Szczegóły projektu

Pogórze
ID: 2018/238

Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera - stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji, uporządkowanie zieleni oraz budowa wybiegu dla psów

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Andrzej Wojewoda
e-mail: awojewoda@wss.gda.pl

Status:
Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:
Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna - Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- "Zielona Górka",
Opis:
W poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego w 2016 i 2017 roku i dużemu poparciu mieszkańców, udało się uporządkować i zinwentaryzować zdziczałą zieleń, poza tym przeprowadzono badania geologiczne i część projektów wykonawczych na elementy infrastruktury. W edycji BO 2018 planuje się zrealizowanie: 1. Wybieg dla psów. 2. Miejsce rekreacyjne wzbogacone o elementy placu zbaw. 3. Palisady tworzące tarasy na całej długości skarp, mające na celu wzmocnienie terenu. 4. Estetyzacja terenu poprzez uporządkowanie zdziczałej zieleni i dodanie elementów małej architektury - kosze na śmieci, ławki. Planowane są też nasadzenia krzewów ozdobnych.
Kalkulacja kosztów:
LP
 
Składowe części zadania
Koszt
 1
 Wybieg dla psów
 60 000,00 zł
 2
 Miejsce rekreacyjne wzbogacone o elementy placu zbaw
 40 000,00 zł
 3
 Palisady tworzące tarasy na całej długości skarp, mające na celu wzmocnienie terenu
 100 000,00 zł
 4
 Estetyzacja terenu poprzez uporządkowanie zdziczałej zieleni i dodanie elementów małej architektury
 53 000,00 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu: 253 000 zł
Załączniki:

DODAJ PUBLICZNY KOMENTARZ
 
(*) - Pole wymagane
SKONTAKTUJ SIĘ Z WNIOSKODAWCĄ
 
(*) - Pole wymagane

Lista komentarzy

Brak komentarzy