281 projektów pozytywnie zweryfikowanych w BO2024! – BO Gdynia

281 projektów pozytywnie zweryfikowanych w BO2024!

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Aktualności Strzałka w prawo. 281 projektów pozytywnie zweryfikowanych w BO2024!

Kropeczki jako tło sekcji

Zakończył się etap weryfikacji projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego 2024. Przez ostatnie tygodnie wnioski były szczegółowo analizowane przez odpowiednie jednostki miejskie. Urzędnicy sprawdzali, czy pomysły można zrealizować w zaproponowanym kształcie, analizowali lokalizację oraz ustalali z autorami ostateczny zakres i wycenę projektów.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy i mieszkanki złożyli 364 projekty, co świadczy o nieustającym zainteresowaniu gdynian i gdynianek kształtowaniem swojego otoczenia. W wyniku weryfikacji merytorycznej pozytywnie zweryfikowanych zostało 281, w tym 5 w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego, 17 w ramach Jubileuszowego Budżetu Obywatelskiego oraz 259 dzielnicowych (168 projektów dzielnicowych małych i 91 dzielnicowych dużych). Od momentu złożenia wniosków do dnia dzisiejszego autorzy wycofali łącznie 19 swoich projektów.

Jednak lista ta nie jest jeszcze ostateczna, ponieważ do 2 lipca autorzy negatywnie zweryfikowanych projektów mają możliwość odwołania się. To ważny element procesu, który może wpłynąć na ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie. Według regulaminu BO Prezydent, po zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu Obywatelskiego, rozpatruje odwołanie. Rozpatrzenie odwołania jest ostateczne i skutkuje zakończeniem procedury odwołania. 

Za nami czas intensywnej pracy urzędników i autorów nad projektami w ramach weryfikacji. Teraz kolej, by mieszkańcy i mieszkanki zapoznali się z propozycjami, nad którymi zagłosują na początku września. 
Lista zweryfikowanych pozytywnie projektów BO2024

– Po rozpatrzeniu odwołań wszystkim pozytywnie zweryfikowanym projektom zostaną nadane numery na posiedzeniu Rady ds. Budżetu Obywatelskiego, ustalane w drodze losowania. Ostateczne listy projektów zostaną opublikowane do 20 sierpnia – wyjaśnia Magdalena Warmowska kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński Budżet Obywatelski.

W tym roku głosowanie w Budżecie Obywatelskim odbędzie się w dniach 2-16 września. To czas, kiedy mieszkańcy będą mogli aktywnie włączyć się w kształtowaniue swojego otoczenia, wybierając projekty, które ich zdaniem są najważniejsze i najbardziej potrzebne. Harmonogram oraz szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2024 można znaleźć na stronie Budżetu Obywatelskiego.