Projekty 2017 - zakwalifikowane do głosowania

Orłowo

Bezpieczeństwo dla serc Orłowian – defibrylatory na orłowskim molo, Placu Górnośląskim i przy przystanku SKM Orłowo od ul. Orłowskiej

Szacunkowa wartość projektu:
26 200 zł

Lokalizacja projektu:

Lokalizacja stacjonarnych AED - 3 ważne lokalizacje dla dzielnicy Orłowo: Molo w Orłowie, Plac Górnośląski oraz przy ul. Przebędowskich (przy CH Klif). Certyfikowane szkolenia obejmowałyby grupę około 150 mieszkańców Orłowa.

Opis:

Zakup i montaż 3 stacjonarnych urządzeń AED do użytku publicznego w specjalnych szafkach w uczęszczanych miejscach publicznych. W projekcie uwzględnione jest również przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi AED.

Redłowo

Oświetlenie- Polanka w Redłowie (Plac zabaw/ćwiczeń, ścieżka, droga)

Szacunkowa wartość projektu:
38 439 zł

Lokalizacja projektu:
Oświetlenie będzie obejmować Polankę ( Pastwisko ) Huzarska oraz drogę do niej prowadzącej. Działka nr. 1868 obręb REDŁOWO J. rej 672 oraz działka nr. 1221/4 obręb REDŁOWO j. rej 672

Opis:
Chcesz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy? Oddaj głos nasz projekt dotyczący instalacji oświetlania na Polance w Redłowie. Spacery, późne powroty czy wykonywanie ćwiczeń po zmierzchu nie będą już takie straszne!

Dąbrowa

Oświetlenie przejścia leśnego Paprykowa-Gorczycowa / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
63 300 zł

Lokalizacja projektu:
Teren Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej - przejście od ul. Paprykowej (okolice pawilonów handlowych, naprzeciwko budynku Paprykowa 11) w kierunku ul. Gorczycowej, odcinek do końca ulicy Sezamowej. Dalszy odcinek przejścia został już oświetlony ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa

Opis:
Oświetlenie przejścia pieszego przez lasek pomiędzy ul. Paprykową (pawilony handlowe), a ul. Gorczycową

Orłowo

Remont ulic Olchowa i Jodłowa

Szacunkowa wartość projektu:
56 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Orłowo, ul. Olchowa na całej długości, pomiędzy ul. Przebędowskich a boiskiem Szkoły Liceum nr 1. Ul. Jodłowa na całej długości, pomiędzy ulicami Olchową a Świerkową

Opis:
Remont ulic Olchowej i Jodłowej wraz z chodnikiem

Pogórze

Budowa parkingu osiedlowego Pogórze - centrum (Porębskiego, Sikorskiego, Kleeberga)

Szacunkowa wartość projektu:
206 218 zł

Lokalizacja projektu:
skrzyżowanie Porębskiego, Sikorskiego, Kleeberga działki nr 1430,1432,1446,1431, teren gminny,

Opis:
Budowa parkingu Pogórze centrum

Chylonia

Remont drogi dojazdowej i chodnika przy stacji SKM Leszczynki - Etap I

Szacunkowa wartość projektu:
231 467 zł

Lokalizacja projektu:
Odcinek ul. Chylońskiej 48-50 oraz chodnik prowadzący do stacji SKM Gdynia Leszczynki

Opis:
Pierwszy etap renowacji dojazdu do stacji SKM Leszczynki oraz placu znajdującego się obok. Etap I zakłada remont nawierzchni asfaltowej począwszy od skrzyżowania ul. Chylońskiej z Wiejską do ul. Chylońskiej 48C oraz wymianę chodnika prowadzącego do wejścia na stację SKM.

Leszczynki

Budowa oświetlenia pod Estakadą Kwiatkowskiego na długości ok 210mb

Szacunkowa wartość projektu:
115 000 zł

Lokalizacja projektu:
Odcinek pieszo jezdny pod Estakadą Kwiatkowskiego od ulicy Ramułta do ul. Morskiej

Opis:
Budowa sieci oświetleniowej o dł. ok 210mb wraz z montażem słupów oświetleniowych zgodnie z warunkami ZDiZ

Śródmieście

„Naładuj swoją baterię”. Miejska ładowarka przy Infoboxie na ul. Świętojańskiej 30

Szacunkowa wartość projektu:
12 500 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Infobox, ul. Świętojańska 30, obok przystanku autobusowego i punktu naprawy rowerów

Opis:
Nowe technologie! Projekt zakłada budowę jednego punktu do ładowania urządzeń moblinych (np smartfon). Zawiera 2 gniazda usb oraz ładowarkę indukcyjną w górnej części urządzenia. Korzystanie jest bezpłatne.

Babie Doły

Remont samolotu-pomnika TS-8 Bies przy ul. Ikara 10

Szacunkowa wartość projektu:
84 975 zł

Lokalizacja projektu:
Dzielnica Babie Doły. Działka nr 86.

Opis:
Zgodnie z oceną stanu technicznego wykonaną na zamówienie Agencji Mienia Wojskowego należy w trybie pilnym zaprojektować i wykonać nową podkonstrukcję wsporczą, gdyż obecna nie gwarantuje dalszego bezpiecznego użytkowania.

Wzgórze Św. Maksymiliana

Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów 28-32 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
97 000 zł

Lokalizacja projektu:
Przebieg linii oświetleniowej przez działki miasta Gdyni nr 998/25 i 1588/20 oraz przez działkę nr 1587 będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk" w Gdyni

Opis:
Projekt przewiduje wykonanie linii oświetleniowej 73 miejscowego parkingu wraz z oświetleniem chodnika użytkowanego przez mieszkańców ulicy Partyzantów i Wzgórza Św. Maksymiliana oraz uczniów Liceum nr 3

Pogórze

Remont ul. Cynkowej od nr 1 do 25, ułożenie płyty Yomb w dwóch śladach

Szacunkowa wartość projektu:
135 934 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Pogórze, ul. Cynkowa od nr 1 do 25

Opis:
Ułożenie płyt Yomb w dwóch śladach na ul. Cynkowej. Podczas wykonywania ul. Złotej ul. Cynkowa została zniszczona przez ciężki sprzęt, który jeździł ulica Cynkową. Ulica wymaga remontu.

Pustki Cisowskie - Demptowo

Utworzenie podjazdu dla wózków inwalidzkich na ciągu pieszym (prostopadle) od ulicy Pawiej do ul. Jaskółcza (przystanek ZKM)

Szacunkowa wartość projektu:
64 450 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia , przebudowa istniejącego ciągu pieszego na łączniku pomiędzy ulicami Pawia i Jaskółcza - na przeciw przystanku ZKM (Jaskółcza) Własność terenu Gmina Gdynia, 1047 obręb 0024 Pustki Cisowskie, działki, 1044, 1022, 1023, 1024.

Opis:
Przebudowa istniejącego chodnika i schodów na pochylnie - cała szerokość chodnika , Intensywnie wykorzystywany ciąg pieszy , udrożnienie przejazdu dla osób na wózkach inwalidzkich, jako najkrótsza droga do przystanku od strony ul. Pawiej i DPS, Ważny interes społeczny - Gdynia bez barier.

Kamienna Góra

Remont wjazdu z ul. Legionów na drogę osiedlową + remont wewnętrznej drogi osiedlowej przy budynkach ul. Legionów 13-15-17 oraz 17 A-B

Szacunkowa wartość projektu:
170 000 zł

Lokalizacja projektu:

ul. Legionów 13-15-17 oraz 17 A-B, 81-378 Gdynia

Opis:

Remont wjazdu z ul.Legionów na drogę osiedlową + remont wewnętrznej drogi osiedlowej przy budynkach ul.Legionów 13-15-17 oraz 17 A-B

Działki Leśne

Zdroje na Działkach Leśnych. Montaż 3 poidełek wody pitnej przy placach zabaw (ul. Śląska i Wolności) oraz boiskach szkolnych (SP26, G2)/ Fundacja WspólDzielnia

Szacunkowa wartość projektu:
143 400 zł

Lokalizacja projektu:
Lokalizacje poidełek: 1 - okolice placu zabaw przy ul. Śląskiej 72 2 - okolice boiska oraz placu zabaw Szkoły Podstawowej nr 26 3 - pomiędzy placem zabaw a boiskiem Gimnazjum nr 2 przy ul. Wolności Poidełka powinny być zlokalizowane jak najbliżej istniejącej sieci wodociągowej, by ograniczyć koszt przyłączenia.

Opis:
Projekt zakłada montaż 5 miejskich źródełek wody pitnej w różnych częściach dzielnicy Działki Leśne. Poidełka będą działały od kwietnia do października. Miejsca usytuowania poidełek zostały wybrane, aby dostęp do nich miało jak najwięcej użytkowników.

Karwiny

Powiększamy parking przy ul. Kruczkowskiego

Szacunkowa wartość projektu:
141 988 zł

Lokalizacja projektu:
Parking przy ul. Kruczkowskiego (między blokami Kruczkowskiego 1 i 5 oraz Iwaszkiewicza 6) działka o numerze 379 własność: SM „Karwiny”

Opis:
Wniosek dotyczy przebudowy istniejącego parkingu. Po przebudowie zajmowałby powierzchnię ok. 350 m2. Powiększony parking oferowałby dodatkowe kilkanaście miejsc parkingowych i leżał na terenie obecnego trawnika oraz fragmentu chodnika.

Witomino Radiostacja

Oświetlenie ulicy Strażackiej

Szacunkowa wartość projektu:
53 476 zł

Lokalizacja projektu:
Ulica Strażacka, działka o numerze 236 należąca do zasobów gruntów gminy.

Opis:
Budowa słupów oświetleniowych na ulicy Strażackiej od wjazdu do jednostki wojskowej do parkingu przy sklepie handlowym.

Wielki Kack

Modernizacja zniszczonej nawierzchni części ulicy Starodworcowej na odcinku od ul. Radosnej do Starodworcowej 3A wraz z regulacją odwodnienia

Szacunkowa wartość projektu:
308 610 zł

Lokalizacja projektu:
„Koryto” ulicy Starodworcowa na długości 190 metrów od skrzyżowania z ul. Radosną do wysokości budynku Starodworcowa 3A.

Opis:
Wymiana zniszczonej nawierzchni ulicy poprzez usunięcie starych płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki. Dodatkowo regulacja infrastruktury odwadniającej i nowe wpusty. Z powodu ograniczeń finansowych zadanie dotyczy części ul. Starodworcowej która już posiada kanalizacje burzową.

Babie Doły

Oświetlenie schodów od przystanku Babie Doły do ulicy Ikara

Szacunkowa wartość projektu:
32 926 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt dotyczy ciągu pieszego prowadzącego schodami od przystanku Babie Doły do bloków przy ulicy Ikara. Teren znajduje się na działce nr 87 - własność Wspólnoty mieszkaniowej IKARA 3 oraz na działce nr 88 - własność Agencji Mienia Wojskowego

Opis:
Oświetlenie schodów od przystanku Babie Doły do ulicy Ikara

Działki Leśne

Oświetlenie ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż garaży pomiędzy ulicami: Białostocką i Poleską / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
75 000 zł

Lokalizacja projektu:
Dzielnica Działki Leśne, działki nr: 1495 – własność osób fizycznych, 1537 – własność Miasta Gdyni.

Opis:
Odmieńmy przejście do centrum miasta wzdłuż garaży przy Strefie Płatnego Parkowania. Realizacja zadania ma na celu doświetlenie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Chwarzno - Wiczlino

Uzupełnienie chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej - bezpieczna droga do ZS nr 15 od strony Sokółki do przejścia przy przystanku Tezeusza

Szacunkowa wartość projektu:
99 442 zł

Lokalizacja projektu:
uzupełnienie chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej - od miejsca przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych (przy wjeździe w ul. Amona) do kolejnego przejścia dla pieszych (przy przystanku ul. Tezeusza)

Opis:
Ciąg pieszy - wzdłuż ul. Chwarznieńskiej - przedłużenie istniejącej infrastruktury od miejsca przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych (przy wjeździe w ul. Amona) do kolejnego przejścia dla pieszych (przy przystanku ul. Tezeusza)

Chwarzno - Wiczlino

Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Posejdona i Westy z przepompownią ścieków

Szacunkowa wartość projektu:
374 480 zł

Lokalizacja projektu:
działka gminna -brak mapy z powodu niemożności połączenia z serwerem/przepompownia ul Posejdona nr 8,10,12,14 ul Westy nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Opis:
Wykonanie dwóch odcinków brakującej kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla ul.Posejdona i Westy. Likwidacja szamb w 16 gospodarstwach domowych

Oksywie

Remont nawierzchni jezdni osiedlowej przy ul. Bosmańskiej 28-30 na wprost ul. Alzackiej wraz z remontem chodnika. Remont chodnika przy ul. Podchorążych 1

Szacunkowa wartość projektu:
369 610 zł

Lokalizacja projektu:
Wymiana nawierzchni jezdni osiedlowej o długości ok. 140 m.b. i szerokości ok. 3,5 m (490 m kw.) przy ulicy Bosmańskiej 28-30 i 28 A-30 B oraz remont chodnika o długości ok. 140 m.b. i szerokości ok. 1,5 m na całej długości jezdni z zerwaniem starej nawierzchni i ułożeniem kostki betonowej o grubości 8 cm. Wymiana chodnika przy ul. Podchorążych 1 o długości około 200 m.b. i szerokości ok. 2 m wraz z obrzeżami, z rozbiórką starego chodnika i ułożenie kostki betonowej o grubości 8 cm. Własność gruntów: Gmina Miasta Gdyni.

Opis:
Remont jezdni osiedlowej przy ul. Bosmańskiej 28-30 o długości ok. 140 m.b. i szerokości 3,5 m wraz z chodnikiem, krawężnikami i obrzeżem, remont chodnika z obrzeżami przy ul. Podchorążych 1 o długości ok. 200 m.b. i szerokości 2 m - wymiana na kostkę betonową o grubości 8 cm.

Witomino Leśniczówka

Remont nawierzchni ulicy Wrzosowej i chodnika od Wrzosowej nr 2 do skrzyżowania z ulicą Stawną 27

Szacunkowa wartość projektu:
119 775 zł

Lokalizacja projektu:
81 - 655 Gdynia Witomino Leśniczówka, remont nawierzchni obejmuje ul. Wrzosową od skrzyżowania z ulicą Cichą do skrzyżowania z ul. Stawną oraz chodnik od Wrzosowej nr 2 do skrzyżowania z ul. Stawną 27.

Opis:
Wymiana zniszczonej nawierzchni ulicy poprzez usunięcie starych i ułożenie nowych płyt YOMB wraz z wymianą zniszczonego chodnika i ułożenie nowego od Wrzosowej nr 2 do skrzyżowania z ulicą Stawną 27 ograniczonego z jednej strony krawężnikiem z drugiej obrzeżem w uwzględnieniem wjazdów na posesje.

Wielki Kack

Wymiana nawierzchni na ul. Górniczej

Szacunkowa wartość projektu:
263 000 zł

Lokalizacja projektu:
Droga przy blokach nr 12-14-16-22-24 na ulicy Górniczej

Opis:
Wymiana najstarszej nawierzchni w tej części Wielkiego Kacka, której stan wyraźnie odstaje od standardów Gdyni - "tymczasowa" nawierzchnia, która ma 20 lat.

Obłuże

REMONT CHODNIKA PRZY LEDÓCHOWSKIEGO 11

Szacunkowa wartość projektu:
41 850 zł

Lokalizacja projektu:
Remont chodnika przy ul. Ledóchowskiego 11 wzdłuż całego budynku od strony wejść na klatki schodowe. Własność Gmina Miasta Gdynia. Obręb Gdynia Obłuże KM 21 obejmująca część działki nr 973/79 mapa w załączeniu.

Opis:
REMONT CHODNIKA: wymiana całej szerokości nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami na nowe elementy (średnia szerokość chodnika 2,6 m, długość 93 mb)

Redłowo

Ratujmy przejście między Płytą Redłowską a Polanką Redłowską – etap I – Remont i Zabezpieczenie

Szacunkowa wartość projektu:
82 600 zł

Lokalizacja projektu:
Działania będą prowadzone w okolicy ulicy Orląt Lwowskich, dzielnica Redłowo -działka 1208/5 – obręb 0025 Redłowo – prace przy przejściu leśnym – własność gminna -działka 1178 – obręb 0025 Redłowo ul. Orląt Lwowskich – dzierżawa gminna – prace remontowe przepompowni ścieków deszczowych i kanalizacyjnych użytkowanej przez gminę i mieszkańców dzielnicy Redłowo (mapa w załączeniu)

Opis:
Projekt przewiduje prace ziemne i remontowe na górnym odcinku przejścia pomiędzy Płytą Redłowską a Polanką Redłowską. Ich celem jest ochrona rezerwatu przyrody Kępa Redłowska i ochrona wód Zatoki Gdańskiej oraz zabezpieczenie rekreacyjnej ścieżki, która obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym

Cisowa

Remont drogi dojazdowej i chodnika do Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni, ul. Chylońska 227

Szacunkowa wartość projektu:
256 497 zł

Lokalizacja projektu:
81-007 Gdynia, ul. Chylońska 227

Opis:
Wymiana 340 mkw. powierzchni drogi dojazdowej wykonanej ze starych płyt na nową, wykonaną z kostki betonowej gr. 8 cm oraz wymiana ok. 550 mkw. starych płyt chodnikowych na nowe, wykonane z kostki brukowej oraz położenie ok. 100 m krawężnika.

Witomino Leśniczówka

„Leśniczówka dla wszystkich”. Budowa platformy pionowej w budynku przy ul. II MPS 9 oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Hodowlanej, Wielkokackiej i II MPS

Szacunkowa wartość projektu:
145 000 zł

Lokalizacja projektu:
Realizacja platformy pionowej przy budynku znajdującym się przy ul II MPS 9 na działce 1121. Właścicielem nieruchomości jest SM Bałtyk.

Opis:
Budowa platformy pionowej dla wózków w budynku administracji osiedla, biblioteki, klubu seniora i rady dzielnicy położonym przy ul. II MPS 9 oraz zakup i montaż elementów małej architektury w dzielnicy tj. ławeczek i koszy na śmieci przy ciągach pieszych przy ul. Hodowlanej, Wielkokackiej i II MPS

Witomino Leśniczówka

Odtworzenie traktu spacerowego za budynkami przy ulicy Hodowlana 9-27 wzdłuż ściany lasu

Szacunkowa wartość projektu:
109 750 zł

Lokalizacja projektu:
Lokalizacja projektu: na Działce Nr 211, która jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „BAŁTYK” w Gdyni,

Opis:
Trakt spacerowy położony za budynkami od Nr 9 do 27 przy ul. Hodowlanej. Z drogi spacerowej korzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy, również wiele osób z ul. Promiennej, Chwarznieńskiej idących w kierunku ul. II Morskiego Pułku Strzelców. Trakt położony jest przy ścianie lasu.

Chwarzno - Wiczlino

Budowa BRAKUJĄCYCH chodników w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino przy ulicach: Filipkowskiego, Okrężnej i Zaruskiego

Szacunkowa wartość projektu:
421 041 zł

Lokalizacja projektu:
Dzielnica: Chwarzno Wiczlino ul. Okrężna (Stare Chwarzno) - działka 189 ul. Zaruskiego (Wiczlino, rejon Patio Róży - Sokółka Zielenisz) - działka 273/25, 274, 275/11 ul. Filipkowskiego (Wiczlino, rejon Wiczlino-Ogród) - działka 186/9, 188/92

Opis:
Inwestycja polega na zaprojektowaniu o wykonaniu trzech BRAKUJĄCYCH odcinków chodników, które dopełnią i poprawią istniejącą infrastrukturę z której każdego dnia korzystają mieszkańcy dzielnicy.

Chylonia

Usprawnienie komunikacji pieszych i transportu w ciągu od ul. Chylońskiej do Leszczynki SKM

Szacunkowa wartość projektu:
92 666 zł

Lokalizacja projektu:
Teren znajduje się w Gdyni Chyloni, od ulicy Chylońskiej idąc pomiędzy budynkami gdzie znajduje się fryzjer i bar mleczny w kierunku SK Leszczynki. Działka gminna.

Opis:
Projekt ma na celu poszerzenie chodnika oraz wyłożenie kostką betonową parkingu plus wymalowanie oznakowania poziomego jezdni plus znaki drogowe.

Dąbrowa

Wykonanie nawierzchni bitumicznej - parking z drogą dojazdową Szafranowa 4 i remont nawierzchni chodnika Rdestowa 25

Szacunkowa wartość projektu:
200 000 zł

Lokalizacja projektu:
chodnik wzdłuż szafranowej na wysokości rdestowa 25 , działki: 2326,2871,2873,2874 parking naprzeciwko szafranowa 4, działka 2878

Opis:
Wykonanie nawierzchni bitumicznej parkingu wraz z drogą dojazdową naprzeciwko budynku szafranowa 4, oraz wykonanie chodnika od chodnika przy rdestowej wzdłuż szafranowej po prawej stronie

Orłowo

Modernizacja windy przy przychodni na ul. Wrocławskiej 54

Szacunkowa wartość projektu:
178 000 zł

Lokalizacja projektu:
Modernizacja windy przy przychodni na ulicy Wrocławskiej Wrocławska 54, 81-001 Gdynia

Opis:
Dostęp do przychodni wymaga sprawnie działającej windy z dostępem dla osób niepełnosprawnych, z utrudnieniami ruchu i ich opiekunów. Istniejąca winda nie spełnia tych wymogów

Wielki Kack

Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Lipową na Fikakowie

Szacunkowa wartość projektu:
75 794 zł

Lokalizacja projektu:
w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni - przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej i ul. Lipowej /teren gminy Gdynia KM 11 obręb Wielki Kack

Opis:
Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni przy skrzyżowaniu ulicy Myśliwskiej z ul. Lipową, prostopadle do ul. Myśliwskiej, w celu przesunięcia samochodów z jezdni i chodnika dla zwiększenia przejezdności odcinka ul. Myśliwskiej, biegnącego pomiędzy budynkami nr 25 i 27

Oksywie

Zagospodarowanie terenu w obrębie działki nr 173 i 175 przy komisariacie policji i Wspólnotach mieszkaniowych Zielona 15, 17, 19 na miejsca postojowe dla samochodów i rowerów

Szacunkowa wartość projektu:
352 127 zł

Lokalizacja projektu:
Teren gminny usytuowany w dzielnicy Gdynia - Oksywie przy ul. Zielonej 17 B. Działki nr 175 oraz nr 173 - obręb Gdynia.

Opis:
Zakres prac obejmuje wybudowanie stanowisk miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na działce nr 175, przy Komisariacie Policji oraz utwardzenie nawierzchni na działce nr 173 przy kościele pw. św. Ducha i św. Katarzyny. W obu przypadkach nawierzchnia wykonana z płyt YOMB i ogrodzona krawężnikami

Wzgórze Św. Maksymiliana

Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami – ul. Władysława IV

Szacunkowa wartość projektu:
215 000 zł

Lokalizacja projektu:
Ul. Władysława IV w rejonie przystanku i schodów do tunelu podziemnego - działka nr 262, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana Własność działek: M. Gdynia

Opis:
Projekt zakłada budowę windy przy wejściu do przejścia podziemnego prowadzącego pod ul. Władysława IV do peronu SKM i Centrum Riviera. Instalacja zwiększy dostępność tego traktu komunikacyjnego dla osób starszych oraz mieszkańców z niepełnosprawnościami.

Oksywie

Remont chodnika przy ul. Błękitnej, wzdłuż posesji od nr 6 do nr 36

Szacunkowa wartość projektu:
132 338 zł

Lokalizacja projektu:
Chodnik od jezdni do pasa zieleni stycznej z działką o szer 1,8 mb lub dł. 200 mb. We wjazdach na posesję szer. chodnika 3 mb, długość 4 mb. Właściciel działki - Gmina Miasta Gdynia. Działki nr 852, 855, 860 - obręb 0021

Opis:
Remont chodnika z rozbiórką starego (asfalt) i ułożenie nowego z kostki brukowej. Długość chodnika 200 mb, szer. 2 m; we wjazdach na posesję 3 m szer.

Dąbrowa

REMONT NAWIERZCHNI UL. ANYŻOWEJ

Szacunkowa wartość projektu:
142 000 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Anyżowa – odnoga boczna, numery parzyste jak na zał. mapie. Działka numer 3305. Działka należy do Miasta.

Opis:
Gdynia Dąbrowa ul. Anyżowa strona prawa, nr parzyste. Położenie NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ na ww. odcinku jezdni odpowiednio wyprofilowanej dla efektywnego spływu wody do kratek ściekowych

Obłuże

Pomnik Pamięci Adm. Józefa Unruga i Gen. Stanisława Dąbka na Skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej / "Jestem z Gdyni"

Szacunkowa wartość projektu:
310 000 zł

Lokalizacja projektu:
Pierwsza zakładana lokalizacja - Skwer im. Ireny Kwiatkowskiej (przy Stawku). Dogodna lokalizacja przy ścieżce dla pieszych ciągnącej się od ulicy Płk. Dąbka do Przychodni "Obłuże-Oksywie". - działki nr 213, 214, 228 Druga możliwa lokalizacja - teren zielony przy samym skrzyżowaniu Płk. Dąbka - Kwiatkowskiego. Działki numer - 232, 231, 543 Własność działek: Gmina, Powiat Gdynia

Opis:
Projekt zakłada postawienie pomnika najważniejszych dowódców Obrony Wybrzeża'39 w skali 1:1. W roku 2018 obchodzić będziemy 100 lecie odzyskania Niepodległości, a do Polski sprowadzone zostaną szczątki Adm. J. Unruga. Oficer MW zostanie pochowany na Oksywiu. Przywróćmy pamięć bohaterom!

Wzgórze Św. Maksymiliana

Bezpieczne wejście i zejście - instalacja poręczy przy schodach bocznych do kościoła od strony ul. Kopernika

Szacunkowa wartość projektu:
31 935 zł

Lokalizacja projektu:
Schody prowadzące do kościoła Św. Antoniego, Działka nr 397 i 393 należąca do Gminy miasta Gdynia

Opis:
Instalacja poręczy przy schodach bocznych od strony ul. Kopernika. W tej chwili na schodach nie ma zamontowanej żadnej poręczy. Dla bezpieczeństwa mieszkańców należy po obu stronach schodów zainstalować poręcz.

Kamienna Góra

Poszerzenie dojścia do bulwaru i rewaloryzacja terenów rekreacyjnych u zbiegu ulic Piłsudskiego i Prusa, pod południową skarpą Kamiennej Góry

Szacunkowa wartość projektu:
175 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren projektu zajmuje powierzchnię 1800 m² i sąsiaduje od południa ze zjazdem na bulwar - przedłużeniem ulicy Piłsudskiego, od północnego wschodu ścieżką rybacką - schodkami na Kamienną Górę, od północy parkingiem hotelowym, a od zachodu z klasztorem. Znajduje się wyłącznie na gruncie Gminnym i zajmuje działkę 866, oraz części działek 869, 872 i 874 W załączeniu fragment mapy i lokalizacja zilustrowana zdjęciem lotniczym

Opis:
Zamierzenie obejmuje: 1. poszerzenie chodnika do szerokości 5 m 2. budowę siedzisk z kamienia łamanego wykończonych drewnem 3. uporządkowanie zieleni 4. urządzenie skweru przez budowę ścieżki z ławkami połączonej ze spocznikiem „schodów rybackich” 5. przesunięcie poidełka na projektowany skwer

Babie Doły

Bezpieczniejsze Babie Doły - dostęp do defibrylatora między ul Dedala 6 a 8

Szacunkowa wartość projektu:
9 000 zł

Lokalizacja projektu:
Działka nr 44; teren siłowni zewnętrznej / placu zabaw pod monitoringiem miejskim

Opis:
Bezpieczniejsze Babie Doły - dostęp do defibrylatora

Kamienna Góra

Budowa AED na bulwarze nadmorskim

Szacunkowa wartość projektu:
10 075 zł

Lokalizacja projektu:
Początek bulwaru nadmorskiego naprzeciw "rybek"

Opis:
Budowa AED wraz z systemem montażu zewnętrznego oraz ozanakowaniem

Kamienna Góra

Odbudowa schodów - tzw. Drabiny Jakubowej, łączącej bulwar z ulicą Wita Stwosza

Szacunkowa wartość projektu:
175 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren projektu zajmuje powierzchnię 150 m² i sąsiaduje od południa z działką… zakwalifikowaną jako teren zamknięty, od wschodu ze ścieżką rowerową i bulwarem, od północy z terenem parkowo leśnym, a od zachodu z ulicą Wita Stwosza. Znajduje się wyłącznie na gruncie Gminnym, na terenie oznaczonym w planie miejscowym jako zieleń parkowa. Zajmuje działkę …, oraz części działek ….. i …. W załączeniu fragment mapy i lokalizacja zilustrowana zdjęciem lotniczym

Opis:
Zamierzenie polega na: 1. odkopaniu schodów o szerokości ok. 2m 2. budowie schodów terenowych o szerokości 1,2 mm i długości 60 m 3. przebudowie ogrodzenia na styku schodów z ulicą Wita Stwosza 4. uporządkowaniu zieleni 5. budowie przejścia z wysepką dla pieszych przez ścieżkę rowerową