Projekty 2016 - złożone przez wnioskodawców

Dzielnica: Leszczynki

Mini park Leszczynki

Szacunkowa wartość projektu: 184 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Park pomiędzy ul. Opata Hackiego, estakadą Kwiatkowskiego i Ramułta

OPIS: Wygrodzony mini park z zielenią, chodnikami, ławkami i małym placem zabaw z oddzielną częścią jako wybieg dla psów

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Arka Pokoleń – rewitalizacja historycznej Górki przy ul. Ejsmonda wraz z realizacją stałej wystawy poświęconej największym sukcesom Arki Gdynia

Szacunkowa wartość projektu: 37 040,00 zł
Lokalizacja projektu: 1. Gminna Działka 410/64 przy ul. Ejsmonda (ogrodzenie) 2. Gminna Działka 249/63 przy ul. Ejsmonda (estetyzacja Górki, regulacja wód) 3. Gminna Działka 355/64 przy ul. Ejsmonda (regulacja wód)

OPIS: 1.Rewitalizacja tzw. Górki polegająca na estetyzacji miejsca oraz regulacji wód opadowych z lasu w kierunku kortów po przez wykonanie tzw. faszyn. 2. Wystawa stała na ogrodzeniu obiektu od strony ul. Ejsmonda przedstawiająca 18 zdjęć z historii gdyńskiej Arki w formatach 270 x 120cm.

Dzielnica: Orłowo

Estetyzacja pasa zieleni wzdłuż ul. Wielkopolskiej na odcinku pomiędzy ul. Wrocławską a Pl. Górnośląskim

Szacunkowa wartość projektu: 20 500,00 zł
Lokalizacja projektu: Pas zieleni znajduje się w pasie drogowym drogi publicznej na ul. Wielkopolskiej, będącej własnością Gminy

OPIS: W związku z nieustannym rozjeżdżaniem terenu przez parkujące "na dziko" samochody, niszczenie nowo wybudowanych krawężników oraz zagrożenie dla drzew należy obsadzić pas pomiędzy chodnikiem a jezdnią krzewami/ewentualnie nowymi drzewami/oraz zabezpieczyć ją poprzez wstawienie słupków odgradzających

Dzielnica: Babie Doły

Niekomercyjne słupy ogłoszeniowe dla mieszkańców

Szacunkowa wartość projektu: 3 440,00 zł
Lokalizacja projektu: Na trawniku przy parkingu obok posesji ul. Ikara 9, sygnatura gruntu: 1066/76, właścicielem terenu jest Miasto Gdynia (mapa lokalizacji w załączeniu).

OPIS: Umożliwienie wzajemnej komunikacji mieszkańców przez utworzenie ogólnodostępnej nieodpłatnej przestrzeni w postaci słupów ogłoszeniowych usytuowanych w najczęściej uczęszczanych rejonach.

Dzielnica: Dąbrowa

Niekomercyjne słupy ogłoszeniowe dla mieszkańców

Szacunkowa wartość projektu: 3 440,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Nowowiczlińska 29 na pasie zieleni obok przystanku ZKM Dąbrowa Centrum Właściciel: zasób miasta Gdyni

OPIS: Umożliwienie wzajemnej komunikacji mieszkańców przez utworzenie ogólnodostępnej nieodpłatnej przestrzeni w postaci słupów ogłoszeniowych usytuowanych w najczęściej uczęszczanych rejonach

Dzielnica: Orłowo

Szpaler drzew w chodniku, wzdłuż zabudowań przy Pl. Górnośląskim - wymiana chorych okazów oraz dosadzenie nowych

Szacunkowa wartość projektu: 74 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Projekt dotyczy drzew rosnących na chodniku wzdłuż zabudowań przy Pl. Górnośląskim (z pominięciem drzew rosnących na terenie zielonym pośrodku placu); teren jest własnością gminy

OPIS: Drzewa rosnące wzdłuż zabudowań przy Pl. Górnośląskim są w bardzo złym stanie - okaleczone, chore, z nieforemnymi koronami. Odcinkowo szpaler drzew jest wybrakowany - w chodniku pozostały ślady po drzewach które wycięto i nie posadzono nowych. Wpływa to bardzo negatywnie na wygląd placu.

Dzielnica: Mały Kack

Absolutnie Piękny Mały Kack - Meble Miejskie

Szacunkowa wartość projektu: 44 600,00 zł
Lokalizacja projektu:

Zdecydowana większość terenu znajduje się nieopodal ronda przy ul. Sandomierskiej. Pozostałe dwa miejsca w promieniu około 350 metrów od tego miejsca, tj. Olkuska, Kurpiowska oraz przystanek ZKM Łęczycka ( ławeczka ).

OPIS:

Celem projektu jest podniesienie estetyki i funkcjonalności najczęściej uczęszczanych miejsc przez mieszkańców w tej części miasta. Zdecydowanie takim miejscem jest rejon w pobliżu ronda, pętli autobusowej przy ul. Sandomierskiej. Posadowienie estetycznych elementów typu ławki, kwietniki, koszy.

Dzielnica: Oksywie

Powrót plaży (rewitalizacja plaży na Oksywiu)

Szacunkowa wartość projektu: 180 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Przedłużeniem bulwaru jest brzeg morski – kierunek północ. Własność gminna.

OPIS: Celem projektu jest przywrócić mieszkańcom Oksywia, jak również gościom, przyjemność spacerowania po mokrym piasku i przebywania w naturalnych okolicznościach przyrody poprzez usunięcie kamieni wzdłuż brzegu. Osiągnęlibyśmy wówczas symetrię między sztuką inżynieryjną (bulwar) a naturą.

Dzielnica: Leszczynki

Łączka Merdających Ogonów - Teraz Leszczynki! czyli duży, zielony wybieg dla psów przy ul. Niemojewskiego i tor agility pod estakadą. www.zpsem.pl/bo/leszczynki/

Szacunkowa wartość projektu: 184 759,00 zł
Lokalizacja projektu:


STREFA REKREACYJNA - pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a ul. Niemojewskiego (fragmenty działek 462/93, 456/98, 290/98, 455/98, 457/95, 458/95, 460/94, 408/78, 579/108).
STREFA SPORTOWA - pod Estakadą Kwiatkowskiego, od strony ulicy Morskiej (fragmenty działek 80, 369/78, 334/76, 332/81, 366/78, 367/78).

OPIS:

Duża, parkowa, ogrodzona STREFA REKREACYJNA będzie służyła wszystkim mieszkańcom, także tym bez psów. Osobna STREFA SPORTOWA będzie to jedyny taki powszechnie dostępny i zadaszony tor agility! Promujemy aktywne spędzanie czasu i zachowanie czystości po naszych PSIjaciołach.

Dzielnica: Oksywie

Uporządkowanie terenu i utworzenie miejsc postojowych w rejonie kościoła pw św. Ducha

Szacunkowa wartość projektu: 112 500,00 zł
Lokalizacja projektu: Obręb Gdynia, karta mapy 46, działka nr 173 własność Gmina Miasto Gdynia Działka o powierzchni ok. 53 0m2 zlokalizowana pomiędzy parkingiem zewnętrznym komisariatu policji a ogrodzeniem kościoła

OPIS: Rewitalizacja terenu wraz z utwardzeniem i stworzenime miejsc postojowych dla ok. 12 pojazdów. Projekt ma na celu poprawę estetyki otoczenia oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów w rejonie kościoła pw św. Ducha.

Dzielnica: Cisowa

Estetyzacja parku nad Cisowską Strugą - etap I

Szacunkowa wartość projektu: 103 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Tereny pasa ul. Morska Kcyńska i Zbożowa są własnością Urzędu Miasta. Pas wzdłuż ul. Morskiej zaznaczony na mapie kolorem różowym.

OPIS: Celem projektu jest odseparowanie parku nad Cisowską Strugą od ul. Morskiej zwartym estetycznym pasem zieleni, co pozwoli wyciszyć i poprawić komfort osób przebywających w strefie relaksacyjnej park (pomiędzy rzeką a ul. Morską).

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Rewitalizacja Skweru Arki Gdynia

Szacunkowa wartość projektu: 120 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Projekt zlokalizowany w całości w obrębie Skweru Arki Gdynia

OPIS: Projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku dla spacerowiczów korzystających z przyległego Bulwaru Nadmorskiego. W tym celu zostanie zrewitalizowana zieleń, ustawione nowe meble miejskie, a dodatkowo całość zostanie wzbogacona oświetleniem w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa wypoczywającym

Dzielnica: Kamienna Góra

Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy Sienkiewicza 25

Szacunkowa wartość projektu: 83 340,00 zł
Lokalizacja projektu: Zaniedbany plac przy ul. Sienkiewicza 25. Działka nr 247

OPIS: Projekt zakłada przekształcenie zaniedbanego placu w miejsce pozwalające mieszkańcom na odpoczynek - jako alternatywa dla parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich

Dzielnica: Orłowo

Estetyzacja wywłaszczonych fragmentów działek na skrzyżowaniu Inżynierska - Wielkopolska

Szacunkowa wartość projektu: 21 390,00 zł
Lokalizacja projektu: Na skrzyżowaniu ulicy Inżynierskiej z Wielkopolską dwa wydzielone trójkątne kawałki terenu, powstałe z wywłaszczenia działek

OPIS: Dla działki 397: Usunięcie pozostałości starego ogrodzenia, wyrównanie terenu do wykonanie chodnika, małej architektury z prefabrykatów, ustawienie/wykonanie donic, obsadzenie donic, nasadzenia jw. Na działce 322/219 rozbiórka starych fundamentów ogrodzenia, nasadzenia krzewów.

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Niekomercyjne słupy ogłoszeniowe dla mieszkańców

Szacunkowa wartość projektu: 3 440,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Legionów 67 pas zieleni przy budynku przychodni na rogu ul. Legionów i Mickiewicza Właściciel: zasób miasta Gdyni

OPIS: Umożliwienie wzajemnej komunikacji mieszkańców przez utworzenie ogólnodostępnej nieodpłatnej przestrzeni w postaci słupów ogłoszeniowych usytuowanych w najczęściej uczęszczanych rejonach.

Dzielnica: Kamienna Góra

Estetyzacja terenu zielonego na ul. Necla

Szacunkowa wartość projektu: 37 167,00 zł
Lokalizacja projektu:

ul. Necla, od strony ul. Legionów, wzdłuż budynków Necla 15-17 w kierunku Necla 11-13, działka nr 977/316, własność Gminy Miasta Gdynia.

OPIS:

Estetyzacja zaniedbanego terenu zielonego przy ul. Necla, m.in.: uporządkowanie terenu, usunięcie starych krzewów i elementów betonowych, karczowanie pni, założenie trawnika, nasadzenia krzewów, pielęgnacja przez 3 lata, niskie ogrodzenie oraz wykonanie nowego chodnika w miejscu wydeptanym (do sklepu)

Dzielnica: Kamienna Góra

Rewitalizacja terenu zielonego przy zbiegu ulic Siemiradzkiego i I Armii Wojska Polskiego

Szacunkowa wartość projektu: 15 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Zielony plac u zbiegu ulic I Armii Wojska Polskiego i Sieroszewskiego

OPIS: Rewitalizacja zniszczonego placu przy zbiegu ulic i AWP i Sieroszewskiego

Dzielnica: Grabówek

Park leśny "Lelewela - Demela" w nawiązaniu do projektu szlaku Nordic Walking dzielnic: Grabówek - Działki Leśne - Witomino

Szacunkowa wartość projektu: 69 500,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren stanowiący własność Lasów Komunalnych usytuowany na zapleczu intensywnej zabudowy os. Lelewela (w planie do rozbudowy) i terenu II LO przy ul. Wolności

OPIS: Rekompozycja zieleni poprzez wzbogacenie o krzewy parkowe, montaż ławek i śmietników, instalacja latarni, zagospodarowanie estetyczne punktu widokowego i umożliwienie ekspozycji poprzez wycięcie samosiejek i ewentualną budowę małej architektury (wiata do remontu, murek oporowy)

Dzielnica: Śródmieście

Hamakowanie

Szacunkowa wartość projektu: 31 200,00 zł
Lokalizacja projektu: Koniec Skweru Kościuszki - Nabrzeże Wejściowe, na jednym z pasów zieleni

OPIS: Postawmy wygodne, estetyczne hamaki miejskie, które będą dostępne dla wszystkich!

Dzielnica: Kamienna Góra

Stół piknikowy na Kamiennej Górze

Szacunkowa wartość projektu: 33 000,00 zł
Lokalizacja projektu:

Park im. Marii i Lecha Kaczyńskich na Kamiennej Górze, w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci

OPIS:

Stół piknikowy na Kamiennej Górze

Dzielnica: Babie Doły

Przystanek "Relax"

Szacunkowa wartość projektu: 99 513,00 zł
Lokalizacja projektu: Ulica Dedala 6 Działka nr 1066/53 KMP619 przekazana z Agencji Mienia Wojskowego

OPIS: Zagospodarowanie wolnego terenu gminy w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni wypoczynkowej (skwerku) dla mieszkańców dzielnicy Babie Doły. Skwerek "Przystanek Relax" stanowiłby miejsce spotkań osób chcących spędzić wolny czas na świeżym powietrzu, w spokojnej i przyjaznej atmosferze.

Dzielnica: Kamienna Góra

Rewitalizacja ul. Sieroszewskiego

Szacunkowa wartość projektu: 58 300,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Wacława Sieroszewskiego, Gmina Miasta Gdyni

OPIS: Rewitalizacja ul. Sieroszewskiego. Nasadzenie nowych drzew oraz pielęgnacja.

Dzielnica: Redłowo

Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Redłowie

Szacunkowa wartość projektu: 154 900,00 zł
Lokalizacja projektu:

a) Plac między blokami Powst. Śląskiego 4 Powst. Śląskiego 10 Powstania Wlkp. 68 b) szczyt bloku przy ul. Powstania Śląskiego 10 c) szczyt bl. Powst. Śląsk. 2 d) trójkąt między blokiem Powstania Wlkp. 89-93 a "Fresh" marketem uwagi: wszystkie place należą do gminy gdynia

OPIS:

uporządkowanie najbardzie zaniedbanych miejsc w dzielnicy i przeznaczenie części na rekreację i wypoczynek mieszkańców upiększenie i modernizacja polegająca a nasadzeniach oraz montażu urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych

Dzielnica: Obłuże

Dostosowanie terenu do funkcji parku miejskiego

Szacunkowa wartość projektu: 125 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Lasek gminny przy ulicy Unruga nr działki 33 i 36

OPIS: Rewitalizacja terenu wraz ze stworzeniem miejsc wypoczynku dla mieszkańców. Projekt ma na celu poprawę estetyki otoczenia.

Dzielnica: Wielki Kack

Teren przy pętli dla mieszkańców

Szacunkowa wartość projektu: 80 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Działka nr 56/16, przy pętli i po środku pętli autobusowej

OPIS: Projekt zakłada uporządkowanie terenu przy pętli autobusowej. Śmietniki, ławki, uporządkowana zieleń, alejki piesze, wybieg dla psów.

Dzielnica: Orłowo

Upamiętnienie osób pochowanych na cmentarzu w Kolibkach

Szacunkowa wartość projektu: 6 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Cmentarz w Kolibkach przy al. Zwycięstwa (na wysokości numerów 265-295) po lewej stronie jezdni na wzgórzu za pomnikiem Solidarności i galerią handlową "Klif".

OPIS: Upamiętnienie miejsca pochówku wielu osób ściśle związanych z historią miasta i dzielnicy Orłowo poprzez stworzenie dojścia i nowych znaków informacyjnych.

Dzielnica: Cisowa

OdKup Cisową - nie taka kupa straszna!

Szacunkowa wartość projektu: 9 800,00 zł
Lokalizacja projektu: Cisowa, na odcinku od Biedronki (Chylońska 251) do ul. Chylońskiej 295. Stacje zostaną posadowione na terenie gminnym.

OPIS: To nie jest kupa roboty! Psie stacje, czyli pojemniki zbiorcze na psie odchody z dodatkowymi biodegradowalnymi woreczkami pomagają utrzymać porządek na trawnikach. Maksymalnie wygodne dla użytkowników: bierzesz pusty, wyrzucasz pełny.

Dzielnica: Orłowo

DZIKI SAD - Wysprzątanie i rewitalizacja terenów zielonych w rejonie ulicy Wrocławskiej i Źródlanej

Szacunkowa wartość projektu: 18 445,00 zł
Lokalizacja projektu: Kwartał terenów zielonych na zachód od ulicy Wrocławskiej, na południe od ulicy Żródlanej, dodatkowo ograniczony: od zachodu przecinką leśną, od południa - przedłużeniem ulicy Architektów. Numery działek znajdują się w szczegółowym opisie projektu.

OPIS: Oczyszczenie ze śmieci i gruzu pięknych terenów zielonych posłuży mieszkańcom Orłowa za naturalny park i cel spacerów.

Dzielnica: Karwiny

Wybieg dla psów na Karwinach. Bezpieczne miejsce zabaw psiaków oraz chwila relaksu dla ich właścicieli.

Szacunkowa wartość projektu: 67 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Wybieg dla psów ma znaleźć się na terenie zbiornika retencyjnego przy ulicy Zofii Nałkowskiej.

OPIS: Psiaki i ich właściciele potrzebują bezpiecznej przestrzeni do zabawy oraz relaksu. Trudno o lepsze miejsce niż zbiornik retencyjny przy ulicy Zofii Nałkowskiej, który w najbliższym czasie ma zostać udostępniony do użytku publicznego. http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Zbiornik-na-Karwinach-bedzie