Projekty 2017 - zakwalifikowane do głosowania

Leszczynki

Łączka Merdających Ogonów: Leszczynki, Nowa Nadzieja. Wybieg i ścieżka edukacyjno-rozwojowa dla psów pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a ul. Niemojewskiego

Szacunkowa wartość projektu:
165 320 zł

Lokalizacja projektu:
Zielony, trawiasty teren porośnięty częściowo drzewami i krzewami, pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego, a ul. Niemojewskiego. Działki: 462 (fragment), 469 (fragment), 470 (cała), 471 (cała), 480 (cała), 481 (fragment). Drzewa i krzewy pozostaną w nienaruszonym stanie, ogrodzenie terenu nie zakłóci istniejących ciągów komunikacyjnych (np. przejście pod Estakadą).

Opis:
Nadchodzi nowa nadzieja na wspaniały wybieg z dwiema osobnymi strefami dla małych i dużych psów oraz wyjątkową, bezpieczną ścieżką edukacyjno-rozwojową dla naszych zwierzaków. Do tego trawa, krzewy, drzewa, ławki i zadaszone wiaty. Dołączysz do nas, abyśmy mogli zmieniać Gdynię na bardziej pro-psią?

Witomino Radiostacja

Zagospodarowanie zieleni przy ul. Rolniczej 14-16 (Witomino-Radiostacja)

Szacunkowa wartość projektu:
53 000 zł

Lokalizacja projektu:
dz. nr 215/9 , własność : Gmina Miasta Gdyni i WM Rolnicza 14: płotek-obrys bloku ul. Rolnicza 14 , żywopłot- trawnik graniczącym z blokiem Rolnicza 14 od ul.Widnej, tawuła /krzewy/ -trawnik graniczący z blokiem Rolnicza 16, bluszcz- wspólną altaną śmietnikowa, kostka -przy bloku 14 od strony firmy księgowej "kreatywna"

Opis:
Wykonanie płotka po obrysie Rolnicza 14 , żywopłotu z berberysu oraz uzupełnienie krzewów trawników. Trawy ozdobnych przy wejściu do klatek Rolniczej 14 i bluszczu przy pergoli śmietnikowej . Położenie kostki brukowej dla podjazdu, 2 słupków parkingowych i 2 tablic szanuj zieleń.

Mały Kack

Leśny wybieg dla piesków NASZYCH i dla piesków z CIAPKOWA - ul. Halicka

Szacunkowa wartość projektu:
123 880 zł

Lokalizacja projektu:

Wybieg zlokalizowany będzie na części działki miejskiej o nr 963 w zadrzewionej części dzielnicy , północny skraj Małego Lasku. tj. wzdłuż ul. Halickiej . Dokładnie między torami PKM a ulicą Halicką. Obszar około 1500m2, obwód około 350mb

Opis:

Budowa dużego profesjonalnego terenu rekreacyjnego dla piesków i ich właścicieli z uwagi na fakt że psów w dzielnicy jest bardzo dużo i nie ma możliwości zapewnienia im swobodnego biegania, Brakuje wygodnej formy wyprowadzania piesków na spacery gdzie mogą biegać luzem tj. wybiegu dla psów

Kamienna Góra

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 25 W GDYNI, ul. Necla 14

Szacunkowa wartość projektu:
136 810 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw przy przedszkolu nr 25 w Gdyni przy ulicy Augustyna Necla 14. Plac zlokalizowany po stronie wschodniej budynku przedszkola. Nieruchomość jest własnością gminy. Działka o nr. 609.

Opis:
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 25 w Gdyni. Celem projektu jest budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w miejscu istniejącego i niszczejącego placu zabaw.

Orłowo

„Dziki Sad” - budowa ścieżek ułatwiających dostęp i estetyzacja terenów zielonych za przychodnią przy ul. Wrocławskiej

Szacunkowa wartość projektu:
69 421 zł

Lokalizacja projektu:
Tereny zielone położone na wzniesieniu za przychodnią na ulicy Wrocławskiej w kwartale wyznaczonym ulicami Źródlana, Wrocławska, Architektów

Opis:
"Dziki Sad" to malowniczy, spokojny teren położony w zasięgu krótkiego spaceru od Placu Górnośląskiego w Orłowie, który jesienią 2016 roku udało się w dużej mierze wysprzątać dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności. Czas poprawić dostęp do Dzikiego Sadu poprzez budowę kilku utwardzonych ścieżek.

Mały Kack

#AbsolutniePięknyMałyKack - Bezpieczny mały skwerek przy ciągu pieszym Kurpiowska, zagospodarowanie pasa zieleni oraz doposażenie terenu przy przystanku autobusowym Sandomierska

Szacunkowa wartość projektu:
21 953 zł

Lokalizacja projektu:
Ciąg pieszy Kurpiowska ( między ul. Sieradzką, a ul. Przemyską ). Działka 755/255.

Opis:
Zagospodarowanie terenu zielonego na mini skwer w części ciągu pieszego Kurpiowska ( między kanałem deszczowym, a ogrodzeniem przedszkola nr 23 ). Monitoring w/w ( doposażenie ). Instalacja Gablotki informacyjnej przy przystanku autobusowym Sandomierska – wymiana.

Wzgórze Św. Maksymiliana

CZYSTE WZGÓRZE - ustawienie kilkudziesięciu dystrybutorów oraz śmietników na psie nieczystości w całej dzielnicy

Szacunkowa wartość projektu:
39 138 zł

Lokalizacja projektu:
na mapce która jest załącznikiem do projektu oznaczone są dokładnie miejsca w których wnioskuję o montaż: dystrybutor woreczków - zaznaczone jako gwiazdki sztuk 34 oraz śmietniki betonowe zaznaczone jako trójkąty sztuk 26

Projekt będzie zlokalizowany na działkach gminnych o nr: 301, 408, 1471, 1461, 421, 754, 363, 397, 832, 474, 627, 1030, 1340, 2083, 537, 505, 368, 751, 963, 504, 538, 711, 1060, 521, 1702, 1739, 1480, 2103, 1485, 1706, 1710, 1917, 2085, 2014, 1687, 1617, 1914, 1559, 15584/2, 1987, 1688, 2033, 1772, 1962, 1916, 1650, 1619, 1863. (Obręb Wzgórze św. Maksymiliana).

Opis:
Projekt ma na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz estetyki Wzgórza Świętego Maksymiliana poprzez zwiększenie ilości śmietników i dystrybutorów co umożliwi mieszkańcom efektywne sprzątanie po swoich pupilach jak również zmotywuje osoby do tej pory niepodejmujące się tego trudu

Cisowa

Estetyzacja Parku nad Cisowską Strugą - Etap I. Teren wzdłuż ul. Morskiej pomiędzy ul. Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej

Szacunkowa wartość projektu:
138 770 zł

Lokalizacja projektu:
Teren wzdłuż ulicy Morskiej pomiędzy ul.Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej, który jest własnością Gminy miasta Gdynia.

Opis:
Pas zieleni o szerokości 5 metrów i długości 200 metrów będzie miał na celu odseparowanie części rekreacyjnej i relaksacyjnej parku od ruchliwej i głośnej ulicy Morskiej. Pozwoli to podnieść komfort mieszkańców wypoczywających w parku.

Dąbrowa

Kwietny skwer na Dąbrowie - ul. Rdestowa

Szacunkowa wartość projektu:
40 000 zł

Lokalizacja projektu:
Działka gminna przy ul. Rdestowej na terenie działki nr 2705 obręb 0014 Dąbrowa (dawniej 50/3 KM29, obręb Wielki Kack) przed sklepem Stokrotka. Obecnie zaniedbane klepisko

Opis:
Nasadzenie kwiatów i drzew oraz odtworzenie trawnika w okolicach skrzyżowania ul. Rdestowej i Nowowiczlińskiej od strony sklepu Stokrotka. Obecnie znajduje się tam zaniedbane klepisko.

Mały Kack

MAŁY LASEK. Zielona Dolina Małego Kacka. Projekt przewiduje założenie równego trawnika i wyprofilowanie skarpy wzdłuż ul. Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do Łowickiej

Szacunkowa wartość projektu:
42 900 zł

Lokalizacja projektu:
Działka miejska nr pas nieużytku (tereny odzyskane po byłych ogródkach działkowych) wzdłuż ulicy Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul Łowickiej.

Opis:
Projekt zakłada oczyszczenie i wyrównanie terenu, renowację podłoża oraz utworzenie równego pasa zielonego trawnika wzdłuż ul. Olkuskiej.

Wzgórze Św. Maksymiliana

Metamorfoza Skweru Arki Gdynia / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
130 000 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt zlokalizowany w obrębie Skweru Arki Gdynia.

Opis:
W okolicy słynnego bulwaru Nadmorskiego znajduje się Skwer Arki Gdynia. Jest to miejsce niezauważane, omijane i bardzo słabo zagospodarowane. Chcemy zmienić to miejsce w atrakcyjną przestrzeń. Dodatkowo połączyć je z Bulwarem Nadmorskim, a także przygotować infrastrukturę pod przystanek autobusowy.

Kamienna Góra

Rewitalizacja terenu zielonego na rogu Sieroszewskiego/Armii W.P.

Szacunkowa wartość projektu:
15 000 zł

Lokalizacja projektu:
Zielony plac u zbiegu ulic I Armii Wojska Polskiego i Sieroszewskiego

Opis:
Rewitalizacja zaniedbanego trawnika u zbiegu ulic I AWP i Sieroszewskiego

Oksywie

System Informacji Miejskiej na Oksywiu- historia, turystyka, rekreacja, codzienność

Szacunkowa wartość projektu:
130 380 zł

Lokalizacja projektu:
1. Rondo Bitwy pod Oliwą działka w zasobach gminy 43/2 2. Ul. Arciszewskich / ul Muchowskiego działka w zasobach gminy 396/50 3. Okolice Cmentarza Oksywie Ul. Arciszewskich działka w zasobach gminy 389/51 4. Rondo Bosmańska / Zielona 5. Krzyżówka ul. Dickmana/ ul.Płk.Dąbka działka w zasobach gminy

Opis:
Gdzie jest: Kościół św.Michała Archanioła, ciałopalne cmentarzyska pogańskie, Zespół ruralistyczny, Zespół baterii nadbrzeżnych i fortyfikacji, warsztaty portowe, zręby stoczni, Stella Maris, Monumentalne Mauzoleum, Mały Panteon Marynarki, Osada rybacka, Zespół Dowództwa Floty

Śródmieście

Przywróćmy drzewa na ul.10 Lutego/Miasto Wspólne. Zazieleńmy Śródmieście!

Szacunkowa wartość projektu:
216 000 zł

Lokalizacja projektu:
1. Ul. 10 Lutego - zgodnie z zaleceniem BOM - od Świętojańskiej do Mściwoja.

Opis:
1. Chcemy przywrócić Śródmieściu zieleń. Ubywa jej w zastraszającym tempie. Dlatego proponujemy odtworzyć przedwojenne szpalery drzew na ul.10 Lutego, a także uzupełnić nasadzenia na innych ulicach Śródmieścia.