Projekty 2017 - zakwalifikowane do głosowania

Cisowa

Cisowa PlayGround III – Nowy plac zabaw przy Zbożowej 6 / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
312 300 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt będzie zlokalizowany przy bloku nr 6 na ulicy Zbożowej w miejscu istniejącego placu zabaw - działka 667/660.

Opis:
Projekt polega na stworzeniu bezpiecznego placu zabaw dla mieszkańców dzielnicy Cisowa.

Grabówek

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Hozjusza 1 (13 stanowisk do ćwiczeń) wraz z wykonaniem nawierzchni z piasku i kory (pow. ok. 200m2)

Szacunkowa wartość projektu:
80 000 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt usytuowany jest u zbiegu ulic Skłodowskiej 14 i Hozjusza 1 za boiskiem sportowym na tyłach budynku Skłodowskiej 14. działka nr: 655 obręb mapy: Grabówek 0015 własność : Gmina miasta Gdynia

Opis:
Korzystanie z siłowni zewnętrznej to doskonałe uzupełnienie codziennego spaceru, marszu czy joggingu. Dzięki ćwiczeniom można wzmocnić najważniejsze grupy mięśniowe. Ćwiczyć na urządzeniach siłowni może każdy . Projekt zakłada montaż 13 stu elementów siłowni z wykonaniem nawierzchni z piasku i kory

Leszczynki

Łączka Merdających Ogonów: Leszczynki, Nowa Nadzieja. Wybieg i ścieżka edukacyjno-rozwojowa dla psów pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a ul. Niemojewskiego

Szacunkowa wartość projektu:
165 320 zł

Lokalizacja projektu:
Zielony, trawiasty teren porośnięty częściowo drzewami i krzewami, pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego, a ul. Niemojewskiego. Działki: 462 (fragment), 469 (fragment), 470 (cała), 471 (cała), 480 (cała), 481 (fragment). Drzewa i krzewy pozostaną w nienaruszonym stanie, ogrodzenie terenu nie zakłóci istniejących ciągów komunikacyjnych (np. przejście pod Estakadą).

Opis:
Nadchodzi nowa nadzieja na wspaniały wybieg z dwiema osobnymi strefami dla małych i dużych psów oraz wyjątkową, bezpieczną ścieżką edukacyjno-rozwojową dla naszych zwierzaków. Do tego trawa, krzewy, drzewa, ławki i zadaszone wiaty. Dołączysz do nas, abyśmy mogli zmieniać Gdynię na bardziej pro-psią?

Grabówek

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych oraz urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla młodzieży i osób starszych między ul. Morską 107-109 a Komandorską 18-20

Szacunkowa wartość projektu:
56 380 zł

Lokalizacja projektu:
Teren wnioskowany znajduje się pomiędzy budynkami Morska 107-109 a Komandorska 18-20

Opis:
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych oraz urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla młodzieży i osób starszych

Orłowo

Bezpieczeństwo dla serc Orłowian – defibrylatory na orłowskim molo, Placu Górnośląskim i przy przystanku SKM Orłowo od ul. Orłowskiej

Szacunkowa wartość projektu:
26 200 zł

Lokalizacja projektu:

Lokalizacja stacjonarnych AED - 3 ważne lokalizacje dla dzielnicy Orłowo: Molo w Orłowie, Plac Górnośląski oraz przy ul. Przebędowskich (przy CH Klif). Certyfikowane szkolenia obejmowałyby grupę około 150 mieszkańców Orłowa.

Opis:

Zakup i montaż 3 stacjonarnych urządzeń AED do użytku publicznego w specjalnych szafkach w uczęszczanych miejscach publicznych. W projekcie uwzględnione jest również przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi AED.

Witomino Radiostacja

Zagospodarowanie zieleni przy ul. Rolniczej 14-16 (Witomino-Radiostacja)

Szacunkowa wartość projektu:
53 000 zł

Lokalizacja projektu:
dz. nr 215/9 , własność : Gmina Miasta Gdyni i WM Rolnicza 14: płotek-obrys bloku ul. Rolnicza 14 , żywopłot- trawnik graniczącym z blokiem Rolnicza 14 od ul.Widnej, tawuła /krzewy/ -trawnik graniczący z blokiem Rolnicza 16, bluszcz- wspólną altaną śmietnikowa, kostka -przy bloku 14 od strony firmy księgowej "kreatywna"

Opis:
Wykonanie płotka po obrysie Rolnicza 14 , żywopłotu z berberysu oraz uzupełnienie krzewów trawników. Trawy ozdobnych przy wejściu do klatek Rolniczej 14 i bluszczu przy pergoli śmietnikowej . Położenie kostki brukowej dla podjazdu, 2 słupków parkingowych i 2 tablic szanuj zieleń.

Mały Kack

Leśny wybieg dla piesków NASZYCH i dla piesków z CIAPKOWA - ul. Halicka

Szacunkowa wartość projektu:
123 880 zł

Lokalizacja projektu:

Wybieg zlokalizowany będzie na części działki miejskiej o nr 963 w zadrzewionej części dzielnicy , północny skraj Małego Lasku. tj. wzdłuż ul. Halickiej . Dokładnie między torami PKM a ulicą Halicką. Obszar około 1500m2, obwód około 350mb

Opis:

Budowa dużego profesjonalnego terenu rekreacyjnego dla piesków i ich właścicieli z uwagi na fakt że psów w dzielnicy jest bardzo dużo i nie ma możliwości zapewnienia im swobodnego biegania, Brakuje wygodnej formy wyprowadzania piesków na spacery gdzie mogą biegać luzem tj. wybiegu dla psów

Kamienna Góra

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 25 W GDYNI, ul. Necla 14

Szacunkowa wartość projektu:
136 810 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw przy przedszkolu nr 25 w Gdyni przy ulicy Augustyna Necla 14. Plac zlokalizowany po stronie wschodniej budynku przedszkola. Nieruchomość jest własnością gminy. Działka o nr. 609.

Opis:
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 25 w Gdyni. Celem projektu jest budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w miejscu istniejącego i niszczejącego placu zabaw.

Redłowo

Oświetlenie- Polanka w Redłowie (Plac zabaw/ćwiczeń, ścieżka, droga)

Szacunkowa wartość projektu:
38 439 zł

Lokalizacja projektu:
Oświetlenie będzie obejmować Polankę ( Pastwisko ) Huzarska oraz drogę do niej prowadzącej. Działka nr. 1868 obręb REDŁOWO J. rej 672 oraz działka nr. 1221/4 obręb REDŁOWO j. rej 672

Opis:
Chcesz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy? Oddaj głos nasz projekt dotyczący instalacji oświetlania na Polance w Redłowie. Spacery, późne powroty czy wykonywanie ćwiczeń po zmierzchu nie będą już takie straszne!

Mały Kack

Wybieg dla Psów "Psia Łapka" w Małym Kacku wraz z elementami do Agility i ławkami koło Przedszkola

Szacunkowa wartość projektu:
83 154 zł

Lokalizacja projektu:
Wybieg zostanie usytuwany na przedłużeniu ul. Kurpiowskiej w części obok spacerowego łącznika pomiędzu dzielnicami M. Kacka, a Orłowa. Od strony Orłowa w odległości 5,5 m od konsrukcji zbiornika oczyszczającego wody opadowe, aby umośliwić złużbom dojazd i dostęp do tego zbiornika , następnie wzdłuż istniejącego chodnika , a po drugiej stronie wzdłuż ogrodzenia R.O.D. "Kaszubskie" , aż do ogrodzenia przedszkola w M.Kacku . Projekt uwzględnia możliwość przesunięcia terenu o 0,5 m w stronę zbiornika, aby odseparować wybieg od ewentualnego kontaktu z dziećmi przebywającymi na terenie Przedszkola, wtedy odległość os zbiornika zmniejszy się do 5,0 m . Wejście poprzez śluzę ( podwójne furtki w tunelu o długości 1,5 m zapobiegające niekontrolowanemu opuszczeniu pipili podczas wchodzenia na teren wybiegu, zostanie umiejscowione od stropny chodnika przy przedszkolu. Teren jest aktualnie oświetllony istniejącymi lampami ulicznymi w wystarczającej wartości światła nawet na Jesienno / zimowe popołudnia.

Opis:
Projekt obejmuje budowę wybiegu dla psów, ( Dalej nazywanych „Pupilami” ) których właściciele szanują przepisy mówiące o stosowaniu smyczy podczas spacerów, a chcących zadbać o aktywną rekreację swojego pupila, jak i ich swobodę , oraz wspólne spędzanie czasu z innymi mieszkańcami dzielnicy.

Mały Kack

Przystań "Mały Lasek"

Szacunkowa wartość projektu:
43 500 zł

Lokalizacja projektu:
Teren gminny. Nieużytek, uporządkowany i posprzątany przez mieszkañców, po byłych ogródkach działkowych, wyniesiona skarpa wzdłuż ul. Olkuskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Łowicką, po prawej stronie wiaduktu PKM . Część działki miejskiej nr 167

Opis:
Z uwagi na duży leśny ruch rowerowo pieszy i rekreacyjno- turystyczny prowadzący aż z Wielkiego Kacka, Chwarzna, Wiczlina czy Witomina a także ze zgłoszonej potrzeby okolicznych mieszkańców dzielnicy, istnieje duże zapotrzebowanie na profesjonalną zadaszoną stację rekreacyjno przystankową .

Dąbrowa

Plac zabaw pod lasem - montaż urządzeń rekreacyjnych przy ul. Migdałowej o pow. 200 m2

Szacunkowa wartość projektu:
82 100 zł

Lokalizacja projektu:
Ul.Migdałowa, dz.nr 707 obręb Dąbrowa, działka stanowi własność Gminy.

Opis:
Projekt polega na stworzeniu miejsca zabaw dla dzieci. Lokalizacja miejsca znajduje się w ustronnym miejscu wśród zieleni i wejścia do lasu. W promieniu 1.3 km nie ma żadnego placu zabaw. Atrakcją placu ma być zestaw zabawowy i huśtawkowy oraz piaskownica, karuzela i konik.

Dąbrowa

Stoły do gier (piłkarzyki, chińczyk, szachy, warcaby, ping-pong) przy Skwerze Ks. Piotra Mazura i ul. Nagietkowej 73

Szacunkowa wartość projektu:
29 400 zł

Lokalizacja projektu:
Lokalizacja stołów do gier: Skwer ks. Piotra Mazura i ogólnodostępny teren Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni. A) Stoły do gry w warcaby/szachy - Skwer ks. Piotra Mazura Działka nr 2105 Dąbrowa półokrągły teren po zachodniej stronie oczka wodnego B) Stoły do gry w piłkarzyki - Ogólnodostępny teren Zespołu Szkół nr 14 Działka nr 2007 Dąbrowa dziedziniec szkoły, trawnik na prawo od głównego wejścia do szkoły, za stanowiskami do parkowania rowerów. C) Stoły do gry w ping-ponga - dwie lokalizacje do wyboru C1) Niezagospodarowana wnęka w budynku szkoły, od strony terenów rekreacyjnych - preferowana ze względu osłonięcia przed wiatrem C2) Trawnik obok skateparku (oba stoły miałyby stać równolegle w jednej ze wskazanych lokalizacji) Orientacyjna mapka w załączniku

Opis:
Montaż 6 stołów do gier: 2x piłkarzyki, 2x szachy+warcaby, 2x tenis stołowy

Dąbrowa

Oświetlenie przejścia leśnego Paprykowa-Gorczycowa / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
63 300 zł

Lokalizacja projektu:
Teren Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej - przejście od ul. Paprykowej (okolice pawilonów handlowych, naprzeciwko budynku Paprykowa 11) w kierunku ul. Gorczycowej, odcinek do końca ulicy Sezamowej. Dalszy odcinek przejścia został już oświetlony ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa

Opis:
Oświetlenie przejścia pieszego przez lasek pomiędzy ul. Paprykową (pawilony handlowe), a ul. Gorczycową

Babie Doły

Linowy plac zabaw, będący przedłużeniem istniejącego placu w kierunku bloku Dedala 6

Szacunkowa wartość projektu:
125 293 zł

Lokalizacja projektu:
LINOWY PLAC ZABAW na terenie gminy na działce nr 44, będącej przedłużeniem istniejącego placu zabaw w kierunku bloku Dedala 6.

Opis:
LINOWY PLAC ZABAW do wspinania dla dzieci w różnym wieku. Konstrukcja oparta na 5m słupie. Liny rozciągnięte tworzą piramidę z płaszczyznami linowymi na wysokości 1,6 i 3m. Do piramidy dochodzą spiralna rurka strażacka, tunel oraz element w kształcie procy. Nawierzchnia piaszczysta.

Obłuże

Modernizacja placu zabaw Turkusowa 7,8,9 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Szacunkowa wartość projektu:
139 350 zł

Lokalizacja projektu:
Działka nr 919 obręb 0010 Obłuże wieczyste użytkowanie RSM. im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Działka placu zabaw 522/500 wielkości 320m2. Mapka dołączona do projektu.

Opis:
Całkowita powierzchnia placu zabaw wynosi 320m2. Modernizacja placu zabaw z uwzględnieniem elementów dla osób niepełnosprawnych. Usunięcie starego metalowego sprzętu, ogrodzenie całkowite terenu aby zabezpieczyć przed zwierzętami - psami i dzikami.

Karwiny

Wymarzony plac zabaw na Korzennej

Szacunkowa wartość projektu:
161 400 zł

Lokalizacja projektu:
Teren na ulicy Korzennej przy blokach nr. 3,5,7,9 i 11. Plac przy przystanku 'Buraczana'

Opis:
Celem projektu jest modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci. Obejmuje demontaż urządzeń, wymianę nawieżchni i chodnika, montaż nowych urządzeń oraz ogrodzenie placu, aby nie przedostawały się na niego zwierzęta.

Orłowo

Remont ulic Olchowa i Jodłowa

Szacunkowa wartość projektu:
56 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Orłowo, ul. Olchowa na całej długości, pomiędzy ul. Przebędowskich a boiskiem Szkoły Liceum nr 1. Ul. Jodłowa na całej długości, pomiędzy ulicami Olchową a Świerkową

Opis:
Remont ulic Olchowej i Jodłowej wraz z chodnikiem

Orłowo

Budowa siłowni zewnętrznej na istniejącej nawierzchni trawiastej przy Zespole Szkół nr 6 w Gdyni Orłowie

Szacunkowa wartość projektu:
51 504 zł

Lokalizacja projektu:
81-553 Gdynia, ul. Wrocławska 52, działka 367/35 na karcie mapy KM 79 obręb Gdynia, własność Gminy Miasta Gdynia

Opis:
Wniosek dotyczy dostawy i montażu 10 elementów siłowni zewnętrznej oraz 3 elementów małej architektury. Kompleks sportowy na terenie ZS nr 6 w Gdyni jest jedynym miejsce w tej części Orłowa, z której korzysta młodzież i inni mieszkańcy dzielnicy w ramach aktywnej rekreacji.

Pogórze

Budowa parkingu osiedlowego Pogórze - centrum (Porębskiego, Sikorskiego, Kleeberga)

Szacunkowa wartość projektu:
206 218 zł

Lokalizacja projektu:
skrzyżowanie Porębskiego, Sikorskiego, Kleeberga działki nr 1430,1432,1446,1431, teren gminny,

Opis:
Budowa parkingu Pogórze centrum

Chylonia

Remont drogi dojazdowej i chodnika przy stacji SKM Leszczynki - Etap I

Szacunkowa wartość projektu:
231 467 zł

Lokalizacja projektu:
Odcinek ul. Chylońskiej 48-50 oraz chodnik prowadzący do stacji SKM Gdynia Leszczynki

Opis:
Pierwszy etap renowacji dojazdu do stacji SKM Leszczynki oraz placu znajdującego się obok. Etap I zakłada remont nawierzchni asfaltowej począwszy od skrzyżowania ul. Chylońskiej z Wiejską do ul. Chylońskiej 48C oraz wymianę chodnika prowadzącego do wejścia na stację SKM.

Karwiny

Nowe miejsca parkingowe przy bloku na ul. Chwaszczyńskiej 24 i szkole ZS nr 13 i przedszkolu nr 6

Szacunkowa wartość projektu:
165 000 zł

Lokalizacja projektu:
Fragment ul. Chwaszczyńskiej pomiędzy przedszkolem nr 6 a ogrodzeniem ZS nr 13. Chodnik i pas zieleni pomiędzy ogrodzeniem przedszkola a jezdnią, za stacją transformatorową.

Opis:
Stworzenie 8 nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców wieżowca przy ul. Chwaszczyńskiej, rodziców dzieci ze szkoły oraz przedszkola. W celu przeciwdziałania tworzeniu się zatorów w uliczkach wjazdowych do bloku, szkoły i przedszkola (pomiędzy blokiem a szkołą i między szkołą a przedszkolem).

Witomino Leśniczówka

Ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Granicznej i ul. Dębowej

Szacunkowa wartość projektu:
1 884 zł

Lokalizacja projektu:
Skrzyżowanie ulic Granicznej i Dębowej

Opis:
Ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Granicznej i Dębowej

Witomino Radiostacja

Las Witomiński dla każdego. Remont fragmentu Szlaku Leśnej Strugi

Szacunkowa wartość projektu:
169 400 zł

Lokalizacja projektu:
Fragment szlaku Zagórskiej Strugi (czarny) w Lesie Witomińskim. Początek na parkingu za budynkiem mieszkalnym ul. Kielecka 109c. Zakończenie przy budynku Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, ul. Kielecka 7. Łącznie około 1,20 km długości. Trasa położona w całości na działce nr 29 i nr 306 (obręb Witomino-Radiostacja) należących do gminy.

Opis:
Celem projektu jest remont i racjonalne wykorzystanie istniejącego szlaku poprzez poprawę dostępności i atrakcyjności. Swobodny dostęp, równa nawierzchnia, ławki, poręcz i stopnie przy stromych podejściach to zmiany, które odczują w szczególności osoby starsze, rodzice z dziećmi i wózkami.

Leszczynki

Budowa oświetlenia pod Estakadą Kwiatkowskiego na długości ok 210mb

Szacunkowa wartość projektu:
115 000 zł

Lokalizacja projektu:
Odcinek pieszo jezdny pod Estakadą Kwiatkowskiego od ulicy Ramułta do ul. Morskiej

Opis:
Budowa sieci oświetleniowej o dł. ok 210mb wraz z montażem słupów oświetleniowych zgodnie z warunkami ZDiZ

Grabówek

Plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Okrzei 6 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
168 993 zł

Lokalizacja projektu:
projekt: Plac rekreacyjno - sportowy przy ul. Okrzei w Gdyni zlokalizowany jest na działce 854/12 i 853/12 Gdynia Grabówek w pobliżu szkoły obecnie Gimnazjum nr4 w Gdyni oraz w pobliżu skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Mireckiego .Właścicielem terenu jest gmina Gdynia.

Opis:
Plac rekreacyjno - sportowy przy ul. Okrzei w Gdyni zaplanowany został jako kolejna część zagospodarowania terenu Centrum Sportowego Grabówka obok już istniejącego boiska do koszykówki i siatkówki oraz siłowni na wolnym powietrzu. Ideą jest stworzenie przestrzeni do rekreacji i spędzania czasu.

Witomino Radiostacja

Przystanek na żądanie na Małokackiej - Wyprzedź korek spacerem /Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
33 865 zł

Lokalizacja projektu:
Zatoczka na leśnym odcinku ul. Małokackiej - na trasie "Ciapkowo" - Centrum "Witawa", działki nr 397 i 383, własność Gminy Miasta Gdynia

Opis:
Dodatkowy przystanek autobusowy umożliwi podróżnym wydostanie się z autobusu na najbardziej zakorkowanym w godzinach szczytu odcinku i pokonanie pozostałej trasy piechotą, przyjemną trasą spacerową wzdłuż lasu lub lasem.

Chylonia

AKTYWNA CHYLONIA - Budowa bieżni lekkoatletycznych, skoczni w dal przy nowo powstającym boisku na ogólnodostępnym terenie SP nr 10 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
276 000 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni ul. Morska 192 (teren boiska szkolnego) działka nr KM 22 487/81 typ własności: zasób gruntów gminy

Opis:
Budowa bieżni poliuretanowych: wokół nowo powstającego boiska do piłki nożnej (2 tory), bieżni prostej 50m (4 tory) oraz skoczni w dal z rozbiegiem - na terenie SP nr 10 w Gdyni - służących rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi zarówno dzieci, jak i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia.

Śródmieście

„Naładuj swoją baterię”. Miejska ładowarka przy Infoboxie na ul. Świętojańskiej 30

Szacunkowa wartość projektu:
12 500 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Infobox, ul. Świętojańska 30, obok przystanku autobusowego i punktu naprawy rowerów

Opis:
Nowe technologie! Projekt zakłada budowę jednego punktu do ładowania urządzeń moblinych (np smartfon). Zawiera 2 gniazda usb oraz ładowarkę indukcyjną w górnej części urządzenia. Korzystanie jest bezpłatne.

Pustki Cisowskie - Demptowo

Miejsce dla wszystkich – etap 2 - kontynuacja zwycięskiego projektu BO z 2015 r. Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka (teren po d. Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie)

Szacunkowa wartość projektu:
159 850 zł

Lokalizacja projektu:
Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka, Gdynia-Demptowo dz. nr 1313, 1314, 1351, 1373 obręb: Pustki Cisowskie własność : Gmina Miasta Gdyni

Opis:
Teren zabawy, sportu i rekreacji dla mieszkańców Demptowa i nie tylko. Projekt ukierunkowany na rozwój możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, m.in. poprzez budowę boiska do piłki nożnej, ścianki wspinaczkowej czy zjazdu linowego tzw. tyrolki dla dzieci i młodzieży.

Babie Doły

Remont samolotu-pomnika TS-8 Bies przy ul. Ikara 10

Szacunkowa wartość projektu:
84 975 zł

Lokalizacja projektu:
Dzielnica Babie Doły. Działka nr 86.

Opis:
Zgodnie z oceną stanu technicznego wykonaną na zamówienie Agencji Mienia Wojskowego należy w trybie pilnym zaprojektować i wykonać nową podkonstrukcję wsporczą, gdyż obecna nie gwarantuje dalszego bezpiecznego użytkowania.

Wzgórze Św. Maksymiliana

Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów 28-32 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
97 000 zł

Lokalizacja projektu:
Przebieg linii oświetleniowej przez działki miasta Gdyni nr 998/25 i 1588/20 oraz przez działkę nr 1587 będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk" w Gdyni

Opis:
Projekt przewiduje wykonanie linii oświetleniowej 73 miejscowego parkingu wraz z oświetleniem chodnika użytkowanego przez mieszkańców ulicy Partyzantów i Wzgórza Św. Maksymiliana oraz uczniów Liceum nr 3

Pogórze

Remont ul. Cynkowej od nr 1 do 25, ułożenie płyty Yomb w dwóch śladach

Szacunkowa wartość projektu:
135 934 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Pogórze, ul. Cynkowa od nr 1 do 25

Opis:
Ułożenie płyt Yomb w dwóch śladach na ul. Cynkowej. Podczas wykonywania ul. Złotej ul. Cynkowa została zniszczona przez ciężki sprzęt, który jeździł ulica Cynkową. Ulica wymaga remontu.

Pustki Cisowskie - Demptowo

Utworzenie podjazdu dla wózków inwalidzkich na ciągu pieszym (prostopadle) od ulicy Pawiej do ul. Jaskółcza (przystanek ZKM)

Szacunkowa wartość projektu:
64 450 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia , przebudowa istniejącego ciągu pieszego na łączniku pomiędzy ulicami Pawia i Jaskółcza - na przeciw przystanku ZKM (Jaskółcza) Własność terenu Gmina Gdynia, 1047 obręb 0024 Pustki Cisowskie, działki, 1044, 1022, 1023, 1024.

Opis:
Przebudowa istniejącego chodnika i schodów na pochylnie - cała szerokość chodnika , Intensywnie wykorzystywany ciąg pieszy , udrożnienie przejazdu dla osób na wózkach inwalidzkich, jako najkrótsza droga do przystanku od strony ul. Pawiej i DPS, Ważny interes społeczny - Gdynia bez barier.

Wzgórze Św. Maksymiliana

ZAKĄTEK ZABAWY 2 - Rozbudowa i Oświetlenie Placu Zabaw przy Al. Piłsudskiego (Skwer Sue Ryder)

Szacunkowa wartość projektu:
126 300 zł

Lokalizacja projektu:
Skwer Sue Ryder dz. nr 998/25, część działki w pobliżu skrzyżowania Al. Piłsudskiego i ul. Legionów - niezagospodarowana część trawiasta przylegająca do istniejącego placu zabaw

Opis:
Projekt przewiduje oświetlenie i rozbudowę "Zakątka Zabawy" - placu zabaw powstałego przy Al. Piłsudskiego, dzięki wygranej w Budżecie Obywatelskim 2015. Zestaw sprawnościowy dla starszych dzieci, trampolina oraz huśtawka dla dzieci z niepełnosprawnością to elementy, o które chcemy powiększyć plac.

Babie Doły

Górka saneczkowa pomiędzy ul. Zieloną a Rybaków

Szacunkowa wartość projektu:
55 000 zł

Lokalizacja projektu:
Działka nr 151. Obszar wyłączony z zabudowy przeznaczony w mpzp 0101 jako zieleń ekologiczno - krajobrazowa. Znajduje się pomiędzy ulicą Zieloną a Rybaków przy drodze oznaczonej w mpzp nr 065 KD-D 1/2.

Opis:
Obszar nie czynny inwestycyjnie można zagospodarować do celów rekreacyjnych w postaci górki saneczkowej (widokowej) otoczonej uregulowaną roślinnością trawiastą.

Grabówek

Bezpieczne boisko do koszykówki i siatkówki przy SP nr 17 w Gdyni. Ul. Grabowo 12, 81 -265 Gdynia

Szacunkowa wartość projektu:
187 600 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki przy SP nr 17 w Gdyni ul. Grabowo 12 81-265 Gdynia

Opis:
1. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 14 x 23 m, do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z wykonaniem podbudowy. 2. Zakup i montaż wyposażenia boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę 3. Zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego (2 lampy przy boisku)

Kamienna Góra

Remont wjazdu z ul. Legionów na drogę osiedlową + remont wewnętrznej drogi osiedlowej przy budynkach ul. Legionów 13-15-17 oraz 17 A-B

Szacunkowa wartość projektu:
170 000 zł

Lokalizacja projektu:

ul. Legionów 13-15-17 oraz 17 A-B, 81-378 Gdynia

Opis:

Remont wjazdu z ul.Legionów na drogę osiedlową + remont wewnętrznej drogi osiedlowej przy budynkach ul.Legionów 13-15-17 oraz 17 A-B

Orłowo

„Dziki Sad” - budowa ścieżek ułatwiających dostęp i estetyzacja terenów zielonych za przychodnią przy ul. Wrocławskiej

Szacunkowa wartość projektu:
69 421 zł

Lokalizacja projektu:
Tereny zielone położone na wzniesieniu za przychodnią na ulicy Wrocławskiej w kwartale wyznaczonym ulicami Źródlana, Wrocławska, Architektów

Opis:
"Dziki Sad" to malowniczy, spokojny teren położony w zasięgu krótkiego spaceru od Placu Górnośląskiego w Orłowie, który jesienią 2016 roku udało się w dużej mierze wysprzątać dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności. Czas poprawić dostęp do Dzikiego Sadu poprzez budowę kilku utwardzonych ścieżek.

Mały Kack

AbsolutniePięknyMałyKack - boisko wielofunkcyjne przy ul. Spokojnej

Szacunkowa wartość projektu:
200 000 zł

Lokalizacja projektu:
Działki przy ul. Spokojnej nr 3796, 3797 własność Gminy Gdynia

Opis:
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni piaskowo-żwirowej o wym. 30x17m z ogrodzeniem i bramko-koszami

Orłowo

Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Orłowska 57

Szacunkowa wartość projektu:
214 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Orłowo ul. Orłowska 57 przy IX Liceum Ogólnokształcącym, działki 1770, 1771, 1764 obręb 0022 Orłowo.

Opis:
Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 15x30, umożliwiającego grę w koszykówkę, siatkówkę oraz tenis ziemny. Nawierzchnia boiska zostanie wykonana z poliuretanu, materiału, który zapewnia bezpieczeństwo i ochronę użytkowników przed kontuzją. Całość uzupełni mała architektura.

Pogórze

Chodnikiem bezpiecznie wzdłuż ulicy Steyera

Szacunkowa wartość projektu:
40 214 zł

Lokalizacja projektu:
Wzdłuż ulicy Steyera na odcinku od skrzyżowania z ulicą Horyda do Przedszkola nr 49 wzdłuż istniejącego parkingu na działce 169/21 (mapa w załączeniu). Własność terenu: gmina Gdynia.

Opis:
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Steyera na odcinku od skrzyżowania z ulicą Horyda do Przedszkola nr 49.

Pogórze

Utwardzenie dróg gruntowych na Pogórzu Dolnym etap I ul. Niklowa

Szacunkowa wartość projektu:
202 642 zł

Lokalizacja projektu:
Utwardzenie drogi obejmuje ul. Niklową od skrzyżowania z ul. Złotą do skrzyżowania z ul. Potasową w Gdyni Pogórzu Dolnym. Numer działki 580 Obręb 0023 Pogórze

Opis:
Utwardzenie drogi w technologii płyt YOMB wzdłuż ulicy Niklowej na długości 230mb i pełnej szerokości 3,5m.

Obłuże

" Zakątek Zabawy " - Plac zabaw, 81-166 Gdynia ul. Podgórska 11

Szacunkowa wartość projektu:
183 450 zł

Lokalizacja projektu:
81 - 166 Gdynia ul. Podgórska 11, Teren położony przed blokiem nr 11. Działka nr 274 - teren należny do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni

Opis:
Szanowni Głosujący! W dobie komputerów oraz internetu coraz częściej zapominamy o tym jak ważna jest zabawa na świeżym powietrzu... Razem możemy sprawić, że nasze dzieci nigdy o tym nie zapomną, a TV i gry komputerowe przestaną być priorytetem. Zachęcam do zapoznania się z projektem placu zabaw ;)

Działki Leśne

Zdroje na Działkach Leśnych. Montaż 3 poidełek wody pitnej przy placach zabaw (ul. Śląska i Wolności) oraz boiskach szkolnych (SP26, G2)/ Fundacja WspólDzielnia

Szacunkowa wartość projektu:
143 400 zł

Lokalizacja projektu:
Lokalizacje poidełek: 1 - okolice placu zabaw przy ul. Śląskiej 72 2 - okolice boiska oraz placu zabaw Szkoły Podstawowej nr 26 3 - pomiędzy placem zabaw a boiskiem Gimnazjum nr 2 przy ul. Wolności Poidełka powinny być zlokalizowane jak najbliżej istniejącej sieci wodociągowej, by ograniczyć koszt przyłączenia.

Opis:
Projekt zakłada montaż 5 miejskich źródełek wody pitnej w różnych częściach dzielnicy Działki Leśne. Poidełka będą działały od kwietnia do października. Miejsca usytuowania poidełek zostały wybrane, aby dostęp do nich miało jak najwięcej użytkowników.

Dąbrowa

Rozbudowa terenów sportowych w ZS 14 ul. Nagietkowa - bieżnia

Szacunkowa wartość projektu:
200 760 zł

Lokalizacja projektu:
Tereny sportowe Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni (ul. Nagietkowa 73) działki ewidencyjne: 2000 i 2008 obręb Dąbrowa Działka stanowi własność gminy Gdynia

Opis:
Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej o długości 100 m (4 tory) na terenie rekreacyjnym Zespołu szkół nr 14, w miejscu dawnej bieżni.

Pustki Cisowskie - Demptowo

Budowa Nowoczesnej Siłowni Zewnętrznej, oraz zestawu drążków do ćwiczeń. Gdynia ul Borowikowa (górka obok boiska do piłki nożnej)

Szacunkowa wartość projektu:
94 500 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia ul. Borowikowa ( górka obok boiska do piłki nożnej ) . Obręb 0024 Pustki Cisowskie działka nr. 144 o powierzchni 23311 m, kw. Własność gruntu, Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni ul. Helska 8. Właściciel terenu wyraża zgodę na użyczenie części nieruchomości na powyższy cel (około 230 m. kw.) Stosowne Oświadczenie w załączeniu.

Opis:
Cennik w załączeniu (propozycja) przedstawia zestaw - Full - 14 stanowisk (Siłowni Zewnętrznej) i tablica informacyjna oraz zestaw drążków do ćwiczeń (zestaw drążków niskich, zestaw drążków wysokich, drabinka pionowa). Całość stanowi funkcjonalne zestawy do ćwiczeń. Doskonale wpisuje się w teren.

Karwiny

Powiększamy parking przy ul. Kruczkowskiego

Szacunkowa wartość projektu:
141 988 zł

Lokalizacja projektu:
Parking przy ul. Kruczkowskiego (między blokami Kruczkowskiego 1 i 5 oraz Iwaszkiewicza 6) działka o numerze 379 własność: SM „Karwiny”

Opis:
Wniosek dotyczy przebudowy istniejącego parkingu. Po przebudowie zajmowałby powierzchnię ok. 350 m2. Powiększony parking oferowałby dodatkowe kilkanaście miejsc parkingowych i leżał na terenie obecnego trawnika oraz fragmentu chodnika.

Mały Kack

#AbsolutniePięknyMałyKack urządzenia rekreacyjne "Za Kasztanem" przy ulicy Olkuskiej

Szacunkowa wartość projektu:
38 910 zł

Lokalizacja projektu:
Lokalizację placu stanowi załączona mapa. Jest to działka nr 160 przy ulicy Olkuskiej. Działka gminy Miasta Gdyni.

Opis:
Teren przy ulicy Olkuskiej, pod pięknym Kasztanem z każdym rokiem pięknieje. Najpierw posprzątano teren, powstał Street workout a w tym roku stanie tam linarium. Kolejną propozycją jest wyposażenie tego miejsca w urządzenia dla dzieci i młodzieży oraz w stoliki grami np. w szachy.

Wzgórze Św. Maksymiliana

Kolorowe Podwórko - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 23

Szacunkowa wartość projektu:
238 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, Ul.Grottgera 19, teren przy Szkole Podstawowej nr 23. Działka o numerze ewidencyjnym 54; Obręb GD. Boisko przy halach tenisowych na istniejącym boisku asfaltowym.

Opis:
Poczuj radość z gry w piłkę i spędzania czasu z przyjaciółmi! Graj, kibicuj i ciesz się chwilą na boisku przy SP 23! Kolorowe Podwórko – zbudujemy i wyposażymy wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry we wszystko, co nam - mieszkańcom Wzgórza przyjdzie do głowy.

Dąbrowa

Modernizacja boiska przy ul. Kolendrowej

Szacunkowa wartość projektu:
258 000 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko przy ul. Kolendrowej (okolice nr 10) Dz. Nr 2444 Obręb 0014-DĄBROWA Własność: Spółdzielnia mieszkaniowa „Na wzgórzu”

Opis:
Modernizacja istniejącego już boiska przy ulicy Kolendrowej ogólnie dostępnego dla mieszkańców dzielnicy. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni oraz instalację bramkokoszy i piłkołapów.

Obłuże

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Sucharskiego 10 w Gdyni - dzielnica Gdynia Obłuże

Szacunkowa wartość projektu:
120 000 zł

Lokalizacja projektu:
Ul. Sucharskiego, działka o numerze ewidencyjnym 973/39 Pogórze; KM 25076, Obręb GD. Typ własności. Zasób gruntów gminy.

Opis:
Budowa siłowni zewnętrznej z 14 elementami (podwójnie) wraz z regulaminem siłowni na nawierzchni żwirowo-piaszczystej (powierzchnia ok. 225 m2).

Witomino Leśniczówka

Siłownia zewnętrzna "Pod Chmurką" w pobliżu boiska do piłki nożnej na wysokości budynku Nr 27 przy ul. Hodowlanej i ul. Promiennej. Montaż 3 urządzeń z 6 stanowiskami do ćwiczeń

Szacunkowa wartość projektu:
44 500 zł

Lokalizacja projektu:
Siłownię zewnętrzną proponujemy zlokalizować na działce nr 210 przy lesie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego boiska piłki nożnej, na wysokości budynku Hodowlana 27 i ulicy Promiennej. Działka jest w posiadaniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk".

Opis:
na powierzchni żwirowo-piaszczystej proponujemy zamontować 3 urządzenia z 6 stanowiskami do ćwiczeń. Ławki - 2 szt, kosz na śmieci - 1szt.

Wielki Kack

Bieżnia Lekkoatletyczna "Droga do Zwycięstwa", ul. Starodworcowa 36, SP 20 Gdynia

Szacunkowa wartość projektu:
170 000 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko SP 20, ul. Starodworcowa 36 Nr działki: 2093 Obręb: 0027 Wielki Kack Własność: Gmina Gdynia

Opis:
Bieżnia lekkoatletyczna " Droga do Zwycięstwa". Wykonanie 80m. 4 torowej bieżni tartanowej. Wykonanie skoczni do skoku w dal w ciągu bieżni lekkoatletycznej. Zamontowanie 1 belki do skoku w dal w odległosci 1m. od obramowania skoczni.

Mały Kack

#AbsolutniePięknyMałyKack - urządzenia turystyczne: Linarium "stożek", urządzenie siłowni zewnętrznej Wahadło+Biegacz+Twister oraz wycisk + prasa przy ul. Racławickiej 8

Szacunkowa wartość projektu:
28 400 zł

Lokalizacja projektu:
Gmina Miasta Gdynia Nr działki 2109 (504/2) Działka 280 m2

Opis:
Doposażenie urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej naprzeciwko NR8 w Małym Kacku - Linarium "Stożek" ,urządzenie siłowni zewnętrznej - wahadło +biegacz+twister oraz wycisk + prasa

Wielki Kack

Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 (Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia)

Szacunkowa wartość projektu:
98 825 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw przy ul. Starodworcowej 36 dz. nr 2093 obręb 0027 Wielki Kack, Własność: Gmina Miasta Gdyni

Opis:
Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni

Witomino Radiostacja

Oświetlenie ulicy Strażackiej

Szacunkowa wartość projektu:
53 476 zł

Lokalizacja projektu:
Ulica Strażacka, działka o numerze 236 należąca do zasobów gruntów gminy.

Opis:
Budowa słupów oświetleniowych na ulicy Strażackiej od wjazdu do jednostki wojskowej do parkingu przy sklepie handlowym.

Wielki Kack

Modernizacja zniszczonej nawierzchni części ulicy Starodworcowej na odcinku od ul. Radosnej do Starodworcowej 3A wraz z regulacją odwodnienia

Szacunkowa wartość projektu:
308 610 zł

Lokalizacja projektu:
„Koryto” ulicy Starodworcowa na długości 190 metrów od skrzyżowania z ul. Radosną do wysokości budynku Starodworcowa 3A.

Opis:
Wymiana zniszczonej nawierzchni ulicy poprzez usunięcie starych płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki. Dodatkowo regulacja infrastruktury odwadniającej i nowe wpusty. Z powodu ograniczeń finansowych zadanie dotyczy części ul. Starodworcowej która już posiada kanalizacje burzową.

Mały Kack

#AbsolutniePięknyMałyKack - Bezpieczny mały skwerek przy ciągu pieszym Kurpiowska, zagospodarowanie pasa zieleni oraz doposażenie terenu przy przystanku autobusowym Sandomierska

Szacunkowa wartość projektu:
21 953 zł

Lokalizacja projektu:
Ciąg pieszy Kurpiowska ( między ul. Sieradzką, a ul. Przemyską ). Działka 755/255.

Opis:
Zagospodarowanie terenu zielonego na mini skwer w części ciągu pieszego Kurpiowska ( między kanałem deszczowym, a ogrodzeniem przedszkola nr 23 ). Monitoring w/w ( doposażenie ). Instalacja Gablotki informacyjnej przy przystanku autobusowym Sandomierska – wymiana.

Witomino Radiostacja

Budowa placu zabaw na Skwerku Witomińskim

Szacunkowa wartość projektu:
169 549 zł

Lokalizacja projektu:
Skwer Witomiński, działka o numerze 351 należąca do zasobów gruntów gminy.

Opis:
Budowa nowoczesnego placu zabaw i miejsca piknikowego na Skwerku Witomińskim przeznaczonego dla dzieci w każdym wieku.

Redłowo

Stworzenie interaktywnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Redłowie, przy alei Zwycięstwa 96/98

Szacunkowa wartość projektu:
144 869 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przy ul. Stryjskiej, zaraz obok budynku PPNT (miejsce obok istniejącego placu zabaw)

Opis:
Stworzenie interaktywnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Redłowie

Wzgórze Św. Maksymiliana

CZYSTE WZGÓRZE - ustawienie kilkudziesięciu dystrybutorów oraz śmietników na psie nieczystości w całej dzielnicy

Szacunkowa wartość projektu:
39 138 zł

Lokalizacja projektu:
na mapce która jest załącznikiem do projektu oznaczone są dokładnie miejsca w których wnioskuję o montaż: dystrybutor woreczków - zaznaczone jako gwiazdki sztuk 34 oraz śmietniki betonowe zaznaczone jako trójkąty sztuk 26

Projekt będzie zlokalizowany na działkach gminnych o nr: 301, 408, 1471, 1461, 421, 754, 363, 397, 832, 474, 627, 1030, 1340, 2083, 537, 505, 368, 751, 963, 504, 538, 711, 1060, 521, 1702, 1739, 1480, 2103, 1485, 1706, 1710, 1917, 2085, 2014, 1687, 1617, 1914, 1559, 15584/2, 1987, 1688, 2033, 1772, 1962, 1916, 1650, 1619, 1863. (Obręb Wzgórze św. Maksymiliana).

Opis:
Projekt ma na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz estetyki Wzgórza Świętego Maksymiliana poprzez zwiększenie ilości śmietników i dystrybutorów co umożliwi mieszkańcom efektywne sprzątanie po swoich pupilach jak również zmotywuje osoby do tej pory niepodejmujące się tego trudu

Wielki Kack

Wielkokacki Projekt Pieszy: zieleń i chodniki koło szkoły nr 20, oświetlenie Starodworcowej (odc. Maszopów-Stolemów) oraz chodnik na początku Starodworcowej/Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
313 170 zł

Lokalizacja projektu:

Wielkokacki Projekt Pieszy "rozsiany" po całej dzielnicy: > Zadanie nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa i estetyzacja koło szkoły - działka nr 2409 - użytkowanie wieczyste PKP na gruntach Skarbu Państwa (uwaga! mamy zgodę PKP na realizację inwestycji!) > Zadanie nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulicy Starodworcowej poprzez budowę oświetlenia ulicznego na odcinku między ulicami Maszopów i Stolemów (działki nr 2406 - Własność Skarbu Państwa i działka 2409 użytkowanie wieczyste PKP na gruntach Skarbu Państwa (uwaga! mamy zgodę PKP na realizację inwestycji!) >Zadanie nr 3 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych na początku ulicy Starodworcowej - działka nr 2406 - działka Skarbu Państwa

Opis:

Wielkokacki Projekt Pieszy Inicjatywy Wielki Kack zakłada działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych w 3 punktach dzielnicy: chodniki i zieleń pod szkołą nr 20, oświetlenie na ciemnym odcinku Starodworcowej oraz na chodnik na początku ulicy. Ważne: Mamy zgodę kolei na realizację inwestycji na ich terenie przed szkołą. 

Kamienna Góra

Budowa bieżni na Bulwarze Nadmorskim

Szacunkowa wartość projektu:
115 920 zł

Lokalizacja projektu:
81-374 Gdynia, Bulwar Nadmorski, Odcinek Kamienna Góra, ścieżka będzie przebiegała przez działki nr 444 i 876 należące do Gminy Miasta Gdynia

Opis:
Budowa bieżni w Bulwarze Nadmorskim. Bieżnia miała by powstać wzdłuż ścieżki rowerowej. Wykonana będzie z nawierzchni profesjonalnej HanseGrand i HansMineral, przeznaczonej do tego rodzaju zadań. Nowoczesna bieżnia zastąpi doły i kałuże po których biegają obecnie mieszkańcy Gdyni.

Wzgórze Św. Maksymiliana

PLAC ZABAW BAJKOWA KRAINA na trawniku pomiędzy ul. Gen. S. Maczka a Gen. J. Dąbrowskiego

Szacunkowa wartość projektu:
174 200 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw ma zostać zlokalizowany na trawniku pomiędzy blokami ul. Dąbrowskiego a ul. Gen. Maczka

Opis:
Ma to być plac zabaw rekreacyjny dla dzieci młodszych i dzieci starszych. Ma być to też miejsce gdzie mogą spędzić przyjemnie czas rodzice z dziećmi m. in. mogą poćwiczyć na siłowni. Ma tam być zestaw zabaw tj. zjeżdżalnia, karuzela, huśtawki, bujak dla maluchów, piaskownica i siłownia otwarta.

Cisowa

Estetyzacja Parku nad Cisowską Strugą - Etap I. Teren wzdłuż ul. Morskiej pomiędzy ul. Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej

Szacunkowa wartość projektu:
138 770 zł

Lokalizacja projektu:
Teren wzdłuż ulicy Morskiej pomiędzy ul.Zbożową i przystankiem ZKM przy ul. Kcyńskiej, który jest własnością Gminy miasta Gdynia.

Opis:
Pas zieleni o szerokości 5 metrów i długości 200 metrów będzie miał na celu odseparowanie części rekreacyjnej i relaksacyjnej parku od ruchliwej i głośnej ulicy Morskiej. Pozwoli to podnieść komfort mieszkańców wypoczywających w parku.

Grabówek

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci: ul. S. Okrzei 24 Gdynia

Szacunkowa wartość projektu:
66 300 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw przy ul. S. Okrzei. Działka nr 952/02, karta mapy 49. Własność: Gmina Miasta Gdynia.

Opis:
Rozbudowa istniejącego placu zabaw o pow. ok. 1000 m kw.

Obłuże

Rewitalizacja Obłuża: Plac Zabaw przy Unruga 72 oraz Park Miejski przy Unruga 61

Szacunkowa wartość projektu:
170 400 zł

Lokalizacja projektu:
Plac Zabaw: Działka nr 326 obręb 0020 Obłuże przy budynkach Unruga 72 i 74. Park Miejski: Lasek gminny przy ulicy Unruga nr działki 33 i 36 przy Unruga 61.

Opis:
Szanowni Państwo, proszę o poparcie projektu Rewitalizacji Obłuża, w którym pragniemy wspólnie stopniowo przywrócić całej dzielnicy dawne lata świetności. W tej edycji budujemy plac zabaw dla dzieci oraz zmieniamy lasek w park z możliwością wypoczynku dla mieszkańców i przejezdnych rowerzystów.

Wzgórze Św. Maksymiliana

Plac Street Workout/Parkour na Bulwarze

Szacunkowa wartość projektu:
242 895 zł

Lokalizacja projektu:
Bulwar, pas ziemi obok restauracji "Barracuda", leżący wzdłuż skarpy. (miejsce aktualnych drążków) oraz leżący naprzeciwko pas trawy znajdujący się przy zakręcie ścieżki rowerowej i jednocześnie pomiędzy chodnikiem a dojazdem do restauracji "Barracuda". Działka nr. 809/143 , działka nr. 1136/127 oraz 1137/127 obręb. WZGÓRZE ŚW MAKSYMILIANA

Opis:
Brakuje Ci miejsc do ćwiczeń? Nie uważasz że takich miejsc powinno być jak najwięcej? A może po prostu lubisz popatrzeć wysportowanych ćwiczących lub troszczysz się młodzież? Znajdzie się jeszcze tysiąc powodów dla których powinieneś/powinnaś oddać głos na budowę Placu Street Workout/Parkour ;)

Redłowo

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 24 na ul. J.Korczaka 22

Szacunkowa wartość projektu:
165 920 zł

Lokalizacja projektu:
Przedszkole nr 24 na ul. Janusza Korczaka 22, obręb 0025, dz. nr 281, karta mapy KM70 , własność: Gmina Miasta Gdyni.

Opis:
Wniosek dotyczy budowy ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu Nr 24 na ul. J.Korczaka 22 o powierzchni 830m2. Przewiduje się zakup nowych zabawek: dwa zestawy zabawowe, dwie piaskownice, bocianie gniazdo, bujak sprężynowy oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Babie Doły

Oświetlenie schodów od przystanku Babie Doły do ulicy Ikara

Szacunkowa wartość projektu:
32 926 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt dotyczy ciągu pieszego prowadzącego schodami od przystanku Babie Doły do bloków przy ulicy Ikara. Teren znajduje się na działce nr 87 - własność Wspólnoty mieszkaniowej IKARA 3 oraz na działce nr 88 - własność Agencji Mienia Wojskowego

Opis:
Oświetlenie schodów od przystanku Babie Doły do ulicy Ikara

Działki Leśne

Oświetlenie ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż garaży pomiędzy ulicami: Białostocką i Poleską / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
75 000 zł

Lokalizacja projektu:
Dzielnica Działki Leśne, działki nr: 1495 – własność osób fizycznych, 1537 – własność Miasta Gdyni.

Opis:
Odmieńmy przejście do centrum miasta wzdłuż garaży przy Strefie Płatnego Parkowania. Realizacja zadania ma na celu doświetlenie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Chwarzno - Wiczlino

Uzupełnienie chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej - bezpieczna droga do ZS nr 15 od strony Sokółki do przejścia przy przystanku Tezeusza

Szacunkowa wartość projektu:
99 442 zł

Lokalizacja projektu:
uzupełnienie chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej - od miejsca przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych (przy wjeździe w ul. Amona) do kolejnego przejścia dla pieszych (przy przystanku ul. Tezeusza)

Opis:
Ciąg pieszy - wzdłuż ul. Chwarznieńskiej - przedłużenie istniejącej infrastruktury od miejsca przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych (przy wjeździe w ul. Amona) do kolejnego przejścia dla pieszych (przy przystanku ul. Tezeusza)

Działki Leśne

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27

Szacunkowa wartość projektu:
145 012 zł

Lokalizacja projektu:
Plac o wymiarach w kształcie prostokąta o wym. 32m x 22m, pow. ok. 704 m2. Teren szkoły – Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni. Własność: gmina.

Opis:
Wymiana nierównej i popękanej nawierzchni (wraz z wykonaniem odwodnienia terenu) na placu apelowym przy ZSS nr 17 w Gdyni. Wykonanie oraz namalowanie (i/lub ułożenie z kostki) wzoru imitującego jezdnię, przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów – walor edukacyjny.

Mały Kack

Modernizacja placu zabaw przy ul. Wieluńskiej ETAP I (działka 599, obręb 0019 Mały Kack)

Szacunkowa wartość projektu:
182 050 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw przy ul. Wieluńskiej, dz. nr 599, obręb 0019 Mały Kack. Własność: Gmina Miasta Gdyni

Opis:
Wniosek dot. modernizacji placu zabaw przy ul. Wieluńskiej. Projekt zakłada demontaż istniejącego placu zabaw, wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej, montaż nowych urządzeń zabawowych. Powstanie miejsce, które wzmocni relacje społeczne i sprawi, że czas spędzony na podwórku będzie przyjemnością.

Oksywie

Remont boiska szkolnego SP 33 na Oksywiu przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną nawierzchnię

Szacunkowa wartość projektu:
360 500 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko szkolne Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia. Nr działki: 1112, 1113 Obręb Oksywie. Własność: Gmina Miasta Gdyni.

Opis:
Wniosek dotyczy remontu boiska wraz z wymianą na sztuczną nawierzchnię, na boisku piaskowym o wymiarach 22,5 m x 50 m na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 na Oksywiu

Chwarzno - Wiczlino

Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Posejdona i Westy z przepompownią ścieków

Szacunkowa wartość projektu:
374 480 zł

Lokalizacja projektu:
działka gminna -brak mapy z powodu niemożności połączenia z serwerem/przepompownia ul Posejdona nr 8,10,12,14 ul Westy nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Opis:
Wykonanie dwóch odcinków brakującej kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla ul.Posejdona i Westy. Likwidacja szamb w 16 gospodarstwach domowych

Leszczynki

Budowa skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego z dojściem od ulic Niemojewskiego i Drzymały

Szacunkowa wartość projektu:
165 804 zł

Lokalizacja projektu:
Teren Gminy w gestii ZDiZ w Gdyni znajdujący się pod Estakadą Kwiatkowskiego między ul. Niemojewskiego, Drzymały i Morską. Działka nr 512.

Opis:
Projekt budowy skateparku z utwardzoną nawierzchnią i podstawowymi elementami klasycznego skatepark z szerokim rozpędem, funbox z grindboxem i poręczą oraz grindboxy, ławkę, poręcz. Elementy jezdne wykonane ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej.

Dąbrowa

Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 na ul. Wiczlińskiej 33

Szacunkowa wartość projektu:
130 380 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Wiczlińska 33,działka o nr 372/9,j.rej.371; KW 4687;Obręb GD.Typ własnosci:Zasób gruntów Gminy

Opis:
Plac zabaw przy szkole pełni funkcję rekreacyjną wychodzi naprzeciw najmłodszych wychowanków naszej dzielnicy,ale przez ostatnie lata nawierzchnia placu zabaw uległa zużyciu.Modernizacja ma polegać na wymianie wykruszającej się nawierzchni.

Dąbrowa

Kwietny skwer na Dąbrowie - ul. Rdestowa

Szacunkowa wartość projektu:
40 000 zł

Lokalizacja projektu:
Działka gminna przy ul. Rdestowej na terenie działki nr 2705 obręb 0014 Dąbrowa (dawniej 50/3 KM29, obręb Wielki Kack) przed sklepem Stokrotka. Obecnie zaniedbane klepisko

Opis:
Nasadzenie kwiatów i drzew oraz odtworzenie trawnika w okolicach skrzyżowania ul. Rdestowej i Nowowiczlińskiej od strony sklepu Stokrotka. Obecnie znajduje się tam zaniedbane klepisko.

Oksywie

Remont nawierzchni jezdni osiedlowej przy ul. Bosmańskiej 28-30 na wprost ul. Alzackiej wraz z remontem chodnika. Remont chodnika przy ul. Podchorążych 1

Szacunkowa wartość projektu:
369 610 zł

Lokalizacja projektu:
Wymiana nawierzchni jezdni osiedlowej o długości ok. 140 m.b. i szerokości ok. 3,5 m (490 m kw.) przy ulicy Bosmańskiej 28-30 i 28 A-30 B oraz remont chodnika o długości ok. 140 m.b. i szerokości ok. 1,5 m na całej długości jezdni z zerwaniem starej nawierzchni i ułożeniem kostki betonowej o grubości 8 cm. Wymiana chodnika przy ul. Podchorążych 1 o długości około 200 m.b. i szerokości ok. 2 m wraz z obrzeżami, z rozbiórką starego chodnika i ułożenie kostki betonowej o grubości 8 cm. Własność gruntów: Gmina Miasta Gdyni.

Opis:
Remont jezdni osiedlowej przy ul. Bosmańskiej 28-30 o długości ok. 140 m.b. i szerokości 3,5 m wraz z chodnikiem, krawężnikami i obrzeżem, remont chodnika z obrzeżami przy ul. Podchorążych 1 o długości ok. 200 m.b. i szerokości 2 m - wymiana na kostkę betonową o grubości 8 cm.

Witomino Leśniczówka

Remont nawierzchni ulicy Wrzosowej i chodnika od Wrzosowej nr 2 do skrzyżowania z ulicą Stawną 27

Szacunkowa wartość projektu:
119 775 zł

Lokalizacja projektu:
81 - 655 Gdynia Witomino Leśniczówka, remont nawierzchni obejmuje ul. Wrzosową od skrzyżowania z ulicą Cichą do skrzyżowania z ul. Stawną oraz chodnik od Wrzosowej nr 2 do skrzyżowania z ul. Stawną 27.

Opis:
Wymiana zniszczonej nawierzchni ulicy poprzez usunięcie starych i ułożenie nowych płyt YOMB wraz z wymianą zniszczonego chodnika i ułożenie nowego od Wrzosowej nr 2 do skrzyżowania z ulicą Stawną 27 ograniczonego z jednej strony krawężnikiem z drugiej obrzeżem w uwzględnieniem wjazdów na posesje.

Karwiny

W zdrowym ciele, zdrowe Karwiny - budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę przy Zespole Szkół nr 13 na ul. Chwaszczyńskiej 26

Szacunkowa wartość projektu:
116 000 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26. Nawierzchnia miałaby zostać położona na istniejącym boisku asfaltowym.

Opis:
"W zdrowym ciele, zdrowe Karwiny". Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę siatkową i koszykówkę. Taki obiekt nie tylko umożliwiłby rozwijać się osobom chętnie uprawiającym w/w. dyscypliny, ale także bezpiecznie bawić się najmłodszym dzieciom z ich opiekunami.

Mały Kack

MAŁY LASEK. Zielona Dolina Małego Kacka. Projekt przewiduje założenie równego trawnika i wyprofilowanie skarpy wzdłuż ul. Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do Łowickiej

Szacunkowa wartość projektu:
42 900 zł

Lokalizacja projektu:
Działka miejska nr pas nieużytku (tereny odzyskane po byłych ogródkach działkowych) wzdłuż ulicy Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul Łowickiej.

Opis:
Projekt zakłada oczyszczenie i wyrównanie terenu, renowację podłoża oraz utworzenie równego pasa zielonego trawnika wzdłuż ul. Olkuskiej.

Pustki Cisowskie - Demptowo

Plac Sportów Miejskich u zbiegu ulic Jastrzębiej, Bławatnej i Sępiej

Szacunkowa wartość projektu:
125 715 zł

Lokalizacja projektu:
1047/44, 1039/33, 845/44, 1033/33, 1036/33 Zbieg ulic: Jastrzębia, Bławatna, Sępia

Opis:
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego: plac do ćwiczeń street workout i parkour. Urządzenia: zestaw do street workout i parkour - drążki i drabinki stalowe, murki betonowe, walce poliuretanowe. Tablica informacyjna, dwie ławki i kosz na śmieci.

Wielki Kack

Wymiana nawierzchni na ul. Górniczej

Szacunkowa wartość projektu:
263 000 zł

Lokalizacja projektu:
Droga przy blokach nr 12-14-16-22-24 na ulicy Górniczej

Opis:
Wymiana najstarszej nawierzchni w tej części Wielkiego Kacka, której stan wyraźnie odstaje od standardów Gdyni - "tymczasowa" nawierzchnia, która ma 20 lat.

Śródmieście

Plac Sportów Miejskich w Centrum

Szacunkowa wartość projektu:
158 052 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przy Gimnazjum nr 1, obok boiska, przy ul. Szkolnej.

Opis:
Urządzenia: zestawy do street workout i parkour - różnorodne drążki i drabinki stalowe, lina do wspinania, kółka gimnastyczne, murki betonowe, walce poliuretanowe

Wzgórze Św. Maksymiliana

Metamorfoza Skweru Arki Gdynia / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
130 000 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt zlokalizowany w obrębie Skweru Arki Gdynia.

Opis:
W okolicy słynnego bulwaru Nadmorskiego znajduje się Skwer Arki Gdynia. Jest to miejsce niezauważane, omijane i bardzo słabo zagospodarowane. Chcemy zmienić to miejsce w atrakcyjną przestrzeń. Dodatkowo połączyć je z Bulwarem Nadmorskim, a także przygotować infrastrukturę pod przystanek autobusowy.

Karwiny

Karwiński Projekt Pieszy - poprawa nawierzchni, oświetlenia i bezpieczeństwa na ulicy Korzennej, Nałkowskiej, Staffa, Kruczkowskiego i Chwaszczyńskiej /Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
160 765 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt obejmuje 6 lokalizacji: 1. Ul. Korzenna 17, 19/ działka 759/ Ciąg pieszy od drogerii Rossmann do Biedronki 2. Róg ul. Nałkowskiej i Staffa/ działki 544 i 545/ przedept na trawniku 3. Ul. Staffa 13/ działka 489/ odcinek łuku zakrętu bez chodnika 4. Ul. Staffa 5/ działka 508/ przejście dla pieszych 5. Skrzyżowanie ul. Kruczkowskiego i ul. Staffa/ działka 509 6. Ul. Chwaszczyńska 25/ działka 205/ przejście dla pieszych

Opis:
Celem projektu jest zwiększenie wygody i bezpieczeństwa pieszych. W 6 lokalizacjach dzielnicy proponuje się interwencje, które mają sprawić aby przemieszczanie się pieszo sprawiało nam mniej kłopotów. Nowe, szersze chodniki bez samochodów, doświetlone i bezpieczniejsze przejścia dla pieszych.

Obłuże

REMONT CHODNIKA PRZY LEDÓCHOWSKIEGO 11

Szacunkowa wartość projektu:
41 850 zł

Lokalizacja projektu:
Remont chodnika przy ul. Ledóchowskiego 11 wzdłuż całego budynku od strony wejść na klatki schodowe. Własność Gmina Miasta Gdynia. Obręb Gdynia Obłuże KM 21 obejmująca część działki nr 973/79 mapa w załączeniu.

Opis:
REMONT CHODNIKA: wymiana całej szerokości nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami na nowe elementy (średnia szerokość chodnika 2,6 m, długość 93 mb)

Pogórze

II Etap zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara-Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji

Szacunkowa wartość projektu:
208 270 zł

Lokalizacja projektu:
Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna - Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- "Zielona Górka",

Opis:
1. Strefa rekreacyjna z elementami ścieżki zdrowia i urządzeniami do zabaw. Instalacja sprzętu i urządzeń do aktywnej rekreacji ruchowej. 2. Wybieg dla psów. Wyznaczenie takiego miejsca spowoduje uporządkowanie trawników przydomowych i odstraszy buszujące w tych miejscach dzików. 3. Punkt widokowy.

Redłowo

Ratujmy przejście między Płytą Redłowską a Polanką Redłowską – etap I – Remont i Zabezpieczenie

Szacunkowa wartość projektu:
82 600 zł

Lokalizacja projektu:
Działania będą prowadzone w okolicy ulicy Orląt Lwowskich, dzielnica Redłowo -działka 1208/5 – obręb 0025 Redłowo – prace przy przejściu leśnym – własność gminna -działka 1178 – obręb 0025 Redłowo ul. Orląt Lwowskich – dzierżawa gminna – prace remontowe przepompowni ścieków deszczowych i kanalizacyjnych użytkowanej przez gminę i mieszkańców dzielnicy Redłowo (mapa w załączeniu)

Opis:
Projekt przewiduje prace ziemne i remontowe na górnym odcinku przejścia pomiędzy Płytą Redłowską a Polanką Redłowską. Ich celem jest ochrona rezerwatu przyrody Kępa Redłowska i ochrona wód Zatoki Gdańskiej oraz zabezpieczenie rekreacyjnej ścieżki, która obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym

Cisowa

Remont drogi dojazdowej i chodnika do Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni, ul. Chylońska 227

Szacunkowa wartość projektu:
256 497 zł

Lokalizacja projektu:
81-007 Gdynia, ul. Chylońska 227

Opis:
Wymiana 340 mkw. powierzchni drogi dojazdowej wykonanej ze starych płyt na nową, wykonaną z kostki betonowej gr. 8 cm oraz wymiana ok. 550 mkw. starych płyt chodnikowych na nowe, wykonane z kostki brukowej oraz położenie ok. 100 m krawężnika.

Witomino Leśniczówka

„Leśniczówka dla wszystkich”. Budowa platformy pionowej w budynku przy ul. II MPS 9 oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Hodowlanej, Wielkokackiej i II MPS

Szacunkowa wartość projektu:
145 000 zł

Lokalizacja projektu:
Realizacja platformy pionowej przy budynku znajdującym się przy ul II MPS 9 na działce 1121. Właścicielem nieruchomości jest SM Bałtyk.

Opis:
Budowa platformy pionowej dla wózków w budynku administracji osiedla, biblioteki, klubu seniora i rady dzielnicy położonym przy ul. II MPS 9 oraz zakup i montaż elementów małej architektury w dzielnicy tj. ławeczek i koszy na śmieci przy ciągach pieszych przy ul. Hodowlanej, Wielkokackiej i II MPS

Witomino Leśniczówka

Odtworzenie traktu spacerowego za budynkami przy ulicy Hodowlana 9-27 wzdłuż ściany lasu

Szacunkowa wartość projektu:
109 750 zł

Lokalizacja projektu:
Lokalizacja projektu: na Działce Nr 211, która jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „BAŁTYK” w Gdyni,

Opis:
Trakt spacerowy położony za budynkami od Nr 9 do 27 przy ul. Hodowlanej. Z drogi spacerowej korzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy, również wiele osób z ul. Promiennej, Chwarznieńskiej idących w kierunku ul. II Morskiego Pułku Strzelców. Trakt położony jest przy ścianie lasu.

Chwarzno - Wiczlino

Baw się i ćwicz! Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego między ul. Amona a ul. Izydy poprzez montaż nowych zestawów zabawowych oraz stanowisk siłowni zewnętrznej

Szacunkowa wartość projektu:
155 800 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw znajduje się między ul. Amona a ul. Izydy, naprzeciwko szeregowca przy ul.Amona 38 A-K. Własność: Gmina Miasta Gdyni

Opis:
Wniosek dotyczy doposażenia istniejącego placu zabaw o stanowiska siłowni zewnętrznej dla osób powyżej 14 roku życia; zestaw zabawowy o wyglądzie statku dla dzieci w wieku szkolnym; wielofunkcyjny zestaw zabawowy, huśtawkę typu „bocianie gniazdo” i panel edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Kamienna Góra

Rewitalizacja terenu zielonego na rogu Sieroszewskiego/Armii W.P.

Szacunkowa wartość projektu:
15 000 zł

Lokalizacja projektu:
Zielony plac u zbiegu ulic I Armii Wojska Polskiego i Sieroszewskiego

Opis:
Rewitalizacja zaniedbanego trawnika u zbiegu ulic I AWP i Sieroszewskiego

Dąbrowa

Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy boiska do piłki nożnej przy ul. Nagietkowej 73

Szacunkowa wartość projektu:
315 000 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt zlokalizowany na działkach nr 2000 i 2007 przy ul. Nagietkowej. Właściciel: Gmina Miasta Gdyni Mapa: w załączniku

Opis:
Projekt zakłada wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 14 na nową.

Działki Leśne

Street Workout czyli rekreacja na świeżym powietrzu przy SP 26 na ul. Tatrzańskiej 40

Szacunkowa wartość projektu:
144 900 zł

Lokalizacja projektu:
Plac przy budynku SP26 przy ul.Tatrzańska 40 dz . nr 21 , obręb 0013 własność : Gmina Miasta Gdyni

Opis:
Budowa placu Street Workout do rekreacji na świeżym powietrzu przy ulicy Tatrzańskiej 40. Powierzchnia żwirowa z obrzeżami około 250 m2 przy budynku SP26, wejście od strony ulicy. Na placu znajdą się urządzenia do ćwiczeń indywidualnych typu street workout oraz 4 ławki.

Grabówek

Budowa placu zabaw przy ul. Morskiej 43-47B na działce pomiędzy ulicą Morską a ul. Kołłątaja

Szacunkowa wartość projektu:
140 300 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt zlokalizowany jest na działce leżącej pomiędzy ul. Morską a ul. Kołłątaja na tyłach budynku Morska 43-47B. Nr działki: 1377 Obręb mapy: Grabówek Własność: Gmina Miasto Gdynia

Opis:
Coraz więcej młodych ludzi ma dzieci, które nie mają w pobliżu swojego domu bezpiecznego miejsca do zabawy na świeżym powietrzu. Stwórzmy plac zabaw dostępny dla dzieci ze wszsytkich pobliskich bloków, które będą mogły dostać się do placu bez konieczności przechodzenia przez ruchliwe ulice

Chwarzno - Wiczlino

Budowa BRAKUJĄCYCH chodników w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino przy ulicach: Filipkowskiego, Okrężnej i Zaruskiego

Szacunkowa wartość projektu:
421 041 zł

Lokalizacja projektu:
Dzielnica: Chwarzno Wiczlino ul. Okrężna (Stare Chwarzno) - działka 189 ul. Zaruskiego (Wiczlino, rejon Patio Róży - Sokółka Zielenisz) - działka 273/25, 274, 275/11 ul. Filipkowskiego (Wiczlino, rejon Wiczlino-Ogród) - działka 186/9, 188/92

Opis:
Inwestycja polega na zaprojektowaniu o wykonaniu trzech BRAKUJĄCYCH odcinków chodników, które dopełnią i poprawią istniejącą infrastrukturę z której każdego dnia korzystają mieszkańcy dzielnicy.

Grabówek

"Park Leśny Lelewela-Demela" w nawiązaniu do projektu szlaku nordic walking dzielnic Grabówek-Działki Leśne-Witomino. Teren lasów pomiędzy osiedlem Lelewela i ul. Wolności 18-19

Szacunkowa wartość projektu:
55 000 zł

Lokalizacja projektu:
teren stanowiący fragment lasów komunalnych, pomiędzy zabudową osiedla Lelewela i ul. Wolności

Opis:
nasadzenie zieleni; uporządkowanie istniejących nasadzeń i terenu punktu widokowego; budowa małej architektury; umocnienie ciągu pieszego od ul. Wolności, między budynkami nr 18 i 20

Chylonia

Usprawnienie komunikacji pieszych i transportu w ciągu od ul. Chylońskiej do Leszczynki SKM

Szacunkowa wartość projektu:
92 666 zł

Lokalizacja projektu:
Teren znajduje się w Gdyni Chyloni, od ulicy Chylońskiej idąc pomiędzy budynkami gdzie znajduje się fryzjer i bar mleczny w kierunku SK Leszczynki. Działka gminna.

Opis:
Projekt ma na celu poszerzenie chodnika oraz wyłożenie kostką betonową parkingu plus wymalowanie oznakowania poziomego jezdni plus znaki drogowe.

Dąbrowa

Wykonanie nawierzchni bitumicznej - parking z drogą dojazdową Szafranowa 4 i remont nawierzchni chodnika Rdestowa 25

Szacunkowa wartość projektu:
200 000 zł

Lokalizacja projektu:
chodnik wzdłuż szafranowej na wysokości rdestowa 25 , działki: 2326,2871,2873,2874 parking naprzeciwko szafranowa 4, działka 2878

Opis:
Wykonanie nawierzchni bitumicznej parkingu wraz z drogą dojazdową naprzeciwko budynku szafranowa 4, oraz wykonanie chodnika od chodnika przy rdestowej wzdłuż szafranowej po prawej stronie

Orłowo

Modernizacja windy przy przychodni na ul. Wrocławskiej 54

Szacunkowa wartość projektu:
178 000 zł

Lokalizacja projektu:
Modernizacja windy przy przychodni na ulicy Wrocławskiej Wrocławska 54, 81-001 Gdynia

Opis:
Dostęp do przychodni wymaga sprawnie działającej windy z dostępem dla osób niepełnosprawnych, z utrudnieniami ruchu i ich opiekunów. Istniejąca winda nie spełnia tych wymogów

Wielki Kack

Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Lipową na Fikakowie

Szacunkowa wartość projektu:
75 794 zł

Lokalizacja projektu:
w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni - przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej i ul. Lipowej /teren gminy Gdynia KM 11 obręb Wielki Kack

Opis:
Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni przy skrzyżowaniu ulicy Myśliwskiej z ul. Lipową, prostopadle do ul. Myśliwskiej, w celu przesunięcia samochodów z jezdni i chodnika dla zwiększenia przejezdności odcinka ul. Myśliwskiej, biegnącego pomiędzy budynkami nr 25 i 27

Witomino Radiostacja

Budowa rekreacyjnych ścieżek rowerowych w lesie w dzielnicy Witomino Radiostacja

Szacunkowa wartość projektu:
169 549 zł

Lokalizacja projektu:
Tereny należące do gminy, na których projekt ma być zrealizowany znajdują się w przestrzeni: od boiska w lesie do ul. Kieleckiej, od CH Riviera do osiedla przy ul.Kieleckiej 109. Teren charakteryzuje się dużą różnorodnością w ukształtowaniu terenu m.in. przewyższeniami, które można wykorzystać do wytyczenia tras rowerowych.

Opis:
Utworzenie pierwszego w Polsce i Europie terenu do jazdy rowerowej w centrum dużej aglomeracji miejskiej. W skład działania wchodzi: wytyczenie ścieżek rowerowych poza aktualnymi duktami i ścieżkami leśnymi, budowa ścieżek ekologicznych wzmacniających bezpieczeństwo użytkowników terenów leśnych.

Witomino Radiostacja

„INTEGRACJA I ZABAWA” - plac zabaw i barierka przy schodach od ul. Rolniczej do ul. Strażackiej

Szacunkowa wartość projektu:
154 200 zł

Lokalizacja projektu:
Budowa dużego, integracyjnego placu zabaw dla dzieci wraz z budową barierki wzdłuż schodów prowadzących od ulicy Rolniczej do ulicy Strażackiej.

Opis:
'PROJEKT ZABAWA!!!' ma na celu wygranie tegorocznego BO 2017 i budowę integracyjnego placu zabaw przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych wraz z wymianą barierki zaczynającej się w połowie schodów wzdłuż głównego traktu pieszego.

Grabówek

Poprawa bezpieczeństwa jazdy na ul. Komandorskiej od ul. Grabowo do ul. Kalksztajnów

Szacunkowa wartość projektu:
4 767 zł

Lokalizacja projektu:
Skrzyżowania ulicy Komandorskiej z ulicą Kalksztajnów, ulicą Mireckiego i ulicą Grabowo. Właścicielem terenu jest gmina, UM Gdynia

Opis:
Instalacja pięciu znaków STOP na ulicy Komandorskiej, na skrzyżowaniach z ulicami Kalksztajnów, Mireckiego i Grabowo

Redłowo

Spacerowy Park na skarpie przy ul. Redłowskiej. Uporządkowanie i zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych na terenie zielonym, z zachowaniem walorów przyrodniczych. Etap I

Szacunkowa wartość projektu:
65 840 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt obejmuje skarpę przy ul. Redłowskiej oraz sąsiadujące z nią tereny zielone. Działki nr: 526, 551, 519, 554, 558, 562 są własnością Gminy Gdynia. Działka nr 527, 559, 555 należy do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. W załączniku mapy (2 szt.)

Opis:
Zaprowadzenie porządku, czystości i przejrzystości terenu skarpy. Nadanie obszarowi charakteru rekreacyjnego oraz udostępnienie jego przestrzeni spacerowiczom poprzez odbudowę schodów i ścieżek. Umieszczenie koszy na śmieci, w celu utrzymania czystości Parku Spacerowego.

Grabówek

Komandorska dla ludzi/Miasto Wspólne - uspokojenie ruchu na Grabówku. Nowe, zielone rondo na skrzyżowaniu Komandorskiej z Mireckiego

Szacunkowa wartość projektu:
47 052 zł

Lokalizacja projektu:
 Obecne skrzyżowanie ulic Komandorska/Montwiłła Mireckiego

Opis:
Wybudowanie mini-ronda w formie wyniesionej wyspy centralnej z elementem zieleni na skrzyżowaniu Komandorska/Mireckiego Dopasowanie geometrii skrzyżowania do ronda. Zabezpieczenie przejść dla pieszych poprzez „pinezki” zwalniające. Uzupełnienie brakujących chodników i odsunięcie miejsc parkingowych

Obłuże

Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej pomiędzy ul. Stolarska i Krawiecka z małą infrastrukturą

Szacunkowa wartość projektu:
310 000 zł

Lokalizacja projektu:
Właścicielem dwóch działek jest Gmina Miasta Gdynia (dz. nr. 1767 i 1766), trzecia działka nr 1857 jest w zarządzie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Podgórska 14. Wszystkie działki położone są przy ul. Stolarskiej

Opis:
Grupę docelową stanowią mieszkańcy Obłuża i okolic. Projekt wyznacza boisko wielofunkcyjne na trzech działkach. Zaplanowano bramki 3m x 2m i kosze na nogach. Za bramkami piłkochwyty. Po bokach boiska ławeczki z siedziskami, wieszaki na ubrania i kosze na śmieci

Oksywie

Zagospodarowanie terenu w obrębie działki nr 173 i 175 przy komisariacie policji i Wspólnotach mieszkaniowych Zielona 15, 17, 19 na miejsca postojowe dla samochodów i rowerów

Szacunkowa wartość projektu:
352 127 zł

Lokalizacja projektu:
Teren gminny usytuowany w dzielnicy Gdynia - Oksywie przy ul. Zielonej 17 B. Działki nr 175 oraz nr 173 - obręb Gdynia.

Opis:
Zakres prac obejmuje wybudowanie stanowisk miejsc postojowych dla samochodów i rowerów na działce nr 175, przy Komisariacie Policji oraz utwardzenie nawierzchni na działce nr 173 przy kościele pw. św. Ducha i św. Katarzyny. W obu przypadkach nawierzchnia wykonana z płyt YOMB i ogrodzona krawężnikami

Wzgórze Św. Maksymiliana

Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami – ul. Władysława IV

Szacunkowa wartość projektu:
215 000 zł

Lokalizacja projektu:
Ul. Władysława IV w rejonie przystanku i schodów do tunelu podziemnego - działka nr 262, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana Własność działek: M. Gdynia

Opis:
Projekt zakłada budowę windy przy wejściu do przejścia podziemnego prowadzącego pod ul. Władysława IV do peronu SKM i Centrum Riviera. Instalacja zwiększy dostępność tego traktu komunikacyjnego dla osób starszych oraz mieszkańców z niepełnosprawnościami.

Oksywie

Remont chodnika przy ul. Błękitnej, wzdłuż posesji od nr 6 do nr 36

Szacunkowa wartość projektu:
132 338 zł

Lokalizacja projektu:
Chodnik od jezdni do pasa zieleni stycznej z działką o szer 1,8 mb lub dł. 200 mb. We wjazdach na posesję szer. chodnika 3 mb, długość 4 mb. Właściciel działki - Gmina Miasta Gdynia. Działki nr 852, 855, 860 - obręb 0021

Opis:
Remont chodnika z rozbiórką starego (asfalt) i ułożenie nowego z kostki brukowej. Długość chodnika 200 mb, szer. 2 m; we wjazdach na posesję 3 m szer.

Oksywie

System Informacji Miejskiej na Oksywiu- historia, turystyka, rekreacja, codzienność

Szacunkowa wartość projektu:
130 380 zł

Lokalizacja projektu:
1. Rondo Bitwy pod Oliwą działka w zasobach gminy 43/2 2. Ul. Arciszewskich / ul Muchowskiego działka w zasobach gminy 396/50 3. Okolice Cmentarza Oksywie Ul. Arciszewskich działka w zasobach gminy 389/51 4. Rondo Bosmańska / Zielona 5. Krzyżówka ul. Dickmana/ ul.Płk.Dąbka działka w zasobach gminy

Opis:
Gdzie jest: Kościół św.Michała Archanioła, ciałopalne cmentarzyska pogańskie, Zespół ruralistyczny, Zespół baterii nadbrzeżnych i fortyfikacji, warsztaty portowe, zręby stoczni, Stella Maris, Monumentalne Mauzoleum, Mały Panteon Marynarki, Osada rybacka, Zespół Dowództwa Floty

Cisowa

Stoliki szachowe nad Strugą Cisowską w Cisowej

Szacunkowa wartość projektu:
60 400 zł

Lokalizacja projektu:

Park Cisowski zlokalizowany jest przy ul. Morskiej i Kcyńskiej

Opis:

Projekt przewiduje instalację i zamontowanie pięciu stolików wraz z siedziskami (po 4 siedziska przy każdym stoliku) do gry w szachy i warcaby, wykonanie nawierzchnmi oraz zasadzenia krzewów średniej wielkości.

Orłowo

POZNAJ SIŁĘ SWOICH MIĘŚNI! Urządzenia sprawnościowe dla młodzieży i osób dorosłych przy SP nr 8, przy ul. Orłowskiej 27-33, fragment działki nr 1060/22

Szacunkowa wartość projektu:
153 500 zł

Lokalizacja projektu:
Przy ul. Orłowskiej 27-33, fragment działki 2431, przy SP nr 8.

Opis:
Celem projektu jest stworzenie miejsca do ćwiczeń i akrobacji dla młodzieży i osób starszych poprzez montaż urządzeń sportowo-sprawnościowych umożliwiających wykonywanie ćwiczeń aerobowych i tonizujących oraz równowagi i koordynacji ruchowej.

Dąbrowa

REMONT NAWIERZCHNI UL. ANYŻOWEJ

Szacunkowa wartość projektu:
142 000 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Anyżowa – odnoga boczna, numery parzyste jak na zał. mapie. Działka numer 3305. Działka należy do Miasta.

Opis:
Gdynia Dąbrowa ul. Anyżowa strona prawa, nr parzyste. Położenie NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ na ww. odcinku jezdni odpowiednio wyprofilowanej dla efektywnego spływu wody do kratek ściekowych

Pogórze

BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW PRZY UL. STEYERA 2, ZA PRZEDSZKOLEM

Szacunkowa wartość projektu:
71 300 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Pogórze, Działka nr 1204 należąca do Gminy Miasta Gdynia, działka znajduje się za Przedszkolem nr 49, przy ulicy Steyera 2

Opis:
Wniosek dotyczy budowy wybiegu dla psów o powierzchni ok. 500,00m2

Obłuże

Pomnik Pamięci Adm. Józefa Unruga i Gen. Stanisława Dąbka na Skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej / "Jestem z Gdyni"

Szacunkowa wartość projektu:
310 000 zł

Lokalizacja projektu:
Pierwsza zakładana lokalizacja - Skwer im. Ireny Kwiatkowskiej (przy Stawku). Dogodna lokalizacja przy ścieżce dla pieszych ciągnącej się od ulicy Płk. Dąbka do Przychodni "Obłuże-Oksywie". - działki nr 213, 214, 228 Druga możliwa lokalizacja - teren zielony przy samym skrzyżowaniu Płk. Dąbka - Kwiatkowskiego. Działki numer - 232, 231, 543 Własność działek: Gmina, Powiat Gdynia

Opis:
Projekt zakłada postawienie pomnika najważniejszych dowódców Obrony Wybrzeża'39 w skali 1:1. W roku 2018 obchodzić będziemy 100 lecie odzyskania Niepodległości, a do Polski sprowadzone zostaną szczątki Adm. J. Unruga. Oficer MW zostanie pochowany na Oksywiu. Przywróćmy pamięć bohaterom!

Wzgórze Św. Maksymiliana

Bezpieczne wejście i zejście - instalacja poręczy przy schodach bocznych do kościoła od strony ul. Kopernika

Szacunkowa wartość projektu:
31 935 zł

Lokalizacja projektu:
Schody prowadzące do kościoła Św. Antoniego, Działka nr 397 i 393 należąca do Gminy miasta Gdynia

Opis:
Instalacja poręczy przy schodach bocznych od strony ul. Kopernika. W tej chwili na schodach nie ma zamontowanej żadnej poręczy. Dla bezpieczeństwa mieszkańców należy po obu stronach schodów zainstalować poręcz.

Kamienna Góra

Poszerzenie dojścia do bulwaru i rewaloryzacja terenów rekreacyjnych u zbiegu ulic Piłsudskiego i Prusa, pod południową skarpą Kamiennej Góry

Szacunkowa wartość projektu:
175 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren projektu zajmuje powierzchnię 1800 m² i sąsiaduje od południa ze zjazdem na bulwar - przedłużeniem ulicy Piłsudskiego, od północnego wschodu ścieżką rybacką - schodkami na Kamienną Górę, od północy parkingiem hotelowym, a od zachodu z klasztorem. Znajduje się wyłącznie na gruncie Gminnym i zajmuje działkę 866, oraz części działek 869, 872 i 874 W załączeniu fragment mapy i lokalizacja zilustrowana zdjęciem lotniczym

Opis:
Zamierzenie obejmuje: 1. poszerzenie chodnika do szerokości 5 m 2. budowę siedzisk z kamienia łamanego wykończonych drewnem 3. uporządkowanie zieleni 4. urządzenie skweru przez budowę ścieżki z ławkami połączonej ze spocznikiem „schodów rybackich” 5. przesunięcie poidełka na projektowany skwer

Pustki Cisowskie - Demptowo

"Chabrowa dla Ludzi" - komfort i bezpieczeństwo / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
154 305 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przy ulicy Chabrowej, działki numer 237, 336 , 339, 342, 341, 343, 344, 345, 347, 367, obręb Pustki Cisowskie

Opis:
"Chabrowa dla Ludzi" - komfortowo i bezpieczeństwo , to projekt który obejmuje: - utworzenie strefy Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 16 - montaż nowego oświetlenia przy przejściu dla pieszych koło Szkoły - remont chodnika na odcinku od Bzowej do Borowikowej .

Chwarzno - Wiczlino

Sokółka dla Ludzi/Miasto Wspólne - nowy ciąg pieszo rowerowy skracający drogę na przystanek Sokoła przy ul. Chwarznieńskiej od ronda przy ul. Staniszewskiego

Szacunkowa wartość projektu:
180 000 zł

Lokalizacja projektu:
Skrót między Staniszewskiego/Szewczenki a przystankiem Sokoła

Opis:
Nowy ciąg pieszo-rowerowy skracający drogę do przystanku z doświetleniem istniejącuch zebr wokol ronda.

Pogórze

Jaśniej na Pogórzu - doświetlenie 3 przejść dla pieszych: 1 na ulicy Dąbka i 2 na ulicy Unruga/ Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
190 703 zł

Lokalizacja projektu:
3 skrzyżowania: Dąbka/Horyda - obie jezdnie (działki 708, 707), Unruga/Żeliwna (działka 1958) Unruga/Żelazna (działka 1353)

Opis:
Projekt polega na ustawieniu dodatkowego oświetlenia na przejściach dla 4 pieszych na Pogórzu. Przejścia te sąsiadują z przystankami autobusowymi. Inspiracją i modelem dla planowanego projektu jest istniejące doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Orłowska/aleja Zwycięstwa (zobacz foto)

Karwiny

Wybieg dla psów przy zjeździe do garaży na ul. Gałczyńskiego

Szacunkowa wartość projektu:
65 956 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przy zjeździe do garaży, przy ul. Gałczyńskiego.

Opis:
Niech psy tez mają coś z życia! Planowany wybieg to ustronne miejsce, gdzie nasi pupile mogą bezpiecznie i bezstresowo dokazywać na zamkniętym, ogrodzonym terenie o powierzchni 400 m2, w miejscu, w którym nikomu nie będzie to przeszkadzać.

Babie Doły

Bezpieczniejsze Babie Doły - dostęp do defibrylatora między ul Dedala 6 a 8

Szacunkowa wartość projektu:
9 000 zł

Lokalizacja projektu:
Działka nr 44; teren siłowni zewnętrznej / placu zabaw pod monitoringiem miejskim

Opis:
Bezpieczniejsze Babie Doły - dostęp do defibrylatora

Kamienna Góra

Budowa AED na bulwarze nadmorskim

Szacunkowa wartość projektu:
10 075 zł

Lokalizacja projektu:
Początek bulwaru nadmorskiego naprzeciw "rybek"

Opis:
Budowa AED wraz z systemem montażu zewnętrznego oraz ozanakowaniem

Kamienna Góra

Odbudowa schodów - tzw. Drabiny Jakubowej, łączącej bulwar z ulicą Wita Stwosza

Szacunkowa wartość projektu:
175 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren projektu zajmuje powierzchnię 150 m² i sąsiaduje od południa z działką… zakwalifikowaną jako teren zamknięty, od wschodu ze ścieżką rowerową i bulwarem, od północy z terenem parkowo leśnym, a od zachodu z ulicą Wita Stwosza. Znajduje się wyłącznie na gruncie Gminnym, na terenie oznaczonym w planie miejscowym jako zieleń parkowa. Zajmuje działkę …, oraz części działek ….. i …. W załączeniu fragment mapy i lokalizacja zilustrowana zdjęciem lotniczym

Opis:
Zamierzenie polega na: 1. odkopaniu schodów o szerokości ok. 2m 2. budowie schodów terenowych o szerokości 1,2 mm i długości 60 m 3. przebudowie ogrodzenia na styku schodów z ulicą Wita Stwosza 4. uporządkowaniu zieleni 5. budowie przejścia z wysepką dla pieszych przez ścieżkę rowerową

Śródmieście

Przywróćmy drzewa na ul.10 Lutego/Miasto Wspólne. Zazieleńmy Śródmieście!

Szacunkowa wartość projektu:
216 000 zł

Lokalizacja projektu:
1. Ul. 10 Lutego - zgodnie z zaleceniem BOM - od Świętojańskiej do Mściwoja.

Opis:
1. Chcemy przywrócić Śródmieściu zieleń. Ubywa jej w zastraszającym tempie. Dlatego proponujemy odtworzyć przedwojenne szpalery drzew na ul.10 Lutego, a także uzupełnić nasadzenia na innych ulicach Śródmieścia.

Pogórze

Ustawienie na placu zabaw ul. Żeliwna 21-23 drewnianej ciuchci dla dzieci, dzięki czemu nostalgia za SKM do Północnej Gdyni nie zginie/Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw Żeliwna 21-23

Opis:
Mieszkańcy dzielnic północnych chcieliby SKM do Północnej Gdyni. W oczekiwaniu na nią, ich dzieci będą mogły pobawić się kolejką na placu zabaw