Informacje ogólne

O gdyńskim Budżecie Obywatelskim:

Budżet Obywatelski (BO) to coroczne konsultacje, w ramach których zapadają decyzje, na co przeznaczyć część pieniędzy z budżetu miasta. To sami mieszkańcy wymyślają i zgłaszają projekty, które mogą podnieść jakość życia w ich okolicy. I to oni głosują na to, jakie przedsięwzięcia będą realizowane.

W Budżecie Obywatelskim może wziąć udział każdy gdynianin i gdynianka, niezależnie od wieku. Również osoby niezameldowane w Gdyni mogą się zaangażować, choć – na etapie głosowania – będą musiały złożyć oświadczenie, że są mieszkańcami naszego miasta.

 

W ramach BO mieszkańcy mogą zgłaszać projekty dotyczące:

 

 1. rekreacji,
 2. zieleni oraz ochrony środowiska i przyrody,
 3. bezpieczeństwa publicznego oraz utrzymania czystości i porządku,
 4. bezpieczeństwa w ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych,
 5. estetyzacji,
 6. remontów, utrzymania oraz przebudowy ulic i przestrzeni publicznych,
 7. działań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej.

        >> dowiedz się więcej o BO 2018 

O Przyjaznej Dzielnicy:

Przyjazna Dzielnica (PD) wspiera lokalne społeczności i zmierza do podnoszenia jakości życia mieszkańców wszystkich gdyńskich dzielnic. Wnioski są składane przez rady poszczególnych dzielnic przy współpracy z partnerami, czyli m.in. bibliotekami, szkołami, klubami seniora, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, Centrum Aktywności Seniora, Gdyńskim Centrum Sportu czy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Projekty w ramach Przyjaznej Dzielnicy mogą dotyczyć:

 

 1. integracji mieszkańców,
 2. organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,
 3. działań kulturalnych, sportowych,
 4. podnoszenia poczucia bezpieczeństwa,
 5. działań na rzecz rodziny.

Środki w ramach „Przyjaznej Dzielnicy” nie mogą zostać przeznaczone na inwestycje i remonty. Takie projekty składa się do Budżetu Obywatelskiego.

       >> dowiedz się więcej o PD 2018