Przyjazna Dzielnica 2018

Przyjazna Dzielnica wspiera lokalne społeczności i zmierza do podnoszenia jakości życia mieszkańców wszystkich gdyńskich dzielnic. Łączna pula środków z budżetu miasta na ten cel to 550 000 zł (czyli po 25 000 zł dla każdej dzielnicy).

Konkurs Przyjana Dzielnica przeprowadzany jest na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 7339/18/VII/R z dnia 17 stycznia 2018 roku.

Projekty w ramach Przyjaznej Dzielnicy mogą dotyczyć:

  • integracji mieszkańców,
  • organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • działań kulturalnych, sportowych,
  • podnoszenia poczucia bezpieczeństwa,
  • działań na rzecz rodziny.
Środki w ramach „Przyjaznej Dzielnicy” nie mogą zostać przeznaczone na inwestycje i remonty. Takie projekty składa się do Budżetu Obywatelskiego.


Kto i jak zgłasza pomysły?
Wnioski są składane przez rady poszczególnych dzielnic przy współpracy z partnerami, czyli m.in. bibliotekami, szkołami, klubami seniora, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, Centrum Aktywności Seniora, Gdyńskim Centrum Sportu czy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Przygotowywanie projektów wygląda następująco:
  1. Podczas spotkań zorganizowanych przez rady dzielnic mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły. W dyskusji ustalane są przedsięwzięcia potrzebne dzielnicy. Potencjalni partnerzy zgłaszają pomysły także poza spotkaniami.
  2. Każda z rad dzielnic, wraz z przynajmniej jednym partnerem, przygotowuje wnioski konkursowe. 
  3. Wnioski przyjęte uchwałą rady dzielnicy są składane do 15 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta Gdyni – w Kancelarii Ogólnej lub w Centrum Aktywności Obywatelskiej.
  4. Komisja konkursowa ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Projekty spełniające wymogi są publikowane na stronie www.bo.gdynia.pl.
 
Jak wygląda głosowanie?
W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdyni, niezależnie od wieku. Jeśli ktoś nie jest zameldowany w naszym mieście lub nie figuruje w lokalnym rejestrze wyborców, może złożyć oświadczenie dostępne w dziale „Materiały do pobrania” (to samo, które uprawnia również do głosowania w Budżecie Obywatelskim) i dodać się do listy głosujących w 2018 roku.
Głosowanie odbywa się
za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl, w tym samym czasie, co wybór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, czyli od 18 czerwca do 2 lipca 2018 roku.
W każdej dzielnicy realizowane są najwyżej ocenione projekty, których łączna wartość nie przekracza 25 000 zł.

Na jakie projekty mogę głosować?
Wszystkie projekty będą dostępne na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl. Ich lista zostanie również opublikowana w „Ratuszu” przed głosowaniem.
 
Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie www.gdynia.pl oraz we wszystkich siedzibach rad dzielnic. 


 

Poprzednie edycje:
 
EDYCJA PD 2017

Dla każdej z dzielnic zarezerwowano 25 000 zł, które w wyniku głosowania mogły zostać przeznaczone na jeden bądź kilka projektów. Pula PD dla całego miasta wynosiła 550 000 zł. Na projekty Przyjaznej  Dzielnicy głosowało 24 836 osób, czyli ok. 10,58 proc. uprawnionych. Największa liczba projektów do wyboru była na Dąbrowie – 11, w kilku dzielnicach – po trzy. W całym mieście mieszkańcy mogli wybierać spośród 94 propozycji. Najwięcej – 5 projektów – wybrano na Dąbrowie, a projektem, który w całym mieście otrzymał najwięcej punktów jest „Obłuże kulturalne” (1592 głosów, 4423 pkt). Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim zajęcia sportowe i rekreacyjne.


EDYCJA PD 2016