Rada ds. Budżetu Obywatelskiego

Rada pełni funkcje opiniującą i doradczą w sprawach związanych z Budżetem Obywatelskim w Gdyni.

Rada składa się z 13 członków reprezentujących różne grupy interesariuszy. Na członków Rady Prezydent Miasta Gdyni powołał na dwuletnią kadencję następujące osoby:


1) Przedstawiciele mieszkańców:

a) Członek Rady: Paweł Kurski; 
b) Członek Rady: Kajetan Lewandowski; 
c) Członek Rady: Joanna Lica; 
d) Członek Rady: Martyna Regent.

2) Przedstawiciel organizacji pozarządowych:

a) Członek Rady: Łukasz Wyszyński.

3) Przedstawiciele rad dzielnic: 

a) Członek Rady: Lechosław Dzierżak; 
b) Członek Rady: Patryk Lenczewski.

4) Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni: 

a) Członek Rady: Mariola Śrubarczyk-Cichowska;
b) Członek Rady: Sebastian Jędrzejewski; 
c) Członek Rady: Elżbieta Sierżęga; 
d) Członek Rady: Justyna Wróblewska.

5) Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni: 

a) Przewodniczący Rady: Michał Guć; 
b) Członek Rady: Borys Martela.


Dla sprawnego przebiegu prac, członkowie rady wybrali na posiedzeniu w dn. 27 czerwca 2017 roku wiceprzewodniczącego Rady, którym został Lechosław Dzierżak, przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa.