Projekty 2018 (złożone)

Wyszukanych projektów: 12

Mały Kack

Modernizacja placu zabaw przy ul. Wieluńskiej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
194 800 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Wieluńskiej, dz. nr 599, obręb 0019 Mały Kack. Własność: Gmina Miasta Gdyni

Opis:
Opis: Wniosek dotyczy modernizacji istniejącego placu zabaw o pow. ok. 350 m kw. Przewiduje się następujący zakres czynności do wykonania: demontaż istniejącego placu zabaw, wykonania nowej nawierzchni, montaż nowych urządzeń zabawowych oraz ławek i koszy. Celem projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego i funkcjonalnego dla dzieci i ich rodziców. Powstanie dobrze zaprojektowany plac zabaw, który zapewni wielopłaszczyznowy rozwój ruchowy, społeczny i emocjonalny. Powstanie bezpieczne i kreatywne miejsce spotkań dzieci i młodzieży z całej dzielnicy.

Mały Kack

Park rodzinny przy ulicy Spokojnej (na wejściu do lasu) ze strefą dla psów, strefą rekreacyjną i strefą street workout

Status:
Wybrany do realizacji

Szacunkowa wartość projektu:
322 200 zł

Lokalizacja projektu:
teren po ogródkach, za pętlą autobusową

Opis:
Projekt będzie realizował potrzeby rekreacyjne rodzin i właścicieli psów z terenu Małego Kacka i okolicznych dzielnic. Na części terenu po byłych ogródkach przy ul. Spokojnej zostaną stworzone strefy: 1. Ogrodzony wybieg dla psów z urządzeniami do treningu ze słupkami do slalomu i ławkami. 2. Strefa rekreacyjna ze stołami, ławkami, grilem ogrodowym i miejscem na ognisko . 3. Plac ćwiczeń z urządzeniami Street Workout (takimi jak na Bulwarze Nadmorskim).

Mały Kack

Montaż dwóch wyspowych progów zwalniających przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów na ulicy Łużyckiej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
6 000 zł

Lokalizacja projektu:
Droga gminna - ul Łużycka, vis-a-vis numeru 2

Opis:
Montaż dwóch wyspowych progów zwalniających przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów na ulicy Łużyckiej wraz z oznakowaniem

Mały Kack

13 S.P. boisko i plac Kurpiowska - outdoor fitness (nowe urządzenia). Ławki na szlaku spacerowym (kierunek Kacze Łęgi) i na przystankach przy ul. Olkuskiej

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
37 500 zł

Lokalizacja projektu:
Teren S.P. nr 13, Sandomierska Fitness, Olkuska na szlaku spacerowym (kierunek „Kacze Łęgi”) i przystankach Olkuska (Radomska, Łowicka), Sandomierska (końcowy).

Opis:
Doposażenia w nowe rozwiązania outdoor fitness przy 13 S.P., Sandomierska, jak i instalację ławeczek, przysiadek w oczekiwanych przez mieszkańców lokalizacjach ( przystanki wzdłuż Olkuskiej, plac zabaw i szlak spacerowo pieszy Olkuska, Sandomierska przystanek końcowy )

Mały Kack

Równy trawnik i wyprofilowanie skarpy wzdłuż ul. Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do Łowickiej - stworzenie pasa zieleni

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
53 896 zł

Lokalizacja projektu:
Pas nieużytku (tereny odzyskane po byłych ogródkach działkowych) wzdłuż ulicy Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul Łowickiej.

Opis:
Projekt zakłada oczyszczenie i wyrównanie terenu, renowację podłoża oraz utworzenie równego pasa zielonego trawnika wzdłuż ul. Olkuskiej.

Mały Kack

Stworzenie strefy rekreacyjnej dla psów wzdłuż ul. Halickiej (na terenie tzw. Małego Lasku)

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
69 400 zł

Lokalizacja projektu:
Wybieg zlokalizowany będzie na części działki miejskiej o nr 963 w zadrzewionej części dzielnicy , północny skraj Małego Lasku. tj. wzdłuż ul. Halickiej . Dokładnie między torami PKM a ulicą Halicką. Obszar około 1500m2, obwód około 160 mb

Opis:
Budowa dużego profesjonalnego terenu rekreacyjnego dla piesków i ich właścicieli z uwagi na fakt że piesków w dzielnicy jest bardzo dużo oraz że tuż obok, za torami, jest duże schronisko dla psów ''Ciapkowo'' i nie ma w pobliżu możliwości zapewnienia wszystkim psiakom swobodnego biegania, Brakuje wygodnej formy wyprowadzania piesków przez właścicieli oraz wolontariuszy z Ciapkowa na spacery, gdzie pieski mogłyby do woli biegać luzem tj. ''strefy dla psów''

Mały Kack

Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Olkuskiej - ustawienie zadaszonej wiaty, ławek, grilla miejskiego i stojaków dla rowerów

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Szacunkowa wartość projektu:
61 300 zł

Lokalizacja projektu:
Teren gminny. Nieużytek, uporządkowany i posprzątany przez mieszkañców, po byłych ogródkach działkowych, wyniesiona skarpa wzdłuż ul. Olkuskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Łowicką, po prawej stronie wiaduktu PKM . Część działki miejskiej nr 167

Opis:
Z uwagi na duży leśny ruch rowerowo pieszy i rekreacyjno- turystyczny prowadzący aż z Wielkiego Kacka, Chwarzna, Wiczlina czy Witomina a także ze zgłoszonej potrzeby okolicznych mieszkańców dzielnicy, istnieje duże zapotrzebowanie na profesjonalną zadaszoną stację rekreacyjno przystankową.

Mały Kack

Urządzenia turystyczne: autobus – urządzenie dla najmłodszych przy ul. Racławickiej, wieża z drabinką pionową i ławeczką – urządzenie dla starszych przy ul. Racławickiej

Status:
Odrzucony - uznany za niemożliwy do realizacji
Powód Projekt sprzeczny z innymi działaniami finansowanymi z budżetu miasta;

Szacunkowa wartość projektu:
34 450 zł

Lokalizacja projektu:
1. Placyk z urządzeniami dla najmłodszych 1. Placyk z urządzeniami do ćwiczeń zewnętrznych

Opis:
Ma spełniać oczekiwania najmłodszych – autobus, oraz dla starszych – wieża z drabinką pionową i ławeczką przy ul. Racławickiej.

Mały Kack

Urządzenia rekreacyjne przy ulicy Olkuskiej.

Status:
Odrzucony - uznany za niemożliwy do realizacji
Powód Brak możliwości realizacji projektu we wskazanej lokalizacji/na terenie danej dzielnicy;

Szacunkowa wartość projektu:
85 550 zł

Lokalizacja projektu:
Ul. Olkuska kontynuacja terenu rekreacyjnego na wysokości ul. Lipnowskiej - "pod kasztanem"

Opis:
Tereny przy ulicy Olkuskiej to znakomite miejsce do sportu i rekreacji. Bliskość popularnej trasy spacerowo- biegowo - rowerowej powoduje, że chcemy nadać temu miejscu właśnie charakter sportowo rekreacyjny. Działka ta jest przedmiotem działań od kilku lat.

Mały Kack

Modernizacja scieżki i budowa schodów

Status:
Odrzucony - uznany za niemożliwy do realizacji
Powód Przekroczenie kwoty przeznaczonej na BO w dzielnicy;

Szacunkowa wartość projektu:
312 259 zł

Lokalizacja projektu:
Ciag pieszy ze stopniami schodkowymi laczacy ul Gedymina i Kiejstuta

Opis:
Modernizacja sciezki i budowa chodnika wraz ze stopniami schodkowymi znacznie poprawilo by morale mieszkancow zamieszkujacych w twj okolicy Malego Kacka. Podobnie jak poruszane w projekcie #246 Budzetu Obywatelskiego , wystepuja te same problemy z komunikacja na ul Gedymina . Przejscie ul Gedymina jest bardzo niebezpieczne. Chcac poprawic bezpieczenstwo i zapobiec nieszczesliwym zdarzeniom pragniemy wnioskowac o wybudowanie pieszego ciagu komunikacyjnego w postaci chodnika ze stopniami schodkowymi. W ten sposob polaczone zostana ulice Gedymina i ul.Kiejstuta.

Mały Kack

Bezpieczne schody

Status:
Odrzucony - uznany za niemożliwy do realizacji
Powód Przekroczenie kwoty przeznaczonej na BO w dzielnicy;

Szacunkowa wartość projektu:
258 489 zł

Lokalizacja projektu:
Schody prowadzace od ul Gedymina 5 na działce nr 1607 wzdlóż działek 1715/1606

Opis:
Projekt dotyczy wybudowania nowych schodów. Naszym zdaniem budowa schodow w tym rejonie znacznie polepszy zadowolenie mieszkancow, zwlaszcza osob starszych ktore wyprowadzaja swoje psy na spacer. Przejscie ul Gedymina zwlaszcza w rejonie zakretu jest bardzo niebezpieczne. Chcac poprawic bezpieczenstwo i zapobiec nieszczesliwych zdarzen pragniemy wnioskowac o wybudowanie pieszego ciagu komunikacyjnego w postaci schodow. W ten sposob polaczone zostana ulice Gedymina i ul.Plocka

Mały Kack

Nawierzchnia poliuretanowa na boisku przy ul. Spokojnej

Status:
Wycofany przez autora
Powód Projekt przewidziany do realizacji z innych środków z budżetu miasta ;

Szacunkowa wartość projektu:
106 470 zł

Lokalizacja projektu:
Teren boiska przy cmentarzu na ul. Spokojnej (zgłoszonego w edycji 2017r. BO)

Opis:
Projekt ma na celu umożliwienie mieszkańcom górnej części Małego Kacka po obu stronach ulicy Wielkopolskiej spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny poprzez zapewnienie odpowiedniego terenu. Młodzież potrzebuje miejsc spotkań dających alternatywę dla spędzania wolnego czasu przy komputerach. Boiska, pomogą w pozytywny sposób spożytkować ich energię.