O Przyjaznej Dzielnicy

Przyjazna Dzielnica wspiera lokalne społeczności i zmierza do podnoszenia jakości życia mieszkańców wszystkich gdyńskich dzielnic. Łączna pula środków z budżetu miasta na ten cel to 550 000 zł (czyli po 25 000 zł dla każdej dzielnicy).

Projekty w ramach Przyjaznej Dzielnicy mogą dotyczyć:
  • integracji mieszkańców,
  • organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • działań kulturalnych, sportowych,
  • podnoszenia poczucia bezpieczeństwa,
  • działania na rzecz rodziny.
Środki w ramach „Przyjaznej Dzielnicy” nie mogą zostać przeznaczone na inwestycje i remonty. Takie projekty składa się do Budżetu Obywatelskiego.

Kto i jak zgłasza pomysły?
Wnioski są składane przez rady poszczególnych dzielnic przy współpracy z partnerami, czyli m.in.: bibliotekami, szkołami, klubami seniora, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, Centrum Aktywności Seniora, Gdyńskim Centrum Sportu czy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Przygotowywanie projektów wygląda następująco:
  1. Podczas spotkań zorganizowanych przez rady dzielnic mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły. W dyskusji ustalane są przedsięwzięcia potrzebne dzielnicy. Potencjalni partnerzy zgłaszają pomysły także poza spotkaniami.
  2. Każda z rada dzielnic, wraz z przynajmniej jednym partnerem, przygotowuje wnioski konkursowe. 
  3. Wnioski przyjęte uchwałą rady dzielnicy są składane do 7 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta Gdyni – w Kancelarii Ogólnej lub w Centrum Aktywności Obywatelskiej.
  4. Komisja konkursowa ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Projekty spełniające wymogi są publikowane na stronie www.bo.gdynia.pl w części poświęconej Przyjaznej Dzielnicy.


Jak wygląda głosowanie?

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdyni, niezależnie od wieku. Jeśli ktoś nie jest zameldowany w naszym mieście, może złożyć oświadczenie dostępne w dziale „do pobrania” i dodać się do listy głosujących w 2017 roku. 
Głosowanie odbywa za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl oraz w tym samym czasie, co wybór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, czyli od 18 września do 2 października.
W każdej dzielnicy realizowane są najwyżej ocenione projekty, których łączna wartość nie przekracza 25 000 zł.

Na jakie projekty mogę głosować?
Wszystkie projekty dostępne są na
stronie internetowej. Ich lista zostanie również opublikowana w „Ratuszu” przed głosowaniem.

Ważne dokumenty na 2017 rok
Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.gdynia.pl oraz we wszystkich siedzibach rad dzielnic. 


Poprzednia edycja
Pierwsza edycja konkursu Przyjazna Dzielnica odbyła się w roku 2016. W całym mieście gdynianie wskazali do realizacji 36 projektów: