Budżet Obywatelski 2019 w Gdyni

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2019 do podziału było dokładnie 10 178 864,23 zł, plus premia w ramach tzw. „Projektu +1”, która w tym roku wyniosła 392 940 zł. To nagroda w postaci realizacji dodatkowego projektu dla dzielnicy, w której odnotowano najwyższą frekwencję w głosowaniu.

W całym mieście gdynianie wybierali spośród 260 projektów dzielnicowych i 15 projektów miejskich. Tych pierwszych najwięcej było na Dąbrowie – 23, najmniej na Okwysiu i Karwinach - po 6. W wyniku głosowania prowadzonego w internecie za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl, mieszkańcy wskazali do realizacji łącznie 109 projektów dzielnicowych: 28 dużych i 81 małych, oraz pośrednio tzw. "Projekt +1", wynikający z najwyższej frekwencji). W tym roku, po raz pierwszy, wskazywano też do realizacji projekty miejskie. Spośród 15 poddanych pod głosowanie, wybrano jeden. Jednak w efekcie zwiększenia przez Radę Miasta puli na projekty miejskie oraz podjęcia przez 6 rad dzielnic decyzji o dofinansowaniu pierwszych projektów "pod kreską" z ich własnych budżetów, do realizacji trafi dodatkowo 1 projekt miejski oraz 6 projektów dzielnicowych(4 duże i 2 małe), co daje łącznie 117 projektów.

Przez 15 dni swoje głosy na gdyński Budżet Obywatelski 2019 oddały łącznie 31 263 osoby. To o 962 osoby więcej niż w roku 2018.

Najwyższą frekwencję – 38,82 procent proc. głosujących – osiągnięto w Małym Kacku i to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie dodatkowy „Projekt +1”: „Rodzinny park wypoczynku i sportu przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) z terenem rekreacji, sportu oraz strefą seniora”, o wartości 392 940 zł.

Bardzo chętnie głosy oddawali również mieszkańcy Pustek Cisowskich - Demptowa (27,23 proc.) oraz Babich Dołów (23,15 proc.) Najrzadziej głosowali mieszkańcy Chyloni (5,48 proc.).

Wśród projektów dzielnicowych w całym mieście najwięcej głosów - 1579 - otrzymał zwycięski projekt z Pustek Cisowskich – Demptowa: „Miejsca zabawy i rekreacji – plac zabaw/strefa starszaka ul. Gulgowskiego, zjazd linowy/tyrolka ul. Borowikowa, sprężynowiec/bujak sześcioosobowy na placu SP16”. Wybrany do realizacji projekt dzielnicowy o największej wartości to „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy SP nr 40” za 527 670 zł (Chylonia). Z kolei najtańszy projekt dzielnicowy, który trafi do realizacji, to „Ustawienie znaku ostrzegawczego drogowego ‘Uwaga jeże’ przy ul. Miętowej” za 1 182 zł (Dąbrowa).


W tym roku całą pulę środków wykorzystano w 6 dzielnicach: Chwarznie-Wiczlinie, Obłużu, Pogórzu, Pustkach Cisowskich-Demptowie, Redłowie i Wielkim Kacku. Niewielkie kwoty pozostały w Cisowej (400 zł), na Chyloni (710 zł) i Leszczynkach (1600 zł). Najwięcej, bo aż 205 526 zł, nie rozdysponowano na Witominie oraz na Dąbrowie (155 619 zł).

W skali całego miasta nie rozdysponowano:
* z puli dzielnicowej: 606 508 zł,
* z puli miejskiej: 364,23 zł.
Środki te zasilą odpowiednio pulę miejską o
raz pule dla poszczególnych dzielnic w przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

 

EDYCJA BO 2019

 1. Raport podsumowujący przebieg BO 2019 wraz z załącznikami
 2. Zwycięskie projekty BO
 3. Zgłoszone wnioski
 4. Archiwalne materiały
 5. Podsumowanie diagnozy potrzeb miejskich
 6. Pule środków na projekty miejskie i dzielnicowe
 7. Podstawy prawne:
  • UchwałaNr IV/80/18 z dn. 19.12.2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego,
  • Uchwała Nr V/128/18 z dn. 23.01.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2019 roku,
  • Uchwała Nr XI/348/19 z dn. 28.08.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2019 roku,
  • Zarządzenie nr 402/19/VIII/R z dn. 19.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego,
  • Zarządzenie 666/19/VIII/R z dn. 28.03.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 402/19/VIII/R w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego,
  • Zarządzenie 1298/19/VIII/R z dn. 3.09.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 402/19/VIII/R w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego,
  • Zarządzenie 1342/19/VIII/R z dn. 17.09.2019 r. zmieniające zarządzenie nr 1299/19/VIII/R z dn. 3.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów skierowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 wraz ze wskazniem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za ich wdrażanie.
 8. Ewaluacja