Projekty 2017 - zakwalifikowane do głosowania

Cisowa

Cisowa PlayGround III – Nowy plac zabaw przy Zbożowej 6 / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
312 300 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt będzie zlokalizowany przy bloku nr 6 na ulicy Zbożowej w miejscu istniejącego placu zabaw - działka 667/660.

Opis:
Projekt polega na stworzeniu bezpiecznego placu zabaw dla mieszkańców dzielnicy Cisowa.

Grabówek

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Hozjusza 1 (13 stanowisk do ćwiczeń) wraz z wykonaniem nawierzchni z piasku i kory (pow. ok. 200m2)

Szacunkowa wartość projektu:
80 000 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt usytuowany jest u zbiegu ulic Skłodowskiej 14 i Hozjusza 1 za boiskiem sportowym na tyłach budynku Skłodowskiej 14. działka nr: 655 obręb mapy: Grabówek 0015 własność : Gmina miasta Gdynia

Opis:
Korzystanie z siłowni zewnętrznej to doskonałe uzupełnienie codziennego spaceru, marszu czy joggingu. Dzięki ćwiczeniom można wzmocnić najważniejsze grupy mięśniowe. Ćwiczyć na urządzeniach siłowni może każdy . Projekt zakłada montaż 13 stu elementów siłowni z wykonaniem nawierzchni z piasku i kory

Grabówek

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych oraz urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla młodzieży i osób starszych między ul. Morską 107-109 a Komandorską 18-20

Szacunkowa wartość projektu:
56 380 zł

Lokalizacja projektu:
Teren wnioskowany znajduje się pomiędzy budynkami Morska 107-109 a Komandorska 18-20

Opis:
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych oraz urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla młodzieży i osób starszych

Mały Kack

Wybieg dla Psów "Psia Łapka" w Małym Kacku wraz z elementami do Agility i ławkami koło Przedszkola

Szacunkowa wartość projektu:
83 154 zł

Lokalizacja projektu:
Wybieg zostanie usytuwany na przedłużeniu ul. Kurpiowskiej w części obok spacerowego łącznika pomiędzu dzielnicami M. Kacka, a Orłowa. Od strony Orłowa w odległości 5,5 m od konsrukcji zbiornika oczyszczającego wody opadowe, aby umośliwić złużbom dojazd i dostęp do tego zbiornika , następnie wzdłuż istniejącego chodnika , a po drugiej stronie wzdłuż ogrodzenia R.O.D. "Kaszubskie" , aż do ogrodzenia przedszkola w M.Kacku . Projekt uwzględnia możliwość przesunięcia terenu o 0,5 m w stronę zbiornika, aby odseparować wybieg od ewentualnego kontaktu z dziećmi przebywającymi na terenie Przedszkola, wtedy odległość os zbiornika zmniejszy się do 5,0 m . Wejście poprzez śluzę ( podwójne furtki w tunelu o długości 1,5 m zapobiegające niekontrolowanemu opuszczeniu pipili podczas wchodzenia na teren wybiegu, zostanie umiejscowione od stropny chodnika przy przedszkolu. Teren jest aktualnie oświetllony istniejącymi lampami ulicznymi w wystarczającej wartości światła nawet na Jesienno / zimowe popołudnia.

Opis:
Projekt obejmuje budowę wybiegu dla psów, ( Dalej nazywanych „Pupilami” ) których właściciele szanują przepisy mówiące o stosowaniu smyczy podczas spacerów, a chcących zadbać o aktywną rekreację swojego pupila, jak i ich swobodę , oraz wspólne spędzanie czasu z innymi mieszkańcami dzielnicy.

Mały Kack

Przystań "Mały Lasek"

Szacunkowa wartość projektu:
43 500 zł

Lokalizacja projektu:
Teren gminny. Nieużytek, uporządkowany i posprzątany przez mieszkañców, po byłych ogródkach działkowych, wyniesiona skarpa wzdłuż ul. Olkuskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Łowicką, po prawej stronie wiaduktu PKM . Część działki miejskiej nr 167

Opis:
Z uwagi na duży leśny ruch rowerowo pieszy i rekreacyjno- turystyczny prowadzący aż z Wielkiego Kacka, Chwarzna, Wiczlina czy Witomina a także ze zgłoszonej potrzeby okolicznych mieszkańców dzielnicy, istnieje duże zapotrzebowanie na profesjonalną zadaszoną stację rekreacyjno przystankową .

Dąbrowa

Plac zabaw pod lasem - montaż urządzeń rekreacyjnych przy ul. Migdałowej o pow. 200 m2

Szacunkowa wartość projektu:
82 100 zł

Lokalizacja projektu:
Ul.Migdałowa, dz.nr 707 obręb Dąbrowa, działka stanowi własność Gminy.

Opis:
Projekt polega na stworzeniu miejsca zabaw dla dzieci. Lokalizacja miejsca znajduje się w ustronnym miejscu wśród zieleni i wejścia do lasu. W promieniu 1.3 km nie ma żadnego placu zabaw. Atrakcją placu ma być zestaw zabawowy i huśtawkowy oraz piaskownica, karuzela i konik.

Dąbrowa

Stoły do gier (piłkarzyki, chińczyk, szachy, warcaby, ping-pong) przy Skwerze Ks. Piotra Mazura i ul. Nagietkowej 73

Szacunkowa wartość projektu:
29 400 zł

Lokalizacja projektu:
Lokalizacja stołów do gier: Skwer ks. Piotra Mazura i ogólnodostępny teren Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni. A) Stoły do gry w warcaby/szachy - Skwer ks. Piotra Mazura Działka nr 2105 Dąbrowa półokrągły teren po zachodniej stronie oczka wodnego B) Stoły do gry w piłkarzyki - Ogólnodostępny teren Zespołu Szkół nr 14 Działka nr 2007 Dąbrowa dziedziniec szkoły, trawnik na prawo od głównego wejścia do szkoły, za stanowiskami do parkowania rowerów. C) Stoły do gry w ping-ponga - dwie lokalizacje do wyboru C1) Niezagospodarowana wnęka w budynku szkoły, od strony terenów rekreacyjnych - preferowana ze względu osłonięcia przed wiatrem C2) Trawnik obok skateparku (oba stoły miałyby stać równolegle w jednej ze wskazanych lokalizacji) Orientacyjna mapka w załączniku

Opis:
Montaż 6 stołów do gier: 2x piłkarzyki, 2x szachy+warcaby, 2x tenis stołowy

Babie Doły

Linowy plac zabaw, będący przedłużeniem istniejącego placu w kierunku bloku Dedala 6

Szacunkowa wartość projektu:
125 293 zł

Lokalizacja projektu:
LINOWY PLAC ZABAW na terenie gminy na działce nr 44, będącej przedłużeniem istniejącego placu zabaw w kierunku bloku Dedala 6.

Opis:
LINOWY PLAC ZABAW do wspinania dla dzieci w różnym wieku. Konstrukcja oparta na 5m słupie. Liny rozciągnięte tworzą piramidę z płaszczyznami linowymi na wysokości 1,6 i 3m. Do piramidy dochodzą spiralna rurka strażacka, tunel oraz element w kształcie procy. Nawierzchnia piaszczysta.

Obłuże

Modernizacja placu zabaw Turkusowa 7,8,9 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Szacunkowa wartość projektu:
139 350 zł

Lokalizacja projektu:
Działka nr 919 obręb 0010 Obłuże wieczyste użytkowanie RSM. im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Działka placu zabaw 522/500 wielkości 320m2. Mapka dołączona do projektu.

Opis:
Całkowita powierzchnia placu zabaw wynosi 320m2. Modernizacja placu zabaw z uwzględnieniem elementów dla osób niepełnosprawnych. Usunięcie starego metalowego sprzętu, ogrodzenie całkowite terenu aby zabezpieczyć przed zwierzętami - psami i dzikami.

Karwiny

Wymarzony plac zabaw na Korzennej

Szacunkowa wartość projektu:
161 400 zł

Lokalizacja projektu:
Teren na ulicy Korzennej przy blokach nr. 3,5,7,9 i 11. Plac przy przystanku 'Buraczana'

Opis:
Celem projektu jest modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci. Obejmuje demontaż urządzeń, wymianę nawieżchni i chodnika, montaż nowych urządzeń oraz ogrodzenie placu, aby nie przedostawały się na niego zwierzęta.

Orłowo

Budowa siłowni zewnętrznej na istniejącej nawierzchni trawiastej przy Zespole Szkół nr 6 w Gdyni Orłowie

Szacunkowa wartość projektu:
51 504 zł

Lokalizacja projektu:
81-553 Gdynia, ul. Wrocławska 52, działka 367/35 na karcie mapy KM 79 obręb Gdynia, własność Gminy Miasta Gdynia

Opis:
Wniosek dotyczy dostawy i montażu 10 elementów siłowni zewnętrznej oraz 3 elementów małej architektury. Kompleks sportowy na terenie ZS nr 6 w Gdyni jest jedynym miejsce w tej części Orłowa, z której korzysta młodzież i inni mieszkańcy dzielnicy w ramach aktywnej rekreacji.

Witomino Radiostacja

Las Witomiński dla każdego. Remont fragmentu Szlaku Leśnej Strugi

Szacunkowa wartość projektu:
169 400 zł

Lokalizacja projektu:
Fragment szlaku Zagórskiej Strugi (czarny) w Lesie Witomińskim. Początek na parkingu za budynkiem mieszkalnym ul. Kielecka 109c. Zakończenie przy budynku Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, ul. Kielecka 7. Łącznie około 1,20 km długości. Trasa położona w całości na działce nr 29 i nr 306 (obręb Witomino-Radiostacja) należących do gminy.

Opis:
Celem projektu jest remont i racjonalne wykorzystanie istniejącego szlaku poprzez poprawę dostępności i atrakcyjności. Swobodny dostęp, równa nawierzchnia, ławki, poręcz i stopnie przy stromych podejściach to zmiany, które odczują w szczególności osoby starsze, rodzice z dziećmi i wózkami.

Grabówek

Plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Okrzei 6 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
168 993 zł

Lokalizacja projektu:
projekt: Plac rekreacyjno - sportowy przy ul. Okrzei w Gdyni zlokalizowany jest na działce 854/12 i 853/12 Gdynia Grabówek w pobliżu szkoły obecnie Gimnazjum nr4 w Gdyni oraz w pobliżu skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Mireckiego .Właścicielem terenu jest gmina Gdynia.

Opis:
Plac rekreacyjno - sportowy przy ul. Okrzei w Gdyni zaplanowany został jako kolejna część zagospodarowania terenu Centrum Sportowego Grabówka obok już istniejącego boiska do koszykówki i siatkówki oraz siłowni na wolnym powietrzu. Ideą jest stworzenie przestrzeni do rekreacji i spędzania czasu.

Chylonia

AKTYWNA CHYLONIA - Budowa bieżni lekkoatletycznych, skoczni w dal przy nowo powstającym boisku na ogólnodostępnym terenie SP nr 10 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
276 000 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni ul. Morska 192 (teren boiska szkolnego) działka nr KM 22 487/81 typ własności: zasób gruntów gminy

Opis:
Budowa bieżni poliuretanowych: wokół nowo powstającego boiska do piłki nożnej (2 tory), bieżni prostej 50m (4 tory) oraz skoczni w dal z rozbiegiem - na terenie SP nr 10 w Gdyni - służących rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi zarówno dzieci, jak i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia.

Pustki Cisowskie - Demptowo

Miejsce dla wszystkich – etap 2 - kontynuacja zwycięskiego projektu BO z 2015 r. Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka (teren po d. Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie)

Szacunkowa wartość projektu:
159 850 zł

Lokalizacja projektu:
Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka, Gdynia-Demptowo dz. nr 1313, 1314, 1351, 1373 obręb: Pustki Cisowskie własność : Gmina Miasta Gdyni

Opis:
Teren zabawy, sportu i rekreacji dla mieszkańców Demptowa i nie tylko. Projekt ukierunkowany na rozwój możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, m.in. poprzez budowę boiska do piłki nożnej, ścianki wspinaczkowej czy zjazdu linowego tzw. tyrolki dla dzieci i młodzieży.

Wzgórze Św. Maksymiliana

ZAKĄTEK ZABAWY 2 - Rozbudowa i Oświetlenie Placu Zabaw przy Al. Piłsudskiego (Skwer Sue Ryder)

Szacunkowa wartość projektu:
126 300 zł

Lokalizacja projektu:
Skwer Sue Ryder dz. nr 998/25, część działki w pobliżu skrzyżowania Al. Piłsudskiego i ul. Legionów - niezagospodarowana część trawiasta przylegająca do istniejącego placu zabaw

Opis:
Projekt przewiduje oświetlenie i rozbudowę "Zakątka Zabawy" - placu zabaw powstałego przy Al. Piłsudskiego, dzięki wygranej w Budżecie Obywatelskim 2015. Zestaw sprawnościowy dla starszych dzieci, trampolina oraz huśtawka dla dzieci z niepełnosprawnością to elementy, o które chcemy powiększyć plac.

Babie Doły

Górka saneczkowa pomiędzy ul. Zieloną a Rybaków

Szacunkowa wartość projektu:
55 000 zł

Lokalizacja projektu:
Działka nr 151. Obszar wyłączony z zabudowy przeznaczony w mpzp 0101 jako zieleń ekologiczno - krajobrazowa. Znajduje się pomiędzy ulicą Zieloną a Rybaków przy drodze oznaczonej w mpzp nr 065 KD-D 1/2.

Opis:
Obszar nie czynny inwestycyjnie można zagospodarować do celów rekreacyjnych w postaci górki saneczkowej (widokowej) otoczonej uregulowaną roślinnością trawiastą.

Grabówek

Bezpieczne boisko do koszykówki i siatkówki przy SP nr 17 w Gdyni. Ul. Grabowo 12, 81 -265 Gdynia

Szacunkowa wartość projektu:
187 600 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki przy SP nr 17 w Gdyni ul. Grabowo 12 81-265 Gdynia

Opis:
1. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 14 x 23 m, do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z wykonaniem podbudowy. 2. Zakup i montaż wyposażenia boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę 3. Zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego (2 lampy przy boisku)

Mały Kack

AbsolutniePięknyMałyKack - boisko wielofunkcyjne przy ul. Spokojnej

Szacunkowa wartość projektu:
200 000 zł

Lokalizacja projektu:
Działki przy ul. Spokojnej nr 3796, 3797 własność Gminy Gdynia

Opis:
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni piaskowo-żwirowej o wym. 30x17m z ogrodzeniem i bramko-koszami

Orłowo

Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Orłowska 57

Szacunkowa wartość projektu:
214 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Orłowo ul. Orłowska 57 przy IX Liceum Ogólnokształcącym, działki 1770, 1771, 1764 obręb 0022 Orłowo.

Opis:
Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 15x30, umożliwiającego grę w koszykówkę, siatkówkę oraz tenis ziemny. Nawierzchnia boiska zostanie wykonana z poliuretanu, materiału, który zapewnia bezpieczeństwo i ochronę użytkowników przed kontuzją. Całość uzupełni mała architektura.

Obłuże

" Zakątek Zabawy " - Plac zabaw, 81-166 Gdynia ul. Podgórska 11

Szacunkowa wartość projektu:
183 450 zł

Lokalizacja projektu:
81 - 166 Gdynia ul. Podgórska 11, Teren położony przed blokiem nr 11. Działka nr 274 - teren należny do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni

Opis:
Szanowni Głosujący! W dobie komputerów oraz internetu coraz częściej zapominamy o tym jak ważna jest zabawa na świeżym powietrzu... Razem możemy sprawić, że nasze dzieci nigdy o tym nie zapomną, a TV i gry komputerowe przestaną być priorytetem. Zachęcam do zapoznania się z projektem placu zabaw ;)

Dąbrowa

Rozbudowa terenów sportowych w ZS 14 ul. Nagietkowa - bieżnia

Szacunkowa wartość projektu:
200 760 zł

Lokalizacja projektu:
Tereny sportowe Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni (ul. Nagietkowa 73) działki ewidencyjne: 2000 i 2008 obręb Dąbrowa Działka stanowi własność gminy Gdynia

Opis:
Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej o długości 100 m (4 tory) na terenie rekreacyjnym Zespołu szkół nr 14, w miejscu dawnej bieżni.

Pustki Cisowskie - Demptowo

Budowa Nowoczesnej Siłowni Zewnętrznej, oraz zestawu drążków do ćwiczeń. Gdynia ul Borowikowa (górka obok boiska do piłki nożnej)

Szacunkowa wartość projektu:
94 500 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia ul. Borowikowa ( górka obok boiska do piłki nożnej ) . Obręb 0024 Pustki Cisowskie działka nr. 144 o powierzchni 23311 m, kw. Własność gruntu, Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni ul. Helska 8. Właściciel terenu wyraża zgodę na użyczenie części nieruchomości na powyższy cel (około 230 m. kw.) Stosowne Oświadczenie w załączeniu.

Opis:
Cennik w załączeniu (propozycja) przedstawia zestaw - Full - 14 stanowisk (Siłowni Zewnętrznej) i tablica informacyjna oraz zestaw drążków do ćwiczeń (zestaw drążków niskich, zestaw drążków wysokich, drabinka pionowa). Całość stanowi funkcjonalne zestawy do ćwiczeń. Doskonale wpisuje się w teren.

Mały Kack

#AbsolutniePięknyMałyKack urządzenia rekreacyjne "Za Kasztanem" przy ulicy Olkuskiej

Szacunkowa wartość projektu:
38 910 zł

Lokalizacja projektu:
Lokalizację placu stanowi załączona mapa. Jest to działka nr 160 przy ulicy Olkuskiej. Działka gminy Miasta Gdyni.

Opis:
Teren przy ulicy Olkuskiej, pod pięknym Kasztanem z każdym rokiem pięknieje. Najpierw posprzątano teren, powstał Street workout a w tym roku stanie tam linarium. Kolejną propozycją jest wyposażenie tego miejsca w urządzenia dla dzieci i młodzieży oraz w stoliki grami np. w szachy.

Wzgórze Św. Maksymiliana

Kolorowe Podwórko - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 23

Szacunkowa wartość projektu:
238 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, Ul.Grottgera 19, teren przy Szkole Podstawowej nr 23. Działka o numerze ewidencyjnym 54; Obręb GD. Boisko przy halach tenisowych na istniejącym boisku asfaltowym.

Opis:
Poczuj radość z gry w piłkę i spędzania czasu z przyjaciółmi! Graj, kibicuj i ciesz się chwilą na boisku przy SP 23! Kolorowe Podwórko – zbudujemy i wyposażymy wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry we wszystko, co nam - mieszkańcom Wzgórza przyjdzie do głowy.

Dąbrowa

Modernizacja boiska przy ul. Kolendrowej

Szacunkowa wartość projektu:
258 000 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko przy ul. Kolendrowej (okolice nr 10) Dz. Nr 2444 Obręb 0014-DĄBROWA Własność: Spółdzielnia mieszkaniowa „Na wzgórzu”

Opis:
Modernizacja istniejącego już boiska przy ulicy Kolendrowej ogólnie dostępnego dla mieszkańców dzielnicy. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni oraz instalację bramkokoszy i piłkołapów.

Obłuże

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Sucharskiego 10 w Gdyni - dzielnica Gdynia Obłuże

Szacunkowa wartość projektu:
120 000 zł

Lokalizacja projektu:
Ul. Sucharskiego, działka o numerze ewidencyjnym 973/39 Pogórze; KM 25076, Obręb GD. Typ własności. Zasób gruntów gminy.

Opis:
Budowa siłowni zewnętrznej z 14 elementami (podwójnie) wraz z regulaminem siłowni na nawierzchni żwirowo-piaszczystej (powierzchnia ok. 225 m2).

Witomino Leśniczówka

Siłownia zewnętrzna "Pod Chmurką" w pobliżu boiska do piłki nożnej na wysokości budynku Nr 27 przy ul. Hodowlanej i ul. Promiennej. Montaż 3 urządzeń z 6 stanowiskami do ćwiczeń

Szacunkowa wartość projektu:
44 500 zł

Lokalizacja projektu:
Siłownię zewnętrzną proponujemy zlokalizować na działce nr 210 przy lesie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego boiska piłki nożnej, na wysokości budynku Hodowlana 27 i ulicy Promiennej. Działka jest w posiadaniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk".

Opis:
na powierzchni żwirowo-piaszczystej proponujemy zamontować 3 urządzenia z 6 stanowiskami do ćwiczeń. Ławki - 2 szt, kosz na śmieci - 1szt.

Wielki Kack

Bieżnia Lekkoatletyczna "Droga do Zwycięstwa", ul. Starodworcowa 36, SP 20 Gdynia

Szacunkowa wartość projektu:
170 000 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko SP 20, ul. Starodworcowa 36 Nr działki: 2093 Obręb: 0027 Wielki Kack Własność: Gmina Gdynia

Opis:
Bieżnia lekkoatletyczna " Droga do Zwycięstwa". Wykonanie 80m. 4 torowej bieżni tartanowej. Wykonanie skoczni do skoku w dal w ciągu bieżni lekkoatletycznej. Zamontowanie 1 belki do skoku w dal w odległosci 1m. od obramowania skoczni.

Mały Kack

#AbsolutniePięknyMałyKack - urządzenia turystyczne: Linarium "stożek", urządzenie siłowni zewnętrznej Wahadło+Biegacz+Twister oraz wycisk + prasa przy ul. Racławickiej 8

Szacunkowa wartość projektu:
28 400 zł

Lokalizacja projektu:
Gmina Miasta Gdynia Nr działki 2109 (504/2) Działka 280 m2

Opis:
Doposażenie urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej naprzeciwko NR8 w Małym Kacku - Linarium "Stożek" ,urządzenie siłowni zewnętrznej - wahadło +biegacz+twister oraz wycisk + prasa

Wielki Kack

Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 (Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia)

Szacunkowa wartość projektu:
98 825 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw przy ul. Starodworcowej 36 dz. nr 2093 obręb 0027 Wielki Kack, Własność: Gmina Miasta Gdyni

Opis:
Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni

Witomino Radiostacja

Budowa placu zabaw na Skwerku Witomińskim

Szacunkowa wartość projektu:
169 549 zł

Lokalizacja projektu:
Skwer Witomiński, działka o numerze 351 należąca do zasobów gruntów gminy.

Opis:
Budowa nowoczesnego placu zabaw i miejsca piknikowego na Skwerku Witomińskim przeznaczonego dla dzieci w każdym wieku.

Redłowo

Stworzenie interaktywnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Redłowie, przy alei Zwycięstwa 96/98

Szacunkowa wartość projektu:
144 869 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przy ul. Stryjskiej, zaraz obok budynku PPNT (miejsce obok istniejącego placu zabaw)

Opis:
Stworzenie interaktywnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Redłowie

Kamienna Góra

Budowa bieżni na Bulwarze Nadmorskim

Szacunkowa wartość projektu:
115 920 zł

Lokalizacja projektu:
81-374 Gdynia, Bulwar Nadmorski, Odcinek Kamienna Góra, ścieżka będzie przebiegała przez działki nr 444 i 876 należące do Gminy Miasta Gdynia

Opis:
Budowa bieżni w Bulwarze Nadmorskim. Bieżnia miała by powstać wzdłuż ścieżki rowerowej. Wykonana będzie z nawierzchni profesjonalnej HanseGrand i HansMineral, przeznaczonej do tego rodzaju zadań. Nowoczesna bieżnia zastąpi doły i kałuże po których biegają obecnie mieszkańcy Gdyni.

Wzgórze Św. Maksymiliana

PLAC ZABAW BAJKOWA KRAINA na trawniku pomiędzy ul. Gen. S. Maczka a Gen. J. Dąbrowskiego

Szacunkowa wartość projektu:
174 200 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw ma zostać zlokalizowany na trawniku pomiędzy blokami ul. Dąbrowskiego a ul. Gen. Maczka

Opis:
Ma to być plac zabaw rekreacyjny dla dzieci młodszych i dzieci starszych. Ma być to też miejsce gdzie mogą spędzić przyjemnie czas rodzice z dziećmi m. in. mogą poćwiczyć na siłowni. Ma tam być zestaw zabaw tj. zjeżdżalnia, karuzela, huśtawki, bujak dla maluchów, piaskownica i siłownia otwarta.

Grabówek

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci: ul. S. Okrzei 24 Gdynia

Szacunkowa wartość projektu:
66 300 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw przy ul. S. Okrzei. Działka nr 952/02, karta mapy 49. Własność: Gmina Miasta Gdynia.

Opis:
Rozbudowa istniejącego placu zabaw o pow. ok. 1000 m kw.

Obłuże

Rewitalizacja Obłuża: Plac Zabaw przy Unruga 72 oraz Park Miejski przy Unruga 61

Szacunkowa wartość projektu:
170 400 zł

Lokalizacja projektu:
Plac Zabaw: Działka nr 326 obręb 0020 Obłuże przy budynkach Unruga 72 i 74. Park Miejski: Lasek gminny przy ulicy Unruga nr działki 33 i 36 przy Unruga 61.

Opis:
Szanowni Państwo, proszę o poparcie projektu Rewitalizacji Obłuża, w którym pragniemy wspólnie stopniowo przywrócić całej dzielnicy dawne lata świetności. W tej edycji budujemy plac zabaw dla dzieci oraz zmieniamy lasek w park z możliwością wypoczynku dla mieszkańców i przejezdnych rowerzystów.

Wzgórze Św. Maksymiliana

Plac Street Workout/Parkour na Bulwarze

Szacunkowa wartość projektu:
242 895 zł

Lokalizacja projektu:
Bulwar, pas ziemi obok restauracji "Barracuda", leżący wzdłuż skarpy. (miejsce aktualnych drążków) oraz leżący naprzeciwko pas trawy znajdujący się przy zakręcie ścieżki rowerowej i jednocześnie pomiędzy chodnikiem a dojazdem do restauracji "Barracuda". Działka nr. 809/143 , działka nr. 1136/127 oraz 1137/127 obręb. WZGÓRZE ŚW MAKSYMILIANA

Opis:
Brakuje Ci miejsc do ćwiczeń? Nie uważasz że takich miejsc powinno być jak najwięcej? A może po prostu lubisz popatrzeć wysportowanych ćwiczących lub troszczysz się młodzież? Znajdzie się jeszcze tysiąc powodów dla których powinieneś/powinnaś oddać głos na budowę Placu Street Workout/Parkour ;)

Redłowo

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 24 na ul. J.Korczaka 22

Szacunkowa wartość projektu:
165 920 zł

Lokalizacja projektu:
Przedszkole nr 24 na ul. Janusza Korczaka 22, obręb 0025, dz. nr 281, karta mapy KM70 , własność: Gmina Miasta Gdyni.

Opis:
Wniosek dotyczy budowy ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu Nr 24 na ul. J.Korczaka 22 o powierzchni 830m2. Przewiduje się zakup nowych zabawek: dwa zestawy zabawowe, dwie piaskownice, bocianie gniazdo, bujak sprężynowy oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Działki Leśne

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27

Szacunkowa wartość projektu:
145 012 zł

Lokalizacja projektu:
Plac o wymiarach w kształcie prostokąta o wym. 32m x 22m, pow. ok. 704 m2. Teren szkoły – Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni. Własność: gmina.

Opis:
Wymiana nierównej i popękanej nawierzchni (wraz z wykonaniem odwodnienia terenu) na placu apelowym przy ZSS nr 17 w Gdyni. Wykonanie oraz namalowanie (i/lub ułożenie z kostki) wzoru imitującego jezdnię, przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów – walor edukacyjny.

Mały Kack

Modernizacja placu zabaw przy ul. Wieluńskiej ETAP I (działka 599, obręb 0019 Mały Kack)

Szacunkowa wartość projektu:
182 050 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw przy ul. Wieluńskiej, dz. nr 599, obręb 0019 Mały Kack. Własność: Gmina Miasta Gdyni

Opis:
Wniosek dot. modernizacji placu zabaw przy ul. Wieluńskiej. Projekt zakłada demontaż istniejącego placu zabaw, wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej, montaż nowych urządzeń zabawowych. Powstanie miejsce, które wzmocni relacje społeczne i sprawi, że czas spędzony na podwórku będzie przyjemnością.

Oksywie

Remont boiska szkolnego SP 33 na Oksywiu przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną nawierzchnię

Szacunkowa wartość projektu:
360 500 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko szkolne Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia. Nr działki: 1112, 1113 Obręb Oksywie. Własność: Gmina Miasta Gdyni.

Opis:
Wniosek dotyczy remontu boiska wraz z wymianą na sztuczną nawierzchnię, na boisku piaskowym o wymiarach 22,5 m x 50 m na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 na Oksywiu

Leszczynki

Budowa skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego z dojściem od ulic Niemojewskiego i Drzymały

Szacunkowa wartość projektu:
165 804 zł

Lokalizacja projektu:
Teren Gminy w gestii ZDiZ w Gdyni znajdujący się pod Estakadą Kwiatkowskiego między ul. Niemojewskiego, Drzymały i Morską. Działka nr 512.

Opis:
Projekt budowy skateparku z utwardzoną nawierzchnią i podstawowymi elementami klasycznego skatepark z szerokim rozpędem, funbox z grindboxem i poręczą oraz grindboxy, ławkę, poręcz. Elementy jezdne wykonane ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej.

Dąbrowa

Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 na ul. Wiczlińskiej 33

Szacunkowa wartość projektu:
130 380 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Wiczlińska 33,działka o nr 372/9,j.rej.371; KW 4687;Obręb GD.Typ własnosci:Zasób gruntów Gminy

Opis:
Plac zabaw przy szkole pełni funkcję rekreacyjną wychodzi naprzeciw najmłodszych wychowanków naszej dzielnicy,ale przez ostatnie lata nawierzchnia placu zabaw uległa zużyciu.Modernizacja ma polegać na wymianie wykruszającej się nawierzchni.

Karwiny

W zdrowym ciele, zdrowe Karwiny - budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę przy Zespole Szkół nr 13 na ul. Chwaszczyńskiej 26

Szacunkowa wartość projektu:
116 000 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26. Nawierzchnia miałaby zostać położona na istniejącym boisku asfaltowym.

Opis:
"W zdrowym ciele, zdrowe Karwiny". Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę siatkową i koszykówkę. Taki obiekt nie tylko umożliwiłby rozwijać się osobom chętnie uprawiającym w/w. dyscypliny, ale także bezpiecznie bawić się najmłodszym dzieciom z ich opiekunami.

Pustki Cisowskie - Demptowo

Plac Sportów Miejskich u zbiegu ulic Jastrzębiej, Bławatnej i Sępiej

Szacunkowa wartość projektu:
125 715 zł

Lokalizacja projektu:
1047/44, 1039/33, 845/44, 1033/33, 1036/33 Zbieg ulic: Jastrzębia, Bławatna, Sępia

Opis:
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego: plac do ćwiczeń street workout i parkour. Urządzenia: zestaw do street workout i parkour - drążki i drabinki stalowe, murki betonowe, walce poliuretanowe. Tablica informacyjna, dwie ławki i kosz na śmieci.

Śródmieście

Plac Sportów Miejskich w Centrum

Szacunkowa wartość projektu:
158 052 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przy Gimnazjum nr 1, obok boiska, przy ul. Szkolnej.

Opis:
Urządzenia: zestawy do street workout i parkour - różnorodne drążki i drabinki stalowe, lina do wspinania, kółka gimnastyczne, murki betonowe, walce poliuretanowe

Pogórze

II Etap zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara-Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji

Szacunkowa wartość projektu:
208 270 zł

Lokalizacja projektu:
Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna - Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- "Zielona Górka",

Opis:
1. Strefa rekreacyjna z elementami ścieżki zdrowia i urządzeniami do zabaw. Instalacja sprzętu i urządzeń do aktywnej rekreacji ruchowej. 2. Wybieg dla psów. Wyznaczenie takiego miejsca spowoduje uporządkowanie trawników przydomowych i odstraszy buszujące w tych miejscach dzików. 3. Punkt widokowy.

Chwarzno - Wiczlino

Baw się i ćwicz! Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego między ul. Amona a ul. Izydy poprzez montaż nowych zestawów zabawowych oraz stanowisk siłowni zewnętrznej

Szacunkowa wartość projektu:
155 800 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw znajduje się między ul. Amona a ul. Izydy, naprzeciwko szeregowca przy ul.Amona 38 A-K. Własność: Gmina Miasta Gdyni

Opis:
Wniosek dotyczy doposażenia istniejącego placu zabaw o stanowiska siłowni zewnętrznej dla osób powyżej 14 roku życia; zestaw zabawowy o wyglądzie statku dla dzieci w wieku szkolnym; wielofunkcyjny zestaw zabawowy, huśtawkę typu „bocianie gniazdo” i panel edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Dąbrowa

Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy boiska do piłki nożnej przy ul. Nagietkowej 73

Szacunkowa wartość projektu:
315 000 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt zlokalizowany na działkach nr 2000 i 2007 przy ul. Nagietkowej. Właściciel: Gmina Miasta Gdyni Mapa: w załączniku

Opis:
Projekt zakłada wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 14 na nową.

Działki Leśne

Street Workout czyli rekreacja na świeżym powietrzu przy SP 26 na ul. Tatrzańskiej 40

Szacunkowa wartość projektu:
144 900 zł

Lokalizacja projektu:
Plac przy budynku SP26 przy ul.Tatrzańska 40 dz . nr 21 , obręb 0013 własność : Gmina Miasta Gdyni

Opis:
Budowa placu Street Workout do rekreacji na świeżym powietrzu przy ulicy Tatrzańskiej 40. Powierzchnia żwirowa z obrzeżami około 250 m2 przy budynku SP26, wejście od strony ulicy. Na placu znajdą się urządzenia do ćwiczeń indywidualnych typu street workout oraz 4 ławki.

Grabówek

Budowa placu zabaw przy ul. Morskiej 43-47B na działce pomiędzy ulicą Morską a ul. Kołłątaja

Szacunkowa wartość projektu:
140 300 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt zlokalizowany jest na działce leżącej pomiędzy ul. Morską a ul. Kołłątaja na tyłach budynku Morska 43-47B. Nr działki: 1377 Obręb mapy: Grabówek Własność: Gmina Miasto Gdynia

Opis:
Coraz więcej młodych ludzi ma dzieci, które nie mają w pobliżu swojego domu bezpiecznego miejsca do zabawy na świeżym powietrzu. Stwórzmy plac zabaw dostępny dla dzieci ze wszsytkich pobliskich bloków, które będą mogły dostać się do placu bez konieczności przechodzenia przez ruchliwe ulice

Grabówek

"Park Leśny Lelewela-Demela" w nawiązaniu do projektu szlaku nordic walking dzielnic Grabówek-Działki Leśne-Witomino. Teren lasów pomiędzy osiedlem Lelewela i ul. Wolności 18-19

Szacunkowa wartość projektu:
55 000 zł

Lokalizacja projektu:
teren stanowiący fragment lasów komunalnych, pomiędzy zabudową osiedla Lelewela i ul. Wolności

Opis:
nasadzenie zieleni; uporządkowanie istniejących nasadzeń i terenu punktu widokowego; budowa małej architektury; umocnienie ciągu pieszego od ul. Wolności, między budynkami nr 18 i 20

Witomino Radiostacja

Budowa rekreacyjnych ścieżek rowerowych w lesie w dzielnicy Witomino Radiostacja

Szacunkowa wartość projektu:
169 549 zł

Lokalizacja projektu:
Tereny należące do gminy, na których projekt ma być zrealizowany znajdują się w przestrzeni: od boiska w lesie do ul. Kieleckiej, od CH Riviera do osiedla przy ul.Kieleckiej 109. Teren charakteryzuje się dużą różnorodnością w ukształtowaniu terenu m.in. przewyższeniami, które można wykorzystać do wytyczenia tras rowerowych.

Opis:
Utworzenie pierwszego w Polsce i Europie terenu do jazdy rowerowej w centrum dużej aglomeracji miejskiej. W skład działania wchodzi: wytyczenie ścieżek rowerowych poza aktualnymi duktami i ścieżkami leśnymi, budowa ścieżek ekologicznych wzmacniających bezpieczeństwo użytkowników terenów leśnych.

Witomino Radiostacja

„INTEGRACJA I ZABAWA” - plac zabaw i barierka przy schodach od ul. Rolniczej do ul. Strażackiej

Szacunkowa wartość projektu:
154 200 zł

Lokalizacja projektu:
Budowa dużego, integracyjnego placu zabaw dla dzieci wraz z budową barierki wzdłuż schodów prowadzących od ulicy Rolniczej do ulicy Strażackiej.

Opis:
'PROJEKT ZABAWA!!!' ma na celu wygranie tegorocznego BO 2017 i budowę integracyjnego placu zabaw przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych wraz z wymianą barierki zaczynającej się w połowie schodów wzdłuż głównego traktu pieszego.

Redłowo

Spacerowy Park na skarpie przy ul. Redłowskiej. Uporządkowanie i zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych na terenie zielonym, z zachowaniem walorów przyrodniczych. Etap I

Szacunkowa wartość projektu:
65 840 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt obejmuje skarpę przy ul. Redłowskiej oraz sąsiadujące z nią tereny zielone. Działki nr: 526, 551, 519, 554, 558, 562 są własnością Gminy Gdynia. Działka nr 527, 559, 555 należy do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. W załączniku mapy (2 szt.)

Opis:
Zaprowadzenie porządku, czystości i przejrzystości terenu skarpy. Nadanie obszarowi charakteru rekreacyjnego oraz udostępnienie jego przestrzeni spacerowiczom poprzez odbudowę schodów i ścieżek. Umieszczenie koszy na śmieci, w celu utrzymania czystości Parku Spacerowego.

Obłuże

Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej pomiędzy ul. Stolarska i Krawiecka z małą infrastrukturą

Szacunkowa wartość projektu:
310 000 zł

Lokalizacja projektu:
Właścicielem dwóch działek jest Gmina Miasta Gdynia (dz. nr. 1767 i 1766), trzecia działka nr 1857 jest w zarządzie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Podgórska 14. Wszystkie działki położone są przy ul. Stolarskiej

Opis:
Grupę docelową stanowią mieszkańcy Obłuża i okolic. Projekt wyznacza boisko wielofunkcyjne na trzech działkach. Zaplanowano bramki 3m x 2m i kosze na nogach. Za bramkami piłkochwyty. Po bokach boiska ławeczki z siedziskami, wieszaki na ubrania i kosze na śmieci

Cisowa

Stoliki szachowe nad Strugą Cisowską w Cisowej

Szacunkowa wartość projektu:
60 400 zł

Lokalizacja projektu:

Park Cisowski zlokalizowany jest przy ul. Morskiej i Kcyńskiej

Opis:

Projekt przewiduje instalację i zamontowanie pięciu stolików wraz z siedziskami (po 4 siedziska przy każdym stoliku) do gry w szachy i warcaby, wykonanie nawierzchnmi oraz zasadzenia krzewów średniej wielkości.

Orłowo

POZNAJ SIŁĘ SWOICH MIĘŚNI! Urządzenia sprawnościowe dla młodzieży i osób dorosłych przy SP nr 8, przy ul. Orłowskiej 27-33, fragment działki nr 1060/22

Szacunkowa wartość projektu:
153 500 zł

Lokalizacja projektu:
Przy ul. Orłowskiej 27-33, fragment działki 2431, przy SP nr 8.

Opis:
Celem projektu jest stworzenie miejsca do ćwiczeń i akrobacji dla młodzieży i osób starszych poprzez montaż urządzeń sportowo-sprawnościowych umożliwiających wykonywanie ćwiczeń aerobowych i tonizujących oraz równowagi i koordynacji ruchowej.

Pogórze

BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW PRZY UL. STEYERA 2, ZA PRZEDSZKOLEM

Szacunkowa wartość projektu:
71 300 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Pogórze, Działka nr 1204 należąca do Gminy Miasta Gdynia, działka znajduje się za Przedszkolem nr 49, przy ulicy Steyera 2

Opis:
Wniosek dotyczy budowy wybiegu dla psów o powierzchni ok. 500,00m2

Karwiny

Wybieg dla psów przy zjeździe do garaży na ul. Gałczyńskiego

Szacunkowa wartość projektu:
65 956 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przy zjeździe do garaży, przy ul. Gałczyńskiego.

Opis:
Niech psy tez mają coś z życia! Planowany wybieg to ustronne miejsce, gdzie nasi pupile mogą bezpiecznie i bezstresowo dokazywać na zamkniętym, ogrodzonym terenie o powierzchni 400 m2, w miejscu, w którym nikomu nie będzie to przeszkadzać.

Pogórze

Ustawienie na placu zabaw ul. Żeliwna 21-23 drewnianej ciuchci dla dzieci, dzięki czemu nostalgia za SKM do Północnej Gdyni nie zginie/Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw Żeliwna 21-23

Opis:
Mieszkańcy dzielnic północnych chcieliby SKM do Północnej Gdyni. W oczekiwaniu na nią, ich dzieci będą mogły pobawić się kolejką na placu zabaw