnośląskim i przy przystanku SKM Orłowo od ul. Orłowskiej

Szacunkowa wartość projektu: 26 200,00 zł
Lokalizacja projektu: Lokalizacja stacjonarnych AED - 3 ważne lokalizacje dla dzielnicy Orłowo: Molo w Orłowie, Plac Górnośląski oraz przy przystanku SKM Orłowo od ul. Orłowskiej. Certyfikowane szkolenia obejmowałyby grupę około 150 mieszkańców Orłowa.

OPIS: Zakup i montaż 3 stacjonarnych urządzeń AED do użytku publicznego w specjalnych szafkach w uczęszczanych miejscach publicznych. W projekcie uwzględnione jest również przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi AED.

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Bezpieczne wejście i zejście - instalacja poręczy przy schodach bocznych do kościoła od strony ul. Kopernika

Szacunkowa wartość projektu: 31 935,00 zł
Lokalizacja projektu: Schody prowadzące do kościoła Św. Antoniego, Działka nr 397 i 393 należąca do Gminy miasta Gdynia

OPIS: Instalacja poręczy przy schodach bocznych od strony ul. Kopernika. W tej chwili na schodach nie ma zamontowanej żadnej poręczy. Dla bezpieczeństwa mieszkańców należy po obu stronach schodów zainstalować poręcz.

Dzielnica: Babie Doły

Bezpieczniejsze Babie Doły - dostęp do defibrylatora między ul Dedala 6 a 8

Szacunkowa wartość projektu: 9 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Działka nr 44; teren siłowni zewnętrznej / placu zabaw pod monitoringiem miejskim

OPIS: Bezpieczniejsze Babie Doły - dostęp do defibrylatora

Dzielnica: Kamienna Góra

Budowa AED na bulwarze nadmorskim

Szacunkowa wartość projektu: 10 075,00 zł
Lokalizacja projektu: Początek bulwaru nadmorskiego naprzeciw "rybek"

OPIS: Budowa AED wraz z systemem montażu zewnętrznego oraz ozanakowaniem

Dzielnica: Chwarzno - Wiczlino

Budowa BRAKUJĄCYCH chodników w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino przy ulicach: Filipkowskiego, Okrężnej i Zaruskiego

Szacunkowa wartość projektu: 421 041,00 zł
Lokalizacja projektu: Dzielnica: Chwarzno Wiczlino ul. Okrężna (Stare Chwarzno) - działka 189 ul. Zaruskiego (Wiczlino, rejon Patio Róży - Sokółka Zielenisz) - działka 273/25, 274, 275/11 ul. Filipkowskiego (Wiczlino, rejon Wiczlino-Ogród) - działka 186/9, 188/92

OPIS: Inwestycja polega na zaprojektowaniu o wykonaniu trzech BRAKUJĄCYCH odcinków chodników, które dopełnią i poprawią istniejącą infrastrukturę z której każdego dnia korzystają mieszkańcy dzielnicy.

Dzielnica: Chwarzno - Wiczlino

Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Posejdona i Westy z przepompownią ścieków

Szacunkowa wartość projektu: 374 480,00 zł
Lokalizacja projektu: działka gminna -brak mapy z powodu niemożności połączenia z serwerem/przepompownia ul Posejdona nr 8,10,12,14 ul Westy nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

OPIS: Wykonanie dwóch odcinków brakującej kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla ul.Posejdona i Westy. Likwidacja szamb w 16 gospodarstwach domowych

Dzielnica: Redłowo

Budowa drogi dojazdowej przeciwpożarowej i parkingu przy ulicy Cylkowskiego 11

Szacunkowa wartość projektu: 133 901,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren należący do Gminy Urzędu Miasta Gdynia, działka 1023 położona pomiędzy blokami nr 11 a 9 przy ulicy Cylkowskiego. Istnieje oświetlenie terenu oraz odpływ ewent. wód deszczowych istniejącym ściekiem wzdłuż chodnika przy budynku do kratki burzowej przy kl. D

OPIS: Wniosek dotyczy utwardzenie placu o pow. 13,5 m x 25 m. (istn. parkingu) oraz budowy drogi dojazdowej, przeciwpożarowej do klatki "A" bloku nr 11. ul. Cylkowskiego Naprawy drogi dojazdowej (usunięcie dziur) do bloku nr 9 i 11. Info. dla Z.D.i. Z w Gdyni. Samoch pogot. rat. wyciąg. straż poża

Dzielnica: Wielki Kack

Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Lipową na Fikakowie

Szacunkowa wartość projektu: 75 794,00 zł
Lokalizacja projektu: w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni - przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej i ul. Lipowej /teren gminy Gdynia KM 11 obręb Wielki Kack

OPIS: Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni przy skrzyżowaniu ulicy Myśliwskiej z ul. Lipową, prostopadle do ul. Myśliwskiej, w celu przesunięcia samochodów z jezdni i chodnika dla zwiększenia przejezdności odcinka ul. Myśliwskiej, biegnącego pomiędzy budynkami nr 25 i 27

Dzielnica: Leszczynki

Budowa oświetlenia pod Estakadą Kwiatkowskiego na długości ok 210mb

Szacunkowa wartość projektu: 115 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Odcinek pieszo jezdny pod Estakadą Kwiatkowskiego od ulicy Ramułta do ul. Morskiej

OPIS: Budowa sieci oświetleniowej o dł. ok 210mb wraz z montażem słupów oświetleniowych zgodnie z warunkami ZDiZ

Dzielnica: Pogórze

Budowa parkingu osiedlowego Pogórze - centrum (Porębskiego, Sikorskiego, Kleeberga)

Szacunkowa wartość projektu: 206 218,00 zł
Lokalizacja projektu: skrzyżowanie Porębskiego, Sikorskiego, Kleeberga działki nr 1430,1432,1446,1431, teren gminny,

OPIS: Budowa parkingu Pogórze centrum

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami – ul. Władysława IV

Szacunkowa wartość projektu: 215 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Władysława IV w rejonie przystanku i schodów do tunelu podziemnego - działka nr 262, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana Własność działek: M. Gdynia

OPIS: Projekt zakłada budowę windy przy wejściu do przejścia podziemnego prowadzącego pod ul. Władysława IV do peronu SKM i Centrum Riviera. Instalacja zwiększy dostępność tego traktu komunikacyjnego dla osób starszych oraz mieszkańców z niepełnosprawnościami.

Dzielnica: Orłowo

Modernizacja windy przy przychodni na ul. Wrocławskiej 54

Szacunkowa wartość projektu: 178 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Modernizacja windy przy przychodni na ulicy Wrocławskiej Wrocławska 54, 81-001 Gdynia

OPIS: Dostęp do przychodni wymaga sprawnie działającej windy z dostępem dla osób niepełnosprawnych, z utrudnieniami ruchu i ich opiekunów. Istniejąca winda nie spełnia tych wymogów

Dzielnica: Wielki Kack

Modernizacja zniszczonej nawierzchni części ulicy Starodworcowej na odcinku od ul. Radosnej do Starodworcowej 3A wraz z regulacją odwodnienia

Szacunkowa wartość projektu: 308 610,00 zł
Lokalizacja projektu: „Koryto” ulicy Starodworcowa na długości 190 metrów od skrzyżowania z ul. Radosną do wysokości budynku Starodworcowa 3A.

OPIS: Wymiana zniszczonej nawierzchni ulicy poprzez usunięcie starych płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki. Dodatkowo regulacja infrastruktury odwadniającej i nowe wpusty. Z powodu ograniczeń finansowych zadanie dotyczy części ul. Starodworcowej która już posiada kanalizacje burzową.

Dzielnica: Kamienna Góra

Montaż całorocznej toalety publicznej typu EKO-MODEL obok parkingu u wylotu al. J. Piłsudskiego przy Bulwarze Nadmorskim

Szacunkowa wartość projektu: 104 500,00 zł
Lokalizacja projektu: Toaleta zlokalizowana z lewej strony zjazdu z ulicy Piłsudskiego w stronę Bulwaru Nadmorskiego, około 10-15 metrów od schodów prowadzących do hotelu "Różany Gaj". Nr działki 872 i 874, obręb 0016, Kamienna Góra

OPIS: Zakup i montaż toalety wykonanej w technologii EKO-MODEL z odlewu betonowo-kompozytowego, o samonośnym charakterze z funkcją automatycznego mycia i dezynfekcji, ogniotrwałej, wandalo-odpornej, estetycznej, ogólnodostępnej przez 24h, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dzielnica: Kamienna Góra

Odbudowa schodów - tzw. Drabiny Jakubowej, łączącej bulwar z ulicą Wita Stwosza

Szacunkowa wartość projektu: 175 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren projektu zajmuje powierzchnię 150 m² i sąsiaduje od południa z działką… zakwalifikowaną jako teren zamknięty, od wschodu ze ścieżką rowerową i bulwarem, od północy z terenem parkowo leśnym, a od zachodu z ulicą Wita Stwosza. Znajduje się wyłącznie na gruncie Gminnym, na terenie oznaczonym w planie miejscowym jako zieleń parkowa. Zajmuje działkę …, oraz części działek ….. i …. W załączeniu fragment mapy i lokalizacja zilustrowana zdjęciem lotniczym

OPIS: Zamierzenie polega na: 1. odkopaniu schodów o szerokości ok. 2m 2. budowie schodów terenowych o szerokości 1,2 mm i długości 60 m 3. przebudowie ogrodzenia na styku schodów z ulicą Wita Stwosza 4. uporządkowaniu zieleni 5. budowie przejścia z wysepką dla pieszych przez ścieżkę rowerową

Dzielnica: Witomino Leśniczówka

Odtworzenie traktu spacerowego za budynkami przy ulicy Hodowlana 9-27 wzdłuż ściany lasu

Szacunkowa wartość projektu: 109 750,00 zł
Lokalizacja projektu: Lokalizacja projektu: na Działce Nr 211, która jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „BAŁTYK” w Gdyni,

OPIS: Trakt spacerowy położony za budynkami od Nr 9 do 27 przy ul. Hodowlanej. Z drogi spacerowej korzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy, również wiele osób z ul. Promiennej, Chwarznieńskiej idących w kierunku ul. II Morskiego Pułku Strzelców. Trakt położony jest przy ścianie lasu.

Dzielnica: Działki Leśne

Oświetlenie ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż garaży pomiędzy ulicami: Białostocką i Poleską / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu: 75 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Dzielnica Działki Leśne, działki nr: 1495 – własność osób fizycznych, 1537 – własność Miasta Gdyni.

OPIS: Odmieńmy przejście do centrum miasta wzdłuż garaży przy Strefie Płatnego Parkowania. Realizacja zadania ma na celu doświetlenie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów 28-32 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu: 97 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Przebieg linii oświetleniowej przez działki miasta Gdyni nr 998/25 i 1588/20 oraz przez działkę nr 1587 będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk" w Gdyni

OPIS: Projekt przewiduje wykonanie linii oświetleniowej 73 miejscowego parkingu wraz z oświetleniem chodnika użytkowanego przez mieszkańców ulicy Partyzantów i Wzgórza Św. Maksymiliana oraz uczniów Liceum nr 3

Dzielnica: Dąbrowa

Oświetlenie przejścia leśnego Paprykowa-Gorczycowa / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu: 63 300,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej - przejście od ul. Paprykowej (okolice pawilonów handlowych, naprzeciwko budynku Paprykowa 11) w kierunku ul. Gorczycowej, odcinek do końca ulicy Sezamowej. Dalszy odcinek przejścia został już oświetlony ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa

OPIS: Oświetlenie przejścia pieszego przez lasek pomiędzy ul. Paprykową (pawilony handlowe), a ul. Gorczycową

Dzielnica: Babie Doły

Oświetlenie schodów od przystanku Babie Doły do ulicy Ikara

Szacunkowa wartość projektu: 32 926,00 zł
Lokalizacja projektu: Projekt dotyczy ciągu pieszego prowadzącego schodami od przystanku Babie Doły do bloków przy ulicy Ikara. Teren znajduje się na działce nr 87 - własność Wspólnoty mieszkaniowej IKARA 3 oraz na działce nr 88 - własność Agencji Mienia Wojskowego

OPIS: Oświetlenie schodów od przystanku Babie Doły do ulicy Ikara

Dzielnica: Witomino Radiostacja

Oświetlenie ulicy Strażackiej

Szacunkowa wartość projektu: 53 476,00 zł
Lokalizacja projektu: Ulica Strażacka, działka o numerze 236 należąca do zasobów gruntów gminy.

OPIS: Budowa słupów oświetleniowych na ulicy Strażackiej od wjazdu do jednostki wojskowej do parkingu przy sklepie handlowym.

Dzielnica: Redłowo

Oświetlenie- Polanka w Redłowie (Plac zabaw/ćwiczeń, ścieżka, droga)

Szacunkowa wartość projektu: 38 439,00 zł
Lokalizacja projektu: Oświetlenie będzie obejmować Polankę ( Pastwisko ) Huzarska oraz drogę do niej prowadzącej. Działka nr. 1868 obręb REDŁOWO J. rej 672 oraz działka nr. 1221/4 obręb REDŁOWO j. rej 672

OPIS: Chcesz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy? Oddaj głos nasz projekt dotyczący instalacji oświetlania na Polance w Redłowie. Spacery, późne powroty czy wykonywanie ćwiczeń po zmierzchu nie będą już takie straszne!

Dzielnica: Obłuże

Pomnik Pamięci Adm. Józefa Unruga i Gen. Stanisława Dąbka na Skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej / "Jestem z Gdyni"

Szacunkowa wartość projektu: 310 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Pierwsza zakładana lokalizacja - Skwer im. Ireny Kwiatkowskiej (przy Stawku). Dogodna lokalizacja przy ścieżce dla pieszych ciągnącej się od ulicy Płk. Dąbka do Przychodni "Obłuże-Oksywie". - działki nr 213, 214, 228 Druga możliwa lokalizacja - teren zielony przy samym skrzyżowaniu Płk. Dąbka - Kwiatkowskiego. Działki numer - 232, 231, 543 Własność działek: Gmina, Powiat Gdynia

OPIS: Projekt zakłada postawienie pomnika najważniejszych dowódców Obrony Wybrzeża'39 w skali 1:1. W roku 2018 obchodzić będziemy 100 lecie odzyskania Niepodległości, a do Polski sprowadzone zostaną szczątki Adm. J. Unruga. Oficer MW zostanie pochowany na Oksywiu. Przywróćmy pamięć bohaterom!

Dzielnica: Kamienna Góra

Poszerzenie dojścia do bulwaru i rewaloryzacja terenów rekreacyjnych u zbiegu ulic Piłsudskiego i Prusa, pod południową skarpą Kamiennej Góry

Szacunkowa wartość projektu: 175 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren projektu zajmuje powierzchnię 1800 m² i sąsiaduje od południa ze zjazdem na bulwar - przedłużeniem ulicy Piłsudskiego, od północnego wschodu ścieżką rybacką - schodkami na Kamienną Górę, od północy parkingiem hotelowym, a od zachodu z klasztorem. Znajduje się wyłącznie na gruncie Gminnym i zajmuje działkę 866, oraz części działek 869, 872 i 874 W załączeniu fragment mapy i lokalizacja zilustrowana zdjęciem lotniczym

OPIS: Zamierzenie obejmuje: 1. poszerzenie chodnika do szerokości 5 m 2. budowę siedzisk z kamienia łamanego wykończonych drewnem 3. uporządkowanie zieleni 4. urządzenie skweru przez budowę ścieżki z ławkami połączonej ze spocznikiem „schodów rybackich” 5. przesunięcie poidełka na projektowany skwer

Dzielnica: Karwiny

Powiększamy parking przy ul. Kruczkowskiego

Szacunkowa wartość projektu: 141 988,00 zł
Lokalizacja projektu: Parking przy ul. Kruczkowskiego (między blokami Kruczkowskiego 1 i 5 oraz Iwaszkiewicza 6) działka o numerze 379 własność: SM „Karwiny”

OPIS: Wniosek dotyczy przebudowy istniejącego parkingu. Po przebudowie zajmowałby powierzchnię ok. 350 m2. Powiększony parking oferowałby dodatkowe kilkanaście miejsc parkingowych i leżał na terenie obecnego trawnika oraz fragmentu chodnika.

Dzielnica: Redłowo

Ratujmy przejście między Płytą Redłowską a Polanką Redłowską – etap I – Remont i Zabezpieczenie

Szacunkowa wartość projektu: 82 600,00 zł
Lokalizacja projektu: Działania będą prowadzone w okolicy ulicy Orląt Lwowskich, dzielnica Redłowo -działka 1208/5 – obręb 0025 Redłowo – prace przy przejściu leśnym – własność gminna -działka 1178 – obręb 0025 Redłowo ul. Orląt Lwowskich – dzierżawa gminna – prace remontowe przepompowni ścieków deszczowych i kanalizacyjnych użytkowanej przez gminę i mieszkańców dzielnicy Redłowo (mapa w załączeniu)

OPIS: Projekt przewiduje prace ziemne i remontowe na górnym odcinku przejścia pomiędzy Płytą Redłowską a Polanką Redłowską. Ich celem jest ochrona rezerwatu przyrody Kępa Redłowska i ochrona wód Zatoki Gdańskiej oraz zabezpieczenie rekreacyjnej ścieżki, która obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym

Dzielnica: Pogórze

Remont chodnika i ulicy wzdłuż budynków Unruga 108 i Unruga 122, Z chodnika korzystają wszyscy mieszkancy Osiedla Pogórze Dolne

Szacunkowa wartość projektu: 120 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Chodnik i ulica wzdłuż budynku Unruga 108 i Unruga 122. Z chodnika i ulicy przelotowej korzystają mieszkańcy Osiedla Pogórze Dolne.

OPIS: Remont nierównej nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych na chodnik na podbudowie z nawierzchnią z kostki betonowej. Ulica - nawierzchnia betonowa nierówna, wykruszona miejscowo, popękana , miejscowe zapadliska i ubytki. Proponowana nawierzchnia wykonana z kostki betonowej.

Dzielnica: Obłuże

REMONT CHODNIKA PRZY LEDÓCHOWSKIEGO 11

Szacunkowa wartość projektu: 41 850,00 zł
Lokalizacja projektu: Remont chodnika przy ul. Ledóchowskiego 11 wzdłuż całego budynku od strony wejść na klatki schodowe. Własność Gmina Miasta Gdynia. Obręb Gdynia Obłuże KM 21 obejmująca część działki nr 973/79 mapa w załączeniu.

OPIS: REMONT CHODNIKA: wymiana całej szerokości nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami na nowe elementy (średnia szerokość chodnika 2,6 m, długość 93 mb)

Dzielnica: Oksywie

Remont chodnika przy ul. Błękitnej, wzdłuż posesji od nr 6 do nr 36

Szacunkowa wartość projektu: 132 338,00 zł
Lokalizacja projektu: Chodnik od jezdni do pasa zieleni stycznej z działką o szer 1,8 mb lub dł. 200 mb. We wjazdach na posesję szer. chodnika 3 mb, długość 4 mb. Właściciel działki - Gmina Miasta Gdynia. Działki nr 852, 855, 860 - obręb 0021

OPIS: Remont chodnika z rozbiórką starego (asfalt) i ułożenie nowego z kostki brukowej. Długość chodnika 200 mb, szer. 2 m; we wjazdach na posesję 3 m szer.

Dzielnica: Orłowo

Remont części parkingu przy zespole szkół nr 6 w Gdyni polegający na wymianie nawierzchni.

Szacunkowa wartość projektu: 127 260,00 zł
Lokalizacja projektu: 81-553 Gdynia, ul. Wrocławska 52, działka 367/35 na karcie mapy KM 79 obręb Gdynia, własność Gminy Miasta Gdynia.

OPIS: Remont części parkingu przy zespole Szkół nr 6 w Gdyni (ok 500m2), polegający na wymianie nawierzchni z płyt chodnikowych na wzmocnioną nawierzchnię z kostki betonowej. Parking przy szkole stanowi wizytówkę dzielnicy i korzystają z niego zarówno mieszkańcy Orłowa jak i Małego Kacka.

Dzielnica: Cisowa

Remont drogi dojazdowej i chodnika do Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni, ul. Chylońska 227

Szacunkowa wartość projektu: 256 497,00 zł
Lokalizacja projektu: 81-007 Gdynia, ul. Chylońska 227

OPIS: Wymiana 340 mkw. powierzchni drogi dojazdowej wykonanej ze starych płyt na nową, wykonaną z kostki betonowej gr. 8 cm oraz wymiana ok. 550 mkw. starych płyt chodnikowych na nowe, wykonane z kostki brukowej oraz położenie ok. 100 m krawężnika.

Dzielnica: Chylonia

Remont drogi dojazdowej i chodnika przy stacji SKM Leszczynki - Etap I

Szacunkowa wartość projektu: 231 467,00 zł
Lokalizacja projektu: Odcinek ul. Chylońskiej 48-50 oraz chodnik prowadzący do stacji SKM Gdynia Leszczynki

OPIS: Pierwszy etap renowacji dojazdu do stacji SKM Leszczynki oraz placu znajdującego się obok. Etap I zakłada remont nawierzchni asfaltowej począwszy od skrzyżowania ul. Chylońskiej z Wiejską do ul. Chylońskiej 48C oraz wymianę chodnika prowadzącego do wejścia na stację SKM.

Dzielnica: Oksywie

Remont nawierzchni jezdni osiedlowej przy ul. Bosmańskiej 28-30 na wprost ul. Alzackiej wraz z remontem chodnika. Remont chodnika przy ul. Podchorążych 1

Szacunkowa wartość projektu: 369 610,00 zł
Lokalizacja projektu: Wymiana nawierzchni jezdni osiedlowej o długości ok. 140 m.b. i szerokości ok. 3,5 m (490 m kw.) przy ulicy Bosmańskiej 28-30 i 28 A-30 B oraz remont chodnika o długości ok. 140 m.b. i szerokości ok. 1,5 m na całej długości jezdni z zerwaniem starej nawierzchni i ułożeniem kostki betonowej o grubości 8 cm. Wymiana chodnika przy ul. Podchorążych 1 o długości około 200 m.b. i szerokości ok. 2 m wraz z obrzeżami, z rozbiórką starego chodnika i ułożenie kostki betonowej o grubości 8 cm. Własność gruntów: Gmina Miasta Gdyni.

OPIS: Remont jezdni osiedlowej przy ul. Bosmańskiej 28-30 o długości ok. 140 m.b. i szerokości 3,5 m wraz z chodnikiem, krawężnikami i obrzeżem, remont chodnika z obrzeżami przy ul. Podchorążych 1 o długości ok. 200 m.b. i szerokości 2 m - wymiana na kostkę betonową o grubości 8 cm.

Dzielnica: Dąbrowa

REMONT NAWIERZCHNI UL. ANYŻOWEJ

Szacunkowa wartość projektu: 142 000,00 zł
Lokalizacja projektu: ul. Anyżowa – odnoga boczna, numery parzyste jak na zał. mapie. Działka numer 3305. Działka należy do Miasta.

OPIS: Gdynia Dąbrowa ul. Anyżowa strona prawa, nr parzyste. Położenie NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ na ww. odcinku jezdni odpowiednio wyprofilowanej dla efektywnego spływu wody do kratek ściekowych

Dzielnica: Witomino Leśniczówka

Remont nawierzchni ulicy Wrzosowej i chodnika od Wrzosowej nr 2 do skrzyżowania z ulicą Stawną 27

Szacunkowa wartość projektu: 119 775,00 zł
Lokalizacja projektu: 81 - 655 Gdynia Witomino Leśniczówka, remont nawierzchni obejmuje ul. Wrzosową od skrzyżowania z ulicą Cichą do skrzyżowania z ul. Stawną oraz chodnik od Wrzosowej nr 2 do skrzyżowania z ul. Stawną 27.

OPIS: Wymiana zniszczonej nawierzchni ulicy poprzez usunięcie starych i ułożenie nowych płyt YOMB wraz z wymianą zniszczonego chodnika i ułożenie nowego od Wrzosowej nr 2 do skrzyżowania z ulicą Stawną 27 ograniczonego z jednej strony krawężnikiem z drugiej obrzeżem w uwzględnieniem wjazdów na posesje.

Dzielnica: Babie Doły

Remont samolotu-pomnika TS-8 Bies przy ul. Ikara 10

Szacunkowa wartość projektu: 84 975,00 zł
Lokalizacja projektu: Dzielnica Babie Doły. Działka nr 86.

OPIS: Zgodnie z oceną stanu technicznego wykonaną na zamówienie Agencji Mienia Wojskowego należy w trybie pilnym zaprojektować i wykonać nową podkonstrukcję wsporczą, gdyż obecna nie gwarantuje dalszego bezpiecznego użytkowania.

Dzielnica: Pogórze

Remont ul. Cynkowej od nr 1 do 25, ułożenie płyty Yomb w dwóch śladach

Szacunkowa wartość projektu: 135 934,00 zł
Lokalizacja projektu: Gdynia Pogórze, ul. Cynkowa od nr 1 do 25

OPIS: Ułożenie płyt Yomb w dwóch śladach na ul. Cynkowej. Podczas wykonywania ul. Złotej ul. Cynkowa została zniszczona przez ciężki sprzęt, który jeździł ulica Cynkową. Ulica wymaga remontu.

Dzielnica: Orłowo

Remont ulic Olchowa i Jodłowa

Szacunkowa wartość projektu: 56 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Gdynia Orłowo, ul. Olchowa na całej długości, pomiędzy ul. Przebędowskich a boiskiem Szkoły Liceum nr 1. Ul. Jodłowa na całej długości, pomiędzy ulicami Olchową a Świerkową

OPIS: Remont ulic Olchowej i Jodłowej wraz z chodnikiem

Dzielnica: Kamienna Góra

Remont wjazdu z ul. Legionów na drogę osiedlową + remont wewnętrznej drogi osiedlowej przy budynkach ul. Legionów 13-15-17 oraz 17 A-B

Szacunkowa wartość projektu: 170 000,00 zł
Lokalizacja projektu: ul. Legionów 13-15-17 oraz 17 A-B, 81-378 Gdynia

OPIS: Remont wjazdu z ul.Legionów na drogę osiedlową + remont wewnętrznej drogi osiedlowej przy budynkach ul.Legionów 13-15-17 oraz 17 A-B

Dzielnica: Chylonia

Usprawnienie komunikacji pieszych i transportu w ciągu od ul. Chylońskiej do Leszczynki SKM

Szacunkowa wartość projektu: 92 666,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren znajduje się w Gdyni Chyloni, od ulicy Chylońskiej idąc pomiędzy budynkami gdzie znajduje się fryzjer i bar mleczny w kierunku SK Leszczynki. Działka gminna.

OPIS: Projekt ma na celu poszerzenie chodnika oraz wyłożenie kostką betonową parkingu plus wymalowanie oznakowania poziomego jezdni plus znaki drogowe.

Dzielnica: Orłowo

Utwardzenie miejsc parkingowych na skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa i ul. Jaworowej

Szacunkowa wartość projektu: 38 700,00 zł
Lokalizacja projektu: Skrzyżowanie Al. Zwycięstwa i ul. Jaworowej

OPIS: Oddzielenie miejsc parkingowych od terenu zielonego. Poprawa jakości parkowania oraz zaprzestanie dalszej dewastacji trawnika.

Dzielnica: Pustki Cisowskie - Demptowo

Utworzenie podjazdu dla wózków inwalidzkich na ciągu pieszym (prostopadle) od ulicy Pawiej do ul. Jaskółcza (przystanek ZKM)

Szacunkowa wartość projektu: 64 450,00 zł
Lokalizacja projektu: Gdynia , przebudowa istniejącego ciągu pieszego na łączniku pomiędzy ulicami Pawia i Jaskółcza - na przeciw przystanku ZKM (Jaskółcza) Własność terenu Gmina Gdynia, 1047 obręb 0024 Pustki Cisowskie, działki, 1044, 1022, 1023, 1024.

OPIS: Przebudowa istniejącego chodnika i schodów na pochylnie - cała szerokość chodnika , Intensywnie wykorzystywany ciąg pieszy , udrożnienie przejazdu dla osób na wózkach inwalidzkich, jako najkrótsza droga do przystanku od strony ul. Pawiej i DPS, Ważny interes społeczny - Gdynia bez barier.

Dzielnica: Redłowo

Wykonanie brakującego chodnika na odcinkach pólnocnego pobocza ul. Powstania Styczniowego między ul. Weteranów i Obrońców Westerplatte

Szacunkowa wartość projektu: 37 686,00 zł
Lokalizacja projektu: Północne pobocze ul. Powstania Styczniowego na odcinku między ulicami Weteranów i Obrońców Westerplatte.

OPIS: Wykonanie brakującego chodnika na 3 odcinkach północnego pobocza ul Powstania Styczniowego między ulicami Weteranów i Obrońców Westerplatte o łącznej długości ok 80m. Brak chodnika jest znaczącą niedogodnością dla mieszkańców okolicznych domów i osiedli. Jego położenie wpłynie również na estetykę.

Dzielnica: Dąbrowa

Wykonanie nawierzchni bitumicznej - parking z drogą dojazdową Szafranowa 4 i remont nawierzchni chodnika Rdestowa 25

Szacunkowa wartość projektu: 200 000,00 zł
Lokalizacja projektu: chodnik wzdłuż szafranowej na wysokości rdestowa 25 , działki: 2326,2871,2873,2874 parking naprzeciwko szafranowa 4, działka 2878

OPIS: Wykonanie nawierzchni bitumicznej parkingu wraz z drogą dojazdową naprzeciwko budynku szafranowa 4, oraz wykonanie chodnika od chodnika przy rdestowej wzdłuż szafranowej po prawej stronie

Dzielnica: Wielki Kack

Wymiana nawierzchni na ul. Górniczej

Szacunkowa wartość projektu: 263 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Droga przy blokach nr 12-14-16-22-24 na ulicy Górniczej

OPIS: Wymiana najstarszej nawierzchni w tej części Wielkiego Kacka, której stan wyraźnie odstaje od standardów Gdyni - "tymczasowa" nawierzchnia, która ma 20 lat.

Dzielnica: Oksywie

Zagospodarowanie terenu w obrębie działki nr 173 i 175 przy komisariacie policji i Wspólnotach mieszkaniowych Zielona 15, 17, 19 na miejsca postojowe dla samochodów i rowerów

Szacunkowa wartość projektu: 352 127,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren gminny usytuowany w dzielnicy Gdynia - Oksywie przy ul. Zielonej 17 B. Działki nr 175 oraz nr 173 - obręb Gdynia.

OPIS: Zakres prac obejmuje wybudowanie stanowisk miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na działce nr 175, przy Komisariacie Policji oraz utwardzenie nawierzchni na działce nr 173 przy kościele pw. św. Ducha i św. Katarzyny. W obu przypadkach nawierzchnia wykonana z płyt YOMB i ogrodzona krawężnikami

Dzielnica: Działki Leśne

Zdroje na Działkach Leśnych. Montaż 3 poidełek wody pitnej przy placach zabaw (ul. Śląska i Wolności) oraz boiskach szkolnych (SP26, G2)/ Fundacja WspólDzielnia

Szacunkowa wartość projektu: 143 400,00 zł
Lokalizacja projektu: Lokalizacje poidełek: 1 - okolice placu zabaw przy ul. Śląskiej 72 2 - okolice boiska oraz placu zabaw Szkoły Podstawowej nr 26 3 - pomiędzy placem zabaw a boiskiem Gimnazjum nr 2 przy ul. Wolności Poidełka powinny być zlokalizowane jak najbliżej istniejącej sieci wodociągowej, by ograniczyć koszt przyłączenia.

OPIS: Projekt zakłada montaż 5 miejskich źródełek wody pitnej w różnych częściach dzielnicy Działki Leśne. Poidełka będą działały od kwietnia do października. Miejsca usytuowania poidełek zostały wybrane, aby dostęp do nich miało jak najwięcej użytkowników.

Dzielnica: Śródmieście

Zmiana usytuowania terenu zielonego wraz z przełożeniem chodnika biegnącego wzdłuż budynku ul. Zgoda 1-13.

Szacunkowa wartość projektu: 95 715,00 zł
Lokalizacja projektu: ul. Zgoda od nr 1 – 13, własność : gmina Miasta Gdyni

OPIS: Wniosek dotyczy przebudowy terenu zielonego znajdującego się przy ul. Zgoda. Przewiduje się demontaż chodnika, ogrodzenia i terenu zielonego oraz pozostałych elementów. Wykonanie nowego chodnika, nasadzenie roślin bezpośrednio przy budynku. Zagospodarowanie wykopanej zieleni.

Dzielnica: Dąbrowa

Zwiększenie widoczności na ulicy Łanowej w Gdyni Dąbrowie

Szacunkowa wartość projektu: 79 704,00 zł
Lokalizacja projektu: Gdynia Dąbrowa, ul. Łanowa od skrzyżowania z ul. Cynamonową i Pokrzywową do zabudowań o nr. 12. Własność terenu gminna, nr działki 395 obręb 0014 Dąbrowa

OPIS: Projekt ma na względzie zainstalowanie pięciu lamp oświetlających ulicę Łanową.