Projekty 2016 - złożone przez wnioskodawców

Dzielnica: Śródmieście

Działania poprawiające bezpieczeństwo na ul. Jana z Kolna przez montaż sygnalizacji ostrzegawczej oraz remont jezdni i chodnika ul. Energetyków

Szacunkowa wartość projektu: 314 458,00 zł
Lokalizacja projektu: Poz.1 Ulica Jana z Kolna, za skrzyżowaniem z ul. 3 Maja, na wysokości Miejskiej Hali Targowej dz. nr 1212 gminna Poz.2 Ulica Energetyków dz. nr 79/8 wł. skarbu państwa w użytkowaniu przez Gdynia Container Terminal

OPIS: Poz. 1 Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Jana z Kolna. Dwa żółte naprzemiennie migające światła mają wzmocnić przekaz istniejącego znaku drogowego "uwaga piesi na jezdni" Poz. 2 Remont bitumicznej nawierzchni jezdni, wykonanie zatok postojowych oraz chodnika ul. Energetyków

Dzielnica: Wielki Kack

Bliżej do autobusu - wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Starodworcowa/Wschodnia wraz wyznaczeniem przystanku autobusowego

Szacunkowa wartość projektu: 33 682,00 zł
Lokalizacja projektu:

Skrzyżowanie ulicy Starodworcowej i Wschodniej, Działka 521/3, obręb WK, arkusz 6 (własność Skarbu Państwa)

OPIS:

Przedmiotowy projekt zakłada wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych przez ulicę Starodworcową na wysokości ulicy Wschodniej wraz z dobudową 1 platformy przystankowej (po stronie ul. Wschodniej) oraz fragmentu chodnika po obu stronach skrzyżowania.

Dzielnica: Karwiny

Zofia Nałkowska na rowerze - pasy rowerowe na ul. Nałkowskiej wraz z wyznaczeniem przebiegu niebieskiego szlaku rowerowego TPK

Szacunkowa wartość projektu: 53 789,00 zł
Lokalizacja projektu: Ulica Zofii Nałkowskiej; Działki: 231/56, 328/59 (wł. Skarb Państwa), 335/56, 316/57, 318/58, 312/53, 319/59, 313/53, 129/12, 132/13, 200/22, 149/22, 8 (wł. gminna)

OPIS: Projekt przewiduje uporządkowanie oznakowania drogowego na ulicy Zofii Nałkowskiej, w tym na wyznaczeniu 2 specjalnych pasów dla ruchu rowerowego na dwupasmowym odcinku ulicy Zofii Nałkowskiej (od Wielkopolskiej do Korzennej).

Dzielnica: Witomino Leśniczówka

Ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Granicznej i ul. Dębowej

Szacunkowa wartość projektu: 1 884,00 zł
Lokalizacja projektu: Skrzyżowanie ul. Granicznej i ul. Dębowej

OPIS: Ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Granicznej i Dębowej

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Bezpieczeństwo na ul. Kopernika i Śniadeckich

Szacunkowa wartość projektu: 1 301,00 zł
Lokalizacja projektu: Skrzyżowanie ul. Kopernika i Śniadeckich

OPIS: Ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Śniadeckich

Dzielnica: Karwiny

Uspokójmy Nałkowską

Szacunkowa wartość projektu: 55 067,00 zł
Lokalizacja projektu: Ulica Zofii Nałkowskiej, skrzyżowania z ul. Buraczaną i Korzenną.

OPIS: Uczyńmy nasze osiedlowe ulice przyjaznymi dla pieszych!

Dzielnica: Chwarzno - Wiczlino

Bezpieczna droga do SP 37

Szacunkowa wartość projektu: 210 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Przejście dla pieszych na ul. Wiczlińskiej przy numerze 62 oraz sklepu spożywczego pod adresem Wiczlińska 95a, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 37 - dzielnica Chwarzno Wiczlino. Teren Gminy Gdynia.

OPIS: Budowa sygnalizacji świetlnej (na przycisk) na przejściu dla pieszych.

Dzielnica: Karwiny

Jan Brzechwa na rowerze - pasy rowerowe na ul. Brzechwy wraz z uporządkowaniem oznakowania na skrzyżowaniu Makuszyńskiego/Brzechwy/Iwaszkiewicza

Szacunkowa wartość projektu: 121 149,00 zł
Lokalizacja projektu: Ulica Jana Brzechwy i skrzyżowanie Brzechwy/Makuszyńskiego/Iwaszkiewicza. Działki: 158/29, 152/38, 113/2, 123/3, 130/5, 133/6 (działki miejskie)

OPIS: Projekt przewiduje wyznaczenie pasów rowerowych po prawych stronach jezdni ulicy Jana Brzechwy wraz oznakowaniem skrzyżowania Makuszyńskiego/Brzechwy/Iwaszkiewicza oraz poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w poprzek ulicy Brzechwy

Dzielnica: Orłowo

Montaż osłon zapobiegających ochlapywaniu pieszych

Szacunkowa wartość projektu: 38 078,00 zł
Lokalizacja projektu: ul. Wielkopolska od Drogi Gdyńskiej do ul. Kościelnej i schodów przy Limbowej (pod wiaduktem kolejowym, po obu stronach jezdni)

OPIS: Montaż ok. 100 m estetycznych osłon poliwęglanowych na chodniku wzdłuż ul. Wielkopolskiej od Drogi Gdyńskiej do ul. Kościelnej i Limbowej (pod wiaduktem kolejowym, po obu stronach jezdni)

Dzielnica: Kamienna Góra

Naprawa wysepki przy skrzyżowaniu Skargi i Siemiradzkiego

Szacunkowa wartość projektu: 15 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Wysepka przy skrzyżowaniu ulic Piotra Skargi i Henryka Siemiradzkiego.

OPIS: Projekt zakłada rewitalizację wysepki oraz namalowanie oznakowania poziomego poprawiającego bezpieczeństwo.