BO 2021 - poradnik dla mieszkańców i mieszkanek


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

O BUDŻECIE OBYWATELSKIM W SKRÓCIE

Budżet Obywatelski (BO) to proces, w którym gdynianie i gdynianki decydują co roku o tym, na co przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu miasta. To sami mieszkańcy i mieszkanki wymyślają i zgłaszają projekty, które mogą podnieść jakość życia w mieście i decydują w głosowaniu, które z nich trafią do realizacji.

W BO może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni – niezależnie od wieku, zameldowania, a nawet obywatelstwa. Wystarczy, że zamieszkuje na stałe w naszym mieście. Jedynie na etapie głosowania osoby, które nie są zameldowane w Gdyni ani wpisane do tutejszego rejestru wyborców lub nie posiadają kart mieszkańca będą musiały złożyć oświadczenie, że są mieszkańcami miasta.

Uczestnictwo w Budżecie Obywatelskim to okazja, by zaangażować się w życie miasta i wraz z innymi mieć bezpośredni wpływ na to, jak zmienia się Gdynia.

HARMONOGRAM

Tegoroczny proces Budżetu Obywatelskiego rusza 25 stycznia i zakończy się do 25 czerwca, do kiedy zostaną ogłoszone wyniki głosowania na projekty.

Poniżej prezentujemy daty kolejnych etapów BO:

 
25.01-22.02
Składanie projektów dzielnicowych i miejskich

23.02-14.05
Weryfikacja i uzupełnienia w projektach

Do 19.04
Warsztaty dopracowywania projektów miejskich

10.03-19.05
Odwołania od negatywnej oceny

Do 26 maja
Ogłoszenie list projektów dopuszczonych do głosowania

7-21.06
Głosowanie na projekty dzielnicowe i miejskie

do 25.06
Ogłoszenie wyników głosowania

 

PODSTAWA PRAWNA

Budżet Obywatelski 2021 w Gdyni jest realizowany w oparciu o poniższe dokumenty:

Jednostką miejską odpowiedzialną za koordynację BO jest Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS).