Szczegóły projektu

Pogórze
ID: 2018/238

Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera - stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji, uporządkowanie zieleni oraz budowa wybiegu dla psów

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Andrzej Wojewoda
e-mail: awojewoda@wss.gda.pl

Status:
Wybrany o realizacji

Lokalizacja projektu:
Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna - Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- "Zielona Górka",
Opis:
W poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego w 2016 i 2017 roku i dużemu poparciu mieszkańców, udało się uporządkować i zinwentaryzować zdziczałą zieleń, poza tym przeprowadzono badania geologiczne i część projektów wykonawczych na elementy infrastruktury. W edycji BO 2018 planuje się zrealizowanie: 1. Wybieg dla psów. 2. Miejsce rekreacyjne wzbogacone o elementy placu zbaw. 3. Palisady tworzące tarasy na całej długości skarp, mające na celu wzmocnienie terenu. 4. Estetyzacja terenu poprzez uporządkowanie zdziczałej zieleni i dodanie elementów małej architektury - kosze na śmieci, ławki. Planowane są też nasadzenia krzewów ozdobnych.
Kalkulacja kosztów:
LP
 
Składowe części zadania
Koszt
 1
 Wybieg dla psów
 60 000,00 zł
 2
 Miejsce rekreacyjne wzbogacone o elementy placu zbaw
 40 000,00 zł
 3
 Palisady tworzące tarasy na całej długości skarp, mające na celu wzmocnienie terenu
 100 000,00 zł
 4
 Estetyzacja terenu poprzez uporządkowanie zdziczałej zieleni i dodanie elementów małej architektury
 53 000,00 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu: 253 000 zł
Załączniki:

DODAJ PUBLICZNY KOMENTARZ
 
(*) - Pole wymagane
SKONTAKTUJ SIĘ Z WNIOSKODAWCĄ
 
(*) - Pole wymagane

Lista komentarzy

ID. 338 | nick: Marek | Data: 2018-06-22 18:12 | IP: 84.10.157. ...

Jaką powierzchnię ma mieć wybieg dla psów?

Jakie elementy składają się na jego wycenę?

ID. 351 | nick: Aneta | Data: 2018-06-24 21:36 | IP: 81.190.50. ...

Kiedy???

Jak narazie oprócz siłowni nic tam nie powstało. Żadnej wycinki drzew. A wydaje mi się że już dawno miała być. Projekt wygrywa od dwóch lat a jest zrobiona tylko siłownia. To na nią poszły wszystkie pieniądze?

ID. 435 | nick: Kasia | Data: 2018-10-11 09:13 | IP: 188.146.96. ...

Bardzo dobre pytanie

@Aneta
Dlaczego nikt nie odpowiada na pytania mieszkancow? Tez jestem ciekawa dlaczego o 2 lat nic sie nie dzieje?

ID. 352 | nick: Aneta | Data: 2018-06-24 21:36 | IP: 81.190.50. ...

Kiedy???

Jak narazie oprócz siłowni nic tam nie powstało. Żadnej wycinki drzew. A wydaje mi się że już dawno miała być. Projekt wygrywa od dwóch lat a jest zrobiona tylko siłownia. To na nią poszły wszystkie pieniądze?

ID. 426 | nick: alek | Data: 2018-07-04 08:40 | IP: 89.64.53. ...

WANDALE!!!!

ZOSTAWCIE GÓRĘ W SPOKOJU!!! KOPARKI, CIĘŻKI SPRZĘT, WYCINKA DRZEW? DOPIERO WTEDY GÓRA "ZJEDZIE", A ZA SZKODY W MIESZKANIACH NA SKARPIE ZAPŁACI MIASTO.