Szczegóły projektu

Orłowo
ID: 2018/294

Ciąg dalszy estetyzacji terenu zielonego przy Placu Górnośląskim - fragment pomiędzy pawilonami handlowymi i placem zabaw

Autor projektu:
e-mail: jumpajumpa@gmail.com

Status:
Wybrany o realizacji

Lokalizacja projektu:
Niezrealizowany w I etapie inwestycji fragment terenu zielonego przy placu Górnośląskim pomiędzy pawilonami handlowymi a placem zabaw (w I etapie zrealizowana została estetyzacja części terenu od placu zabaw do ul. Wielkopolskiej)
Opis:
Szczegółowy zakres projektu oraz kosztorys inwestorski stanowi załącznik do wniosku. II etap realizacji, zgodny z wykonanym w I etapie projektem budowlano-wykonawczym, obejmuje w szczególności: - uzupełnienie i dokończenie zrealizowanych w I etapie ścieżek na terenie zielonym - uzupełnienie małej architektury (dostawienie ławek) - ułożenie nawierzchni z płyt przed pawilonami handlowymi (analogicznie do płyt użytych w I etapie) - utwardzenie nawierzchni pod lokalizację stołów obsługujących gastronomię - ustawienie drewnianych pergoli - przeniesienie stojaków rowerowych
Kalkulacja kosztów:
LP
 
Składowe części zadania
Koszt
 1
 roboty ziemne i rozbiórkowe
 54 000,00 zł
 2
 nawierzchnie i obrzeża
 168 758,00 zł
 3
 mała architektura
 32 142,00 zł
 4
 względnienie wykonanie drenażu i podłączenie do sieci kanalizacji deszczowe
 20 000,00 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu: 274 900 zł
Załączniki:

     
DODAJ PUBLICZNY KOMENTARZ
 
(*) - Pole wymagane
SKONTAKTUJ SIĘ Z WNIOSKODAWCĄ
 
(*) - Pole wymagane

Lista komentarzy

ID. 409 | nick: Górnoślązak | Data: 2018-07-02 16:47 | IP: 94.254.231. ...

O jak miło. Projekt trwa nadal :)

Świetnie, że ktoś dba o Plac Górnośląski. Głos oddany!

ID. 417 | nick: Wioletta Walas | Data: 2018-07-02 22:16 | IP: 37.47.253. ...

Inwesencja kameralna;

Bardzo dobrze umiejscowiony teren ziemi którą można wykorzystać dla matek z dziećmi, dla osób w starszym wieku, zrobić rodzinne zakupy na terenie pobliskiego kameralnego ryneczku,.prace powinny być dokończenie a nie zrobinne do połowy. Powodzenia