Kontakty do jednostek zajmujących się weryfikacją i realizacją projektów

 

Laboratorium Innowacji Społecznych

ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego)
Magdalena Borek – e-mail: m.borek@lis.gdynia.pl, tel. (58) 727 39 23

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. 10 Lutego 24, pokoje 523 i 524
e-mail: biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl, tel. (58) 668 83 43

Biuro Ogrodnika Miasta

al. Zwycięstwa 291 A (I piętro)
Edyta Reguła – e-mail: e.regula@gdynia.pl, tel. (58) 620 72 86

Biuro Plastyka Miasta

ul. 10 Lutego 24, pokój 506
e-mail: plastykmiasta@gdynia.pl, tel. (58) 668 25 60

Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9, www.gdyniasport.pl
Eliza Zieleniewska – e-mail: e.zieleniewska@gdyniasport.pl, tel. (58) 622 11 64 wew. 47

Gdyńskie Centrum Zdrowia

ul. Władysława IV 43
e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl, tel. (58) 880 83 22

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

ul. 10 Lutego 24, www.zdiz.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl, tel. (58) 761 20 00

 

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA

Wydział Architektoniczno-Budowlany

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój 332
e-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl, tel. (58) 668 84 01

Wydział Budynków

al. Marszałka Piłsudkiego 52/54, 10 Lutego 24, pokój 202

e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl, tel. (58) 668 23 00

Wydział Edukacji

ul. Śląska 35-37 (budynek A)
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl, tel. (58) 761 77 00

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój 334
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl, tel. (58) 668 81 48 

Wydział Inwestycji

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój 230
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl, tel. (58) 668 83 00

Wydział Kultury

ul. Jana z Kolna 25
e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl, tel. (58) 527 49 06

Wydział Środowiska

ul. 10 Lutego 24, pokoje 513-522
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl, tel. (58) 668 84 80