Rada ds. Budżetu Obywatelskiego


Rada pełni funkcje opiniującą i doradczą w sprawach związanych z Budżetem Obywatelskim w Gdyni. Powołał ją
Zarządzeniem Nr 923/19/VIII z dn. 21.05.2019 r. Prezydent Miasta Gdyni. Kadencja Rady obejmuje lata 2019-2021.

Rada składa się z 13 członków reprezentujących różne grupy interesariuszy. Na członków Rady Prezydent Miasta Gdyni powołał na dwuletnią kadencję następujące osoby:


1) Przedstawiciele mieszkańców:

a) Członek Rady: Anna Brzeska-Cupisz
b) Członek Rady: Anna Gawrońska-Milczarek
c) Członek Rady:
Kajetan Lewandowski
d) Członek Rady: Monika Rak

 

2) Przedstawiciel organizacji pozarządowych:

a) Członek Rady: Urszula Zalewska

 

3) Przedstawiciele rad dzielnic: 

a) Członek Rady: Paweł Kurski
b) Członek Rady: Łukasz Strzałkowski

 

4) Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni: 

a) Członek Rady: Mariola Śrubarczyk-Cichowska
b) Członek Rady: Marek Dudziński
c) Członek Rady: Lechosław Dzierżak
d) Członek Rady: Sebastian Jędrzejewski

 

5) Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni: 

a) Przewodniczący Rady: Michał Guć 
b) Członek Rady: Marta Wieczorek