BO 2019 - poradnik dla mieszkańców i mieszkanek


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

GŁOSOWANIE

 

Kto może głosować?

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Gdyni, niezależnie od wieku. Jeżeli mieszkasz w Gdyni, ale nie jesteś tu zameldowany/a albo nie dopisałeś/aś się wcześniej do tutejszego rejestru wyborców – nic straconego. Będziesz musiał/a jedynie złożyć pisemne oświadczenie, że jesteś mieszkańcem/mieszkanką Gdyni. Deklarację mogą również wypełnić mieszkający w Gdyni cudzoziemcy i cudzoziemki.

WSKAZÓWKA:
Wzór oświadczenia można pobrać tutaj. Wypełnione oświadczenia należy złożyć osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, UrbanLabie (al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVa Pomorskiego Parku Naukowko-Technologicznego, wejście od ul. Stryjskiej) lub w jednym z centrów sąsiedzkich - Przystań Lipowa 15 (Wielki Kack), Przystań Chylońska 237 (Cisowa) lub Przystań Opata Hackiego 33 (Chylonia).

 

Kiedy i gdzie można zagłosować?

Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego odbędzie się w terminie od 17 czerwca do 1 lipca 2019 roku. Głosy będzie można oddać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl. Przed oddaniem głosu będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość, podając dane identyfikacyjne - numer PESEL oraz imię ojca. Pamiętaj o polskich znakach w imieniu. Jeśli nie masz dostępu do sieci lub potrzebujesz pomocy przy korzystaniu z komputera lub urządzenia mobilnego, możesz zgłosić się do:

Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31),
jednego z centrów sąsiedzkich Przystań (ul. Lipowa 15, ul. Chylońska 237 oraz ul. Opata Hackiego 33) lub Wymiennikowni,
jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej,
biura dowolnej rady dzielnicy (adresy na www.gdynia.pl),
• siedziby jednego z miejskich klubów seniora (adresy na www.cas.gdynia.pl).
Centrum Aktywności Seniora (ul. 3 Maja 27/31),
Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31),
Urzędu Miasta Gdyni (al. Piłsudskiego 52/54 - hol główny na parterze),
Młodzieżowego Centrum Designu i Innowacji "Wymiennikownia" (ul. Kartuska 20B),
namiotu BO w al. Topolowej przy wejściu na Bulwar Nadmorski.

W każdym z tych miejsc będziesz mógł/mogła skorzystać z Internetu i uzyskać pomoc w oddaniu głosu. Uruchomione zostaną także specjalne mobilne punkty głosowania, obsługiwane przez członków tzw. „lotnych brygad”. Pojawią m.in. przy głównych ulicach miasta. Mobilne punkty będą obsługiwane przez osoby wyznaczone przez Miasto, które w razie potrzeby będą służyć pomocą w oddaniu głosu.

AKTUALNY HARMONOGRAM "LOTNYCH BRYGAD" ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

Mobilne punkty głosowania będą funkcjonować także w centrach handlowych Riviera, Szperk i Batory w następujących terminach:

  • piątek-sobota 21-22.06 - w godz. 10.00-20.00,
  • piątek - niedziela 28-30.06, w godz. 10.00-20.00.

 

Jak oddać głos na projekty?

W głosowaniu możesz wybierać zarówno spośród projektów miejskich, jak i dzielnicowych.

Na poziomie miejskim - wybierasz maksymalnie 5 projektów, które wydadzą Ci się najciekawsze i najbardziej potrzebne, i szeregujesz je według kolejności ich ważności. Cyfrą "1" oznacz prjekt, który uważasz za najistotniejszy, a kolejnymi cyframi - mniej istotne według Ciebie przedsięwzięcia.

Podobnie na poziomie dzielnicowym: wybierasz maksymalnie 5 projektów i szeregujesz je wedle ich ważności.

 

PAMIĘTAJ!
Możesz poprzeć projekty tylko z jednej dzielnicy. Nie musi to być jednak dzielnica, w której mieszkasz na stałe. To Ty decydujesz, na projekty z której dzielnicy oddasz głos. Może być to np. rejon, gdzie pracujesz albo który często odwiedzasz.

 

Jak oblicza się wyniki?

O ostatecznym wyniku w głosowaniu decyduje liczba punktów uzyskanych przez każdy z projektów na poziomie dzielnicowym oraz na poziomie miejskim. Środki na realizację przyznawane są kolejnym projektom miejskim oraz w poszczególnych dzielnicach, które uzyskały najwięcej punktów w głosowaniu, aż do wyczerpania puli pieniędzy przypadających na daną dzielnicę lub na całe miasto. Poparcie w głosowaniu określa się w pierwszej kolejności na podstawie liczby punktów. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji obu z nich, środki przeznacza się na projekt, na który głosowała większa liczba mieszkańców.

Aby projekt miejski mógł zostać skierowany do realizacji musi na niego zagłosować co najmniej 1000 osób. W przypadku projektów dzielnicowych minimalny próg poparcia wynosi 50 osób.

Wskazywanie projektów do realizacji w każdej dzielnicy rozpoczyna się od projektów małych. Środki przeznacza się na realizację jednego projektu lub kilku projektów z największym poparciem, których łączna kwota jest mniejsza bądź równa części puli zarezerwowanej na realizację projektów małych w dzielnicy. Środki  pozostałe po odjęciu kwoty przeznaczonej na realizację zwycięskich projektów małych przydziela się na pozostałe projekty zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania się środków przypadających na daną dzielnicę.

NOWOŚĆ!
W przypadku, gdy następny w kolejności projekt pod względem poparcia w dzielnicy nie może być w całości zrealizowany, pozostałe środki powiększają pulę Budżetu Obywatelskiego w danej dzielnicy w kolejnej edycji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rada właściwa danej dzielnicy, w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia głosowania, przedłoży Prezydentowi uchwałę zawierającą zobowiązanie do przeznaczenia brakujących środków na realizację projektu w roku następującym po przeprowadzeniu głosowania. Wówczas projekt taki jest realizowany częściowo ze środków Budżetu Obywatelskiego, a częściowo ze środków, o których decyduje rada dzielnicy.

W przypadku projektów miejskich, gdy następny w kolejności projekt miejski pod względem poparcia nie może być w całości zrealizowany, pozostałe środki powiększają pulę miejską Budżetu Obywatelskiego w kolejnej edycji.

 

Przeliczanie punktów

Punkty przyznawane są projektom są na podstawie uszeregowania ich przez każdego głosującego w systemie do głosowania. To znaczy:

  • projekt na pierwszym miejscu (oznaczony przez głosującego cyfrą "1") otrzyma 5 punktów,
  • projekt na drugim miejscu (oznaczony przez głosującego cyfrą "2") otrzyma 4 punkty,
  • projekt na trzecim miejscu (oznaczony przez głosującego cyfrą "3") otrzyma 3 punkty,
  • projekt na czwartym miejscu (oznaczony przez głosującego cyfrą "4") otrzyma 2 punkty,
  • projekt na piątym miejscu (oznaczony przez głosującego cyfrą "5") otrzyma 1 punkt.

Przelicznik ten będzie zachowany bez względu na to, ile projektów wybierze głosujący. Jeśli ktoś zdecyduje się wybrać z listy dzielnicowej tylko dwa pomysły, będzie musiał przypisać im miejsca od 1 do 2. Tym samym, przydzieli na zadania 9 punktów z 15, które ma do dyspozycji.

 

Kiedy poznam wyniki głosowania?

Wyniki głosowania na projekty w tegorocznej edycji BO zostaną ogłoszone do 8 lipca 2019 roku. Lista zawierająca liczbę głosów i punktów uzyskanych przez wszystkie projekty zostanie opublikowana na stronie www.bo.gdynia.pl oraz na stronie Miasta Gdynia www.gdynia.pl.

 

Projekt +1 

Aktywność w głosowaniu na projekty może przynieść dodatkową korzyść dla całej dzielnicy! W tym rejonie Gdyni, gdzie frekwencja w głosowaniu będzie najwyższa, zostanie zrealizowany jeden dodatkowy duży projekt dzielnicowy spośród zgłoszonych w ramach BO. Będzie to inicjatywa „pierwsza pod kreską” – z największą liczbą punktów spośród tych, na których realizację zabrakło środków w puli BO na dzielnicę. Pomysł ten zostanie zrealizowany z innych środków miasta, poza pulą Budżetu Obywatelskiego. Będzie to dodatkowa forma docenienia aktywności mieszkańców.