Projekty 2018 (złożone)

Wyszukanych projektów: 97

Orłowo

Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gdyni Orłowie, ul. Wrocławska

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
64 993 zł

Lokalizacja projektu:
Orłowo, plac z tyłu budynku szkoły, działka 367/35 na karcie mapy KM 79 obręb Gdynia

Opis:
FIT ORŁOWO - ruch to zdrowie dla całej dzielnicy. Zespół urządzeń rekreacyjnych zainstalowanych na stałe umożliwi uczniom szkoły oraz mieszkańcom dzielnicy Orłowo aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu.

Wzgórze Św. Maksymiliana

Remont boisk sportowych i skoczni do skoku w dal na terenie ZSO nr 6 przy ul. Hallera

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
231 500 zł

Lokalizacja projektu:
Stare boiska asfaltowe przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Hallera 9, Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, fragment działki nr 1845/2

Opis:
Wniosek dotyczy terenu wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Hallera 9 w Gdyni Wzgórze Św. Maksymiliana. Przewiduje się remont starych boisk asfaltowych o powierzchni ok. 180m2 i 416 m2 oraz rozbiegu do skoczni w dal o powierzchni ok. 20m2 polegający na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej, atrakcyjnej przestrzeni sportowo - rekreacyjnej, która będzie miejscem spotkań służącym aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu i integracji mieszkańców, a także bazą sportową, dającą nowe możliwości.

Leszczynki

Utworzenie parku pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4 i 8 - wyznaczenie ścieżek spacerowych, uporządkowanie zieleni, instalacja małej architektury

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
208 500 zł

Lokalizacja projektu:
Teren zielony pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4 i 8

Opis:
Projekt „Zielone Leszczynki” zakłada utworzenie parku na terenie pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4 i 8. W I etapie chcemy uporządkować to miejsce i uczynić je przyjaznym mieszkańcom. Zieleń wygłuszy odgłosy Estakady, oczyści nieco powietrze oraz podniesie walory okolicy. Projekt zakłada wyznaczenie i utwardzenie ścieżek spacerowych, uporządkowanie istniejącej zieleni, dosadzenie nowych drzewek i krzewów, postawienie ławek, stolików do gier, elementów małej architektury. W kolejnym etapie może powstać siłownia zewnętrzna, oświetlenie, pergola itp.

Pogórze

Rozbudowa placu zabaw na ul. Złotej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
203 400 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw przy ul. Złotej (na wysokości budynku nr 53)

Opis:
Rozbudowa placu zabaw o elementy przeznaczone dla najmłodszych i tych starszych oraz osób niepełnosprawnych. Integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę na ul. Złotej!

Witomino Leśniczówka

Elementy infrastruktury drogowej - próg zwalniający, oznakowanie przejścia dla pieszych, tablica Tristar i ławka solarna z internetem oraz remont chodnika przy ul. Polnej

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
188 000 zł

Lokalizacja projektu:
Witomino-Leśniczówka w obrębie ulic: Wielkokacka-Polna-2 MPS oraz Skwer ks. Mowińskiego

Opis:
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury użytkowej w dzielnicy Witomino-Leśniczówka. Korzyść dla każdego mieszkańca w dzielnicy. Zawiera 5 elementów: Uspokojenie ruchu na ul. II MPS, montaż tablicy Tristar z odjazdami autobusów, montaż nowoczesnej ławki z dostępem do internetu, oznaczenie przejścia dla pieszych, remont chodnika przy ul Polnej.

Witomino Radiostacja

Modernizacja terenu przy przychodni na ul. Konwaliowej 2: wymiana nawierzchni przy wejściach, montaż barierek, podjazdu dla wózków i stojaków na rowery

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
88 700 zł

Lokalizacja projektu:
Teren wokół Przychodni Lekarskiej Witomino

Opis:
Modernizacja terenu wokół Przychodni na ul. Konwaliowej 2, składająca się z wymiany nawierzchni przy 4 wejściach do Przychodni (wejście główne - wymiana kostki na nawierzchnię antypoślizgową z odpływem wody, wejścia dzieci zdrowych- stworzenie nowego podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych, wejście dzieci chorych - wymiana nawierzchni oraz stworzenie nowego podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych), Zamontowanie barierek dla osób niepełnosprawnych oraz rewitalizacja terenu wokół Przychodni. Projekt adresowany do mieszkańców Gdyni korzystających z usług Przychodni Witomino, w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu Pacjentów.

Dąbrowa

Montaż 2 radarowych wyświetlaczy prędkości na ulicy Rdestowej - przy skrzyżowaniu z ul. Kolendrową oraz skrzyżowaniu z ul. Lukrecjową

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
65 000 zł

Lokalizacja projektu:
Centrum Dąbrowy, ulica Rdestowa, skrzyżowanie z ulicą Kolendrową oraz skrzyżowanie z ulicą Lukrecjową, Wyświetlacze zostaną zamontowane na istniejących masztach sygnalizacji ostrzegawczej "uwaga dzieci."

Opis:
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, w szczególności uczniów na odcinku ulicy Rdestowej - od skrzyżowania z ulicą Szafranową do ulicy Nowowiczlińskiej.

Kamienna Góra

Przebudowa alejki w wąwozie przy ul. Sienkiewicza

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
201 930 zł

Lokalizacja projektu:
Wąwóz prowadzący z ulicy Sienkiewicza na wysokości numerów 25, 29 do Sędzickiego przy Akademiku Akademii Morskiej

Opis:
Projekt zakładający odnowienie wąwozu który jest ważną ścieżką dla mieszkańców m.in. ul Sienkiewicza i ładnym przejściem do Morza dla turystów i innych mieszkańców Kamiennej Góry.

Cisowa

Estetyzacja Parku nad Cisowską Strugą (teren wzdłuż ul. Morskiej pomiędzy ul. Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej) - nasadzenia zieleni

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
138 770 zł

Lokalizacja projektu:
Teren wzdłuż ulicy Morskiej pomiędzy ul.Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej, który jest własnością Gminy Miasta Gdynia

Opis:
Pas zieleni o szerokości 5 metrów i długości 200 metrów będzie miał na celu odseparowanie części rekreacyjnej i relaksacyjnej parku od ruchliwej i głośnej ulicy Morskiej. Pozwoli to podnieść komfort mieszkańców wypoczywających w parku.

Wielki Kack

Budowa brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej oraz oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej (od Maszopów do Ornej)

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
304 670 zł

Lokalizacja projektu:
Górnicza (od kościoła do budynku nr 33A) + Starodworcowa (od wyjazdu z ulicy Solnej do Ornej)

Opis:
Wielkokacki Projekt Pieszy 2018 przewiduje budowę 2 chodników oraz ich oświetlenie: ul.Górnicza (od kościoła do budynku nr 33A) oraz wzdłuż ulicy Starodworcowej (od wyjazdu z osiedla Solna do budynku przy Małej 13), wraz z nasadzeniami niskiej zieleni i małą architekturą. Oba chodniki będą miały szerokość 2 metrów i pozwolą na wygodne i bezpieczne przemieszczanie się piechotą po dzielnicy.

Obłuże

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Sucharskiego 10 (na terenie Szkoły Podstawowej nr 44)

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
180 500 zł

Lokalizacja projektu:
Siłownia znajdować się będzie na terenie Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni

Opis:
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 44. 15 elementów siłowni zewnętrznej z regulaminem siłowni na nawierzchni poliuretanowej.

Pustki Cisowskie - Demptowo

Stworzenie zatoki postojowej (strefy Kiss&Ride) przy SP nr 16 oraz remont chodnika na ul. Chabrowej (od Borowikowej do Bzowej)

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
203 000 zł

Lokalizacja projektu:
Wzdłuż ulicy Chabrowej - na odcinku od Borowikowej do Bzowej oraz przy Szkole Podstawowej nr 16

Opis:
Stworzenie zatoki postojowej (strefy Kiss&Ride) przy SP nr 16 oraz remont chodnika na ul. Chabrowej (od Borowikowej do Bzowej) to kolejny etap naszych wcześniejszych projektów, służących poprawieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

Chylonia

Instalacja oświetlenia i monitoringu na boiskach sportowych przy SP nr 10 i XIV LO

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
386 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren boisk sportowych przy SP nr 10 i XIV LO w Gdyni Chyloni

Opis:
Projekt oświetlenia boisk:do piłki nożnej z trawą syntetyczną i tartanową bieżnią okólną przy SP 10, wielofunkcyjnego do siatkówki i tenisa ziemnego oraz do piłki nożnej z trawą syntetyczną przy XIV LO. Zakłada on zwiększenie dostępności dla mieszkańców dzielnicy i środowiska lokalnego do atrakcyjnej infrastruktury sportowej w Chyloni. Dzięki oświetleniu obiekty staną się bardziej funkcjonalne, całoroczne, bezpieczne i wykorzystywane w godz. 8.00 - 22.00. Projekt zakłada: - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia boisk - dostawę i montaż 4 słupów i lamp na każde boisko - zakup po 2 kamery i podłączenie ich do monitoringu szkolnego na każdym z boisk.

Śródmieście

Ustawienie dodatkowych ławek w Śródmieściu - przy ul. 10 lutego i ul. W. Radtkego

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
24 700 zł

Lokalizacja projektu:
Na 4 ulicach Śródmieścia Gdyni ul. Władysława IV, ul. W. Radtkego, ul. 10 lutego, ul. Abrahama

Opis:
Ustawienie ławek w wybranych miejscach na ul. 10-go Lutego i Zygmunta Augusta 1 ławki + kosz na śmieci. ul. 10 lutego - 4 ławki + 2 kosze ul. W. Radtkego - 4 ławki + 2 kosze. Model ławki MMCITE Vera LV150t. Model kosza MMCITE: MIU B105.

Oksywie

Barierki przy schodach na Cmentarzu Parafialnym Oksywie przy ul. Arciszewskich

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
150 000 zł

Lokalizacja projektu:
Schody na alejkach cmentarza

Opis:
Montaż barierek przy schodach na alejkach cmentarza - odcinek 150 mb.

Babie Doły

Urządzenie zieleni miejskiej między ul. Dedala 6 a koroną klifu

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
169 400 zł

Lokalizacja projektu:
Teren znajduje się między działką należącą do wspólnoty mieszkaniowej Dedala 6, a koroną klifu.

Opis:
Pas zieleni o szerokości 30 m i długości 90 m będzie miał na celu podniesienie komfortu mieszkańców spacerujących wzdłuż klifu i estetyzację zaniedbanej części dzielnicy.

Grabówek

Stworzenie leśnego parku pomiędzy osiedlem Lelewela i ulicą Wolności 16-20 oraz terenem II LO przy ul. Wolności

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
55 000 zł

Lokalizacja projektu:
teren lasu Komunalnego na zapleczu terenu osiedla Lelewela i zabudowy ul. Wolności

Opis:
Cel rekreacyjno-turystyczny dla mieszkańców dzielnic Grabówek i Działki Leśne.

Działki Leśne

Naziemne przejście dla pieszych na ul. Śląskiej na wysokości skrzyżowania Nowogrodzka/Podolska

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
187 700 zł

Lokalizacja projektu:
Wyznaczenie naziemnego przejścia dla pieszych z sygnalizacją przez ulicę Śląską na wysokości skrzyżowania Nowogrodzka/Podolska (strona północna)

Opis:
Czy warto wybudować wygodne, naziemne przejście dla pieszych zamiast lub obok tunelu podziemnego? Tak, ponieważ to działa! Takie rozwiązania stosuje się na całym świecie, a od kilku lat są wprowadzane również w Polsce. Skutki tego typu zmian są już znane – zdecydowanie poprawia się sytuacja pieszych, natomiast zmotoryzowanych nie ulega znaczącym zmianom. Zyskujemy: - poprawę warunków życia mieszkańców, - ułatwienie pieszym przemieszania się po dzielnicy, - wygodne i przyjazne przejście dla pieszych, - likwidację barier przestrzenno-architektonicznych.

Redłowo

Budowa oświetlenia przy polanie znajdującej się na wysokości ul. Kopernika 118, które objęłoby plac do ćwiczeń oraz ścieżkę do niej prowadzącą

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
125 520 zł

Lokalizacja projektu:
Oświetlenie będzie obejmować Polankę ( Pastwisko ) Huzarska oraz drogę do niej prowadzącej.

Opis:
Projekt obejmuje montaż i wymianę oświetlenia na Polance w Redłowie (Pastwisku Huzarska), oraz na drodze za szlabanem. Co oświetlać będzie także teren pomiędzy, zwiększając poziom bezpieczeństwa w tym rejonie, umożliwiając spokojne spacery, treningi czy zapewniając bezpieczny powrót do domu.

Mały Kack

Modernizacja placu zabaw przy ul. Wieluńskiej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
194 800 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Wieluńskiej, dz. nr 599, obręb 0019 Mały Kack. Własność: Gmina Miasta Gdyni

Opis:
Opis: Wniosek dotyczy modernizacji istniejącego placu zabaw o pow. ok. 350 m kw. Przewiduje się następujący zakres czynności do wykonania: demontaż istniejącego placu zabaw, wykonania nowej nawierzchni, montaż nowych urządzeń zabawowych oraz ławek i koszy. Celem projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego i funkcjonalnego dla dzieci i ich rodziców. Powstanie dobrze zaprojektowany plac zabaw, który zapewni wielopłaszczyznowy rozwój ruchowy, społeczny i emocjonalny. Powstanie bezpieczne i kreatywne miejsce spotkań dzieci i młodzieży z całej dzielnicy.

Karwiny

Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ZSP nr 2 przy ul. Staffa 10 - kompleks urządzeń stanowiących ścieżkę treningową

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
42 766 zł

Lokalizacja projektu:
Pas zieleni na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2

Opis:
"ABC aktywności dla zdrowia i sylwetki" to projekt, który poprawi jakość życia wszystkich mieszkańców Karwin. Jesteśmy osiedlem dynamicznie się rozwijającym i brakuje nam infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej. Siłownia zewnętrzna zlokalizowana na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 umożliwi wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Zestaw urządzeń został zaprojektowany tak, by zapewnić właściwy dobór ćwiczeń dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz osobom starszym. Siłownia będzie miejscem ogólnodostępnym i bezpłatnym - to nasz prezent dla Was, kochani Karwinianie.

Chwarzno - Wiczlino

Wykonanie ogólnodostępnego parkingu na terenie parafii Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
292 868 zł

Lokalizacja projektu:
1. Teren parafii Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara 2. Teren gminny przylegający do terenu parafii.

Opis:
Wykonanie ogólnodostępnego parkingu przy kościele w Wiczlinie.

Witomino Leśniczówka

Remont chodnika przy ul. Tulipanowej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
55 000 zł

Lokalizacja projektu:
Ul. Tulipanowa jest ulicą prostopadłą do ulicy Wąskiej. Brak drugiego wyjazdu. Tulipanowa jest ulicą „ślepą”.

Opis:
Projekt zakłada remont chodnika w ciągu ul. Tulipanowej na odcinku od ul. Mirtowej do ul. Rezedowej na długości ok. 90 mb.

Oksywie

Zagospodarowanie terenu pomiędzy Komisariatem Policji nr 5 a powstającym skwerem osiedlowym w pobliżu kościoła oraz wspólnot mieszkaniowych Zielona 15, 17, 19

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
315 100 zł

Lokalizacja projektu:
Zagospodarowanie terenu w obrębie działki nr 175 ,143,173 w obrębie komisariatu policji i Wspólnot mieszkaniowych Zielona 15,17,19 obok terenu powstającego skweru osiedlowego i wybudowanego boiska i siłowni na świeżym powietrzu dla mieszkańców osiedla.

Opis:
Zagospodarowanie terenu w sposób zasadniczy poprawia użyteczność terenu, który od lat jest niezagospodarowany a realizacja inwestycji jest wspólna dla mieszkańców osiedla i parafian kościoła św. Ducha i św. Katarzyny. Komisariat Policji nr 5 obsługuje do 70 tys. ludzi i aktualnie nie posiada miejsc postojowych dla interesantów którzy parkują na terenie zielonym przyległym do posesji Zielona 17b. Inwestycja będzie także pomocna mieszkańcom osiedla Oksywia mieszkających w pobliżu bloków Zielona 19,17,15, parafian i korzystających z powstającego Skwerku Osiedlowego i wybudowanego boiska oraz siłowni. Powstanie stanowisk dla rowerów poprawia dostępność korzystania z powstałej infrastruktury.

Działki Leśne

Wymiana nawierzchni i stworzenie miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
187 700 zł

Lokalizacja projektu:
Plac apelowy na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni. Plac w kształcie prostokąta o wym. 32m x 22m, pow. ok. 704 m2. Teren szkoły – Własność: gmina.

Opis:
Wymiana nierównej i popękanej nawierzchni (wraz z wykonaniem odwodnienia terenu) na placu apelowym przy ZSS nr 17 w Gdyni. Wykonanie oraz namalowanie (i/lub ułożenie z kostki) wzoru imitującego jezdnię, przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów – walor edukacyjny (możliwość nauki zasad poruszania się na jezdni, jazdy na rowerze, ćwiczenie sprawności – poruszanie się na wózku inwalidzkim, rolkach itp. ).

Mały Kack

Park rodzinny przy ulicy Spokojnej (na wejściu do lasu) ze strefą dla psów, strefą rekreacyjną i strefą street workout

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
322 200 zł

Lokalizacja projektu:
teren po ogródkach, za pętlą autobusową

Opis:
Projekt będzie realizował potrzeby rekreacyjne rodzin i właścicieli psów z terenu Małego Kacka i okolicznych dzielnic. Na części terenu po byłych ogródkach przy ul. Spokojnej zostaną stworzone strefy: 1. Ogrodzony wybieg dla psów z urządzeniami do treningu ze słupkami do slalomu i ławkami. 2. Strefa rekreacyjna ze stołami, ławkami, grilem ogrodowym i miejscem na ognisko . 3. Plac ćwiczeń z urządzeniami Street Workout (takimi jak na Bulwarze Nadmorskim).

Śródmieście

Hamak miejski w okolicy Parku Rady Europy

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
98 000 zł

Lokalizacja projektu:
Aleja Lipowa - obok chodnika przylegającego do Parku Rady Europy

Opis:
Hamak Miejski może być idealnym miejscem do wypoczynku, lektury książek lub korzystania z kąpieli słonecznych.

Kamienna Góra

Modernizacja oraz dodanie boisk do siatkówki plażowej przy plaży miejskiej Śródmieście

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
20 926 zł

Lokalizacja projektu:
Bulwar nadmorski: plaża pomiędzy pomiędzy Contrast Cafe a restauracją F. Minga oraz bulwar wzdłuż tych restauracji.

Opis:
W ramach projektu planowana jest wymiana wysłużonych słupków boiskowych oraz stworzenie dodatkowych dwóch boisk do siatkówki plażowej w okolicy pomnika gdyńskich "Rybek". Celem jest poprawa estetyki tej jednej z najbardziej reprezentatywnych dzielnic miasta oraz popularyzacja sportu na świeżym powietrzu zarówno wśród mieszkańców, jak i zachęcenie turystów do tej formy spędzania aktywnie urlopu, w czym świetne zaplecze techniczne bierze niemały udział. Pokażmy, że Gdynia naprawdę jest miastem z morza i marzeń!

Pogórze

Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera - stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji, uporządkowanie zieleni oraz budowa wybiegu dla psów

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
253 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna - Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- "Zielona Górka",

Opis:
Proszę Państwa. Dzięki Państwa zaangażowaniu w poprzednich latach udało się wygrać dwa razy w Budżecie Obywatelskim i pozyskać środki na przekształcenie nieużytków znajdujących się w centrum naszej dzielnicy. Powstające w tym miejscu centrum rekreacji wymaga jednak dofinansowania do kolejnego etapu. Aby w pełni korzystać z walorów terenu potrzebne są jeszcze prace wykończeniowe i estetyzacja. Proszę o poparcie projektu i oddanie głosu.

Redłowo

Remont nawierzchni ścieżki pomiędzy Płytą Redłowską a Polanką Redłowską

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
207 360 zł

Lokalizacja projektu:
Las pomiędzy Płytą Redłowską a Polanką Redłowską

Opis:
Przejście z Płyty Redłowskiej do Polanki Redłowskiej, łącznik naszej dzielnicy z Zatoką Gdańską i Bulwarem znajduje się w opłakanym stanie. Kolejne intensywne deszcze podmywają drogę, po której codziennie przechodzi wielu turystów i mieszkańców. Droga, zwłaszcza w górnym odcinku wymaga wymiany nawierzchni (na żwirową), zabezpieczenia skarpy, przebudowania odwodnienia wzdłuż trasy.

Wzgórze Św. Maksymiliana

Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Biskupa Dominika 29-31A i dostosowanie go do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
231 500 zł

Lokalizacja projektu:
Plac Zabaw znajduje za budynkiem 29A-31A

Opis:
Rewitalizacja zaniedbanego placu zabaw. Stworzenie integracyjnego placu zabaw dostosowanego m.in. dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dobór urządzeń pozwoli na zabawę wszystkim dzieciom.

Grabówek

Psie strefy czystości - montaż psich toalet i dystrybutorów woreczków na psie odchody wzdłuż ulic Morskiej, Komandorskiej, Okrzei, Kapitańskiej, Beniowskiego i Kołłątaja

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
89 617 zł

Lokalizacja projektu:
Niewielkie obszary zlokalizowane na terenie dzielnicy Grabówek, rozmieszczone wzdłuż ulic - Morskiej, Komandorskiej, Okrzei, Kapitańskiej, Beniowskiego i Kołłątaja.

Opis:
Bywa, że spacerując lub biegając jesteśmy narażeni na ubrudzenie się psimi odchodami. Jest to szczególnie frustrujące dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, rodziców prowadzących wózki swoich pociech, a także rowerzystów wjeżdżających w psią kupę. Jako rozwiązanie proponujemy rozstawienie w wzdłuż głównych ulic Grabówka pi(e)suarów i psich stref czystości. Instalacje te mają za zadanie nauczenie psów, by wypróżniały się w przeznaczonych do tego miejscach. Umożliwią również łatwe zebranie psich odchodów w przeznaczone do tego woreczki oraz wyrzucenie ich do dedykowanych temu pojemników. Zapraszamy do głosowania na nasz projekt! :)

Pustki Cisowskie - Demptowo

Miejsca zabawy i rekreacji na Pustkach i Demptowie - rozbudowa placów zabaw przy SP 16, ul. Rumskiej i Gulgowskiego, elementy siłowni (ul. Borowikowa) oraz stacje naprawy rowerów

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
203 900 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Chabrowa 43 plac zabaw - działka 663; ul. Rumska plac zabaw Wesoła Dolinka oraz obok - działka 369; Demptowo ul. Gulgowskiego plac zabaw - działka 1388 i 1391; ul. Rydzowa/Borowikowa na górce między boiskiem a garażami - działka 144; Demptowo ul. Sakowicza u zbiegu z ul. Skarbka i ul. Zwierzyniecką - działka 1905

Opis:
Nowy etap to oferta aktywnego spędzania czasu na powietrzu. To nowe elementy trzech placów zabaw dla dzieci w różnym wieku (np. aero skate, huśtawki). Powstaną także urządzenia siłowni przy ul.Borowikowej oraz dwie stacje naprawy rowerów przy znanych trasach rowerowych (ul.Sakowicza, ul.Rumska).

Chwarzno - Wiczlino

Budowa rekreacyjnych torów do jazdy typu pumptrack wraz z uzupełniającą zielenią i miejscami do odpoczynku w pobliżu przystanku autobusowego "Gierdziejewskiego"

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
473 700 zł

Lokalizacja projektu:
Część działki gminnej nr 584 obręb Wiczlino, położonej przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni w granicach terenu opisanego kartą 145 ZP wg aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2210.

Opis:
Projekt zakłada budowę terenowych rekreacyjnych torów do jazdy przede wszystkim na rowerze typu ‘pumptrack’ dostosowanych dla użytkowników o zróżnicowanych umiejętnościach wraz z uzupełniającą zielenią parkową oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci miejsc do odpoczynku. Jednym z istotnych założeń projektu jest powstanie obiektu stanowiącego chętnie odwiedzane miejsce rekreacji i odpoczynku mieszkańców, ich integracji społecznej, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, stanowiąc ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu na powietrzu. Obiekt przewidziany jest nie tylko dla wybranej grupy profesjonalnie/wyczynowo korzystających.

Witomino Radiostacja

Przebudowa ulicy Strażackiej - budowa wyniesionego skrzyżowania, remont chodnika, instalacja oświetlenia i znaków drogowych

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
109 324 zł

Lokalizacja projektu:
Witomino Radiostacja - ulica Strażacka

Opis:
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z ulicy Strażackiej w okolicach szkoły podstawowej. Intensywny ruch samochodowy i dzikie parkowanie, zwłaszcza w godzinach szczytu, jest bardzo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców i zagraża ich bezpieczeństwu. Nasz projekt łączy elementy, które wyrównają szanse na korzystanie z ulicy Strażackiej osób poruszających się pieszo i samochodem oraz zwiększą bezpieczeństwo po zmroku.

Karwiny

Utworzenie nowego, ogrodzonego placu zabaw dla dzieci (wraz z demontażem starych urządzeń) przy ul. Korzennej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
169 350 zł

Lokalizacja projektu:
Teren na ulicy Korzennej przy blokach nr. 3,5,7,9 i 11. Plac przy przystanku PKM Karwiny

Opis:
Zadaniem projektu jest demontaż aktualnego i utworzenie nowego, ogrodzonego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci. Należy utworzyć nowy chodnik na terenie placu, zapewnić nawierzchnię piaskową oraz syntetyczną. Plac będzie przeznaczony dla dzieci bez granicy wiekowej. Będzie bezpieczny również dla dzieci stawiających pierwsze kroki.

Leszczynki

Budowa oświetlenia pod Estakadą Kwiatkowskiego na długości ok. 210 m

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
115 000 zł

Lokalizacja projektu:
Odcinek pieszo jezdny pod Estakadą Kwiatkowskiego od ulicy Ramułta do ul. Morskiej

Opis:
Budowa sieci oświetleniowej o dł. ok 210mb wraz z montażem słupów oświetleniowych (8 szt) zgodnie z warunkami ZDiZ.

Orłowo

Park nad rzeką Kaczą w Orłowie - w okolicy ulic Sieradzkiej, Wrocławskiej i Kurpiowskiej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
234 600 zł

Lokalizacja projektu:
Park nad Kaczą przy ul. Sieradzkiej w Orłowie, na odcinku pomiędzy ulicami Wrocławska i Kurpiowska , działka 1290/3 obręb 0019 pow. 657m2

Opis:
PARK NAD KACZĄ w obrębie ulic Sieradzka/ Wrocławska/ Kurpiowska. Zatwierdzony w 2017 r MPZP nareszcie umożliwia nam zagospodarowanie tego pięknego miejsca dla celów rekreacyjnych dla wszystkich okolicznych mieszkańców. Zgłoszony projekt przewiduje utworzenie parku, piękną zieleń urządzoną, zagospodarowanie ceglanego bunkra do celów sceniczno-kawiarnianych, zbudowanie nowego, pieszego, łukowego drewnianego mostku łączącego Orłowo z Małym Kackiem wraz z siecią ścieżek, oczka wodnego wraz z nasadzeniami wieloletnich bylin kwiatów i krzewów oraz założenie trawnika. Z wykopu pod oczko należałoby usypać górkę do zjeżdżania na sankach. Obecnie teren jest w całości zagrodzony i niedostępny.

Chylonia

Remont i zadaszenie istniejącej sceny w Parku Kilońskim

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
300 000 zł

Lokalizacja projektu:
Miejsce starego podestu w Parku Kilońskim.

Opis:
Scena w Parku Kilońskim wymaga remontu. Dlatego proponuję remont istniejącej sceny i montaż nowego zadaszenia. Zadaszona scena pozwoli na przeprowadzenie wydarzeń takich jak np. koncerty, festyny w każdej pogodzie.

Cisowa

Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kcyńskiej do mostku nad Cisowską Strugą - wymiana nawierzchni chodnika, montaż ławek i koszy na śmieci

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
297 300 zł

Lokalizacja projektu:
Przedmiotem mojego projektu jest stworzenie estetycznej, reprezentacyjnej i atrakcyjnej dla mieszkańców alei spacerowej, która ma iść śladem obecnego chodnika od ulicy Kcyńskiej, wzdłuż bloku Kcyńska 6, następnie pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną, aż do mostku nad Cisowską Strugą przy bloku Morska 222.

Opis:
Przedmiotem projektu jest stworzenie estetycznej, reprezentacyjnej i atrakcyjnej dla mieszkańców alei spacerowej, która ma iść śladem obecnego chodnika od ulicy Kcyńskiej, wzdłuż bloku Kcyńska 6, następnie pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną, aż do mostku nad Cisowską Strugą przy bloku Morska 222.

Dąbrowa

Remont nawierzchni ulicy Anyżowej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
136 400 zł

Lokalizacja projektu:
ul.Anyżowa - odnoga boczna, numery parzyste jak na załączonej mapie. Działka nr.3305. Działka należy do Miasta.

Opis:
Remont nawierzchni ul. Anyżowej numery parzyste, boczne odgałęzienia. Ukształtowanie nowej nawierzchni z kostki betonowej powinno umożliwiać odpływ całej wody opadowej do studzienek kanalizacji deszczowej na głównym, przelotowym ciągu ulicy.

Obłuże

Stworzenie miejsc do rekreacji, sportu i relaksu na terenie lasu komunalnego na Obłużu - uporządkowanie terenu, instalacja siedzisk i urządzeń do ćwiczeń

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
83 880 zł

Lokalizacja projektu:
Las Komunalny położony w dzielnicy Gdynia Obłuże i Gdynia Pogórze

Opis:
Ruszamy po nasz Lasek - rekreacja, sport, relaks. Projekt dotyczy powierzchni Lasu na Obłużu od ulicy Podgórskiej, przez Sucharskiego do Kosko i Maciejewicza. Reaktywujemy ścieżkę zdrowia poprzez nowe urządzenia do ćwiczeń oraz uruchamiamy strefę odpoczynku dodając miejsca do siedzenia.

Babie Doły

Zagospodarowanie terenu po byłym baraku przy ulicy Dedala - stworzenie ścieżek, ustawienie ławek, nasadzenia zieleni i aranżacja małej architektury

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
133 905 zł

Lokalizacja projektu:
Działka po byłym baraku.

Opis:
Przystanek Relax to projekt zagospodarowania terenu po byłym baraku przy ulicy Dedala. Teren ten jest centralnym punktem dzielnicy. Jest to odpowiednie miejsce dla odpoczynku wśród krzewów i kwiatów, dla osób spacerujących, chcących chwilkę porozmawiać lub zająć się lekturą. Jest to spokojne miejsce relaksu na świeżym powietrzu.

Wielki Kack

Ogólnodostępny defibrylator AED - urządzenie do ratowania życia - przy ul. Gryfa Pomorskiego

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
9 500 zł

Lokalizacja projektu:
przy terenach sportowych na Fikakowie, obok przystanku komunikacji miejskiej - taka lokalizacja umożliwia prosty dojazd samochodem, rowerem czy przybiegnięcie pieszo z różnych części dzielnicy

Opis:
Zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED, urządzenia służącego do ratowania życia, z którego w chwili zagrożenia może skorzystać każdy. Urządzenie miałoby być zlokalizowane w łatwo dostępnym miejscu.

Pustki Cisowskie - Demptowo

Utworzenie parków kieszonkowych obok Ośrodka Zdrowia i Przedszkola na Pustkach

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
203 900 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przy Przychodni Lekarskiej przy ulicy Czeremchowej oraz obok Przedszkola 46 przy ulicach Jastrzębiej, Bławatnej i Sępiej

Opis:
Parki kieszonkowe to połączenie zieleni i rekreacji, to miejsce spotkań lokalnej społeczności. Utworzenie takich zielonych przestrzeni pozwoli na wspólną integrację od juniora do seniora.

Wielki Kack

Wymiana nawierzchni na ul. Górniczej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
319 800 zł

Lokalizacja projektu:
Górnicza 12-14-22-24-26

Opis:
Projekt zakłada wymianę nawierzchni na nową, ponad 20-letnia trylinka nie spełnia już swojej funkcji

Cisowa

Budowa placu zabaw, boiska do gry w piłkę nożną oraz bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 31

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
313 560 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa numer 31

Opis:
Projekt "Dzieci głosują - dorośli budują" dotyczy budowy placu zabaw na terenie szkoły podstawowej nr 31. Dzięki temu projektowi mało zagospodarowany teren przy szkole, może stać się ciekawą atrakcją zarówno dla dzieci ze szkoły jak i okolicznych mieszkańców. Wyboru, co ma znajdować się na placu zabaw dokonywały dzieci ze szkoły podczas prawyborów. Pomysłodawcą i organizatorem jest uczeń szkoły, a wykonawcami są dorośli. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z propozycjami i podjąć własną decyzję co zostanie zbudowane. Planowane są atrakcje dla dzieci młodszych jak i starszych. Dodatkowo powstanie bieżnia lekkoatletyczna i małe boisko do gry w piłkę wraz z ogrodzeniem.

Śródmieście

Iluminacja pomnika Józefa Conrada Korzeniowskiego i instalacji "Maszty" na Molo Południowym

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
88 325 zł

Lokalizacja projektu:
Oba pomniki - Józefa Conrada Korzeniowskiego i Maszty zlokalizowane są na końcu Molo Południowego, w pobliżu wejścia do portu, tuż obok Akwarium Gdyńskiego i miejsca postoju Daru Młodzieży.

Opis:
Czy Gdynia może mieć swoją latarnię morską? Oczywiście! Rolę symbolicznej latarni morskiej może spełniać podświetlony pomnik "Maszty", zlokalizowany na końcu Molo Południowego. Instalacja Wawrzyńca Sampa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych gdyńskich monumentów. Powstała w 1980 r. jako dopełnienie odsłoniętego 4 lata wcześniej pomnika J. Conrada Korzeniowskiego. Wysokie na 25 m stalowe maszty są doskonale widoczne zarówno od strony morza, jak i miasta. Iluminacja pomników sprawi, że staną się one wspaniałym punktem orientacyjnym - niczym prawdziwa latarnia morska. Z oddali będą witać żeglarzy a nawet... pasażerów pociągów przyjeżdżających do Gdyni (widać je dobrze z peronów Dworca).

Wzgórze Św. Maksymiliana

Instalacja czujnika systemu monitorowania jakości powietrza przy przychodni na skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Kopernika

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o. 81-404 Gdynia, ul. Legionów 67

Opis:
Celem projektu jest instalacja na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana czujnika systemu monitorowania powietrza, udostępniającego wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym na stronie internetowej. Umożliwi to mieszkańcom dzielnicy oraz dzieciom i młodzieży, uczącym się na terenie dzielnicy ocenę jakości powietrza. Na tej podstawie będzie można podjąć decyzję o wyjściu z domu na spacer, ze żłobka czy przedszkola na plac zabaw, czy ze szkoły na boisko na zajęciach wychowania fizycznego.

Działki Leśne

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pięciu miejscach na ul. Witomińskiej, Tatrzańskiej, Wolności, Pomorskiej i Śląskiej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
150 000 zł

Lokalizacja projektu:
Zmiany zostaną wprowadzone: w obrębie skrzyżowania ulic Pomorskiej i Nowogrodzkiej, na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół przy ulicach Witomińskiej, Tatrzańskiej i Wolności oraz przy wyjeździe ze stacji benzynowej przy ulicy Śląskiej.

Opis:
Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa i wygody pieszych korzystających z przejść przez jezdnie zlokalizowanych w różnych rejonach dzielnicy Działki Leśne. Na bezpieczeństwo pieszych duży wpływ ma widoczność przejścia oraz uspokojenie ruchu samochodowego. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w naszej dzielnicy możliwa będzie dzięki: lepszemu doświetleniu (LED) przejść, ich wyniesieniu, uzupełnieniu brakujących pasów (wymalowanie „zebry”), a także zamontowaniu słupków w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania, w miejscu gdzie parkowanie nie jest dozwolone. Projekt zakłada również uzupełnienie zniszczonej zieleni oraz nowe nasadzenia w niektórych miejscach objętych zmianami.

Dąbrowa

Odbudowa ścieżki zdrowia w lasku za kościołem przy ul. Nagietkowej

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
65 000 zł

Lokalizacja projektu:
Lasek za kościołem, w miejscu istniejącej ścieżki zdrowia z uszkodzonymi urządzeniami.

Opis:
Odbudowa urządzeń ścieżki zdrowia zlokalizowanej w lasku za kościołem.

Mały Kack

Montaż dwóch wyspowych progów zwalniających przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów na ulicy Łużyckiej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
6 000 zł

Lokalizacja projektu:
Droga gminna - ul Łużycka, vis-a-vis numeru 2

Opis:
Montaż dwóch wyspowych progów zwalniających przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów na ulicy Łużyckiej wraz z oznakowaniem

Chwarzno - Wiczlino

Wymiana oświetlenia przy głównych ulicach dzielnicy na oprawy LED oraz montaż solarnych ławek (ul. Okrężna, Chwarznieńska, Wiczlińska, Zaruskiego, Filipkowskiego i Staniszewskiego)

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
472 350 zł

Lokalizacja projektu:
miejsce montażu solarnych ławek: przystanek Kwiatkowskiej w kierunku centrum (ul. Zaruskiego), wejście do SP37 przy obecnym parkingu, Wiczlińska (okolice pętli) przy Rodzinnych Ogródkach ul. Chwarznieńska / Okrężna, ul. Jowisza, ul. Staniszewskiego / Bryla, ul. Filipkowskiego. Wymiana opraw lamp ulicznych na oprawy w technologii LED: wybór słupów wzdłuż ciągów komunikacyjnych Okrężna, Chwarznieńska, Wiczlińska, Staniszewskiego w wyborze słupów będących w zarządzie gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Opis:
Projekt zakłada następujące działania skierowane do wszystkich mieszkańców dzielnicy: doświetlenie głównych przejść dla pieszych będących codziennie wykorzystywanych m.in. w drodze do szkoły. Wymianę wyeksploatowanych opraw starej generacji na oprawy LED w głównych ciągach komunikacyjnych. Montaż pierwszych w dzielnicy solarnych ławek SEEDiA City Bike.

Obłuże

Zagospodarowanie terenu sportowego przy CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 207 - budowa boisk: trawiastego do piłki nożnej, siatkówki plażowej i rugby oraz dodatkowej infrastruktury

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
333 000 zł

Lokalizacja projektu:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 207 Sportowe tereny zewnętrzne (poza budynkiem)

Opis:
Projekt strefy piłkarskiej i lekkoatletycznej. Obiekty dla aktywnych na świeżym powietrzu. Boiska: piłka nożna, siatkówka plażowa, tenis stołowy, szachy i wyposażenie stadionu.

Babie Doły

Montaż fontann wody pitnej w ruchliwych punktach dzielnicy: przy placu zabaw oraz na początku ścieżki rowerowej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
162 000 zł

Lokalizacja projektu:
Montaż 2 fontann wody pitnej w ruchliwych punktach w dzielnicy, zwłaszcza odwiedzanych przez spacerowiczów, osoby aktywnie uprawiające sport i bawiące się dzieci: 1. między placem do street workout i placem zabaw 2. na końcu ścieżki rowerowej po stronie osiedla, w pobliżu przystanku autobusowego

Opis:
Projekt obejmuje ustawienie w ruchliwych punktach dzielnicy fontann wody pitnej podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej. Fontanny wody pitnej z dystrybutorem do nalewania wody do butelki oraz z miską u podstawy dla piesków: przy placu zabaw - na naszym końcu ścieżki rowerowej.

Witomino Radiostacja

Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z remontem barierki od ulicy Rolniczej do ulicy Strażackiej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
198 200 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt „Integracja i zabawa” ma na celu budowę integracyjnego placu zabaw przystosowanego dla wszystkich dzieci z ogrodzeniem placu zabaw oraz z remontem barierki wzdłuż schodów prowadzących od ulicy Rolniczej do ulicy Strażackiej.

Opis:
Projekt „Integracja i zabawa” ma na celu budowę integracyjnego placu zabaw przystosowanego dla wszystkich dzieci z ogrodzeniem placu zabaw wraz z remontem barierki wzdłuż schodów prowadzących od ulicy Rolniczej do ulicy Strażackiej.

Grabówek

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych wraz z miejscem do wypoczynku między ul. Morską 107-109 a Komandorską 18-20

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
83 600 zł

Lokalizacja projektu:
Pomiędzy ul. Morską 107-109 oraz Komandorską 18-20

Opis:
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych wraz z towarzyszącą małą architekturą - ławkami i koszami na śmieci między ul. Morską 107-109 a Komandorską 18-20.

Kamienna Góra

Montaż automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) na Bulwarze Nadmorskim (między schodami a wejściem nr 7 na plażę)

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
18 600 zł

Lokalizacja projektu:
Teren między schodami a wejściem nr 7 na plażę. Miejsce dobrze widoczne, w obrębie monitoringu oraz z przyłączem elektrycznym

Opis:
Budowa Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora oraz systemu montażu i oznaczeń. Pozwoli on zwiększyć bezpieczeństwo w okolicach Bulwaru Nadmorskiego

Oksywie

Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiającej dostęp do biblioteki na piętrze budynku przy ul. Podchorążych 10A

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
180 500 zł

Lokalizacja projektu:
budynek przy ul. Podchorążych 10 A w Gdyni usytuowany na działce nr 1099 obręb 21, KW GD1Y/00069729/5. Właścicielem działki jest Skarb Państwa. Jest to działka o powierzchni 3489 metrów kwadratowych, na której znajduje się piętrowy budynek. W budynku na jego piętrze znajduje się Biblioteka Oksywie - filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Realizacja projektu montażu platformy pionowej (windy) będzie realizowana od strony tarasu budynku (schodów na piętro).

Opis:
"Biblioteka dostępna dla każdego". Montaż platformy pionowej ( windy ) ułatwiającej dostęp osobom niepełnosprawnym na piętro budynku przy ul. Podchorążych 10A w Gdyni gdzie mieści się Biblioteka Oksywie.

Orłowo

Latarnie solarne przy wybiegu dla psów w Parku Kolibki

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
18 000 zł

Lokalizacja projektu:
Wybieg dla Psów w parku Kolibki - dojście od Psiej Plaży, między wejściami GDY 018 i GDY 019

Opis:
Projekt zakłada zainstalowanie pięciu latarni solarnych na psim wybiegu w Parku Kolibki. Pozwoli to na rozszerzenie godzin użytkowania Psiej Strefy. Dołącz do nas na FB i dowiedz się więcej: https://www.facebook.com/SwiatelkoDlaCzworonogow/

Karwiny

Ogólnodostępny defibrylator AED - urządzenie do ratowania życia - przy kościele pw. Niepokalanego Serca Marii (ul. Makuszyńskiego)

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
9 500 zł

Lokalizacja projektu:
Przy przystanku autobusowym "Brzechwy" w kierunku "Karwiny Tuwima" w okolicach kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi

Opis:
Zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED, urządzenia służącego do ratowania życia, z którego w chwili zagrożenia może skorzystać każdy. Urządzenie miałoby być zlokalizowane w łatwo dostępnym miejscu, przy przystanku komunikacji miejskiej

Pogórze

Remont chodnika wzdłuż posesji ul. Unruga do zjazdu do drogi publicznej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
78 469 zł

Lokalizacja projektu:
chodnika wzdłuż posesji Unruga 122 i 120 do zjazdu do drogi publicznej

Opis:
Chodnik jako estetyczne i bezpieczne dojście do drogi głównej.

Babie Doły

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci młodszych, starszych i młodzieży przy ulicy Dedala 6-8

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
160 200 zł

Lokalizacja projektu:
Przy istniejącym placu zabaw przy ul. Dedala 6 - 8

Opis:
Projekt jest kontynuacją modernizacji placu zabaw. Przewidziano urządzenia dla najmłodszych, ale głównie założenie to stworzenie miejsca do zabawy dla dzieci do 14 lat. Wszystkie ceny i rodzaj prac zaplanowano zgodnie z wytycznymi UM Gdynia. Nowe urządzenia, których nie ma w wytycznych podano z informacji uzyskanych od trzech producentów. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty jakości i bezpieczeństwa.

Oksywie

Integracyjny plac zabaw na Oksywiu przy ul. Błękitnej

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
316 162 zł

Lokalizacja projektu:
Nr 1066 Oksywie, teren zielony

Opis:
Drodzy głosujący! Moim celem jest stworzenie integracyjnego placu zabaw dla dzieci w różnym wieku, aby zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu. Zachęcam do zapoznania się z projektem oraz oddanie głosu!

Obłuże

Modernizacja placu zabaw przy ul. płk S. Dąbka 207-209 oraz wymiana oświetlenia

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
333 200 zł

Lokalizacja projektu:
Istniejący teren rekreacyjny "Zameczek" przy zejściu od szkoły nr 2 do szkoły Podstawowej nr 6.

Opis:
Zagospodarowanie terenu "zameczek" z umieszczeniem nowych urządzeń zabawowych takich jak Huśtawka gniazdo oraz zestaw zabawowy typu zamek. Nowy plac zabaw z nowym oświetleniem LED i bezpieczna nawierzchnia dla dzieci. Teren wyposażony będzie w nowe ławki oraz stojaki na rowery.

Karwiny

Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz piłki ręcznej mieszczącego się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
255 700 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4

Opis:
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz piłki ręcznej mieszczącego się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego polegająca na położeniu sztucznej nawierzchni poliuretanowej.

Orłowo

Ciąg dalszy estetyzacji terenu zielonego przy Placu Górnośląskim - fragment pomiędzy pawilonami handlowymi i placem zabaw

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
274 900 zł

Lokalizacja projektu:
Niezrealizowany w I etapie inwestycji fragment terenu zielonego przy placu Górnośląskim pomiędzy pawilonami handlowymi a placem zabaw (w I etapie zrealizowana została estetyzacja części terenu od placu zabaw do ul. Wielkopolskiej)

Opis:
W związku z wysokim kosztem estetyzacji terenu zielonego przy placu Górnośląskim (pomiędzy pawilonami handlowymi a ul. Wielkopolską) realizację projektu podzielono na dwie części. W 2017 zrealizowana została pierwsza cześć, bliżej ul. Wielkopolskiej. Zależy nam na dokończeniu inwestycji i przebudowie terenu aż do granicy z pawilonami handlowymi. Docelowy wygląd tej części placu można obejrzeć na załączonym rysunku projektu zagospodarowania. Na jego podstawie wybudowana została część przy ul. Wielkopolskiej.

Wzgórze Św. Maksymiliana

Ogólnodostępny defibrylator AED - urządzenie do ratowania życia - przy skrzyżowaniu ul. Legionów i Kopernika

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
9 500 zł

Lokalizacja projektu:
przy skrzyżowaniu ulic Legionów i Kopernika w okolicach przychodni zdrowia oraz VI Liceum Ogólnokształcącego, w miejscu dostępnym dla wszystkich mieszkańców dzielnicy przez całą dobę.

Opis:
Zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED, urządzenia służącego do ratowania życia, z którego w chwili zagrożenia może skorzystać każdy. Urządzenie miałoby być zlokalizowane w łatwo dostępnym miejscu, do którego łatwo dotrzeć pieszo i samochodem, w miejscu ogólnie znanym, w okolicy przychodni i szkoły (6LO)

Mały Kack

13 S.P. boisko i plac Kurpiowska - outdoor fitness (nowe urządzenia). Ławki na szlaku spacerowym (kierunek Kacze Łęgi) i na przystankach przy ul. Olkuskiej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
37 500 zł

Lokalizacja projektu:
Teren S.P. nr 13, Sandomierska Fitness, Olkuska na szlaku spacerowym (kierunek „Kacze Łęgi”) i przystankach Olkuska (Radomska, Łowicka), Sandomierska (końcowy).

Opis:
Doposażenia w nowe rozwiązania outdoor fitness przy 13 S.P., Sandomierska, jak i instalację ławeczek, przysiadek w oczekiwanych przez mieszkańców lokalizacjach ( przystanki wzdłuż Olkuskiej, plac zabaw i szlak spacerowo pieszy Olkuska, Sandomierska przystanek końcowy )

Dąbrowa

Miasteczko gier podwórkowych z ulicami i znakami ruchu drogowego przy ZSP nr 3 (ul. Nagietkowa 73) oraz mini-miasteczko gier podwórkowych przy ZWE nr 1 (ul. Wiczlińska 33)

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
60 000 zł

Lokalizacja projektu:
Główne miasteczko ma powstać na centralnym placu przed głównym wejściem do ZSP nr 3 ul. Nagietkowa 73. Mini miasteczko z gier podwórkowych zostanie umieszczone na podwyższeniu przy placu zabaw na terenie ZWE nr 1 ul. Wiczlińska 33.

Opis:
Miasteczko z grami podwórkowymi, ulicami oraz znakami drogowymi to doskonały sposób na zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy naszych szkołach. Na placu stworzymy jezdnie i skrzyżowania dla ruchu nie tylko rowerowego, Plac będzie wyposażony w znaki drogowe, a przeznaczony zostanie do dziecięcych zabaw oraz w celu bezpiecznego szkolenia dzieci na posiadaczy karty rowerowej. Idea zabaw polega również na wykorzystaniu znanych gier planszowych, przeniesienie ich na duży format i wkomponowanie w wolne części miasteczka. Gry planszowo-podwórkowe w alternatywie dla gier komputerowych oraz Internetu, doskonale wpływają na rozwój naszych dzieci. Pomysł skierowany jest do wszystkich grup wiekowych.

Pogórze

Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Porębskiego, Sikorskiego i Kleeberga (Pogórze - centrum)

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
206 218 zł

Lokalizacja projektu:
skrzyżowanie Porębskiego, Sikorskiego, Kleeberga, w sąsiedztwie kościoła, żłobka, szkoły i sieci sklepów.

Opis:
Parking na pojazdy przyjeżdżające do żłobka, kościoła biblioteki, szkoły. Powierzchnia ok. 20 miejsc postojowych, z kostki brukowej, z kanalizacją deszczową.

Witomino Radiostacja

Budowa ścieżki rowerowej i zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych dzielnicy Witomino-Radiostacja - od ul. Kieleckiej do boiska w lesie

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
198 200 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt zlokalizowany jest na terenach leśnych, w lasach komunalnych znajdujących się w kwadracie między: osiedlem Witomino-Radiostacja, a CH Riviera, Gdyńską Halą Widowiskową i terenami GCS, od ul. Kieleckiej do boiska w lesie (działki 30, 31, obręb 0028).

Opis:
Budowa pierwszej zintegrowanej ścieżki rowerowej ze zręcznościową pętlą rowerową polega na: - wyjątkowej atrakcji sportowo-rekreacyjnej w postaci rekreacyjnych, ekologicznych, tras rowerowych, wpisujących się w otoczenie - zgodnie z ekosystemem.
 - wytyczeniu i budowy pierwszej trasy o długości 1600m i zręcznościowej pętli rowerowej przeznaczonych dla wszystkich rowerzystów o długości 100m. - regulacji ruchu pomiędzy użytkownikami terenów i poprawy ich bezpieczeństwa oraz komfortu (spacery rodzinne, spacery z psami, nordic walking, biegacze, rowerzyści).

Pustki Cisowskie - Demptowo

Wyniesione skrzyżowanie przy Szkole Podstawowej nr 16 na ul. Chabrowej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
203 900 zł

Lokalizacja projektu:
Skrzyżowanie ul. Chabrowej i Czeremchowej

Opis:
Budowa skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią ulicy Chabrowej i Czeremchowej pozwoli uspokoić ruch, pozwoli chronić pieszych zmierzających nie tylko do pobliskiej szkoły, pozwoli również zlikwidować istniejące progi zwalniające.

Wzgórze Św. Maksymiliana

Uzupełnienie brakujących ławek i ukwiecenie pasów zieleni na Bulwarze Nadmorskim

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
88 750 zł

Lokalizacja projektu:
Na całej długości Bulwaru Nadmorskiego. W obszarze Kamiennej Góry na przedłużeniu poprzecznych alejek pomiędzy ścieżką rowerową a trasą pieszą. W obszarze Wzgórza św. Maksymiliana i Redłowa przy głównych trasach pieszych.

Opis:
Projekt zakłada ustawienie łącznie 45 ławek na całej długości Bulwaru od Kamiennej Góry aż po Redłowo. Dodatkowo projekt ma przyczynić się do estetyzacji pasów zieleni poprzez uzupełnienie ich o rośliny kwitnące.

Pustki Cisowskie - Demptowo

Miejsca zabawy i rekreacji od juniora do seniora (SP 16, ul.Rumska, ul.Modrzewiowa, siłownia ul.Borowikowa), AED przy przychodni oraz mural w tunelu między Pustkami i Demptowem

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
203 900 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Chabrowa 43 (wzdłuż płotu na przeciw placu apelowego) - działka 663; teren ul. Rydzowa/Borowikowa na górce między boiskiem a garażami - działka 144; teren przy Strudze Cisowskiej ul. Żurawia/Modrzewiowa - działka 213; teren na oraz obok placu zabaw Wesoła Dolinka ul. Rumska - działka 369; teren przy Przychodni ul. Czeremchowa - działka 641; przejście podziemne pod Obwodnicą między Pustkami a Demptowem - działka 1234

Opis:
Nowy etap to elementy rekreacji i wypoczynku wśród zieleni,siłownia, ścieżki zdrowia od najmłodszych do seniorów, w miejscach już zrealizowanego projektu ABC Zabawy oraz nowych. To także mural na ścianach przejścia pod Obwodnicą promujący zdrowie oraz defibrylator AED w sercu dzielnicy.

Babie Doły

Montaż dwóch defibrylatorów - przy parafii przy ul. Rybaków oraz przy wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Ikara 6

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
18 000 zł

Lokalizacja projektu:
Ściana budynku parafialnego (docelowo - nowego kościoła) oraz wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Ikara 6

Opis:
Zakup i montaż defibrylatora na ścianie budynku parafialnego przy ul. Rybaków oraz na ścianie budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Ikara 6

Obłuże

Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i osób niepełnosprawnych przy ul. Benisławskiego 25-23

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
309 500 zł

Lokalizacja projektu:
Teren placu zabaw przy ul. Benisławskiego 25-23

Opis:
Plac zabaw ma służyć do edukacji i zabawy dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

Oksywie

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych oraz instalacja aktywnych, punktowych elementów odblaskowych przy ul. Bosmańskiej 41

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
48 700 zł

Lokalizacja projektu:
Przejście dla pieszych przy ulicy Bosmańskiej 41 (na wysokości ul.Australijskiej i ul. Białej)

Opis:
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych przy ul. Bosmańskiej 41.

Dąbrowa

Wybieg dla psów z torem agility przy ul. Rdestowej w okolicy skrzyżowania z ul. Kameliową

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
54 700 zł

Lokalizacja projektu:
Trawnik przy ul. Rdestowej w okolicy skrzyżowania z ul. Kameliową.

Opis:
Utworzenie wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy dla nich tzw. tor agility. Ogrodzone miejsce w którym miłośnicy czworonogów będą mogli spuścić psa ze smyczy i się razem z nimi pobawić.

Karwiny

Budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej oraz na ul. Brzechwy przy SP nr 46

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
255 698 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt składa się z 2 zadań - każde z nich to fragment drogi do SP42 i SP46. Zakłada się, że projekt będzie służył przede wszystkim bezpieczeństwu pieszych ze wszystkich trzech części Karwin oraz uczniom uczęszczającym do obu szkół. Dokładne lokalizacje to: 1) skrzyżowanie Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej 2) Brzechwy (przy szkole nr 46 i przedszkolu nr 57) - przejście w połowie drogi.

Opis:
Przyjazne Karwiny dla pieszych: poprawa bezpieczeństwa pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli: na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej oraz Jana Brzechwy (zabezpieczenie przejść dla pieszych). Przejścia te to miejsca, gdzie występuje intensywny ruch pieszy pomiędzy trzema karwińskimi osiedlami i jednocześnie dochodzi do przekroczeń prędkości i potrąceń pieszych.

Mały Kack

Równy trawnik i wyprofilowanie skarpy wzdłuż ul. Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do Łowickiej - stworzenie pasa zieleni

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
53 896 zł

Lokalizacja projektu:
Pas nieużytku (tereny odzyskane po byłych ogródkach działkowych) wzdłuż ulicy Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul Łowickiej.

Opis:
Projekt zakłada oczyszczenie i wyrównanie terenu, renowację podłoża oraz utworzenie równego pasa zielonego trawnika wzdłuż ul. Olkuskiej.

Pustki Cisowskie - Demptowo

Utworzenie podjazdu dla wózków inwalidzkich na ciągu pieszym (prostopadle) od ulicy Pawiej do ulicy Jaskółczej (przystanek ZKM)

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
178 660 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia obręb 0024 Pustki Cisowskie, działki nr. 1044, 1022, 1023, 1024, 1047. Przebudowa istniejącego ciągu pieszego na łączniku pomiędzy ulicami Pawia i Jaskółcza - na przeciw przystanku ZKM (Jaskółcza)

Opis:
Utworzenie na całej szerokości istniejącego chodnika - podjazdu – pochylni. Będzie to duże, oczekiwane udogodnienie w tym rejonie i konieczne, zważywszy na istniejący Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej. Jest tam ponad 30 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z tego grona znaczna większość to osoby samodzielne . Będzie to również udogodnienie dla osób starszych i nie tylko. Podjazd to pierwszy krok do centrum Gdyni dla mieszkańców na wózkach inwalidzkich. Ważny interes społeczny - Gdynia bez barier.

Mały Kack

Stworzenie strefy rekreacyjnej dla psów wzdłuż ul. Halickiej (na terenie tzw. Małego Lasku)

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
69 400 zł

Lokalizacja projektu:
Wybieg zlokalizowany będzie na części działki miejskiej o nr 963 w zadrzewionej części dzielnicy , północny skraj Małego Lasku. tj. wzdłuż ul. Halickiej . Dokładnie między torami PKM a ulicą Halicką. Obszar około 1500m2, obwód około 160 mb

Opis:
Budowa dużego profesjonalnego terenu rekreacyjnego dla piesków i ich właścicieli z uwagi na fakt że piesków w dzielnicy jest bardzo dużo oraz że tuż obok, za torami, jest duże schronisko dla psów ''Ciapkowo'' i nie ma w pobliżu możliwości zapewnienia wszystkim psiakom swobodnego biegania, Brakuje wygodnej formy wyprowadzania piesków przez właścicieli oraz wolontariuszy z Ciapkowa na spacery, gdzie pieski mogłyby do woli biegać luzem tj. ''strefy dla psów''

Dąbrowa

Nasadzenie drzew wzdłuż ulicy Rdestowej

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
38 700 zł

Lokalizacja projektu:
Zieleńce wzdłuż ulicy Rdestowej

Opis:
Nasadzenie wybranej odmiany drzew (np.: dębów) wzdłuż ulicy Rdestowej. Drzewa spowodują, że ulica stanie się bardziej zielona oraz z czasem drzewa będą naturalną ochroną przed hałasem generowanym na ulicy.

Wzgórze Św. Maksymiliana

Stworzenie strefy rekreacyjnej przy Skwerze Arki Gdynia - położenie trawy, instalacja ławek, oświetlenia LED oraz lokalizacja napisu przestrzennego z nazwą skweru

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
231 500 zł

Lokalizacja projektu:
Skwer Arki Gdynia będący obszarem sąsiadującym z Al. Marszałka Piłsudskiego i Bulwarem Nadmorskim. Teren zielony górujący ponad główny trakt spacerowy.

Opis:
Na 75-lecie naszego klubu, w 2004 roku, reprezentacyjny skwer przy Bulwarze Nadmorskim został oficjalnie nazwany Skwerem Arki Gdynia. Od tego czasu to miejsce stało się bardzo popularne wśród mieszkańców Gdyni, jak i turystów. Niezwykła lokalizacja sprawia, że to miejsce idealne do spotkań, odpoczynku, a także wspólnego spędzania czasu: w formie aktywnej, jak i również skupionej na wypoczynku. Chcemy, aby to miejsce, Skwer Arki Gdynia, otrzymał nowego ducha, ducha najbardziej utytułowanego klubu Pomorza.

Obłuże

Budowa placów zabaw przy ul. Podgórskiej 11 i ul. Unruga 74

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
333 000 zł

Lokalizacja projektu:
81 - 166 Gdynia ul. Podgórska. Teren położony przed blokiem nr 11. Działka nr 274 81 - 166 Gdynia ul. Unruga. Teren położony przed blokiem nr 74. Działka nr 326 Działki należne do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni

Opis:
Szanowni Głosujący! W dobie komputerów oraz internetu coraz częściej zapominamy o tym jak ważna jest zabawa na świeżym powietrzu... Razem możemy sprawić, że nasze dzieci nigdy o tym nie zapomną, a TV i gry komputerowe przestaną być priorytetem. Zachęcam do zapoznania się z projektem placów zabaw ;)

Babie Doły

Nasadzenia kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy ulicach Dedala, Ikara, Zielonej i Rybaków

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
149 230 zł

Lokalizacja projektu:
Obszar Babich Dołów

Opis:
Estetyzacja Babich Dołów poprzez wykonanie nasadzeń roślinnych w wielu lokalizacjach dzielnicy.

Obłuże

Remont chodnika przy ul. Ledóchowskiego 11

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
55 800 zł

Lokalizacja projektu:
Chodnik który chcielibyśmy aby został wyremontowany znajduje się wzdłuż budynku Ledóchowskiego 11, od strony wejść do budynku.

Opis:
Remont chodnika przy Ledóchowskiego 11 ma polegać na demontażu starego chodnika i położeniu nowego co poprawi zdecydowanie ESTETYKĘ wokół budynku i BEZPIECZEŃSTWO pieszych mieszkańców zarówno tego budynku jak i pobliskich spółdzielni. Ułatwi także w okresie zimowym odśnieżanie.

Babie Doły

Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 28

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
159 000 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni

Opis:
Projekt zakłada zakup i instalację lamp do oświetlenia boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni. Instalacja lamp oświetleniowych wydłuży możliwość korzystania z boiska przez mieszkańców do późnych godzin wieczornych oraz w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. W związku z tym, że boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie SP nr 28 przy ul. Zielonej 53, będzie jedynym takim obiektem w Gdyni Babie-Doły, zadbajmy wspólnie o zwiększenie jego funkcjonalności. Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i instalacja lamp oświetleniowych.

Dąbrowa

Uporządkowanie ul. Nowowiczlińskiej w obrębie numerów 10-16 - ułożenie brakujących płyt typu Meba w otoczeniu budek handlowych

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
7 650 zł

Lokalizacja projektu:
Pasy zdewastowanej zieleni wzdłuż ul. Nowowiczlińskiej 10-16.

Opis:
Cel nasadzenia drzew: przywrócenie trawnikowi funkcji pierwotnej- uniemożliwienie w sposób estetyczny, częstego w tym miejscu, procederu nielegalnego parkowania. Cel ułożenia brakujących płyt typu Meba: estetyczny, użytkowy. Zakres nasadzenia drzew: posadzenie 3 sztuk klonu pospolitego Globosum na dwóch niewielkich pasach pierwotnie zaprojektowanych jako trawniki, które przemieniły się w błotniste kałuże wskutek nielegalnego parkowania samochodów. Zakres ułożenia nawierzchni z płyt typu Meba: wypełnienie pasów zieleni, obecnie zaniedbanych, ażurowymi płytami po stronie budek. Odbiorcy: mieszkańcy dzielnicy Dąbrowa oraz przejeżdżający przez powyższą, dostawcy zaopatrujący budki handlowe.

Mały Kack

Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Olkuskiej - ustawienie zadaszonej wiaty, ławek, grilla miejskiego i stojaków dla rowerów

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
61 300 zł

Lokalizacja projektu:
Teren gminny. Nieużytek, uporządkowany i posprzątany przez mieszkañców, po byłych ogródkach działkowych, wyniesiona skarpa wzdłuż ul. Olkuskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Łowicką, po prawej stronie wiaduktu PKM . Część działki miejskiej nr 167

Opis:
Z uwagi na duży leśny ruch rowerowo pieszy i rekreacyjno- turystyczny prowadzący aż z Wielkiego Kacka, Chwarzna, Wiczlina czy Witomina a także ze zgłoszonej potrzeby okolicznych mieszkańców dzielnicy, istnieje duże zapotrzebowanie na profesjonalną zadaszoną stację rekreacyjno przystankową.

Obłuże

Rzeźba poświęcona pamięci Admirała Józefa Unruga na Skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
325 000 zł

Lokalizacja projektu:
Pierwsza zakładana lokalizacja - Skwer im. Ireny Kwiatkowskiej (przy Stawku). Dogodna lokalizacja przy ścieżce dla pieszych ciągnącej się od ulicy Płk. Dąbka do Przychodni "Obłuże-Oksywie". - działki nr 213, 214, 228 (Druga możliwa lokalizacja - teren zielony przy samym skrzyżowaniu Płk. Dąbka - Kwiatkowskiego. Działki numer - 232, 231, 543 Własność działek: Gmina, Powiat Gdynia)

Opis:
W 2018 roku, w rocznicę 100 lecie odzyskania Niepodległości i odtworzenia Marynarki Wojennej do Ojczyzny wrócą szczątki jednego z najważniejszych dowódców Kampanii Wrześniowej 1939 roku - Wiceadmirała Józefa Unruga. Wiceadmirał Unrug był człowiekiem honoru - co udowodnił nie chcąc rozmawiać z Niemcami już po kapitulacji (poprosił o tłumacza mimo, że prawdopodobnie język niemiecki znał lepiej niż polski). Był jednym z najważniejszych oficerów przedwojennej Marynarki Wojennej.

Dąbrowa

Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej przy ul. Nagietkowej 73

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
315 000 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt zlokalizowany na działkach nr 2000 i 2007 przy ul. Nagietkowej.

Opis:
Wymiana istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej boiska na nową. Obecna nawierzchnia boiska jest w znacznym stopniu zniszczona i wyeksploatowana. Trawa jest ubita przez co boisko jest bardzo twarde. Występują miejscowe rozdarcia murawy. W chwili obecnej dzieci i młodzież, które korzystają z boiska są narażone na kontuzje z uwagi na stan nawierzchni. Nowe nawierzchnie, oprócz niewątpliwie wyższej jakości użytkowej, są bardziej przyjazne dla zdrowia młodych użytkowników, co potwierdzają najnowsze badania.

Dąbrowa

Progi zwalniające oraz oznakowanie środka jezdni u zbiegu ulic Lukrecjowej i Imbirowej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
12 350 zł

Lokalizacja projektu:
Jezdnie obu ulic – bez naruszania ich przebiegu lub innych istotnych zmian

Opis:
Proponowane progi zwalniające oraz oznakowania na jezdni mają służyć poprawie bezpieczeństwa pieszych (dzieci i osób starszych) oraz kierowców poprzez jasne określenie i oznakowanie obowiązujących ich ograniczeń.

Dąbrowa

Budowa parkour park przy Szkole Podstawowej nr 47

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
66 000 zł

Lokalizacja projektu:
Parkour Park ma zostać umieszczony na terenie SP 47 ul. Nagietkowa 73, obok istniejącego Skate Parku.

Opis:
Projekt dotyczy budowy PARKOUR PARK-u na terenie SP 47 w Gdyni. PARKOUR to niezwykła forma aktywności fizycznej, która stanie się kolejną atrakcją sportową dla dzieci i młodzieży na naszej dzielnicy. Polega na pokonywaniu pojawiających się na drodze przeszkód w sposób szybki, prosty i bezpieczny. Jest to dyscyplina ogólnorozwojowa wpływająca pozytywnie na całe ciało, co stanowi jej olbrzymi atut. Ukierunkowany jest na rozwój podstawowych umiejętności człowieka jakim jest ruch poprzez rozwijanie równowagi, szybkości, siły, wytrzymałości, odwagi, oraz przezwyciężania lęku wysokości i przestrzeni.

Dąbrowa

Modernizacja boiska przy ul. Kolendrowej - wymiana nawierzchni oraz montaż bramek i piłkochwytów

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
236 500 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko przy ul. Kolendrowej (okolice nr 10)

Opis:
Modernizacja ogólnie dostępnego boiska przy ulicy Kolendrowej. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni oraz instalację dwóch bramek do piłki nożnej i piłkochwytów.

Dąbrowa

Instalacja oświetlenia przy 3 przejściach dla pieszych: przy Wiczlińskiej (skrzyżowanie z Miętową) oraz Rdestowej - przy skrzyżowania z Lukrecjową i przy skrzyżowaniu z Sojową

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
98 000 zł

Lokalizacja projektu:
Wybrane przejścia dla pieszych na terenie dzielnicy. 1. Przejście na ul. Wiczlińskiej - przed skrzyżowaniem z ul. Miętową. 2. Rdestowa przy skrzyżowaniu z ul. Lukrecjową. 3. Rdestowa przy skrzyżowaniu z ul. Sojową na wysokości Przychodni Zdrowia.

Opis:
Poprawa bezpieczeństwa pieszych.