Budżet Obywatelski 2015 w Gdyni

W głosowaniu, które trwało od 25 października do 4 listopada 2015 r., udział wzięło 47 612 osób - 20% mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. Najmłodszy głosujący mieszkaniec miał niespełna miesiąc, a najstarszy 100 lat.

W wyniku internetowego głosowania prowadzonego na stronie www.bo.gdynia.pl, do realizacji wybranych przez mieszkańców zostało 40 projektów. W stosunku do 2014 roku, w którym zwyciężyło 40 projektów, te wybrane w II edycji są większe, bardziej kosztowne i znacznie bardziej kompleksowe. Aż 21 projektów dotyczy tematyki rekreacji, 8 inwestycji i remontów, 6 bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 5 estetyzacji ( w tym 2 wybiegi dla psów).Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim boiska, różnego typu przestrzenie do ćwiczeń fizycznych w przestrzeni miejskiej, place zabaw, a także projekty wyciszenia ruchu drogowego, remonty ulic i chodników.

Nierozdysponowane pozostały środki w kwocie 875 064 zł, które zostały dodane do puli którą mieli do dyspozycji mieszkańcy poszczególnych dzielnic w 2016 roku.

 

EDYCJA 2015

  1. Harmonogram realizacji projektów
  2. Projekty zrealizowane (Galeria)
  3. Zwycięskie projekty
  4. Projekty zakwalifikowane do głosowania
  5. Zgłoszone wnioski
  6. Diagnoza potrzeb w dzielnicach
  7. Kwoty na dzielnice
  8. Podstawa prawna:
  9. Ewaluacja budżetu