Projekty 2016 - złożone przez wnioskodawców

Dzielnica: Pustki Cisowskie - Demptowo

ABC Zabawy! Atrakcyjne Bezpieczne Centra Zabawy! Modernizacje Placów Zabaw - przy Szkole Podstawowej nr 16 oraz Wesoła Dolinka przy ul. Rumskiej STWÓRZ NAM PODSTAWY DOBREJ ZABAWY

Szacunkowa wartość projektu: 267 156,00 zł
Lokalizacja projektu:

Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chabrowa 43, plac zabaw w dotychczasowym miejscu, po schodkach na przeciw głównego wejścia do szkoły. Wesoła Dolinka - działka 329/1 KM 12, przy ul. Rumskiej, na końcu leśnego ciągu spacerowego Osiedle Zamek-Tesco, u podnóża leśnej górki.

OPIS:

Projekt modernizacji placów zabaw ABC ZABAWY to ważna inwestycja w przyszłość, którą są nasze dzieci. Zwróci się ona w postaci wszechstronnego rozwoju dzieci - ruchowego, a także społeczno-emocjonalnego, zwiększenia ich kreatywności i wyobraźni! STWÓRZ NAM PODSTAWY DOBREJ ZABAWY!

Dzielnica: Redłowo

Budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu: 55 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Gdynia, ul. Cylkowskiego 5, działka nr 1025/1, 91/8, część działki 1018/1, część działki 306/8 KW 4510 - własność Gminy Gdynia

OPIS: Budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej przy istniejącej infrastrukturze sportowej.

Dzielnica: Obłuże

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Sucharskiego 10 w Gdyni - dzielnica Gdynia Obłuże

Szacunkowa wartość projektu: 118 166,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Sucharskiego, działka o numerze ewidencyjnym 973/39 Pogórze; KM 25076, Obręb GD. Typ własności. Zasób gruntów gminy.

OPIS: Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 10. 14 elementów siłowni zewnętrznej z regulaminem siłowni na nawierzchni żwirowo-piaszczystej. (powierzchnia ok. 225 m2).

Dzielnica: Babie Doły

Boisko trawiaste do piłki nożnej

Szacunkowa wartość projektu: 100 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Rybaków, Działka o numerze ewidencyjnym 80/3; KM 36; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów gminy.

OPIS: Budowa boiska do piłki nożnej na nawierzchni trawiastej o wymiarach 20 m x 30 m z możliwością rozbudowy i doposażania w elementy sportów miejskich.

Dzielnica: Śródmieście

Budowa Boiska Wielofunkcyjnego oraz Placu Do Ćwiczeń Siłowych

Szacunkowa wartość projektu: 453 882,00 zł
Lokalizacja projektu:

Działka numer 824/112; 819/69; 821/158 oraz 818/69 obrębu GD, arkusz 58 Zielony teren przy skrzyżowaniu al. Piłsudskiego oraz Władysława IV, znajdujący się przy X LO. Pomiędzy Władysława IV a torami

OPIS:

pełnowymiarowego boiska wielofunkcyjnego 40x20m z nawierzchnią syntetyczną, bieżnię 50m ze skocznią w dal oraz plac do ćwiczeń siłowo-wytrzymałościowych z bezpieczną nawierzchnią EPDM. Powstanie centrum sportowe w sercu gdyńskiej komunikacji, gdzie każdy się odnajdzie :)

Dzielnica: Dąbrowa

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Szafranowa/Rdestowa. Budowa urządzeń linowych dla starszych dzieci i młodzieży

Szacunkowa wartość projektu: 55 000,00 zł
Lokalizacja projektu:

ul. Rdestowa / ul. Szafranowa Działka nr 77/1; Arkusz 30; Obręb WK Stanowiąca własność Gminy Miasto Gdynia Nowe urządzenia mają być wpasowane w wolne miejsca na istniejącym placu zabaw.

OPIS:

Dostawa i montaż urządzeń linowych placu zabaw dla dzieci starszych wraz z wymianą nawierzchni. Nowe urządzenia mają być wpasowane w istniejący plac zabaw.

Dzielnica: Dąbrowa

Budowa boiska do siatkówki plażowej

Szacunkowa wartość projektu: 36 500,00 zł
Lokalizacja projektu:

Teren Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni przy ulicy Nagietkowej 73

OPIS:

Budowa kompleksowego boiska do siatkówki plażowej z ogrodzeniem.

Dzielnica: Grabówek

Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu: 139 000,00 zł
Lokalizacja projektu: 81-222 Gdynia, ul. Morska 77, działka: 271/12. Uwaga - działka należy do zasobu gruntów Gminy Gdynia.

OPIS: Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20 x 11 metrów. Montaż słupków do piłki siatkowej (komplet wyposażenia). Montaż piłkołapu od strony ul. Morskiej (około 15 metrów bieżących).

Dzielnica: Grabówek

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci: ul. Stefana Okrzei 24

Szacunkowa wartość projektu: 23 100,00 zł
Lokalizacja projektu: Plac zabaw przy ul. Stefana Okrzei dz. Nr 952/02, karta mapy km 49, własność: Gmina Miasta Gdynia

OPIS: Wniosek dotyczy rozbudowy istniejącego placu zabaw o pow. ok. 1000 m2. Przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: montaż nowych urządzeń zabawowych, ławek, piaskownicy, koszy, stojaków na rowery.

Dzielnica: Redłowo

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu: 43 650,00 zł
Lokalizacja projektu: Gdynia, ul. Cylkowskiego 5, działka nr 1025/1, 91/8, część działki 1018/1, część działki 306/8 KW 4510 - własność Gminy Gdynia

OPIS: Wychodząc naprzeciw prośbom uczniów i społeczności, planowana jest modernizacja istniejącej nawierzchni żwirowej na syntetyczną i wykorzystanie jej do gier znanych i lubianych przez dzieci tj.: gra w klasy, twister czy inne. Ponadto planuje się doposażyć plac w dodatkowe urządzenia zabawowe.

Dzielnica: Chwarzno - Wiczlino

Wiczlino - Budowa placu zabaw przy ulicy Śliskiej

Szacunkowa wartość projektu: 269 194,00 zł
Lokalizacja projektu: Bezpośrednio przy ulicy Śliskiej. Działka nr 317/7. Własność Gmina Miasta Gdynia. WAŻNE - wyłącznie ta lokalizacja.

OPIS: Przygotowanie terenu (o powierzchni około 600 m2). Budowa placu zabaw i elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem.

Dzielnica: Mały Kack

Absolutnie Piękny Mały Kack - urządzenia turystyczne pod Kasztanem - liniaria

Szacunkowa wartość projektu: 56 800,00 zł
Lokalizacja projektu:

Urządzenia pod turystyczne pod Kasztanem to kolejny etap rewitalizacji zaniedbanego terenu przy ulicy Olkuskiej. Tym razem projekt zakłada zrealizowanie linariów przy ulicy Olkuskiej (na wysokości ulicy Lipnowskiej) pod pięknym kasztanem który zdobi ten teren.

OPIS:

Kolejny etap realizacji na terenie przy ulicy Olkuskiej. W ubiegłym roku dzięki Państwa głosom wybrane zostały urządzenia Street Workout, w tym roku liczymy na Państwa poparcie dla projektu dla starszych dzieci, zabawek zrealizowanych głównie z lin.

Dzielnica: Karwiny

Budowa boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego

Szacunkowa wartość projektu: 217 509,00 zł
Lokalizacja projektu:

W załączniku - mapa terenu z informacją o własności oraz z zaznaczonym miejscem budowy boiska - listy (2) z podpisami mieszkańców

OPIS:

Boisko wielofunkcyjne, do siatkówki, koszykówki oraz tenisa ziemnego; z montażem urządzeń, słupków (2 kosze będą z zasobów szkoły). Dzięki wielofunkcyjności 1 obiekt będzie spełniał funkcje 3 obiektów. Dzięki wymianie nawierzchni podniesione zostanie bezpieczeństwo korzystających uczniów i mieszkańców.

Dzielnica: Działki Leśne

Zdrowie i wspólna zabawa - dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz elementów rekreacji dziecięcej przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni - dzielnica Działki Leśne.

Szacunkowa wartość projektu: 126 200,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Tatrzańska, Działka o numerze ewidencyjnym 151/11; KM GD 140 (Arkusz 140); Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów gminy (lasy gminne).

OPIS: Nasz projekt zakłada stworzenie miejsca rekreacji i integracji międzypokoleniowej, w którym miały by możliwość spotykać się rodziny z dziećmi, młodzież oraz seniorzy. W otulinie parku krajobrazowego, pomiędzy przedszkolem a szkołą nr 26, powstała by wielofunkcyjna siłownia oraz plac zabaw dla dzieci

Dzielnica: Pustki Cisowskie - Demptowo

Budowa Nowoczesnej Siłowni Zewnętrznej, oraz zestawu drążków do ćwiczeń. Gdynia ul. Borowikowa (górka obok boiska do piłki nożnej).

Szacunkowa wartość projektu: 95 500,00 zł
Lokalizacja projektu: Gdynia ul. Borowikowa obręb Gdynia 0024(GD 10) Pustki Cisowskie, numer działki 144 (294) o powierzchni 23311 m.kw. KW GD1Y/00018900/6. Własność gruntu: Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni ul. Helska 8. Właściciel terenu wyraża zgodę na użyczenie. Stosowne oświadczenie w załączeniu.

OPIS: Budowa nowoczesnej siłowni zewnętrznej oraz zestawu drążków do ćwiczeń (zestaw SW0,lub podobny) - Gdynia ul. Borowikowa (górka obok boiska do piłki nożnej). Wizualizacja jak i cennik w załączeniu (propozycja. Całość stanowi uzupełnienie istniejącego terenu rekreacyjnego.

Dzielnica: Mały Kack

Absolutnie Piękny Mały Kack - Urządzenia Sportowe przy ul. Leśnej

Szacunkowa wartość projektu: 52 690,00 zł
Lokalizacja projektu:

Mały Kack, ul. Leśna, działka 60/1, własność gminy

OPIS:

Miejsce ćwiczeń, spotkań i odpoczynku. Urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu będące urozmaiceniem obecnych oraz uzupełnieniem tych z zeszłorocznego Budżetu Obywatelskiego.

Dzielnica: Dąbrowa

Street Workout Park

Szacunkowa wartość projektu: 64 532,34 zł
Lokalizacja projektu:

ul.Melisowa, działka nr 148/1, arkusz 30, obręb WK. Teren Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Wzgórzu"

OPIS:

Stworzenie miejsca do ćwiczeń siłowych - drążki, drabinki, lina do wspinania, poręcze, ławeczka do ćwiczeń, poręcze do ćwiczeń, koła gimnastyczne i inne. Nie mylić z siłownią plenerową!

Dzielnica: Dąbrowa

Rozbudowa terenów sportowych w ZS 14 - skok w dal

Szacunkowa wartość projektu: 55 000,00 zł
Lokalizacja projektu:

Tereny sportowe Zespołu Szkół nr 14, w miejscu dawnej skoczni - odbudowa.

OPIS:

Budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej na terenach sportowych Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni

Dzielnica: Dąbrowa

Montaż urządzeń rekreacyjnych przy ul. Migdałowej o pow. 200 m2

Szacunkowa wartość projektu: 82 100,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul.Migdałowa, dz.nr 98/7 KM KL11, działka stanowi własność Gminy

OPIS: Wykonanie montażu urządzeń rekreacyjnych na nawierzchni żwirowo- syntetycznej o powierzchni 200 m2

Dzielnica: Chylonia

Akcja Rekreacja - modernizacja boisk do piłki koszykowej i piłki siatkowej dla dzieci i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu: 330 000,00 zł
Lokalizacja projektu:

Boiska do piłki koszykowej i siatkowej znajdują się na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni przy ul. Rozewskiej 33

OPIS:

Boisko do piłki koszykowej z możliwością dostosowania do gry w tenisa oraz boisko do piłki siatkowej mają służyć rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia. Projekt propaguje aktywny tryb życia i budowanie pozytywnych relacji lokalnej społeczności.

Dzielnica: Wielki Kack

Plac zabaw dla dzieci w wieku 2-10 lat przy ul. Stolemów

Szacunkowa wartość projektu: 140 600,00 zł
Lokalizacja projektu:

Wielki Kack ul. Stolemów. Fragment działki 150/4, bezpośrednio przy zlokalizowanej tam siłowni zewnętrznej. Wskazana lokalizacja jest własnością gminy, zaś plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym miejscu powstanie placu zabaw. Lokalizacja ma uwzględnić ochronę i włączenie w teren placu zabaw rosnących tam drzew szlachetnych i o walorach ozdobnych.

OPIS:

Utworzenie przy ul.Stolemów na Wielkim Kacku nowoczesnego placu zabaw, który stworzy miejsce rekreacji i zabawy dla najmłodszych dzieci. Dzięki położeniu bezpośrednio przy siłowni zewnętrznej powstanie strefa korzyści dla dzieci i ich rodziców, a zaniedbana działka zmieni się w przestrzeń publiczną.

Dzielnica: Kamienna Góra

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 25 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu: 121 736,00 zł
Lokalizacja projektu: Plac zabaw przy przedszkolu nr 25 w Gdyni przy ulicy Augustyna Necla 14. Plac zlokalizowany po stronie wschodniej budynku przedszkola. Nieruchomość jest własnością gminy. Działka o nr. 609.

OPIS: Modernizacja istniejącego placu zabaw z lat 60. o wymiarach 950 m2 polegająca na wykonaniu na części nawierzchni bezpiecznej - syntetycznej. Wymiana zniszczonego ogrodzenia. Zakup i montaż zabawek.

Dzielnica: Działki Leśne

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum

Szacunkowa wartość projektu: 131 319,86 zł
Lokalizacja projektu:

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum - Działka 270/41

OPIS:

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum (koszykówka i siatkówka) wraz z montażem piłko-łapu przy piaskowym boisku co zwiększy liczbę korzystających z największego w dzielnicy boiska piłkarskiego.

Dzielnica: Mały Kack

Plac aktywnego wypoczynku dla dzieci "Pod kasztanem" przy ul. Olkuskiej

Szacunkowa wartość projektu: 127 050,00 zł
Lokalizacja projektu: Lokalizacja projektu: OLKUSKA 28/30 dz.nr 429/4 - Lipnowska) teren bo byłych ogródkach, pow. 300 m2 (fragment na wprost Lipnowska), typ własności: Miasto Gdynia

OPIS: Celem projektu jest zorganizowanie placu zabaw w północnej części Małego Kacka

Dzielnica: Chylonia

Aktywna Chylonia

Szacunkowa wartość projektu: 330 000,00 zł
Lokalizacja projektu: ul.Morska 192, działka o nr KM 22 487/81 Typ własności: zasób gruntów gminy

OPIS: Budowa boiska (40 m na 2 0m) do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z wykonaniem drenażu przy SP nr 10

Dzielnica: Karwiny

Boisko dla Karwin

Szacunkowa wartość projektu: 202 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren Zespółu Szkół nr 13 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26

OPIS: Modernizacja boiska asfaltowego na terenie ZS nr 13. Projekt zakłada położenie nawierzchni poliuretanowej, która wpłynie na atrakcyjność sportowo -rekreacyjną dzielnicy i organizowanych imprez kulturalnych. Na terenie Karwin nie ma żadnego obiektu spełniającego podobne wymogi bezpieczeństwa i innowacyjności.

Dzielnica: Witomino Leśniczówka

Plac Sportów Miejskich

Szacunkowa wartość projektu: 114 400,00 zł
Lokalizacja projektu: Witomino Leśniczówka: 723/313, 721/315, 719/316 Wielkokacka, Graniczna, Stawna

OPIS: Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego: plac do ćwiczeń street workout i parkour

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Kolorowe Podwórko - boisko przy Szkole Podstawowej nr 23

Szacunkowa wartość projektu: 214 800,00 zł
Lokalizacja projektu: Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, ul. Grottgera 19, teren przy Szkole Podstawowej nr 23. Działka o numerze ewidencyjnym 54; obręb GD. Boisko przy placu zabaw na istniejącym boisku asfaltowym.

OPIS: Pozbądźmy się asfaltu, kałuż i zdartych kolan! Zbudujmy razem dostępne dla wszystkich boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy piłkarskiej. Stwórzmy wspólną przestrzeń do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu. Przyłącz się do nas i głosuj!

Dzielnica: Cisowa

Cisowa PlayGround II

Szacunkowa wartość projektu: 219 500,00 zł
Lokalizacja projektu:

Projekt zlokalizowany będzie na terenie Osiedla Cisowa w gdyńskiej dzielnicy Cisowa, pomiędzy budynkami Chylońska 261, Chylońska 265 i Chylońska 267. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach 633, 641, 705/637 stanowiących współwłasność gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańców tych nieruchomości, a także na gruntach stanowiących własność gminy - działki 536/7, 539/28, 544/21, 386/1, 390/19, 388/19, 392/18.

OPIS:

Projekt zakłada: - modernizację istniejącego placu zabaw (wymiana nawierzchni, budowa chodnika przez plac, demontaż starych urządzeń, zakup i montaż nowych zabawek), - budowę siłowni zewnętrznej (6 urządzeń), - estetyzację terenu (wymiana chodników, klomb, nasadzenia, kosze, parking dla rowerów)

Dzielnica: Babie Doły

Budowa miejsca ze ścianką wspinaczkową dla dzieci i młodzieży

Szacunkowa wartość projektu: 34 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Rybaków, Działka o numerze ewidencyjnym 80/3; KM 36; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów gminy.

OPIS: Budowa miejsca ze ścianką wspinaczkową dla dzieci i młodzieży na nawierzchni z piasku o powierzchni około 80 m2 z możliwością rozbudowy i doposażania w elementy sportów miejskich.

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Dolinka Gdyńska

Szacunkowa wartość projektu: 168 800,00 zł
Lokalizacja projektu: Ogrodzona działka miejska na rogu ulicy Partyzanów i Kopernika przyległa do bloku IV przy ul. Partyzantów 39 - teren dawnego przedszkola.

OPIS: Celem projektu jest rewitalizacja i zagospodarowanie zacisznego terenu znajdującego się w sercu dzielnicy Wzgórze Maksymiliana. Dawniej tętniący życiem teren przedszkola dziś niszczeje i odstrasza. Planujemy uporządkowanie zieleni, instalację ławek, śmietników i elementów placu zabaw dla dzieci.

Dzielnica: Działki Leśne

Integracyjny Plac Zabaw przy ul. Śląskiej 51

Szacunkowa wartość projektu: 129 758,00 zł
Lokalizacja projektu: Integracyjny plac zabaw zakłada lokalizację przy ul. Śląskiej 51 A, na dziedzińcu pomiędzy blokami 51, 51A, 51B.

OPIS: Stworzenie nowego integracyjnego placu zabaw. Głównym elementem placu będzie nowoczesny zestaw BAJTEL, pozostałe elementy – integracyjna huśtawka Bocianie Gniazdo, integracyjny zestaw Labirynt z elementami sensorycznymi. Przystosowany do użytku osób niepełnosprawnych, z ułatwionym dostępem.

Dzielnica: Karwiny

Plac Sportów Miejskich przy ul. Nałkowskiej.

Szacunkowa wartość projektu: 125 920,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Nałkowskiej, działka o numerze ewidencyjnym 637; karta mapy KM 13; obręb: WK całkowita pow. działki: 5673 m2 pow. terenu objętego inwestycją: 150 m2 typ własności: Spółdzielnia Mieszkaniowa "KARWINY" w Gdyni

OPIS: Stworzenie nowoczesnego Placu Sportów Miejskich (pow. ok. 150 m2) przeznaczonego do takich dyscyplin jak crossfit, streetworkout, czy kalistenika wraz z wykonaniem nawierzchni z płytek poliuretanowych na nowej podbudowie.

Dzielnica: Leszczynki

Modernizacja terenów sportowych przy ZSCHiE w Gdyni - remont boiska asfaltowego do siatkówki na boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej

Szacunkowa wartość projektu: 185 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Tereny sportowe przy ZSCHiE w Gdyni ul. Sambora 48 KW 14821 nr działki 819/169

OPIS: Modernizacja istniejącego asfaltowego boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko do siatkówki i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 15 x 20. Tereny sportowe przy ZSCHiE są jedynym miejscem do czynnego wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy zamieszkujących jej południową część(za estakadą)

Dzielnica: Śródmieście

Budowa boiska do piłki nożnej / wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy bez wykonania drenażu (wody odprowadzane powierzchniowo) - o powierzchni 1600 m2

Szacunkowa wartość projektu: 441 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, ul. Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia, użytkowanie wieczyste.

OPIS: Budowa boiska do piłki nożnej / wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy bez wykonania drenażu.

Dzielnica: Grabówek

Plac rekreacyjno-sportowy: Gdynia, ul. Okrzei

Szacunkowa wartość projektu: 156 997,00 zł
Lokalizacja projektu: Projekt zlokalizowany jest na działce 854/12 i 853/12 Gdynia Grabówek. Właściciel Gmina Gdynia

OPIS: Zagospodarowanie terenu ok. 150 m2 urządzeniami do ćwiczeń typu Street Workout oraz położenie pod nimi nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. W planie zagospodarowania dodatkowo mała architektura: ścieżka żwirowa długości 30 m x 1,5 m = 45 m2, ławki betonowe, kosze na śmieci, wieszaki na ubrania.

Dzielnica: Pustki Cisowskie - Demptowo

Chabrowa dla Ludzi - Aktywuj Się!

Szacunkowa wartość projektu: 231 500,00 zł
Lokalizacja projektu:

Teren rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni (dz. nr 1025). Grunt wchodzi w skład zasobów gminnych.

OPIS:

Chabrowa dla Ludzi - Aktywuj się ! czyli podarujmy przyszkolnym boiskom oświetlenie i dodatkowe wyposażenie. Dzięki temu projektowi ogólnodostępny , zrewitalizowany teren sportowo- rekreacyjny będzie służył wszystkim mieszkańcom osiedla przez wiele kolejnych lat. To projekt dla nas wszystkich: od przedszkolaka do seniora !

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Kids Park

Szacunkowa wartość projektu: 98 504,00 zł
Lokalizacja projektu: Działka o numerze ewidencyjnym 1728/22 KM 60 Gdynia. Typ własności: Zasób gruntów gminy. Od 25.03.2014 do 31.12.2018 roku użytkowana przez Fundację AB Inwestor Skatepark Gdynia

OPIS: Projekt Kids Park zakłada utworzenie placu wraz z urządzeniami rekreacyjnymi. Przyrządy przeznaczone dla najmłodszych pozwolą na bezpieczną naukę takich sportów, jak deskorolka, rolki, bmx czy hulajnoga. Projekt pozwoli na zwiększenie zainteresowania sportem wśród dzieci i młodzieży.

Dzielnica: Pustki Cisowskie - Demptowo

Plac Sportów Miejskich

Szacunkowa wartość projektu: 125 715,00 zł
Lokalizacja projektu: 1047/44, 1039/33, 845/44, 1033/33, 1036/33 Zbieg ulic: Jastrzębia, Bławatna, Sępia

OPIS: Plac do ćwiczeń street workout i parkour. Obiekt dla każdego - dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dzielnica: Babie Doły

Modernizacja placu zabaw przy ul. Dedala 6 - 8

Szacunkowa wartość projektu: 134 114,00 zł
Lokalizacja projektu:

Teren stanowi własność Gminy Miasta Gdynia pomiędzy ulicami Ikara 6, a Ikara 8. Działka o nr. 1066/25

OPIS:

Modernizacja części istniejącego placu zabaw polegająca na stworzeniu wielofunkcyjnego bezpiecznego i nowoczesnego miejsca zabaw dla dzieci przede wszystkim wolnego od ingerencji zwierząt (psów, kotów, dzików). Miejsca, które będzie w całości ogrodzone, wyposażone w nowoczesny sprzęt zabawowy.

Dzielnica: Śródmieście

Plac Sportów Miejskich w Centrum

Szacunkowa wartość projektu: 158 052,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren przy Gimnazjum nr 1, obok boiska, przy ul. Szkolnej.

OPIS: Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego: dwa place do ćwiczeń street workout i parkour

Dzielnica: Karwiny

Orlik przy ul. Staffa 10

Szacunkowa wartość projektu: 200 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Zespół Szkół nr 10, w miejscu boiska piaskowego,które jest w nienadającym się do codziennego użytku stanie.

OPIS: Budowa orlika ze sztucznym oświetleniem( ewentualnie bez) dla dzieci i młodzieży.

Dzielnica: Chwarzno - Wiczlino

Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy przy ul. Śliskiej 1

Szacunkowa wartość projektu: 76 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Działka gminna nr 317/7, arkusz 41 obręb W1 GDynia - Wiczlino przy ul. Śliskiej teren po byłej Szkole Podstawowej w Wiczlinie przy ul Śląskiej (teren niezabudowany, są krzaki i samosiejka)

OPIS: Dostawa i montaż 13 elementów siłowni zewnętrznej wraz z regulaminem siłowni Nawierzchnia: piasek - kora (powierzchnia ok. 100 m 2) Oprócz siłowni zewnętrznej prosimy o urządzenie małej architektury (ławka, stojak dla rowerów, kosz na śmieci)

Dzielnica: Orłowo

DO BIEGU...SKACZ! - Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal

Szacunkowa wartość projektu: 194 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Zespół Szkół nr 5, ul. Orłowska 27/33, Gdynia; teren zielony przylegający do szkolnych boisk

OPIS: Budowa bieżni lekkoatletycznej 60 m, 4-torowej o nawierzchni poliuretanowej, zakończonej zeskokiem do skoku w dal oraz dostawa i montaż płotków do przeskoków, i piłkochwytu na linii boiska do piłki nożnej na terenie Zespołu Szkół nr 5

Dzielnica: Dąbrowa

Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ZWE nr 1 Gdynia

Szacunkowa wartość projektu: 71 340,00 zł
Lokalizacja projektu: Lokalizacja projektu: ul. Wiczlińska 33, działka o nr 372/9, j. rej. 371; KW 4687; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów Gminy

OPIS: Plac zabaw przy szkole pełni funkcję rekreacyjną, wychodzi naprzeciw potrzebom najmłodszych wychowanków naszej dzielnicy, ale przez ostatnie lata powierzchnia placu zabaw uległa zużyciu. Modernizacja ma polegać na wymianie wykruszającej się nawierzchni.

Dzielnica: Karwiny

Wymarzony plac zabaw na Korzennej

Szacunkowa wartość projektu: 152 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Plac będzie znajdować się przy ulicy Korzennej 7. Teren jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej.

OPIS: Projekt ma na celu modernizację istniejącego placu zabaw. Obejmuje on demontaż i przeniesienie zdatnych do użytku urządzeń na inny teren, wymianę nawierzchni i chodnika, montaż nowych urządzeń oraz ogrodzenie placu. Trzy zjeżdżalnie, w tym jedna kręta, huśtawka podwójna, bocianie gniazdo i inne

Dzielnica: Mały Kack

Remont boiska do piłki koszykowej przy ul. Strzelców

Szacunkowa wartość projektu: 185 200,00 zł
Lokalizacja projektu:

Ul.Strzelców (dawna Żniwna) Działka o numerze ewidencyjnym 373, obręb WK, arkusz 2 Typ własności: organ gminy

OPIS:

Remont boiska z wyposażeniem do gry w koszykówkę i siatkówkę. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej, ławki, kosza na śmieci, stojaka na rowery i zieleni odgradzającej od ulicy.

Dzielnica: Obłuże

Budowa 4-torowej bieżni i skoczni do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 Gdynia-Obłuże

Szacunkowa wartość projektu: 159 000,00 zł
Lokalizacja projektu:

Ul. Adm. J. Unruga 88, działka o numerze ewidencyjnym:nr 970/10, KM 15 obręb Pogórze

OPIS:

Budowa 4-torowej bieżni ze skocznią do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Adm. J. Unruga 88, która stanowić będzie element ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców.

Dzielnica: Grabówek

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych oraz urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla młodzieży i osób starszych

Szacunkowa wartość projektu: 40 780,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren wnioskowany znajduje się pomiędzy budynkami Morska 107-109 a Komandorska 18-20

OPIS: Na wnioskowanym terenie znajduje się wydzielony teren dla dzieci nie spełniający na obecne czasy wymogów bezpieczeństwa i higieny. Wymagana jest aranżacja i rozbudowa.

Dzielnica: Mały Kack

Absolutnie Piękny Mały Kack: urządzenie turystyczne - zjazd linowy przy ul. Racławickiej

Szacunkowa wartość projektu: 46 720,00 zł
Lokalizacja projektu:

dz. nr 0019.2109 (504/2) Gmina Mmiasto Gmina

OPIS:

Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego miejsca dla dzieci w wieku 3-15 lat. Zjazd linowy służy do przemieszczania się z jednej strony na drugą, składa się z dwóch stacji - początkowej i końcowej - z rozciągniętą pomiędzy nimi stalową liną, na której zamocowane jest siedzisko.

Dzielnica: Grabówek

Bezpieczne boisko do piłki nożnej

Szacunkowa wartość projektu: 140 750,00 zł
Lokalizacja projektu:

Teren SP nr 17, w Gdyni, ul. Grabowo nr 12, Działka nr 267/1 Typ własności: Zasób gruntów gminy

OPIS:

Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni piaskowej, wraz z wyposażeniem. Budowa piłkołapu i trybuny oraz skoczni do skoku w dal(bez rozbiegu)

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Budowa 250 m bieżni o nawierzchni tartanowej przy III LO

Szacunkowa wartość projektu: 200 000,00 zł
Lokalizacja projektu:

Ul.Legionów 27 - boisko przy III LO im. Marynarki Wojennej RP

OPIS:

Budowa ogólnodostępnej 250-m bieżni o nawierzchni tartanowej

Dzielnica: Oksywie

Mini rekreacja dla dorosłych

Szacunkowa wartość projektu: 88 700,00 zł
Lokalizacja projektu: Mini rekreacja dla dorosłych ul. Śmidowicza działka nr 54/2 własność: Gmina Miasta Gdyni

OPIS: Budowa mini placu zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych. Przewiduje się wykonanie nawierzchni i montaż urządzeń dla dorosłych i zabawowych dla dzieci, stojaków na rowery, ogrodzenia, kosze na śmieci.

Dzielnica: Pustki Cisowskie - Demptowo

Miejsce dla wszystkich – etap 2. Teren zabawy, sportu i rekreacji dla dzieci i dorosłych. Projekt ukierunkowany na stworzenie możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu i estetykę miejsca. (kontynuacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego z 2015 roku)

Szacunkowa wartość projektu: 170 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Gdynia, ulica Skarbka, działka 678/4, 611/4 , 610/4.(teren byłego Domu Dziecka)

OPIS: Teren zabawy, sportu i rekreacji dla dzieci i dorosłych ukierunkowany na stworzenie możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu i estetykę miejsca. (kontynuacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego z 2015 roku)

Dzielnica: Oksywie

Połączone Oksywie - adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym

Szacunkowa wartość projektu: 215 200,00 zł
Lokalizacja projektu:

Oksywie Górne: ul. Dickmana, działki nr 44,54,55 stanowiące własność gminy Gdynia; Oksywie Dolne: ul. Żeglarzy, działki nr 31/2 oraz 33/2 stanowiące własność gminy Gdynia oraz działka nr 35/2 stanowiąca własność Spółdzielni Mieszkaniowej Nova w Gdyni

OPIS:

Projekt zakłada adaptację obszarów w okolicy ul.Dickmana i ul.Żeglarzy na Oksywiu, z uwzględnieniem potrzeby modernizacji obiektów sportowo -rekreacyjnych. W działania zaangażowani są mieszkańcy i organizacje pozarządowe prowadzące w dzielnicy Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywni” i „Światłowcy”.

Dzielnica: Obłuże

Aranżacja placu zabaw dla dzieci

Szacunkowa wartość projektu: 52 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Plac zabaw przy ul. Unruga 74 (za blokiem). dz. nr 1589/4, karta mapy 31 obręb Gdynia, własność: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni

OPIS: Szanowni Państwo, proszę o poparcie projektu aranżacji placu zabaw dla dzieci, na którym duża grupa dzieci musi korzystać z ubogich urządzeń sprzed 50 lat. Plac ten pragnę wzbogacić o dwa najbardziej oczekiwane przez dzieci urządzenia, tj. huśtawkę oraz ślizgawkę. Ślizgawka to zestaw 6 urządzeń.

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana

Plac Sportów Miejskich

Szacunkowa wartość projektu: 187 597,00 zł
Lokalizacja projektu: Teren zieleni znajdujący się obok Restauracji Barracuda

OPIS: Budowa placu do ćwiczeń street workout

Dzielnica: Witomino Radiostacja

Mały plac zabaw na Witominie

Szacunkowa wartość projektu: 76 820,00 zł
Lokalizacja projektu: Plac zabaw przy ul. Rolnicza 10 własność : Gmina Miasta Gdyni

OPIS: Stworzenie integracyjnego placu zabaw dla dzieci wraz z wyrównaniem, uporządkowaniem oraz ogrodzeniem terenu. Głównym elementem placu zabaw będzie zestaw zabawowy ‘Bombel’, huśtawka integracyjna ‘Bocianie Gniazdo’, ‘bujak z oparciem' 'piaskownica ze stolikiem’ oraz integracyjny zestaw ‘Labirynt’.

Dzielnica: Chwarzno - Wiczlino

A teraz czas na budowę nowoczesnego boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą na Chwarznie w ZS nr 15 przy ul. Jowisza

Szacunkowa wartość projektu: 390 000,00 zł
Lokalizacja projektu:

Działka gminna nr 141/7 (aktualny po synchronizacji nr działki: 1857) o pow. 29 121 m2 przy ul. Chwarznieńskiej na terenie ZS15 w Gdyni

OPIS:

Remont boiska trawiastego przy Zespole Szkół nr 15 w Gdyni przy ul. Jowisza 60, polegający na wykonaniu 1000 m2 sztucznej nawierzchni trawiastej wraz z drenażem a także montaż dwóch nowoczesnych bramek piłkarskich.

Dzielnica: Orłowo

NIE TYLKO DLA ORŁÓW - Kreatywny Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych

Szacunkowa wartość projektu: 206 342,00 zł
Lokalizacja projektu:

Zespół Szkół nr 5 w Gdyni ul. Orłowska 27/33 81-522 Gdynia Orłowo fragment działki 1060/22 wzdłuż boisk

OPIS:

Wspólnie zrealizujmy projekt placu zabaw. Jego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, beztroskiej zabawy ograniczonej jedynie wyobraźnią, wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju, przełamywanie barier oraz integracja z osobami niepełnosprawnymi.

Dzielnica: Grabówek

Plac gier i zabaw sportowych

Szacunkowa wartość projektu: 88 500,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Kapitańska 15, działka nr 416/125, obręb GD, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdynia

OPIS: Budowa placu wielofunkcyjnego do gier i zabaw sportowych o pow. 133 m2, nawierzchnia poliuretanowa na nowej podbudowie.

Dzielnica: Kamienna Góra

Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 11 ogólnie dostępnego dla mieszkańców dzielnicy

Szacunkowa wartość projektu: 74 000,00 zł
Lokalizacja projektu:

Ogrodzony teren Gimnazjum nr 11 przylegający do ul.Słowackiego 53 wzdłuż schodów prowadzących do budynku szkoły.

OPIS:

Boisko dolne przy szkole służy do realizacji programu z zakresu wychowania fizycznego uczniów Gimnazjum nr 11.Po zakończeniu zajęć szkolnych jest obiektem ogólnodostępnym dla mieszkańców dzielnicy od godz. 16 do 20.Projekt dotyczy modernizacji powierzchni płaskiej(aktualnie piasek z resztkami trawy)

Dzielnica: Grabówek

Przedszkolny plac zabaw na Grabówku

Szacunkowa wartość projektu: 131 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Ul. Kapitańska 15, działka nr 416/125, obręb GD, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdynia

OPIS: Wyposażenie istniejącego placu zabaw w zestawy zabawowe wraz z montażem na nawierzchni glinożwirowej o pow. ok. 10 0m2 oraz na istniejącym podłożu.

Dzielnica: Mały Kack

Absolutnie Piękny Mały Kack - S.P. nr 13, dwa urządzenia siłowni zewnętrznej.

Szacunkowa wartość projektu: 10 600,00 zł
Lokalizacja projektu:

Teren Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni przy ul. Halickiej

OPIS:

Celem projektu jest doposażenie placu przy boisku szkolnym w funkcjonalne urządzenia siłowni zewnętrznej

Dzielnica: Leszczynki

Rodzinny plac zabaw i zewnętrzna siłownia

Szacunkowa wartość projektu: 185 000,00 zł
Lokalizacja projektu:

Teren Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni Leszczynkach, ul. P. Ściegiennego 8, działka nr 401/89 i 503/91. Obręb Gdynia, KM 25

OPIS:

Budowa ogólnodostępnego, rodzinnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej

Dzielnica: Obłuże

Modernizacja placu zabaw Turkusowa 7,8,9 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Szacunkowa wartość projektu: 135 850,00 zł
Lokalizacja projektu: Działka 522/500 km 32 obręb Gdynia wieczyste użytkowanie RSM. im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Mapka dołączona do projektu.

OPIS: Całkowita powierzchnia placu zabaw 320 m2. Modernizacja placu zabaw z uwzględnieniem elementów dla osób niepełnosprawnych: huśtawka "bocianie gniazdo", huśtawka podwójna, bujak z oparciem, piaskownica ze stolikiem, ławeczki, kosze na odpady nawierzchnia - żwirowa i trawiasta.

Dzielnica: Karwiny

Plac zabaw przy ulicy Tatarczana 4

Szacunkowa wartość projektu: 65 000,00 zł
Lokalizacja projektu: Realizacja projektu to teren przy Przedszkolu nr 44

OPIS: Projekt ma na celu polepszenie wyglądu i bezpieczeństwa zabawy dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dzieci, które przychodzą z opiekunami na teren placu zabaw przedszkola