Szczegóły projektu

Pogórze
ID: 2018/312

Remont chodnika wzdłuż posesji ul. Unruga do zjazdu do drogi publicznej

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Krzysztof Chachulski

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:
chodnika wzdłuż posesji Unruga 122 i 120 do zjazdu do drogi publicznej
Opis:
70 mb. chodnika o szerokości 1,5 m; 12 mb. chodnika o szerokości 3 m; 105 m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej; 4 szt. studnie techniczne - regulacja; 2 szt. kratka uliczna - regulacja
Kalkulacja kosztów:
LP
 
Składowe części zadania
Koszt
 1
 Wykonanie 70 mb. chodnika o szerokości 1,5 m ograniczonego z jednej strony krawężnikiem, z drugiej obrzeżem z rozbiórką chodnika starego. 70 x 543,65
 38 055,00 zł
 2
 wykonanie 12 mb. chodnika o szerokości 3 m ograniczonego obrzeżami z rozbiórką chodnika starego. 12 x (458,42 x 2
 11 002,00 zł
 3
 Wykonanie 105 m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm z rozbiórką starej. 105 x 254,52
 26 724,00 zł
 4
 Wykonanie regulacji urządzeń: studni technicznych 4 x 526,05
 2 104,00 zł
 5
 Wykonanie regulacji urządzeń: kratki uliczne 2 x 292,15
 584,00 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu: 78 469 zł
Załączniki:

DODAJ PUBLICZNY KOMENTARZ
 
(*) - Pole wymagane
SKONTAKTUJ SIĘ Z WNIOSKODAWCĄ
 
(*) - Pole wymagane

Lista komentarzy

Brak komentarzy