Projekty 2018 (złożone)

Wyszukanych projektów: 3

Wielki Kack

Budowa brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej oraz oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej (od Maszopów do Ornej)

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
304 670 zł

Lokalizacja projektu:
Górnicza (od kościoła do budynku nr 33A) + Starodworcowa (od wyjazdu z ulicy Solnej do Ornej)

Opis:
Wielkokacki Projekt Pieszy 2018 przewiduje budowę 2 chodników oraz ich oświetlenie: ul.Górnicza (od kościoła do budynku nr 33A) oraz wzdłuż ulicy Starodworcowej (od wyjazdu z osiedla Solna do budynku przy Małej 13), wraz z nasadzeniami niskiej zieleni i małą architekturą. Oba chodniki będą miały szerokość 2 metrów i pozwolą na wygodne i bezpieczne przemieszczanie się piechotą po dzielnicy.

Wielki Kack

Ogólnodostępny defibrylator AED - urządzenie do ratowania życia - przy ul. Gryfa Pomorskiego

Status:
Wybrany o realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
9 500 zł

Lokalizacja projektu:
przy terenach sportowych na Fikakowie, obok przystanku komunikacji miejskiej - taka lokalizacja umożliwia prosty dojazd samochodem, rowerem czy przybiegnięcie pieszo z różnych części dzielnicy

Opis:
Zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED, urządzenia służącego do ratowania życia, z którego w chwili zagrożenia może skorzystać każdy. Urządzenie miałoby być zlokalizowane w łatwo dostępnym miejscu.

Wielki Kack

Wymiana nawierzchni na ul. Górniczej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
319 800 zł

Lokalizacja projektu:
Górnicza 12-14-22-24-26

Opis:
Projekt zakłada wymianę nawierzchni na nową, ponad 20-letnia trylinka nie spełnia już swojej funkcji