Projekty 2016 - złożone przez wnioskodawców

Dzielnica: Orłowo

Oświetlenie ul. Kościelnej

Szacunkowa wartość projektu: 99 220,00 zł
Lokalizacja projektu: ul. Kościelna na odc. ok. 200 m od ul. Wielkopolskiej do ul. ks. St. Zawackiego, wraz z przyległym parkingiem; (dz.nr: 493/149, 492/149,481/142,488/142 i 490/143)

OPIS: Montaż oświetlenia na odcinku ul. Kościelnej oraz przyległym parkingu i ścieżce. Przy drodze, która nie jest oświetlona znajduje się przedszkole oraz kościół.

Dzielnica: Działki Leśne

Uporządkowanie terenu i drogi dojazdowej do budynku Witomińska 8

Szacunkowa wartość projektu: 55 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Otoczenie budynku Witomińska 8

OPIS: Rewitalizacja terenu wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej i stworzeniem miejsc postojowych

Dzielnica: Kamienna Góra

Remont schodów przy ul. Krasickiego 15/17/19 od strony ul. Legionów

Szacunkowa wartość projektu: 10 000,00 zł
Lokalizacja projektu:

Skrzyżowanie ul. Krasickiego i Legionów, przy budynku pod adresem Krasickiego 15/17/19, ale od strony ul. Legionów, na działce 1073/4 stanowiącą własność Gminy Miasta Gdynia. Widok Google Street View https://goo.gl/maps/JUoGx

OPIS:

Schody wymagają pilnego remontu, ponieważ są uszkodzone i skorodowane, a przez to stanowią zagrożenie dla mieszkańców dzielnicy. Na tych schodach już kilka osób (sąsiadów z pobliskich budynków) doznało wypadku i uszczerbku na zdrowiu.

Dzielnica: Pogórze

Budowa oświetlenie zewnętrznego przy budynku ul. Romanowskiego 6

Szacunkowa wartość projektu: 36 416,00 zł
Lokalizacja projektu: Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Płk. Dąbka, a ul. Romanowskiego przy budynku nr 6, wzdłuż trawnika. Własność: Gmina Miasta Gdyni Działka nr 169/21

OPIS: Oświetlenie drogi osiedlowej w okolicy budynku przy ul. Romanowskiego 6

Dzielnica: Redłowo

Remont przepompowni kanalizacyjnej – ul. Orląt Lwowskich Gdynia

Szacunkowa wartość projektu: 35 900,00 zł
Lokalizacja projektu:

Gdynia Redłowo, ul. Orląt Lwowskich 19. Karta mapy (Obręb Gdynia) : KM 62 Działka 292/8 Mapa w załączeniu

OPIS:

Remont przepompowni ścieków kanalizacyjnych przy ul. Orląt Lwowskich, w tym remont kolektorów wraz z urządzeniami technicznymi

Dzielnica: Wielki Kack

Wymiana nawierzchni na ul. Górniczej

Szacunkowa wartość projektu: 263 250,00 zł
Lokalizacja projektu: Skrzyżowanie przy ulicy Górnicza 12 - trójkąt budynków 12-29-32 (oznakowanie). Wymiana nawierzchni przy posesjach Górnicza 12,14,16 i 22,24. Jest tam wyraźnie odcinający się fragment jezdni z "tymczasowej" trylinki

OPIS: Wymiana wysłużonej trylinki na kostkę betonową przy posesjach Górnicza 12-24.

Dzielnica: Pogórze

Chodnikiem bezpiecznie wzdłuż ulicy Steyera

Szacunkowa wartość projektu: 40 214,00 zł
Lokalizacja projektu: Wzdłuż ulicy Steyera na odcinku od skrzyżowania z ulicą Horyda do Przedszkola nr 49 wzdłuż istniejącego parkingu na działce 169/21. Własność terenu: Gmina Gdynia.

OPIS: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Steyera na odcinku od skrzyżowania z ulicą Horyda do Przedszkola nr 49.

Dzielnica: Pogórze

Oświetlenie ul. kpt. A. Kasztelana

Szacunkowa wartość projektu: 164 056,00 zł
Lokalizacja projektu: ul. kpt. A. Kasztelana, Pogórze Górne, Gdynia

OPIS: Projekt modernizacji ul. kpt. A. Kasztelana polega na ustawieniu 7 lamp typu LED. Ta droga gminna jest zupełnie pozbawiona oświetlenia, co zagraża bezpieczeństwu mieszkańców

Dzielnica: Chwarzno - Wiczlino

Dobudowa oświetlenia na ul. Kormorana w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu: 205 000,00 zł
Lokalizacja projektu: ul. Kormorana - od skrzyżowania z ul. Pelikana do rozwidlenia drogi ul. Kormorana (za zakrętem) Numer działek drogowych : 109/2 ; 110/7 ; 102/2 ; 103/2.

OPIS: Dobudowa ok. 12 słupów oświetleniowych wraz z infrastrukturą, okablowaniem i uziemieniem. Długość odcinka ok. 340 m. Jest to jedyna droga dojazdowa dla mieszkańców, oświetlona tylko na krótkim jej odcinku.

Dzielnica: Chylonia

Remont schodów - ciąg pieszy Opata Hackiego

Szacunkowa wartość projektu: 86 521,00 zł
Lokalizacja projektu: Projekt dotyczy remontu podestu (schody i wjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych) oraz montażu poręczy przed budynkiem ul. Opata Hackiego 17.

OPIS: Budynek znajduje się na wzniesieniu i prowadzą do niego trzy wejścia ze schodami. Na dwóch wejściach w ciągu pieszym znajdują się „wjazdy” dla wózków, które w żadnym stopniu nie spełniają swojego zadania. Wjazdy są bardzo zniszczone i niekompletne oraz niedostosowane do szerokości wózków.

Dzielnica: Wielki Kack

Budowa dojścia do stacji PKM – chodnik na miejskim odcinku ulicy Nowodoworcowej

Szacunkowa wartość projektu: 102 520,00 zł
Lokalizacja projektu: Północny kraniec ulicy Nowodworcowej (pomiędzy posesjami nr 8 a 12), działka 76/10, obręb WK, arkusz 5 (działka miejska).

OPIS: Przedmiotem projektu jest budowa fragmentu chodnika wzdłuż ulicy Nowodworcowej. Chodnik ten stanowi dojście do stacji kolejowej Gdynia Wielki Kack od strony ulicy Wielkopolskiej, zaś w przyszłości - po wybudowaniu przystanku Gdynia Karwiny - będzie stanowić dojście dla mieszkańców Wielki Kack.

Dzielnica: Kamienna Góra

Remont schodów do posesji przy ul. I. Krasickiego 40

Szacunkowa wartość projektu: 11 932,00 zł
Lokalizacja projektu: Gdynia ul.Ignacego Krasickiego 40 działka nr 1537/56,1538/56 KM 60 stanowiąca własność Miasta Gdyni

OPIS: Wykonanie remontu chodnika oraz schodów z montażem poręczy

Dzielnica: Wielki Kack

Remont odc. ul. Krętej (wjazd od Starodworcowej 12)

Szacunkowa wartość projektu: 20 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Pierwszy wjazd do ul. Krętej (na wysokości budynku Starodworcowa 12)

OPIS: Ułożenie płyt perforowanych - dwa pasy - na długości 65 m. Przed ułożeniem - wyrównanie gruntu.

Dzielnica: Wielki Kack

Budowa od podstaw chodnika w ciągu ul. Lipowej i ul. Źródło Marii (za obwodnicą)

Szacunkowa wartość projektu: 109 216,00 zł
Lokalizacja projektu: Wielki Kack, Osiedle Fikakowo, ul. Lipowa na odcinku od strony planowanego ronda u zbiegu ul.Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Górniczej w kierunku wiaduktu nad obwodnicą oraz ul. Źródło Marii za obwodnicą na odcinku pomiędzy wiaduktem a zjazdem w ul. Starochwaszczyńską

OPIS: Budowa chodnika od podstaw o szer. 1,5 m (z jednej strony obrzeże, z drugiej krawężnik) w ciągu drogi gminnej (ul.Lipowa, ul. Źródło Marii za obwodnicą)po obu stronach krawędzi jezdni na odcinku 100 m (łącznie 200 metrów bieżących chodnika do wykonania)

Dzielnica: Kamienna Góra

Remont parkingu

Szacunkowa wartość projektu: 75 000,00 zł
Lokalizacja projektu: ul. Legionów 13-15-17 oraz 17 A-B , 81-378 Gdynia

OPIS: Remont parkingu przy budynkach przy ul. Legionów 13-15-17 oraz 17 A-B

Dzielnica: Orłowo

Przebudowa ulicy Bernardowskiej i wjazdu / wyjazdu do / z al. Zwycięstwa

Szacunkowa wartość projektu: 206 342,00 zł
Lokalizacja projektu: Ulica Bernardowska

OPIS: Ulica Bernardowska - jedna i jedyna struktura komunikacyjna/jezdnia użytkowana przez mieszkańców i innych interesantów. Nowo powstające osiedle spowoduje dodatkowe zagęszczenie ruchu kołowego i pieszego. Ulica jest w złym stanie i stanowi niebezpieczeństwo dla wszystkich osób z niej korzystających.

Dzielnica: Obłuże

Biblioteka dla wszystkich - budowa platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych

Szacunkowa wartość projektu: 110 000,00 zł
Lokalizacja projektu:

Gdynia, Obłuże, ul Boisko 6, budynek Spółdzielni mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni na działce nr 426 obręb 0020 Obłuże, o powierzchni 1700 metrów kwadratowych, księga wieczysta nr GD1Y00010149/7. Na parterze znajduje się sklep spożywczy "Maja" i prywatne przedszkole "Nutkolandia". Piętro zajmuje Biblioteka - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych przylegać będzie do podestu na piętrze na przeciw schodów wejściowych na piętro (po drugiej stronie podestu).

OPIS:

Montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 1400 x 1100 mm w szybie samonośnym z trzech stron oszklonym, zadaszonym. Wjazd/wejście na platformę przez oszklone drzwi. Panel sterowania z podświetlanymi przyciskami, z oznaczeniem Braille'a, przyciskiem stop, telefonem alarmowym.

Dzielnica: Wielki Kack

Doświetlenie okolic szkoły nr 20 - dodatkowa latarnia przy ulicy Nowodworcowej

Szacunkowa wartość projektu: 6 400,00 zł
Lokalizacja projektu: Latarnia miejska stanie na miejskiej działce nr 12, obr. WK, ark 15

OPIS: W ramach projektu zakłada się dostawienie 1 latarni na ulicy Nowodworcowej (na wysokości posesji nr 1) w celu rozszerzenia zasięgu ulicznego oświetlenia. Latarnia stanie na miejskiej działce.

Dzielnica: Redłowo

Chodnik wzdłuż al. Zwycięstwa od Altusa do biurowca Vectry

Szacunkowa wartość projektu: 45 800,00 zł
Lokalizacja projektu: Wschodnia strona al. Zwycięstwa na odcinku od chodnika przy kompleksie Altus do chodnika przy nowym biurowcu Vectry

OPIS: Remont krzywego chodnika na odcinku 100 metrów - między Altusem a nowym biurowcem Vectry.

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Bezpieczeństwo na ul. Generała Józefa Hallera

Szacunkowa wartość projektu: 43 157,00 zł
Lokalizacja projektu: Miejsca postojowe od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Legionów pomiędzy drzewami na ul. Generała Józefa Hallera od strony przedszkola nr 22. Własność gruntu pod adaptację miejsc postojowych przynależy do Urzędu Miasta Gminy Gdynia. Uwagi: Duża ilość kolizji drogowych (potrącenia)

OPIS: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Generała Józefa Hallera przez dodatkowe utworzenie miejsc postojowych pomiędzy drzewami od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Legionów. Utworzenie miejsc parkingowych jest bardzo ważnym aspektem głównie dla bezpieczeństwa Przedszkola nr 22

Dzielnica: Leszczynki

Remont chodnika przy ul. Dantyszka 13

Szacunkowa wartość projektu: 62 008,00 zł
Lokalizacja projektu: załączono mapkę

OPIS: Remont ulicy chodnika, parking samochodowy oraz poręcze ochronne przy ul. Dantyszka 13 przed blokiem Dantyszka 13 2 szt, regulacja studzienek odpływowych

Dzielnica: Wielki Kack

Remont nawierzchni jezdni ulicy Maszopów

Szacunkowa wartość projektu: 167 562,00 zł
Lokalizacja projektu:

Ulica Maszopów Obręb nr 27 Wielki Kack (Wielki Kack KM 14) Działka 2150 (stary numer 269/21) Działka 2413 (stary numer 482/22)

OPIS:

Remont nawierzchni jezdni ulicy Maszopów

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów

Szacunkowa wartość projektu: 97 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Przebieg linii oświetleniowej przez działki miasta Gdyni nr 998/25 i 1588/20 oraz nr 1587 - własność Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk".

OPIS: Projekt przewiduje wykonanie linii oświetleniowej, 73-miejscowego parkingu wraz z oświetleniem chodnika użytkowanego przez mieszkańców ulicy Partyzantów Wzgórze św. Maksymiliana oraz uczniów liceum nr 3.

Dzielnica: Chwarzno - Wiczlino

Działania poprawiające bezpieczeństwo i przestrzeń osiedla w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino poprzez: - wykonanie parkingu o wymiarach 35m x 28m przy kościele w Wiczlinie

Szacunkowa wartość projektu: 379 023,00 zł
Lokalizacja projektu: Wiczlino - teren gminny dz. nr 188/140 (4889) i parafii dz. nr 188/141 (4890)

OPIS: 1.Wykonanie parkingu przy kościele w Wiczlinie o wymiarach 35m x 28m - na terenie parafii o wymiarach 35m x 20m

Dzielnica: Dąbrowa

Wykonanie nawierzchni bitumicznej parkingu i remont chodnika

Szacunkowa wartość projektu: 200 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Parking przy ul. Szafranowej na wysokości Szafranowa 4, działka nr 80/1 Chodnik wzdłuż ul. Szafranowej na wysokości Rdestowa 25

OPIS: Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącym parkingu wraz z wjazdami. Ułożenie chodnika z kostki betonowej z rozbiórką starego.

Dzielnica: Wielki Kack

Wygodniejsze dojście do sklepów - budowa łącznika chodnikowego pomiędzy ulicą Starodworcową i Wielkopolską

Szacunkowa wartość projektu: 25 800,00 zł
Lokalizacja projektu:

Starodworcowa, róg Wielkopolskiej

OPIS:

Projekt polega na wybudowaniu skrótu chodnikowego pomiędzy ulicą Starodworcową a Wielkopolską tam, gdzie chodzą ludzie.

Dzielnica: Oksywie

Budowa rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych do biblioteki przy ul. Podchorążych 10A w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu: 122 373,00 zł
Lokalizacja projektu: Rampa podjazdowa dla osób niepełnosprawnych w tym dla wózków dziecięcych, na działce nr 646, obręb 45 przy ul. Podchorążych 10A w Gdyni, należącej do Wojskowej Agencji Mienia, KW GD1Y/00069729/5. Jest to działka o powierzchni 3489 metrów kwadratowych, na której znajduje się piętrowy budynek. W budynku na jego piętrze znajduje się biblioteka publiczna - filia nr 13 MBP. Realizacja projektu budowy rampy będzie realizowana od strony tarasu budynku (schodów na piętro) przy ul. Podchorążych 10A w Gdyni.

OPIS: Oksywska Biblioteka dostępna dla wszystkich - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami i seniorów.

Dzielnica: Karwiny

Wytyczenie i malowanie miejsc parkingowych przy ul. Tuwima 4, 6, 8

Szacunkowa wartość projektu: 5 700,00 zł
Lokalizacja projektu: Projekt obejmuje ok. 130-metrowy odcinek ulicy Tuwima, począwszy od numeru 6, poprzez numer 8 kończąc w połowie budynku o numerze 4. Miejsca parkingowe przy numerach 6, 4 oraz 8 miałyby zostać namalowane prostopadle, po jednej stronie jezdni, tak, aby zapewnić jednocześnie odpowiednią szerokość drogi manewrowej.

OPIS: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców poprzez wyznaczenie oraz namalowanie miejsc postojowych na ulicy Tuwima nr 4,6,8. Wyznaczenie miejsc parkingowych pozwoli mieszkańcom na możliwie jak najbardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni przeznaczonej do parkowania samochodów.

Dzielnica: Leszczynki

Remont nawierzchni w technologii płyt yomb ul. Dembińskiego od ul. Sambora do numeru 99

Szacunkowa wartość projektu: 181 721,00 zł
Lokalizacja projektu: Remont nawierzchni, o który wnosimy, dotyczy dzielnicy Leszczynki. Droga należy do władz Miasta Gdyni

OPIS: Utwardzenie nawierzchni ul. Dembińskiego od ul. Sambora do numeru 99 na ul. Dembińskiego w technologii płyt Yomb oraz położenie krawężników po obu stronach ulicy

Dzielnica: Redłowo

Wykonanie drogi dojazdowej do bloku przy ul. Cylkowskiego 11 A i B

Szacunkowa wartość projektu: 43 015,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren należący do Gminy Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy blokami numer 11 i 9 przy ulicy L. Cylkowskiego

OPIS: Wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Cylkowskiego 11, klatki A i B oraz miejsc parkingowych w rejonie w/w lokalizacji.

Dzielnica: Śródmieście

Wiata rowerowa przy dworcu podmiejskim

Szacunkowa wartość projektu: 41 452,00 zł
Lokalizacja projektu: Projekt zlokalizowano na terenie działki o nr 1157/72 przy ulicy Dworcowej wzdłuż nasypu kolejowego.

OPIS: Zadaszona wiata rowerowa z monitoringiem zapewni mieszkańcom dzielnic niepołożonych wzdłuż torów SKM możliwość dojazdu do środka komunikacji zbiorowej i pozostawienia pojazdu w bezpiecznym i suchym miejscu.

Dzielnica: Wielki Kack

Modernizacja nawierzchni i oświetlenie chodnika łączącego ul. Krętą z kościołem św. Wawrzyńca

Szacunkowa wartość projektu: 210 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Odcinek chodnika pomiędzy placem przy kościele pw. św. Wawrzyńca a ulicą Krętą. Działka nr 588/326, obr. WK, ark. 14

OPIS: Projekt dotyczy modernizacji oraz oświetlenia istniejącego chodnika łączącego ul. Krętą z kościołem św. Wawrzyńca. Zakłada się ustawienie 3 lub 4 latarni wraz z niezbędną infrastrukturą energetyczną oraz modernizację chodnika - ok. 100 metrów.

Dzielnica: Wielki Kack

Remont i inwestycje - postawienie wiat przystankowych na przystanku Lipowa w obie strony.

Szacunkowa wartość projektu: 40 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Droga w kierunku Osiedla Fikakowo przy supermarkecie Lidl - ul. Gryfa Pomorskiego. Powyższy teren jest własnością miasta Gdyni.

OPIS: Postawienie 2 wąskich wiat przystankowych na istniejących przystankach linii - Lipowa 01 i 02 - 153 niedaleko supermarketu Lidl.

Dzielnica: Chylonia

Remont nawierzchni drogi gminnej w obrębie dzielnicy Gdynia Chylonia (droga między budynkami Chylońska 66 a Chylońska 74)

Szacunkowa wartość projektu: 90 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Planowany projekt dotyczy remontu nawierzchni drogi zlokalizowanej w ramach działki 456/47. Zgodnie z mapą ewidencji gruntów i budynków oraz mapą własności stanowi ona drogę gminną. Do wniosku załączono własnoręcznie wykonaną mapę z zaznaczeniem rzeczonej drogi.

OPIS: Celem projektu jest remont nawierzchni drogi zlokalizowanej pomiędzy adresami: ul. Chylońska 66 a 70, wykorzystywanej też jako droga dojazdowa dla wieżowca przy ul. Chylońskiej 74.

Dzielnica: Wielki Kack

Bliżej do autobusu - budowa nowych przystanków autobusowego "Kręta" na ulicy Starodworcowej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych

Szacunkowa wartość projektu: 55 908,73 zł
Lokalizacja projektu: Skrzyżowanie ulicy Krętej i Starodworcowej Działka 521/3, obr WK, ark. 6 (własność Skarbu Państwa)

OPIS: Projekt polega na wybudowaniu infrastruktury przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania ul. Starodworcowej z ul. Krętą i wyznaczeniu przejścia dla pieszych do ul. Krętej

Dzielnica: Pogórze

Remont chodnika wzdłuż posesji ul. Unruga 122 do zjazdu do drogi publicznej

Szacunkowa wartość projektu: 78 470,00 zł
Lokalizacja projektu: Obręb 0023 Pogórze, działki 1722, 1711, własność R.S.M. im. Komuny Paryskiej, działki: 1713 własność gmina Gdynia.(mapka w załączeniu)(podano nowe numery działek)

OPIS: Wymiana całej szerokości (3 m) nawierzchni chodnika ograniczonego z jednej strony, krawężnikiem z drugiej obrzeżem do szerokości 1,5 m z rozbiórką chodnika starego i uzupełnieniem nawierzchni jezdni z kostki betonowej

Dzielnica: Witomino Leśniczówka

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Kwiatowej

Szacunkowa wartość projektu: 65 000,00 zł
Lokalizacja projektu: ul. Kwiatowa, działka nr 178

OPIS: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury

Dzielnica: Oksywie

Wymiana i remont chodnika przy ul. Płk. Dąbka 63-75. Wymiana nawierzchni drogi osiedlowej (gminnej) przy ul. Bosmańskiej 28-30

Szacunkowa wartość projektu: 250 020,00 zł
Lokalizacja projektu: Wymiana nawierzchni drogi przy ulicy Bosmańskiej 28-30 od budynku 30B do budynku 26. Remont chodnika na całej długości drogi z obrzeżami i krawężnikami. Wykonanie chodnika nowego od bloku 75 do wejścia na teren Szkoły Podstawowej nr 33. Remont chodnika od bloku 75 Płk. Dąbka do pawilonów handlowych. Własność: Gmina Miasta Gdyni. Mapa w załączeniu. Uwagi Poz. 5 ul. Godebskiego 3

OPIS: Wymiana nawierzchni drogi osiedlowej położonej przy ul. Bosmańskiej 28-30 na całej długości (około 140 mb) wraz z krawężnikami i obrzeżami. Wykonanie i remont chodnika o długości około 200 mb i szerokości około 1,5 mb oraz chodnika o powierzchni około 140 m2.

Dzielnica: Chwarzno - Wiczlino

Atrakcyjne i przyjazne Chwarzno-Wiczlino. Inwestycje kontraatakują! Uzupełnienie infrastruktury służącej mieszkańcom każdego dnia.

Szacunkowa wartość projektu: 395 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Poszczególne elementy oznaczone cyframi odnoszą się do opisów z kroku 2. 1) Ulica Chwarznieńska - od terenu za skrzyżowaniem z ul. Amona (od wysokości następującej po przejeździe rowerowym) do przystanku Tezeusza. 2) Ulica Kardynała Wyszyńskiego. Od zakończenia chodnika przynależnego do sklepu Biedronka. W kierunku Niemotowa po prawej stronie, jako przedłużenie istniejącej infrastruktury. Na odcinku do wjazdu w ulicę Gradową. 3) Chodnik na części ul. Okrężnej od Kapliczki. Po prawej stronie idąc w kierunku lasu. Na całej długości ulicy Okrężnej części prostopadłej do ul. Chwarznieńskiej. 6) Parklet znajdzie się na ul. Filipkowskiego (część prostopadła do ul. Wiczlińskiej) na przeciwko budynku Filipkowskiego 1 na terenie zielonym pasa drogowego. W chwili obecnej znajduje się tam zdewastowany trawnik. 7) Tereny zielone pasów drogowych ul. Filipkowskiego od skrzyżowania z ul. Wiczlińską na odcinku do budynku Filipkowskiego 3 na prawej i lewej stronie ulicy.

OPIS: Projekt jest to zespołowa praca mieszkańców reprezentujących różne części dzielnicy, których pomysły i podprojekty zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców (grup najbardziej zagrożonych w ruchu ulicznym - dzieci i pieszych), a także poprawiające estetykę. Inwestycje znajdują się w każdej części dzielnicy.

Dzielnica: Orłowo

Modernizacja oświetlenia i remont chodnika na odcinku od ulicy Inżynierskiej do kładki nad torami

Szacunkowa wartość projektu: 145 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Projekt zlokalizowany na działce 644/167 i częściowo na działce 1024/133 Obejmuje cały obszar dojścia do kolejki od ulicy Inżynierskiej, aż do kładki nad torami kolejowymi przy stacji Gdynia Orłowo

OPIS: Poprawa bezpieczeństwa na obszarze dojścia do kolejki przez zwiększenie ilości lamp, poszerzenie i naprawę chodnika

Dzielnica: Chylonia

Wymiana chodnika na kostkę brukowaną

Szacunkowa wartość projektu: 186 048,00 zł
Lokalizacja projektu: Wejherowska 18-34 1 dz. 2336 obręb 0010 Chylonia dz 2157/57 KM 18 Gdynia 2. dz. 2572 obręb Chylonia dz. 1052/117 KM 22 Gdynia

OPIS: Wymiana chodnika na kostkę brukowaną Wejherowska 18 - 34

Dzielnica: Kamienna Góra

Remont starych chodników na ul. Necla

Szacunkowa wartość projektu: 94 095,00 zł
Lokalizacja projektu:

Gdynia, ul. Necla, od strony ul. Legionów, w kierunku ul. Fredry, działka nr 977/316 stanowiąca własność Gminy Miasta Gdynia.

OPIS:

Remont starych chodników, z których na co dzień, w drodze do szkoły, pracy, na zakupy i na spacer korzysta kilkuset mieszkańców (ok. 500 osób) osiedla kilkunastu wspólnot mieszkaniowych (ul. Necla 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 11, 13, 15, 17, ul Legionów 3, 5, 7 oraz ul. Fredry).

Dzielnica: Witomino Leśniczówka

Wykonanie 170 mb chodnika szerokości 1,5 m/2m ograniczonego z jednej strony krawężnikiem, z drugiej obrzeżem z rozbiórką chodnika starego przy ul. Storczykowej w Gdyni Witomino Leśniczówka.

Szacunkowa wartość projektu: 107 765,00 zł
Lokalizacja projektu: Modernizacja tego ciągu pieszego stanowiącego jedyną drogę dla dzieci z budynków nieparzystych i parzystych usytuowanych przy ul. II MPS umożliwi bezpieczną podróż młodzieży szkolnej. Teren stanowi własność gminy Gdynia.

OPIS: Projekt polega na rozbiórce starego/zniszczonego chodnika przy ul. Storczykowej w Gdyni Witomino - Leśniczówka oraz wykonanie nowego wraz z obrzeżami. Chodnik ten jest tranzytem dla dzieci uczęszczających do zespołu szkół nr 7 w Gdyni Witomino - Leśniczówka.

Dzielnica: Karwiny

Uporządkowanie chodników wokół przychodni „U Źródła Marii” przy ul. Staffa i Zapolskiej

Szacunkowa wartość projektu: 43 900,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Staffa, ul. Zapolskiej Działka 618/30, obr. WK, ark. 13 (własność gminy); 193/19 obr. WK, ark. 13; 649/28 obr. WK, ark. 13 (własność Skarbu Państwa)

OPIS: Przedmiotowy projekt przewiduje rozbudowę infrastruktury dla pieszych w rejonie ulicy G. Zapolskiej oraz L. Staffa - tj. przy przychodni lekarskiej i komisariacie policji w dzielnicy Karwiny.

Dzielnica: Witomino Radiostacja

Oświetlenie Placu 50-Lecia SM "Bałtyk"

Szacunkowa wartość projektu: 126 922,00 zł
Lokalizacja projektu: Plac 50-Lecia SM "Bałtyk" Działka nr 28-375 (stary nr 226/168) Użytkownik wieczysty: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"

OPIS: Wykonanie oświetlenia parkowego odpornego na uderzenia (uszkodzenia opraw) na słupach stalowych malowanych farbą proszkową na Placu 50-Lecia SM "Bałtyk" w Gdyni wraz z niezbędną dokumentacją projektową

Dzielnica: Śródmieście

Śródmieście wygodne dla pieszych - więcej zieleni, lepsze oświetlenie i mała architektura

Szacunkowa wartość projektu: 453 890,00 zł
Lokalizacja projektu:

Lokalizacja projektu: ul. Antoniego Abrahama od ul. 10 lutego do ul. S.Batorego

OPIS:

Chcemy zmienić fragment Gdyni tak, by stworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców i wszystkich gdynian. Pokażmy, że "da się"!

Dzielnica: Witomino Leśniczówka

Remont chodnika przy ul. Wielkokackiej na odcinku od ul. Hodowlanej do ogródków działkowych

Szacunkowa wartość projektu: 60 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Odcinek chodnika wzdłuż skarpy przy ul. Wielkokackiej, od wysokości bloku przy ul. Wielkokackiej 14 do zjazdu na boisko przy ogródkach działkowych (koniec Wielkokackiej/początek II MPS, działka 660/323). Działki gminne: nr 925/323 Arkusz 67 oraz nr 314 Arkusz 67.

OPIS: Rozbiórka starego i położenie nowego chodnika o szerokości 2 m z krawężnikiem z jednej i obrzeżem z drugiej strony

Dzielnica: Pogórze

Oświetlenie zewnętrzne na osiedlu bloków przy ul. Uranowa 19, 21 i 42

Szacunkowa wartość projektu: 113 400,00 zł
Lokalizacja projektu: Zasięg: działki nr 983, 984, 987, ul. Uranowa. Lokalizacja: chodniki i pas zieleni należące do ww. działek. Własność: Gmina Miasta Gdyni

OPIS: Celem niniejszego projektu jest budowa oświetlenia zewnętrznego na osiedlu bloków przy ul. Uranowej. Oświetlenie pomoże poruszać się po ciemnym (obecnie) osiedlu oraz pomoże zapobiegać kradzieżom.

Dzielnica: Obłuże

Remont chodnika na Ledóchowskiego 11

Szacunkowa wartość projektu: 41 850,00 zł
Lokalizacja projektu: Chodnik: Gdynia - Obłuże, ul. Ledóchowskiego 11 wzdłuż całego budynku od strony wejść na klatki schodowe.

OPIS: REMONT CHODNIKA: wymiana całej szerokości nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami na nowe elementy (średnia szerokość chodnika 2,6 m, długość 93mb). OŚWIETLENIE CHODNIKA: umieszczenie nowej jednej latarni zewnętrznej pośrodku budynku od strony wejść do klatek schodowych.

Dzielnica: Redłowo

Przebudowa układu drogowego zlokalizowanego przy budynku mieszkalnym na ulicy Powstania Wielkopolskiego 68

Szacunkowa wartość projektu: 55 533,00 zł
Lokalizacja projektu: Utwardzenie pasa terenu przy istniejącej drodze dojazdowej do budynku przy ul. Powstania Wielkopolskiego 68. Płyta "meba" poszerzy dojazd istniejącej drogi dla samochodu.

OPIS: Utwardzenie pasa terenu przy istniejącej drodze dojazdowej do budynku przy ul. Powstania Wielkopolskiego 68. Płyta "meba" poszerzy dojazd istniejącej drogi dla samochodu.

Dzielnica: Oksywie

Budowa parkingu oraz miejsc postojowych dla rowerów przy ulicy Zielonej dla interesantów Komisariatu Policji nr 5 dla wiernych kościoła pw. Ducha św. i św. Katarzyny i mieszkańców osiedla Gdynia -Oksywie

Szacunkowa wartość projektu: 269 743,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren gminny usytuowany w dzielnicy Gdynia Oksywie przy ul.Zielonej 17 B dz. nr .GD 401/33 - obręb Gdynia;

OPIS: Zakres projektu obejmuje wykonanie chodnika wzdłuż ogrodzenia komisariatu oraz parkingu i miejsc postojowych dla samochodów dla mieszkańców dzielnic obsługiwanych przez komisariat policji i dzielnicy Oksywie, a także w zakresie korzystania z powstającego skwerku wypoczynkowego i sportowego.

Dzielnica: Pogórze

Oświetlenie ulicy Miedzianej

Szacunkowa wartość projektu: 208 389,00 zł
Lokalizacja projektu: Fragment ulicy Miedzianej znajdujący się na Pogórzu Dolnym na działkach nr 170; 173; 159/2; 341 i 320 będących własnością Miasta Gdyni. Mapka sytuacyjna w załączeniu. Ilość potrzebnych lamp – 13 szt. Długość okablowania – 400 mb.

OPIS: Doświetlenie odcinka ulicy Miedzianej od skrzyżowania ulic: Miedzianej, Kadmowej i Złotej do nr 20. Ulica położona jest na obrzeżach dzielnicy Pogórze Dolne i nie posiada oświetlenia, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. Jednocześnie, szczególnie po zmroku, utrudnia przemieszczanie się ludzi w okresie zimowym.

Dzielnica: Kamienna Góra

Remont wjazdu z ul.Legionów na drogę osiedlową + remont wewnętrznej drogi osiedlowej przy budynkach ul.Legionów 13-15-17 oraz 17 A-B

Szacunkowa wartość projektu: 105 000,00 zł
Lokalizacja projektu: ul. Legionów 13-15-17 oraz 17 A-B, 81-378 Gdynia

OPIS: Remont wjazdu z ul. Legionów na drogę osiedlową + remont wewnętrznej drogi osiedlowej przy budynkach przy ul. Legionów 13-15-17 oraz 17 A-B

Dzielnica: Obłuże

Remont ciągu pieszego na odcinku od szkoły nr 41 do targowiska nr 8

Szacunkowa wartość projektu: 169 022,00 zł
Lokalizacja projektu: Działki 1663, 1665, 1670 obręb 0020 Obłuże - wieczyste użytkowanie RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni, działka nr 1655 obręb 0020 Obłuże stanowi wyodrębnioną nieruchomość w zasobach RSM (lokalizacja ciągu pieszego zaznaczona na załączonej mapce)

OPIS: Remont zniszczonego betonowego ciągu pieszego biegnącego wzdłuż ul. Płk Dąbka 201 i drogi osiedlowej w kierunku targowiska nr 8

Dzielnica: Pogórze

Sport i rekreacja w centrum Pogórza

Szacunkowa wartość projektu: 208 389,00 zł
Lokalizacja projektu:

cześć działek 170/107 i 170/98 arkusz 14 obręb PG dojazd od ulicy Żelaznej

OPIS:

Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni, jego inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem pod przyszłe wykorzystanie terenu na cele sportowe i rekreacyjne. Etap I

Dzielnica: Wielki Kack

Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Lipową.

Szacunkowa wartość projektu: 75 794,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren Gminy Gdynia KM 11 Obręb Wielki Kack dz. 285/15, dz. 308/15, dz. 306/15, dz. 305/15

OPIS: Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Myśliwskiej w Gdyni przy skrzyżowaniu ulicy Myśliwskiej z ulicą Lipową.

Dzielnica: Chwarzno - Wiczlino

Wiczlino - Utwardzenie fragmentu ulicy Wschodzącego Słońca

Szacunkowa wartość projektu: 125 865,00 zł
Lokalizacja projektu: Fragment ulicy Wschodzącego Słońca. Własność - Gmina Miasta Gdynia

OPIS: Ułożenie płyt YOMB na drodze o długości 100 m. Za szerokość ułożenia płyt przyjęto 5 m. Przy kładzeniu płyt należy uwzględnić pozostawienie miejsca na chodnik przynajmniej po jednej stronie ulicy.

Dzielnica: Witomino Leśniczówka

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Polnej

Szacunkowa wartość projektu: 40 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Wymiana nawierzchni chodnika na dł. 128 mb szer. 1 m, teren miasta

OPIS: Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Polnej od Stawnej do ul. Długiej

Dzielnica: Pogórze

Modernizacja odcinka drogi ul. Porębskiego nr 15 - 17 na istniejącej podbudowie betonowej

Szacunkowa wartość projektu: 89 925,00 zł
Lokalizacja projektu: ul. Porębskiego 15 - 17, działki nr 950/42 K.M. PG20, Obręb Pogorze, stanowiąca własność Gminy Gdynia - wieczyste uzytkowanie Spółdzielnia RSM Teren w zarządzie RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni, ul. Podgórska 14

OPIS: Frezowanie i ułożenie nawierzchni asfaltowej i stabilizacja istniejących studzienek i wypustów

Dzielnica: Redłowo

Chodnik między Altusem a SKOK-iem wzdłuż ul. Legionów

Szacunkowa wartość projektu: 90 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Zachodnia strona ul. Legionów od istniejącego chodnika przy kompleksie Altus do ul. Kostki Napierskiego. Obecnie zamiast chodnika jest tam błoto.

OPIS: Chodnik wzdłuż ul. Legionów między Altusem a SKOK-iem. Projekt przewiduje również montaż słupków ograniczających parkowanie wzdłuż chodnika. Jest to główne dojście do Urzędu Paszportowego.

Dzielnica: Obłuże

Budowa parkingu z kostki betonowej Turkusowa 7, 8, 9

Szacunkowa wartość projektu: 294 746,00 zł
Lokalizacja projektu: Działka nr 876,919 obręb 0020 Obłuże wieczyste użytkowanie RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

OPIS: Budowa parkingu o wymiarach 34 x 15 m - powiększenie terenu

Dzielnica: Witomino Radiostacja

Remont nawierzchni drogi dojazdowej, przeciwpożarowej do publicznego Przedszkola nr 28 w Gdyni przy ul. Narcyzowej 3

Szacunkowa wartość projektu: 21 004,00 zł
Lokalizacja projektu:

Remont nawierzchni (110 m2) drogi dojazdowej, przeciwpożarowej do publicznego Przedszkola nr 28 w Gdyni przy ul. Narcyzowej 3. Działka numer 112/30. Wjazd na teren przedszkola od ul. Narcyzowej.

OPIS:

Remont nawierzchni (110 m2) drogi dojazdowej, przeciwpożarowej do publicznego Przedszkola nr 28 w Gdyni przy ul. Narcyzowej 3. Stan nawierzchni uniemożliwia w praktyce wjazd pojazdów na teren przedszkola, gdyż grozi ich uszkodzeniem - widoczny garb i koleiny.

Dzielnica: Witomino Leśniczówka

Wykonanie utwardzonych alejek spacerowych / ciągów pieszych o długości całkowitej 210 mb i szerokości 1 m na terenie ogródków działkowych przy ul. II MPS w Gdyni Witomino-Leśniczówka

Szacunkowa wartość projektu: 16 789,00 zł
Lokalizacja projektu: Lokalizację projektu stanowią tereny zielone ogródków działkowych, w rejonie których znajduje się naturalny ciek wodny /występują w nim rozmaite gatunki płazów chronionych. Teren jest własnością gminy Gdynia.

OPIS: Projekt polega na wykonaniu utwardzonych alejek spracerowych / ciągów pieszych na terenie ogródków działkowych przy ul. II MPS w Gdyni Witomino-Leśniczówka. Składający projekt zakładają, iż teren inwestycji będzie i pozostanie otwartym dla mieszkańców aby mogli oni z niego korzystać rekreacyjnie.

Dzielnica: Orłowo

Postawienie altanki śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu przy ZS nr 5

Szacunkowa wartość projektu: 10 455,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Orłowska 27/33, Gdynia, teren Zespołu Szkół nr 5; od strony bramy wjazdowej, na wysokości schodów kuchennych

OPIS: Postawienie altanki śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu dla selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców Orłowa dokonywanej na terenie ZS nr 5, w celu estetyzacji otoczenia

Dzielnica: Działki Leśne

Plac rekreacyjno-edukacyjny

Szacunkowa wartość projektu: 131 319,00 zł
Lokalizacja projektu: Plac w kształcie prostokąta o wym. 32 m x 22 m, pow. ok. 704 m2. Teren szkoły – Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni. Własność: gmina.

OPIS: Wymiana nierównej i popękanej nawierzchni na placu apelowym przed szkołą ZSS nr 17, na nową - z kostki betonowej i namalowanie (i/lub ułożenie z kostki) wzoru imitującego jezdnię i przejście dla pieszych, oraz ułożenie z kostki betonowej figury do gry w klasy plus rozrzuconych pól do przeskakiwania.

Dzielnica: Chwarzno - Wiczlino

Wiczlino - Utwardzenie drogi płytami YOMB ulica Śliska 8A-8D

Szacunkowa wartość projektu: 201 384,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Śliska 8A-8D. Droga od skrzyżowania z ulicą Wschodzącego Słońca do Śliskiej 8D. Własność - Gmina Miasta Gdynia.

OPIS: Ułożenie płyt YOMB na drodze o długości 160 m i szerokości 10 m (szerokość ułożenia płyt 5 m) z pozostawieniem miejsca na chodnik po obu stronach.

Dzielnica: Mały Kack

Wiata przystankowa na przystanku Mały Kack-Strzelców

Szacunkowa wartość projektu: 29 500,00 zł
Lokalizacja projektu: Przystanek ZKM Mały Kack - Strzelców, Gdynia ul. Strzelców

OPIS: Budowa wiaty przystankowej na przystanku ZKM Mały Kack - Strzelców

Dzielnica: Wielki Kack

Reflektorem w mrok! - budowa dodatkowego oświetlenia wzdłuż dojścia do PKM i ulicy Nowodworcowej

Szacunkowa wartość projektu: 75 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Ulica Nowodworcowa, za dworcem PKP Działki miejskie: 191/3, 161/2 (obr. WK, ark. 5)

OPIS: Przedmiotem projektu jest dobudowanie oświetlenia wzdłuż ulicy Nowodworcowej od dworca kolejowego, gdzie oświetlenie się kończy, do końca terenów miejskich. Projekt będzie realizowany wyłącznie na działkach miejskich, a więc obejmie odcinek około 230 metrów tj. 8 dodatkowych latarni.

Dzielnica: Redłowo

Remont przepompowni ścieków opadowych – ul. Orląt Lwowskich Gdynia

Szacunkowa wartość projektu: 35 900,00 zł
Lokalizacja projektu:

Gdynia Redłowo, ul. Orląt Lwowskich 19. Karta mapy (Obręb Gdynia) : KM 62 Działka 292/8 Mapa w załączeniu

OPIS:

REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW OPADOWYCH PRZY UL.ORLĄT LWOWSKICH , W TYM REMONT KOLEKTORÓW WRAZ Z URZĄDZENIAMI TECHNICZYMI.

Dzielnica: Redłowo

Wykonanie pochylni jednoodcinkowej przy Szkole Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni - dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szacunkowa wartość projektu: 11 955,60 zł
Lokalizacja projektu: Gdynia, ul. Cylkowskiego 5, działka nr 1025/1, 91/8, część działki 1018/1, część działki 306/8 KW 4510 - własność Gminy Gdynia

OPIS: Wykonanie pochylni jednoodcinkowej od strony parkingu szkolnego - do wys. 45 cm, o nachyleniu 7,5 % - dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzielnica: Kamienna Góra

Remont wyjazdu z posesji przy ul. Ignacego Krasickiego 40 w kierunku ul. Legionów

Szacunkowa wartość projektu: 49 698,00 zł
Lokalizacja projektu: Działka nr 1537/56,1538/56 KM 60 stanowiąca własność Miasta Gdyni

OPIS: Remont wyjazdu z posesji przy ul. I. Krasickiego 40 wraz z placem z miejscami postojowymi oraz wyjazdem z garaży znajdujących się pod budynkiem w kierunku ul. Legionów

Dzielnica: Witomino Leśniczówka

Remont chodnika wzdłuż budynku Graniczna 4

Szacunkowa wartość projektu: 86 019,00 zł
Lokalizacja projektu: Działka gminna nr 746 Arkusz 67. Chodnik wzdłuż bloku ul. Granicznej 4 od ul. Wąskiej do działki nr 930/61 mapa w załączeniu

OPIS: Działka gminna nr 746 Arkusz 67. Chodnik wzdłuż bloku ul. Granicznej 4 od ul. Wąskiej do działki nr 930/61

Dzielnica: Chylonia

Utwardzenie nawierzchni drogi łączącej ul. Nowodworskiego z ulicą Orzechową na osiedlu Meksyk

Szacunkowa wartość projektu: 61 000,00 zł
Lokalizacja projektu: - 1/5 działki nr 594 (nr arch. 2466/6) wł. prywatna obręb 0010 Chylonia KM18 ul. Orzechowa 14 KW GD1Y/00000505/8. - 4/5 własność miasta. Odcinek tej drogi znajduje się pomiędzy ul. Nowodworskiego a ul. Orzechową. Wymiary: 40 m X 10 m. Z powodu dziur w nawierzchni trudny do przejścia i przejazdu. Ok 78% nawierzchni należy do miasta, a ok 22% do prywatnego właściciela dz. Nr 2466/6 Uwagi Załącznik: fotografia odcinka (1 szt)

OPIS: Utwardzenie zdewastowanej nawierzchni części ważnego dla mieszkańców i przyjezdnych ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Hutniczą z tunelem PKP i SKM. Codziennie korzysta z niego kilkaset osób i samochodów. Stan nawierzchni tego odcinka fatalny. W nocy nieoświetlony.

Dzielnica: Redłowo

Remont drogi dojazdowej do bloku ul. Cylkowskiego 11 D i C oraz B i A

Szacunkowa wartość projektu: 35 868,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren należący do Gminy Urzędu Miasta Gdynia pomiędzy blokami numer 11 i 9 przy ulicy L. Cylkowskiego

OPIS: Remont, modernizacja drogi dojazdowej oraz istniejącego parkingu przy bloku ulicy Cylkowskiego 11 klatki C i D

Dzielnica: Obłuże

Budowa chodnika dla pieszych od ul. Płk. Dąbka do bramy Rodzinnego Ogródka Działkowego im. M. Reja w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu: 287 014,00 zł
Lokalizacja projektu: Chodnik łączący ul. Płk. Dąbka z bramą główną Rodzinnego Ogrodu im. M. Reja. Teren stanowi własność Miasta Gdyni. Ogród liczy 1383 działki. Użytkownicy działek to osoby starsze, często mało sprawne ruchowo, wymagające pomocy w poruszaniu się.

OPIS: Wnioskuję o wykonanie chodnika dla pieszych o szerokości 2 m i długości 1000 m. Kosztorys obejmujący pełne wykonanie prac: roboty przygotowawcze, roboty brukarskie, koszty inne gwarantuje wykonanie pełne zadania.

Dzielnica: Witomino Leśniczówka

Wykonanie chodnika i zatoczek postojowych przy ul. II MPS 9-11

Szacunkowa wartość projektu: 100 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. II MPS 9-11 za pętlą autobusową w kierunku ul. Granicznej. Teren, na którym proponujemy wykonanie chodnika i zatoki postojowej jest częściowo gminny, częściowo SM „Bałtyk”. 1. Lokalizacja wg załączonej mapy (zał. nr 2) 2.Informacja o własności terenu wg załącznika „oświadczenie”

OPIS: Budowa chodnika 8x1,5 m. Budowa zatoki postojowej. Teren pod powyższe stanowi pas starego trawnika przy ul. 2-go MPS 9-11. Chodnik zapewni bezpieczeństwo pieszym poruszającym się z i do pętli autobusowej, poczty, sklepów, apteki, administracji osiedla, itp. Z okolicznych domów oraz interesantów.

Dzielnica: Wielki Kack

Remont nawierzchni ulicy Nad Potokiem od skrzyżowania z ul. Źródło Marii do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej

Szacunkowa wartość projektu: 160 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Remont nawierzchni ul. Nad Potokiem od skrzyżowania z ul. Źródło Marii do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na wysokości budynku nr 5. Właściciel terenu: Gmina Miasta Gdynia Dz. nr 1863, obręb 0027 Wielki Kack o powierzchni 650 m2 – poprzedni nr 360/19, KM WK 23

OPIS: Remont nawierzchni ul. Nad Potokiem od skrzyżowania z ul. Źródło Marii do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na wysokości budynku nr 5. W ramach remontu trzeba zdjąć resztki starej nawierzchni bitumicznej i położyć nową nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm.

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Remont schodów od ul. Partyzantów do kaplicy św. Antoniego

Szacunkowa wartość projektu: 83 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Działka 822/94

OPIS: Schody wymagają remontu, ponieważ są strome, niebezpieczne i nieprzyjazne mieszkańcom, zwłaszcza starszym. Wyglądają też nieestetycznie – skoro już są, niech będą porządne pod kątem bezpieczeństwa i wygody.

Dzielnica: Witomino Radiostacja

Remont wieży widokowej przy ul. Kieleckiej w Gdyni-Witominie

Szacunkowa wartość projektu: 118 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Wieża widokowa znajduje się w lesie przy ul Kieleckiej na terenie ZDiZ Gdynia w sąsiedztwie CH Riviera

OPIS: Remont i konserwacja zapomnianej w Gdyni wieży widokowej z widokiem na panoramę Gdyni.