Kontakty do jednostek zajmujących się weryfikacją i realizacją projektów

 

Laboratorium Innowacji Społecznych

ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego)
Magdalena Borek – e-mail: m.borek[at]lis.gdynia.pl, tel. (58) 727 39 23

Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9, www.gdyniasport.pl
Tomasz  Stanko – e-mail: t.stanko[at]gdyniasport.pl, tel. (58) 622 11 64 wew. 47
Eliza Zieleniewska – e-mail: e.zieleniewska[at]gdyniasport.pl, tel. (58) 622 11 64 wew. 47

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. 10 lutego 24, pokoje 523 i 524
e-mail: zabytki@gdynia.pl; biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl, tel. (58) 668 83 43

Biuro Ogrodnika Miasta

al. Zwycięstwa 291 A (I piętro)
Edyta Reguła – e-mail: e.regula[at]gdynia.pl, tel. (58) 620 72 86

Biuro Plastyka Miasta

ul. 10 lutego 24, pokój 506
e-mail: plastykmiasta@gdynia.pl, tel. (58) 668 25 60

Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Gdyni

ul. 10 lutego 24, www.zdiz.gdynia.pl
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl, tel. (58) 761 20 00

 

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój 332
e-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl, tel. (58) 668 84 01

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój 334
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl, tel. (58) 668 81 48 

Wydział Inwestycji

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój 230 (II piętro)
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl, tel. (58) 668 83 00

Wydział Środowiska

ul. 10 lutego 24, pokoje 513-522
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl, tel. (58) 668 84 80

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

ul. Władysława IV 12/14 (wejście od ulicy Wójta Radtkego)
e-mail: wzkiol@gdynia.pl, tel. (58) 660 22 45