Projekty 2017 - zakwalifikowane do głosowania

Mały Kack

"MAŁY LASEK" Leśny wybieg dla piesków NASZYCH i dla piesków z CIAPKOWA - ul. Halicka MAŁY LASEK

Szacunkowa wartość projektu:
123 880 zł

Lokalizacja projektu:
Wybieg zlokalizowany będzie na części działki miejskiej o nr 963 w zadrzewionej części dzielnicy , północny skraj Małego Lasku. tj. wzdłuż ul. Halickiej . Dokładnie między torami PKM a ulicą Halicką. Obszar około 1500m2, obwód około 350mb

Opis:
Budowa dużego profesjonalnego terenu rekreacyjnego dla piesków i ich właścicieli z uwagi na fakt że psów w dzielnicy jest bardzo dużo i nie ma możliwości zapewnienia im swobodnego biegania, Brakuje wygodnej formy wyprowadzania piesków na spacery gdzie mogą biegać luzem tj. wybiegu dla psów

Orłowo

„Dziki Sad” - budowa ścieżek ułatwiających dostęp i estetyzacja terenów zielonych za przychodnią przy ul. Wrocławskiej

Szacunkowa wartość projektu:
69 421 zł

Lokalizacja projektu:
Tereny zielone położone na wzniesieniu za przychodnią na ulicy Wrocławskiej w kwartale wyznaczonym ulicami Źródlana, Wrocławska, Architektów

Opis:
"Dziki Sad" to malowniczy, spokojny teren położony w zasięgu krótkiego spaceru od Placu Górnośląskiego w Orłowie, który jesienią 2016 roku udało się w dużej mierze wysprzątać dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności. Czas poprawić dostęp do Dzikiego Sadu poprzez budowę kilku utwardzonych ścieżek.

Mały Kack

#AbsolutniePięknyMałyKack - Bezpieczny mały skwerek przy ciągu pieszym Kurpiowska, zagospodarowanie pasa zieleni oraz doposażenie terenu przy przystanku autobusowym Sandomierska

Szacunkowa wartość projektu:
21 953 zł

Lokalizacja projektu:
Ciąg pieszy Kurpiowska ( między ul. Sieradzką, a ul. Przemyską ). Działka 755/255.

Opis:
Zagospodarowanie terenu zielonego na mini skwer w części ciągu pieszego Kurpiowska ( między kanałem deszczowym, a ogrodzeniem przedszkola nr 23 ). Monitoring w/w ( doposażenie ). Instalacja Gablotki informacyjnej przy przystanku autobusowym Sandomierska – wymiana.

Wzgórze Św. Maksymiliana

CZYSTE WZGÓRZE - ustawienie kilkudziesięciu dystrybutorów oraz śmietników na psie nieczystości w całej dzielnicy

Szacunkowa wartość projektu:
39 138 zł

Lokalizacja projektu:
na mapce która jest załącznikiem do projektu oznaczone są dokładnie miejsca w których wnioskuję o montaż: dystrybutor woreczków - zaznaczone jako gwiazdki sztuk 34 oraz śmietniki betonowe zaznaczone jako trójkąty sztuk 26

Projekt będzie zlokalizowany na działkach gminnych o nr: 301, 408, 1471, 1461, 421, 754, 363, 397, 832, 474, 627, 1030, 1340, 2083, 537, 505, 368, 751, 963, 504, 538, 711, 1060, 521, 1702, 1739, 1480, 2103, 1485, 1706, 1710, 1917, 2085, 2014, 1687, 1617, 1914, 1559, 15584/2, 1987, 1688, 2033, 1772, 1962, 1916, 1650, 1619, 1863. (Obręb Wzgórze św. Maksymiliana).

Opis:
Projekt ma na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz estetyki Wzgórza Świętego Maksymiliana poprzez zwiększenie ilości śmietników i dystrybutorów co umożliwi mieszkańcom efektywne sprzątanie po swoich pupilach jak również zmotywuje osoby do tej pory niepodejmujące się tego trudu

Cisowa

Estetyzacja Parku nad Cisowską Strugą - Etap I. Teren wzdłuż ul. Morskiej pomiędzy ul. Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej

Szacunkowa wartość projektu:
138 770 zł

Lokalizacja projektu:
Teren wzdłuż ulicy Morskiej pomiędzy ul.Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej, który jest własnością Gminy miasta Gdynia.

Opis:
Pas zieleni o szerokości 5 metrów i długości 200 metrów będzie miał na celu odseparowanie części rekreacyjnej i relaksacyjnej parku od ruchliwej i głośnej ulicy Morskiej. Pozwoli to podnieść komfort mieszkańców wypoczywających w parku.

Dąbrowa

Kwietny skwer na Dąbrowie - ul. Rdestowa

Szacunkowa wartość projektu:
40 000 zł

Lokalizacja projektu:
Działka gminna przy ul. Rdestowej na terenie działki nr 2705 obręb 0014 Dąbrowa (dawniej 50/3 KM29, obręb Wielki Kack) przed sklepem Stokrotka. Obecnie zaniedbane klepisko

Opis:
Nasadzenie kwiatów i drzew oraz odtworzenie trawnika w okolicach skrzyżowania ul. Rdestowej i Nowowiczlińskiej od strony sklepu Stokrotka. Obecnie znajduje się tam zaniedbane klepisko.

Leszczynki

Łączka Merdających Ogonów: Leszczynki, Nowa Nadzieja. Wybieg i ścieżka edukacyjno-rozwojowa dla psów pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a ul. Niemojewskiego

Szacunkowa wartość projektu:
165 320 zł

Lokalizacja projektu:
Zielony, trawiasty teren porośnięty częściowo drzewami i krzewami, pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego, a ul. Niemojewskiego. Działki: 462 (fragment), 469 (fragment), 470 (cała), 471 (cała), 480 (cała), 481 (fragment). Drzewa i krzewy pozostaną w nienaruszonym stanie, ogrodzenie terenu nie zakłóci istniejących ciągów komunikacyjnych (np. przejście pod Estakadą).

Opis:
Nadchodzi nowa nadzieja na wspaniały wybieg z dwiema osobnymi strefami dla małych i dużych psów oraz wyjątkową, bezpieczną ścieżką edukacyjno-rozwojową dla naszych zwierzaków. Do tego trawa, krzewy, drzewa, ławki i zadaszone wiaty. Dołączysz do nas, abyśmy mogli zmieniać Gdynię na bardziej pro-psią?

Mały Kack

MAŁY LASEK. Zielona Dolina Małego Kacka. Projekt przewiduje założenie równego trawnika i wyprofilowanie skarpy wzdłuż ul. Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do Łowickiej

Szacunkowa wartość projektu:
42 900 zł

Lokalizacja projektu:
Działka miejska nr pas nieużytku (tereny odzyskane po byłych ogródkach działkowych) wzdłuż ulicy Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul Łowickiej.

Opis:
Projekt zakłada oczyszczenie i wyrównanie terenu, renowację podłoża oraz utworzenie równego pasa zielonego trawnika wzdłuż ul. Olkuskiej.

Wzgórze Św. Maksymiliana

Metamorfoza Skweru Arki Gdynia / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
130 000 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt zlokalizowany w obrębie Skweru Arki Gdynia.

Opis:
W okolicy słynnego bulwaru Nadmorskiego znajduje się Skwer Arki Gdynia. Jest to miejsce niezauważane, omijane i bardzo słabo zagospodarowane. Chcemy zmienić to miejsce w atrakcyjną przestrzeń. Dodatkowo połączyć je z Bulwarem Nadmorskim, a także przygotować infrastrukturę pod przystanek autobusowy.

Kamienna Góra

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 25 W GDYNI, ul. Necla 14

Szacunkowa wartość projektu:
136 810 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw przy przedszkolu nr 25 w Gdyni przy ulicy Augustyna Necla 14. Plac zlokalizowany po stronie wschodniej budynku przedszkola. Nieruchomość jest własnością gminy. Działka o nr. 609.

Opis:
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 25 w Gdyni. Celem projektu jest budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w miejscu istniejącego i niszczejącego placu zabaw.

Śródmieście

Przywróćmy drzewa na ul.10 Lutego/Miasto Wspólne. Zazieleńmy Śródmieście!

Szacunkowa wartość projektu:
216 000 zł

Lokalizacja projektu:
1. Ul. 10 Lutego - zgodnie z zaleceniem BOM - od Świętojańskiej do Mściwoja.

Opis:
1. Chcemy przywrócić Śródmieściu zieleń. Ubywa jej w zastraszającym tempie. Dlatego proponujemy odtworzyć przedwojenne szpalery drzew na ul.10 Lutego, a także uzupełnić nasadzenia na innych ulicach Śródmieścia.

Kamienna Góra

Rewitalizacja terenu zielonego na rogu Sieroszewskiego/Armii W.P.

Szacunkowa wartość projektu:
15 000 zł

Lokalizacja projektu:
Zielony plac u zbiegu ulic I Armii Wojska Polskiego i Sieroszewskiego

Opis:
Rewitalizacja zaniedbanego trawnika u zbiegu ulic I AWP i Sieroszewskiego

Oksywie

System Informacji Miejskiej na Oksywiu- historia, turystyka, rekreacja, codzienność

Szacunkowa wartość projektu:
130 380 zł

Lokalizacja projektu:
1. Rondo Bitwy pod Oliwą działka w zasobach gminy 43/2 2. Ul. Arciszewskich / ul Muchowskiego działka w zasobach gminy 396/50 3. Okolice Cmentarza Oksywie Ul. Arciszewskich działka w zasobach gminy 389/51 4. Rondo Bosmańska / Zielona 5. Krzyżówka ul. Dickmana/ ul.Płk.Dąbka działka w zasobach gminy

Opis:
Gdzie jest: Kościół św.Michała Archanioła, ciałopalne cmentarzyska pogańskie, Zespół ruralistyczny, Zespół baterii nadbrzeżnych i fortyfikacji, warsztaty portowe, zręby stoczni, Stella Maris, Monumentalne Mauzoleum, Mały Panteon Marynarki, Osada rybacka, Zespół Dowództwa Floty

Witomino Radiostacja

Zagospodarowanie zieleni przy ul. Rolniczej 14-16 (Witomino-Radiostacja)

Szacunkowa wartość projektu:
53 000 zł

Lokalizacja projektu:
dz. nr 215/9 , własność : Gmina Miasta Gdyni i WM Rolnicza 14: płotek-obrys bloku ul. Rolnicza 14 , żywopłot- trawnik graniczącym z blokiem Rolnicza 14 od ul.Widnej, tawuła /krzewy/ -trawnik graniczący z blokiem Rolnicza 16, bluszcz- wspólną altaną śmietnikowa, kostka -przy bloku 14 od strony firmy księgowej "kreatywna"

Opis:
Wykonanie płotka po obrysie Rolnicza 14 , żywopłotu z berberysu oraz uzupełnienie krzewów trawników. Trawy ozdobnych przy wejściu do klatek Rolniczej 14 i bluszczu przy pergoli śmietnikowej . Położenie kostki brukowej dla podjazdu, 2 słupków parkingowych i 2 tablic szanuj zieleń.