Baza materiałów BO 2020

 
ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Podstawowe materiały:

Wni
osek o zgłoszenie projektu dzielnicowego do BO

Lista poparcia projektu dzielnicowego - wzór

Oświadczenie dotyczące realizacji projektu autorskiego

Cennik kosztów projektów 2020

Broszura informacyjna

Niezbędnik warsztatów projektów miejskich

Harmonogram BO 2020

Logo BO 2020 (4 warianty loga)

Prezentacja informacyjna o BO 2020

 


Ważne dokumenty miejskie:

 

Lokalizacja projektu:

Serwis mapowy Gdyni

(sprawdzanie numerów działek, własności oraz drukowanie mapy)

Instrukcja do serwisu mapowego
Oświadczenia właścicieli gruntów

Podstawa prawna dla BO 2020: 

Inwestycje w Gdyni: 


ETAP GŁOSOWANIA:


Dla głosujących:

Oświadczenie mieszkańca Gdyni:

(składane osobiście w celu dopisania się do bazy głosujących w BO)