Budżet Obywatelski 2020 w Gdyni

 

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2020 do podziału było 10 608 600 zł. Na kwotę tą złożyło się 10 001 536,38 zł kwoty podstawowej oraz 606 872,23 zł, które nie zostały rozdysponowane w poprzedniej edycji BO. Dodatkowo kwota ta została zwiększona poprzez premię w ramach tzw. „Projektu +1”, która w tym roku wyniosła 511 915 zł. To nagroda w postaci realizacji dodatkowego projektu dużego oraz dwóch małych dla dzielnic, w których odnotowano najwyższą frekwencję w głosowaniu.

Do BO 2020 zostało zgłoszonych 343 projekty. Po weryfikacji pod głosowanie zostało poddanych 268 projektów dzielnicowych i 13 projektów miejskich. Tych pierwszych najwięcej było na Dąbrowie – 26, najmniej na Witominie i Kamiennej Górze - po 6.

W wyniku głosowania prowadzonego w internecie za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl, mieszkańcy wskazali do realizacji łącznie 116 projektów dzielnicowych: 31 dużych i 85 małych (oraz pośrednio trzy projekty „Projekt +1” wynikające z najwyższej frekwencji). Spośród 13 poddanych pod głosowanie projektów miejskich, wybrano jeden. Dodatkowo 8 rad dzielnic podjęło decyzję o dofinansowaniu pierwszych projektów "pod kreską" z ich własnych budżetów. Dzięki temu do realizacji również trafi 8 projektów dzielnicowych (2 duże i 6 małe). Ponadto decyzją Prezydenta do realizacji zostały wskazane również dwa projekty małe, w związku z istnieniem luki w systemie do głosowania i koniecznością aktualizacji wyników głosowania. W sumie w 2021 roku do realizacji zostało przekazanych kolejnych 130 projektów.

W głosowaniu wzięło udział 28 943 osoby, czyli 12,66% osób uprawnionych do głosowania w BO. Na projekty dzielnicowe zagłosowały 28 483 osoby (12,46% uprawnionych), a na miejskie – 27 344 osób (11,96% uprawnionych).

Najwyższą frekwencję – 32,36 procent głosujących – osiągnięto w Małym Kacku i to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie dodatkowy duży „Projekt +1”: „Ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach i trasy rowerowe dla rowerów BMX „ENDURO” obok parku rodzinnego przy ul. Spokojnej”. Na drugim i trzecim miejscu w rankingu frekwencji ostatecznie uplasowały się, odpowiednio: Chwarzno-Wiczlino (31,23 proc.) oraz Redłowo (28,57 proc). W tych dzielnicach zrealizowane zostaną dodatkowe projekty małe: „Zimowe kino w Chwarznie-Wiczlinie - projekcja pięciu filmów” oraz „ Zajęcia rozwijające kreatywność - rysunek i malarstwo z natury i z wyobraźni - dla starszych dzieci i młodzieży”. Najrzadziej głosowali mieszkańcy Oksywia (5,65 proc.).


Wśród projektów dzielnicowych w całym mieście najwięcej głosów - 2533 - otrzymał zwycięski projekt z Chwarzna-Wiczlino: „Chodnik łączący Wiczlino-Ogród z ulicą Wiczlińską”.Wybrany do realizacji najdroższy projekt dzielnicowy to „Budowa nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną trawą – na terenie po byłych ogródkach działkowych przy II MPS i Wielkokackiej na Witominie” (526 200 zł). Najtańszy projekt dzielnicowy, który trafi do realizacji to „Ustawienie lustra drogowego na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie na ul. Władysława IV” (Śródmieście; 1747 zł).

W edycji BO 2020 nie rozdysponowano 500 400 zł z puli miejskiej oraz 524 176 zł z puli dzielnicowej. Środki te zasilą odpowiednio pulę miejską oraz pule dla poszczególnych dzielnic w przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.


EDYCJA BO 2020:
1. Raport podsumowujący przebieg BO 2020 wraz z załącznikami
2. Zwycięskie projekty BO
3. Zgłoszone wnioski
4. Archiwalne materiały
5. Pule środków na projekty miejskie i dzielnicowe
6. Podstawy prawne:

  • Uchwała Nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego,
  • Uchwała Nr XIII/446/19 Rady Miasta Gdynia z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
  • Uchwała Nr XIV/476/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2020 roku,
  • Zarządzenie nr 1709/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
  • Zarządzenie nr 2371/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1709/19/VIII/R z dnia 17.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego
  • Zarządzenie nr 2776/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 października 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia listy projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 wraz ze wskazaniem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich wdrażanie

 7. Ewaluacja