Baza materiałów

Etap głosowania:

Dla głosujących:

Oświadczenie mieszkańca Gdyni:

(składane osobiście w celu dopisania się do bazy głosujących w BO)


Dodatkowe informacje:


Dla wnioskodawców:

Materiały promocyjne:

 


Materiały informacyjne:

Etap składania wniosków:

Poradnik dla mieszkańców BO 2018:


Podstawowe materiały:

Wni
osek o zgłoszenie projektu do BO:

Lista poparcia 25 mieszkańców:


Lokalizacja projektu:

Serwis mapowy Gdyni:

(sprawdzanie numerów działek, własności oraz drukowanie mapy)

Instrukcja do serwisu mapowego:
Oświadczenia właścicieli gruntów:

Szacowanie kosztów projektu:

Ujednolicony cennik:

(sprawdzanie cen różnorodnych zadań związanych ze sportem, rekreacją, zielenią, drogami, oświetleniem itd)